Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 7449                                               
مناطق آزاد در نواحي فقير رشد نمي‌كنند
پژوهش منبع
مناطق آزاد در نواحي فقير رشد نمي‌كنند عنوان
نويسنده
1386/07/18 تاريخ

در تمام دنيا مسوول امور مناطق آزاد انگيزه‌هايي را براي جذب بنگاه‌هاي خارجي ارايه مي‌دهند نظير واردات معاف از تعرفه مواد خام و واسطه‌اي و كالاهاي سرمايه‌اي،

خلاصه
روزنامه سرمايه مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

مناطق پردازش صادرات به عنوان برداشتي جديدتر از مناطق آزاد كه گوياي اهميت نقش صادراتي مناطق است، براي به ثمر رساندن اهداف مورد انتظار از آن‌ها از جمله هدف صادراتي ايجاد مي‌شوند كه البته به مقدار زيادي ايجاد و موفقيت اين مناطق بستگي به جذب سرمايه‌گذاري خارجي دارد.

در تمام دنيا مسوول امور مناطق آزاد انگيزه‌هايي را براي جذب بنگاه‌هاي خارجي ارايه مي‌دهند نظير واردات معاف از تعرفهء مواد خام و واسطه‌اي و كالاهاي سرمايه‌اي، كم‌تر كردن تشريفات دولتي (مانند صدور رواديد) و انعطاف‌پذيري قوانين كار.

با توجه به قوانين ايران راجع به چگونگي ادارهء مناطق آزاد و جذب سرمايه‌گذاري خارجي ايران نيز كمابيش نظير ساير كشورهاي داراي مناطق آزاد اين انگيزه‌ها را به بنگاه‌ها براي سرمايه‌گذاري در مناطق اعطا مي‌كند اما بنا به گزارشات راجع به مناطق آزاد جهان و مطالعاتي كه در اين باره صورت گرفته است،

عواملي به جز انگيزه‌هاي مذكور براي موفقيت مناطق لازم است كه مناطق ايران نيز از آن مستثني نيست و بنابر آمار و اطلاعات عملكرد مناطق آزاد دنيا با اطمينان مي‌توان گفت كه بدون مد نظر قرار دادن عوامل زير موفقيت مناطق آزاد دشوار است:

 1. در ابتدا فرض بر اين بود كه مناطق آزاد محورهايي براي توسعهء صنعتي غيرمتمركز و غيرشهري هستند. مسوولان كشورها از قرار دادن مناطق آزاد به دور از مراكز جمعيتي در جهت تشويق اشتغال‌زايي و توسعهء اقتصادي در مكان‌هاي روستايي و شهرهاي فقير حمايت مي‌كردند تا شايد نواحي فقير از اين بابت رونق يابند و از اين طريق از مهاجرت روستاييان و ساكنان شهرهاي توسعه‌نيافته به ساير شهرها جلوگيري كنند.

  تجربيات عملكرد مناطق آزاد نشان داد كه مناطق آزاد در چنين محل‌هايي رشد نمي‌كنند مگر آن‌كه به راحتي به بندر دريايي، فرودگاه، منابع آب و انرژي مناسب بالاتر از حد متوسط (نسبت به استاندارد كشور مناطق آزاد)، تسهيلات ارتباطي و كارگران ماهر دست يابند.

  به عنوان مثال منطقهء باتان در فيليپين در 160 كيلومتري مانيل كه شهري داراي امكانات زيربنايي نسبتا خوب بود برپا شد و بنا بر گزارش بانك جهاني فاصلهء زياد باتان با مانيل علت اصلي ضعف آن منطقهء آزاد بوده است.

  باوجودي كه دولت فيليپين حدود 200 ميليون دلار در سال 1973 جهت احداث منطقهء فوق پرداخت; به سبب جدا بودن از مراكز صنعتي كشور فيليپين اين منطقه در دستيابي به اهداف خود شكست خورد.

 2. ويژگي‌هاي روابط تجاري و موقعيت جغرافيايي كشور ميزبان يكي از عوامل جذاب يك منطقه است. اگر يك كشور محور اقتصادي كشورهاي پيرامون باشد (نظير مناطق كشور ما كه در خاورميانه و در خليج‌فارس واقع‌اند) و يا امضا‌كنندهء توافقنامه يكپارچگي منطقه‌اي باشد، نشان‌دهندهء بازار بالقوهء بزرگ است كه با توجه به نظريات مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي اين امر انگيزه‌اي مضاعف براي بنگاه‌هايي است كه اين بازار را به وسيلهء سرمايه‌گذاري در مناطق هدف قرار داده‌اند.

  كشورهاي عضو توافقنامه‌هاي تجارت ترجيحي، براي مناطق‌شان جذابيت بيش‌تري را ايجاد مي‌كنند; چون اين توافقنامه‌ها دسترسي آزاد به بازار كشورهاي ديگر را فراهم مي‌كنند.

  با انجام اين كار مناطق آزاد بنگاه‌هايي را از كشورهايي كه با محدوديت سهميه و موانع تجارت در آن كشورها مواجه هستند جذب مي‌كنند.به گزارش موسسهء مطالعات پژوهش‌هاي بازرگاني، اين چارچوب كه از گزارشات عملكرد ساير مناطق آزاد جهان بيان شد، مناطق آزاد كيش، چابهار و قشم مورد بررسي قرار مي‌گيرند:

مكان‌يابي منتج شده از سياست توسعهء منطقه‌اي: هدف از ايجاد مناطق آزاد در ايران نيز به مانند ساير مناطق جهان، انتقال تكنولوژي، اشتغالزايي، كسب درآمد ارزي و نيز ايجاد محور براي ترانزيت كالا بوده است اما از آن‌جا كه هدف ديگر ايجاد اين مناطق در ايران توسعهء منطقه‌اي بوده است، بلافاصله مسالهء مكان‌يابي اين مناطق خودنمايي مي‌كند.

از آن‌جا كه مناطق آزاد ايران در اطراف كشور هستند سرريز دانش و فن‌آوري بيش‌تري نسبت به حالت محصور بودن اين مناطق حاصل مي‌شود. ساير مناطق موفق جهان نظير مناطق آزاد جبل‌علي در امارات متحدهء عربي و شنزن در استان گواندونگ چين نيز اين‌گونه هستند.

اما از طرفي وجود مناطق آزاد در پيرامون، فراهم كردن تسهيلات، زيربناهاي حمل و نقل و ارتباطات را مي‌طلبد، به هر حال مناطق براي آن‌كه سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي جذب كنند بايد از تسهيلات زيربنايي بهره‌مند باشند مگر آن‌كه هدف از ايجاد منطقهء آزاد چيز ديگري باشد و ارتباطي به اهداف مورد انتظار از مناطق آزاد يا محورهاي توزيعي كالا نباشد.

براي تحقق هدف توسعهء منطقه‌اي مناطق آزاد ايران، دولت به خاطر كمبود منابع، علاقه‌مند بود كه بخشي از منابع، در همان مناطق سرمايه‌گذاري شود و به همين دليل، تجارت كالا به صورت همراه مسافر، به عنوان ابزاري براي جمع‌آوري درآمد مورد توجه قرار گرفت; چرا كه اين منبعي بود كه مناطق مي‌توانستند از آن طريق، كسب درآمد  و منابع حاصل را سرمايه‌گذاري كنند.

از سويي ديگر به دليل انعكاس شرايط داخلي، فعاليت اقتصادي ورود و خروج سرمايه و كالا در مناطق آزاد به طور جدي مطرح نبود، بلكه همواره توسعهء مناطقي همانند قشم و كيش مورد توجه بوده است; به اين صورت كه عده‌اي از دوبي يا ديگر كشورهاي همسايه كالا وارد كنند و عده‌اي ديگر از سرزمين اصلي يا مادري به آن‌جا بروند و اجناسي را وارد سرزمين مادري كنند كه در نتيجه با سفر اين عده به مناطق آزاد، منابعي فراهم شود تا بندر، راه و تاسيسات زيربنايي ايجاد و مردم محل نيز از اين طريق تا حدودي وضعشان بهتر شود; گويي توسعهء خود نواحي كيش، قشم و چابهار از نظر كاهش فقر در نظر بوده است و نه برآورده كردن اهداف مورد انتظار از مناطق آزاد نظير جذب سرمايه‌گذاري خارجي.مناطق آزاد ايران از نظر جغرافيايي، بسيار وضعيت خوبي دارند و كشورهاي پيرامون اين مناطق، بازارهاي بالقوه‌اي براي محصولات توليدي اين مناطق هستند همچنين اين مناطق بر سر راه‌هاي تزانزيتي زميني و دريايي مهمي قرار دارند كه از اين حيث اين مناطق داراي امتياز چشمگيري براي محوريت توزيع كالا هستند.

در سال‌هاي اخير باكوشش اولياي امور سعي شده است تا با ايجاد قوانين و نهادهاي مشوق سرمايه‌گذاري، جذب سرمايه‌گذاري، اعم از خارجي و داخلي، تسهيل شود. روند ايجاد نهادهاي تسهيل سرمايه‌گذاري (نظير پولي، مالي و مشاوره‌اي) در چند سال اخير تسريع شده است و اين اقدام باعث كاهش مخاطرات و عدم اطمينان سرمايه‌گذاران مي‌شود و در نتيجه جذب سرمايه‌گذاري بيش‌تر مي‌شود.

وضعيت زيرساخت‌ها: از نظر فرودگاه قشم و كيش وضعيت خوبي دارند اما روي هم رفته، چابهار از اين ميان، داراي محروميت است البته با ايجاد فرودگاه بين‌المللي منطقهء آزاد چابهار كه قرار است در پيكره هشتم منطقهء آزاد تجاري - صنعتي چابهار واقع شود و طراحي فعلي آن براساس حداقل مسافر 0000ر250 نفر در سال) است، اين منطقه را در برآورده كردن اهداف اقتصادي‌اش بسيار كمك خواهد كرد.

از نظر بنادر، آنچه مي‌توان از وضعيت زيرساخت‌هاي حمل و نقل دريايي مناطق آزاد ايران استنباط كرد، اين است كه مناطق آزاد كيش و قشم از مهم‌ترين زيرساخت يعني بندر و اسكلهء مناسب، در حد يك منطقهء آزاد سطح بالا محروم هستند. با توجه به برنامه‌هايي كه براي توسعهء اسكله‌هاي قشم و كيش در نظر گرفته شده است، اميد مي‌رود كه اين مناطق از اين نظر وضعيت خوبي پيدا كنند.

از نظر راه‌هاي زميني، قشم و كيش داراي راه زميني آسفالت شدهء مناسب هستند اما با سرزمين اصلي كه قرار است از آن‌جا مواد خام و كالاهاي واسطه‌اي وارد شود، ارتباط ندارند. منطقهء آزاد چابهار در سرزمين اصلي است، اما بعضي از جاده‌ها در درون آن در دست احداث و موكول به آينده است همچنين هيچ‌كدام از مناطق سه‌گانهء ايران، بلافاصله به راه‌آهن سراسري كه مي‌توان با آن كالاها را با حجم زياد و ارزان حمل كرد، دسترسي ندارند.

ايجاد خط راه‌آهن تا چابهار كه در دست مطالعه است، به كاهش هزينهء حمل و نقل كالا به اين منطقه بسيار كمك خواهد كرد و وجود اسكله‌هاي بندرعباس با توجه به اين‌كه بندرعباس به راه‌آهن دسترسي دارد، بخشي از مشكل مناطق آزاد كيش و چابهار را حل خواهد كرد.

پايين بودن هزينهء حمل و نقل يكي از مولفه‌هايي است كه بنگاه‌ها از جمله بنگاه‌هاي خارجي، با كاهش هزينه‌هاي توليدي خود، قابل رقابت با ساير بنگاه‌ها مي‌شوند و بنابراين مناطق آزادي كه داراي تاسيسات حمل و نقل مناسبي باشند، فريبندگي بيش‌تري براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي دارند.

حال براي ايجاد ساير مناطق آزاد در ايران يا مناطقي كه در دورهء اوليه فعاليت هستند، اين موارد را بايد در نظر گرفت. شرط موفقيت مناطق آزاد تنها در ارايهء انگيزش‌هاي مالياتي و سهولت قوانين نيست بلكه براي مناطق آزاد، بايد علاوه بر ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب، دسترسي به بازارهاي منطقه‌اي و مزيت نسبي كشورهاي مجاور در واردات كالاها از مناطق آزاد نيز در نظر گرفته شود.حركت به چپ
حركت به راست


سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سايت وزارت جهاد كشاورزي

 
http://amar.maj.ir/Portal/Home/Default.aspx?Catego
 

اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران

 
http://www.tccim.ir/RulsProvDetail.aspx?id=567
 

اتاق بازرگاني،‌صنايع و معادن و كشاورزي تهران

 
http://www.tccim.ir/ImpExpStats.aspx?slcImpExp=Imp
 

بانک توسعه صادرات ايران

 
http://www.edbi.org/bank_introduction-corresponden
 

پايگاه اطلاع‌رساني حقوق‌دانان

 
http://www.hoghooghdanan.com/iran-codes/trade.htm
 

سازمان امور اقتصادي و دارايي استان لرستان

 
http://www.lor-mefa.gov.ir/laws/ShowPLst.asp?DN=3&
 

سازمان بازرگاني استان فارس

 
http://www.irtp.com/farsi/data.asp?address=laws/Ex
 

سايت اطلاع رساني تجارت استان كرمان

 
http://www.kermantejarat.com/farsi/amar.asp
 

سايت اطلاع رساني تجارت استان كرمان

 
http://www.kermantejarat.com/farsi/transport.asp
 

شبكه نقطه تجارى ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=3
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=1
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/references/statistics/am
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=6
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=6
 

شركت بازرگاني دولتي ايران

 
http://www.gtcir.com/grain/epgd_doc/Essay/Commerci
 

صندوق ضمانت صادرات ايران

 
http://www.egfi.org/EGFI1/index.htm
 

كميته مطالعات حقوق تكنولوژي

 
http://www.tco.ir/law/Farsi/Regulation/Internal/kh
 

گمرك جمهوري اسلامي ايران

 
http://www.irica.org
 
1 2


آشنايي با برخي مفاهيم و واژه هاي مورد عمل در بازرگاني خارجي

عملكرد صنايع كوچك (تجربه هندوستان)

الزامات سياست توسعه صادرات و امور نمايشگاهي

تأثير قيمت تضمينى بر صادرات محصولات كشاورزى

تأثير قيمت تضمينى برصادرات محصولات كشاورزى بخش دوم

روابط تجاري جمهوري اسلامي ايران و بريتانيا در سال 2005

افزايش سرمايه گذارى بخش خصوصى در بنادر كشور

گزارشي از سهم ‌0.1 درصدي دارو از كل صادرات

ايجاد 4 پايانه صادراتى براى دسترسى به بازارهاى همسايه

رينگ زنگ زده صادراتى

گزارش توسعه جهاني بانك جهاني

ميزگرد چالش‌هاي پيش روي صادرات

خريد و فروش محصول 3 هزار ساله ايران

جايگزيني انتقاد برانگيز جوايز صادراتي با سهام عدالت

گزارش تجارت خارجي کشور در 9 ماه نخست سال جاري

رشد 3/1 درصدي صادرات و 5/13 درصدي واردات ايران

افزايش صادرات پسته و گندم

نگاهي به فعاليت‌هاي بيمه معلم (سهامي عام)

بنگاه‌هاي كوچك قرباني توسعه صادرات صنعتي‌

تصويب سند استراتژي توسعه صادرات غيرنفتي‌

1 2 3

صندوق ضمانت صادرات

 

قانون مقررات صادرات و واردات ايران

 

آيين‌نامه نحوه اعطاي اعتبارات به طرحهاي صادرات خدمات فني و مهندسي

 

تشريفات ورود و خروج کالا

 

بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص عدم ضرورت مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي صادرات مصنوعات ساخته شده از طلا و جواهر

 

نرخ صادراتي انواع پيچ و مهره خشكه آلن و شش گوشي

 

اصلاح برخي از نرخ هاي صادراتي انواع پوشاك

 

نرخ صادراتي انواع لوستر و قطعات مربوطه

 

نرخ صادراتي انواع بيسكويت - كيك و شكلات

 

نرخ صادراتي ناوداني گالوانيزه ماشين كاري شده (كراس ارم )

 

نرخ صادراتي انواع ماهيان خاوياري سريشم ماهي و كنسرو ماهي ازون برون

 

تصويب نامه هيات وزيران درخصوص اصلاح برخي از مواد آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

 

توضيح مركز توسعه صادرات ايران در خصوص قيمت هاي پايه صادراتي معتبر تا پايان فروردين ماه 1380

 

ابلاغ مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص پرداخت يارانه به صادركنندگان و توليد كنندگان تخم مرغ

 

اصلاح عبارتي برخي از مواد آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

 

مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد

 

مقررات صادرات و واردات كالا

 

نحوه صدور گواهي بهداشت براي محموله هاي صادراتي

 

بخشنامه نرخ صادراتي تجهيزات سردخانه‌هاي صنعتي

 

بخشنامه در خصوص كارخانجات توليدكننده روغن‌نباتي

 
1 2


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است