Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 6621                                               
خريد و فروش محصول 3 هزار ساله ايران
گزارش منبع
خريد و فروش محصول 3 هزار ساله ايران عنوان
نويسنده
1386/10/10 تاريخ

پسته يكى از مهم ترين محصولات باغى كشور است. در حال حاضر بيش از 420 هزار هكتار باغ پسته كه 16 درصد باغ هاى كشور را تشكيل مى دهد، با توليد سالانه 250 هزار تن در كشور وجود دارد.

خلاصه
روزنامه ايران 10/10/86 مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

پسته يكى از مهم ترين محصولات باغى كشور است. در حال حاضر بيش از 420 هزار هكتار باغ پسته كه 16 درصد باغ هاى كشور را تشكيل مى دهد، با توليد سالانه 250 هزار تن در كشور وجود دارد.

ايران بزرگ ترين كشور توليد كننده پسته در دنياست. پس از ايران، كشور آمريكا كه به تازگى به جمع كشورهاى توليد كننده پيوسته، در رديف دوم قرار دارد. كشورهاى تركيه، سوريه، چين، يونان، ايتاليا و تونس از توليد كنندگان ديگر اين محصول هستند. متنوع ترين و مرغوب ترين نوع پسته در ايران به دست مى آيد و كشورهاى ديگر به طور معمول يك نوع پسته دارند كه از نظر كيفيت به سطح پسته ايران نمى رسد. درخت پسته حدود سه هزار سال پيش در ايران مورد كشت و كار قرار گرفت و پس از ايران به ساير نقاط جهان به خصوص كشورهاى اطراف درياى مديترانه انتقال يافت.

طبق مدارك تاريخى از قديمى ترين نقاط پسته خيز ايران مى توان به مناطق سرخس، گرگان، قم و فردوس اشاره كرد. از 1500 سال پيش در قزوين، سمنان، جيرفت و دامغان كشت اين محصول رواج داشته است، در حالى كه قدمت كشت در رفسنجان، كرمان، يزد، سيرجان و اصفهان 100 تا 250 سال است. در حال حاضر استان كرمان و منطقه رفسنجان به عنوان مهم ترين منطقه پسته كارى ايران و جهان محسوب مى شود. البته شرايط اقليمى براى پرورش درختان پسته در بسيارى از نقاط ايران فراهم است.

*پيشتازان كشت پسته

سطح زير كشت پسته كشور حدود 420 هزار هكتار است كه در 21 استان كشور كشت شده و 74‎/33 درصد آن، درختان بارور و 25‎/67 درصد نهال است. استان كرمان با 78‎/62 درصد سطح بارور پسته كشور، مقام اول را داراست و دو استان يزد و خراسان به ترتيب با7‎/92 و 5‎/00درصد، مقام هاى دوم و سوم سطح زير كشت را به خود اختصاص داده اند. سه استان مزبور در مجموع 91‎/54 درصد سطح بارور پسته كشور و 18 استان ديگر، 8‎/46 درصد سهم سطح زير كشت اين محصول را داشته اند. ميزان توليد پسته كشور به طور متوسط حدود 249 هزار تن پسته خشك است. استان كرمان با 65‎/1 درصد از نظر توليد پسته كشور در جايگاه نخست قرار گرفته است. چهار استان كرمان، يزد، خراسان، سمنان در مجموع 94‎/31 درصد پسته كشور را توليد مى كنند. (جدول شماره يك ميزان توليد پسته را بين سال هاى 1372 تا 1383 نشان مى دهد.)

* خندان كردن پسته

به طور كلى فرآيند توليد و بسته بندى را مى توان به دو بخش تقسيم كرد: 1

- بخش ترمينال ضبط پسته،

2- بخش فرآورى پسته خشك شامل فرايندهاى توليد روغن پسته، خندان كردن پسته، درجه بندى و بسته بندى پسته و پودر و خلال پسته.

 اين دو بخش مى توانند در يك محل نصب و بهره بردارى شوند، بدين صورت كه محصول بخش ترمينال ضبط پسته به عنوان تهيه كننده خوراك واحد بخش بسته بندى استفاده شود با اين كه به طور مستقل در دو محل با فاصله خيلى زياد از يكديگر قرار داشته باشند، چون محصول بخش ترمينال ضبط پسته كه پسته خشك شده و خام است قابل حمل در فواصل زياد و در مدت زمان طولانى است. عمليات فرآورى ترمينال ضبط پسته از مهم ترين مراحل فرآورى پسته است. چنانچه فرآورى انجام شده در اين مرحله با رعايت اصول مربوط انجام گيرد، بخش مهمى از نواقص بهداشتى و آلودگى هاى مربوط به قارچ افلاتوكسين برطرف مى شود.

*بزرگترين توليد كننده پسته جهان

ايران قرن ها بدون رقيب، عمده ترين توليد كننده پسته جهان بوده اما در حال حاضر كشورهاى ديگر در زمينه توليد و تجارت پسته به رقابت با ايران پرداخته اند. به عنوان مثال، تركيه كه سابقه توليد و تجارت پسته آن قدمت چندانى ندارد و در يكصد سال گذشته در زمره مشتريان پسته ايران بوده در سال هاى اخير توليد محصول خود را بالا برده و به رقيبى براى پسته ايران مبدل شده است.

توسعه باغ هاى كاليفرنيا در آمريكا نيز باعث شده است كه آمريكا به عنوان رقيبى نيرومند براى پسته ايران در بيايد. دو اقدام منفى عليه بازار جهانى پسته اعمال شده كه عبارتند از: ايجاد جو خبرى در مورد آلوده بودن پسته ايران به سم افلاتوكسين و سپس خريد پسته ايران به صورت غير مستقيم و بسته بندى كردن پسته و فروش آن به قيمت بالاتر. صادرات پسته براى نخستين بار در سال 1307 آغاز و در آن زمان 2 تن پسته به آمريكا صادر شد. به تدريج كشت و صادرات پسته با افزايش مصرف در داخل و خارج از كشور توسعه پيدا كرد و در حال حاضر يكى از با ارزش ترين و بزرگ ترين اقلام صادرات غير نفتى كشور را تشكيل مى دهد. تا قبل از انقلاب، آمريكا بزرگ ترين وارد كننده پسته از ايران بود و امروزه آلمان، لبنان، كويت و ساير كشورهاى نفت خيز خاورميانه از مهم ترين وارد كنندگان پسته از ايران به شمار مى آيند.

*رقباى پسته ايران در بازارهاى جهانى

آمريكا پس از ايران دومين كشور توليد كننده و صادر كننده پسته در جهان محسوب مى شود. اين كشور از حضور ضعيف ايران در بازارهاى جهانى به علت تشديد مقررات اتحاديه اروپا عليه ايران منتفع شده و در سال هاى اخير صادرات خود را به نحو قابل ملاحظه اى افزايش داده است. عمده ترين وارد كنندگان پسته كاليفرنيا را كشورهاى هنگ كنگ، آلمان، روسيه، فرانسه و كانادا تشكيل مى دهند.

*مشكلات و چالش ها

تبليغات منفى عليه پسته ايران به بهانه آلوده بودن به افلاتوكسين (البته بايد با تلاش در راستاى آموزش باغداران و تجهيز آزمايشگاه ها و انجام تمام آزمايش هاى كنترل كيفى، اين بهانه را از دست خريداران خارج كرد.)

مشكلات و معايب پسته هاى برداشت شده شامل مشكلات انتقال پسته از باغ به ترمينال ضبط پسته، مشكلات انباردارى پسته و مشكلات بسته بندى پسته.

*راهكارها

اعمال كنترل لازم براى جلوگيرى از آلودگى پسته به افلاتوكسين كه با رعايت اصول بهداشتى طى حمل و تخليه پسته تر مانند: استفاده از تريلر هاى با ديواره مشبك، كاهش فاصله برداشت تا دريافت به كمتر از 8 ساعت، جلوگيرى از فشردگى محصول در تريلى، جلوگيرى از معطلى محصول در ترمينال و نظارت بر تخليه اصولى و بهداشتى محصول، به راحتى قابل انجام است. اعمال اقدام هاى كنترلى بر محصول ورودى نيز در اين فرايند مؤثر است. كارهايى مانند نمونه بردارى و انجام آزمون فيزيكى و سنجش درصد پسته هاى زود خندان با پوست صاف و زود خندان با پوست چروكيده به عنوان آلوده ترين پسته به افلاتوكسين و تعيين درصد پسته هاى آفت زده و پسته هاى باشكاف نامنظم و همچنين نمونه بردارى و انجام آزمون افلاتوكسين و تعيين آلودگى ورودى از باغ به ترمينال در اين فرآيند از اقدام هاى ضرورى است.

با انجام آزمايش محموله هاى صادراتى پسته از نظر آلودگى قبل از حمل و اعمال شرايط مناسب براى نگهدارى و حمل و نقل، استفاده از استانداردهاى بين المللى براى تشخيص و اندازه گيرى افلاتوكسين و مايكوتوكسين ها و يكسان كردن روش هاى نمونه بردارى و آناليز در آزمايشگاه هاى ايران و كشورهاى خريدار پسته ايران، مى توان از عدم آلودگى محصولات صادراتى به طور كامل اطمينان حاصل كرد.حركت به چپ
حركت به راست


سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سايت وزارت جهاد كشاورزي

 
http://amar.maj.ir/Portal/Home/Default.aspx?Catego
 

اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران

 
http://www.tccim.ir/RulsProvDetail.aspx?id=567
 

اتاق بازرگاني،‌صنايع و معادن و كشاورزي تهران

 
http://www.tccim.ir/ImpExpStats.aspx?slcImpExp=Imp
 

بانک توسعه صادرات ايران

 
http://www.edbi.org/bank_introduction-corresponden
 

پايگاه اطلاع‌رساني حقوق‌دانان

 
http://www.hoghooghdanan.com/iran-codes/trade.htm
 

سازمان امور اقتصادي و دارايي استان لرستان

 
http://www.lor-mefa.gov.ir/laws/ShowPLst.asp?DN=3&
 

سازمان بازرگاني استان فارس

 
http://www.irtp.com/farsi/data.asp?address=laws/Ex
 

سايت اطلاع رساني تجارت استان كرمان

 
http://www.kermantejarat.com/farsi/amar.asp
 

سايت اطلاع رساني تجارت استان كرمان

 
http://www.kermantejarat.com/farsi/transport.asp
 

شبكه نقطه تجارى ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=3
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=1
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/references/statistics/am
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=6
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=6
 

شركت بازرگاني دولتي ايران

 
http://www.gtcir.com/grain/epgd_doc/Essay/Commerci
 

صندوق ضمانت صادرات ايران

 
http://www.egfi.org/EGFI1/index.htm
 

كميته مطالعات حقوق تكنولوژي

 
http://www.tco.ir/law/Farsi/Regulation/Internal/kh
 

گمرك جمهوري اسلامي ايران

 
http://www.irica.org
 
1 2


آشنايي با برخي مفاهيم و واژه هاي مورد عمل در بازرگاني خارجي

عملكرد صنايع كوچك (تجربه هندوستان)

الزامات سياست توسعه صادرات و امور نمايشگاهي

تأثير قيمت تضمينى بر صادرات محصولات كشاورزى

تأثير قيمت تضمينى برصادرات محصولات كشاورزى بخش دوم

روابط تجاري جمهوري اسلامي ايران و بريتانيا در سال 2005

افزايش سرمايه گذارى بخش خصوصى در بنادر كشور

گزارشي از سهم ‌0.1 درصدي دارو از كل صادرات

ايجاد 4 پايانه صادراتى براى دسترسى به بازارهاى همسايه

رينگ زنگ زده صادراتى

گزارش توسعه جهاني بانك جهاني

ميزگرد چالش‌هاي پيش روي صادرات

خريد و فروش محصول 3 هزار ساله ايران

جايگزيني انتقاد برانگيز جوايز صادراتي با سهام عدالت

گزارش تجارت خارجي کشور در 9 ماه نخست سال جاري

رشد 3/1 درصدي صادرات و 5/13 درصدي واردات ايران

افزايش صادرات پسته و گندم

نگاهي به فعاليت‌هاي بيمه معلم (سهامي عام)

بنگاه‌هاي كوچك قرباني توسعه صادرات صنعتي‌

تصويب سند استراتژي توسعه صادرات غيرنفتي‌

1 2 3

صندوق ضمانت صادرات

 

قانون مقررات صادرات و واردات ايران

 

آيين‌نامه نحوه اعطاي اعتبارات به طرحهاي صادرات خدمات فني و مهندسي

 

تشريفات ورود و خروج کالا

 

بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص عدم ضرورت مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي صادرات مصنوعات ساخته شده از طلا و جواهر

 

نرخ صادراتي انواع پيچ و مهره خشكه آلن و شش گوشي

 

اصلاح برخي از نرخ هاي صادراتي انواع پوشاك

 

نرخ صادراتي انواع لوستر و قطعات مربوطه

 

نرخ صادراتي انواع بيسكويت - كيك و شكلات

 

نرخ صادراتي ناوداني گالوانيزه ماشين كاري شده (كراس ارم )

 

نرخ صادراتي انواع ماهيان خاوياري سريشم ماهي و كنسرو ماهي ازون برون

 

تصويب نامه هيات وزيران درخصوص اصلاح برخي از مواد آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

 

توضيح مركز توسعه صادرات ايران در خصوص قيمت هاي پايه صادراتي معتبر تا پايان فروردين ماه 1380

 

ابلاغ مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص پرداخت يارانه به صادركنندگان و توليد كنندگان تخم مرغ

 

اصلاح عبارتي برخي از مواد آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

 

مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد

 

مقررات صادرات و واردات كالا

 

نحوه صدور گواهي بهداشت براي محموله هاي صادراتي

 

بخشنامه نرخ صادراتي تجهيزات سردخانه‌هاي صنعتي

 

بخشنامه در خصوص كارخانجات توليدكننده روغن‌نباتي

 
1 2


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است