Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 7952                                               
پايگاه مناطق آزاد در حوزه تجارت خارجي کشور
پژوهش منبع
پايگاه مناطق آزاد در حوزه تجارت خارجي کشور عنوان
محمود بازاري - مينو اميرناني نويسنده
1387/07/29 تاريخ

در راستاي اهداف سند چشم انداز، برنامه هاي پنج ساله توسعه يي کشور از جمله برنامه چهارم توسعه، سياست ها و برنامه هاي روشني را براي بخش هاي مختلف اقتصادي کشور تعيين و مشخص کرده است

خلاصه
روزنامه اعتماد شماره 1799 مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان
1 2

احکام و تکاليف سند چشم انداز 1404، جايگاه ايران در 17 سال آتي را به عنوان اولين کشور توسعه يافته در سطح منطقه ترسيم کرده است و در راستاي اهداف سند مذکور، برنامه هاي پنج ساله توسعه يي کشور از جمله برنامه چهارم توسعه، سياست ها و برنامه هاي روشني را براي بخش هاي مختلف اقتصادي کشور تعيين و مشخص کرده است که از آن جمله مي توان به مفاد ماده 35 قانون برنامه چهارم به عنوان تکاليف مربوط به توسعه و گسترش امور زيربنايي و زيرساخت هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي در جهت بالفعل کردن ظرفيت ها و فرصت هاي بالقوه اين مناطق اشاره کرد.

مفاد ماده مذکور به طور روشن در فصل محوري برنامه چهارم توسعه با عنوان «تعامل فعال با اقتصاد جهاني» درج شده و اين مهم يقيناً نشان از دغدغه قانونگذار براي بهره برداري جامع و کامل از تمامي ظرفيت ها و پتانسيل هاي مناطق آزاد براي رسيدن به اهداف توسعه اقتصادي کشور براساس استانداردهاي بين المللي به منظور جوابگويي به نيازهاي ملي، منطقه يي و بين المللي در عرصه هاي مختلف اقتصادي، تجاري، فرهنگي و سياسي بوده است.

از آنجا که مناطق آزاد اولين نقطه اتصال اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني است لذا نيازمند ابزارها، الزامات و ساز و کارهايي است که اين اتصال اوليه را به درستي و بدون نقص انجام دهد و از اين رهگذر مدل پايدار و قابل پذيرش و توسعه يي را به اقتصاد داخلي معرفي کند.

متاسفانه طي سنوات گذشته از شروع فعاليت اولين مناطق آزاد کشور، عدم شناخت و تعريف مشخص و علمي از نحوه و چگونگي رويکردهاي اقتصادي در تمامي جنبه هاي مناطق آزاد و فقدان اعلام ديدگاه هاي شفاف از سوي مسوولان در خصوص ميزان انتظارت و توقعات اجرايي و عملياتي از مناطق مذکور در جهت کمک به توسعه اقتصادي کشور، عملکرد مناطق ياد شده را در محاق نبود زيرساخت ها و تاسيسات مورد نياز امر توسعه پايدار قرار داده و لاجرم آنها را ناتوان از ياري رساندن به تحقق اهداف کلان توسعه يي کشور متناسب با موقعيت و ظرفيت هاي بالقوه آنان کرده است.

از اين رو براي آسيب شناسي روند گذشته لازم است ترسيمي از عملکردهاي مناطق آزاد شش گانه کشور در بخش تجارت خارجي شامل صادرات غيرنفتي، صادرات مجدد، واردات و ترانزيت کالا به عنوان اصلي ترين بخش زيربنايي توسعه اقتصادي اين مناطق داشته باشيم و با تحليل چرايي اين عملکرد به ذکر چالش ها، فرصت ها، نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکارهاي اجرايي بپردازيم.

  • الف- صادرات و صادرات مجدد

براساس آمار اعلام شده از سوي حوزه مشاورت رئيس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، در سال 1386 ميزان 86 ميليون و655 هزار دلار کالا از طريق مناطق آزاد کيش، قشم و چابهار صادرات مجدد شده است که نسبت به سال 1385 (51 ميليون دلار) از 2/69 درصد افزايش برخوردار بوده است.

ارزش صادرات غيرنفتي انجام شده از طريق مناطق آزاد کيش، قشم، چابهار، انزلي و ارس طي سال 1386 بالغ بر 192ميليون دلار بوده است که نسبت به عملکرد سال1385 با رقمي بالغ بر 198 ميليون دلار، با4/3 درصد کاهش روبه رو بوده است.

بيشترين صادرات غيرنفتي انجام شده طي سال 1386 از طريق منطقه آزاد انزلي حدود2/113 ميليون دلار و کمترين ميزان صادرات صرف نظر از منطقه آزاد اروند که به دليل عدم فنس کشي در حال حاضر گمرک ايران با صادرات کالا از آن منطقه موافقت نمي کند، متعلق به منطقه آزاد چابهار با رقمي معادل 246 هزار دلار بوده است. همچنين در سال 1386 منطقه آزادکيش نيز از رشد چشمگير صادرات غيرنفتي نسبت به سال 1385 برخوردار بوده است.

در جدول شماره يک ارزش صادرات و صادرات مجدد مناطق آزاد تجاري- صنعتي کشور طي پنج ماهه نخست سال 1386 نشان داده شده است که در مجموع بالغ بر 2/80 ميليون دلار صادرات غيرنفتي و حدود 32ميليون دلار نيز صادرات مجدد داشته اند که در مقايسه با مدت مشابه سال 1386 به ترتيب در بخش صادرات غيرنفتي (80 ميليون دلار) با 3 درصد رشد و در بخش صادرات مجدد (36 ميليون دلار) با 1/12 درصد کاهش روبه رو بوده اند.

بيشترين اقلام صادرات غيرنفتي مناطق آزاد کشور طي سال هاي 1385 و 1386 و پنج ماهه نخست سال 1387 شامل مواد معدني، مصالح ساختماني، مواد شيميايي، مصنوعات پلاستيکي، ماشين آلات و دستگاه هاي برقي، وسايط نقليه زميني و لوازم يدکي، لايف کرافت (قايق نجات)، توتون و تنباکو، پوشاک، تجهيزات آشپزخانه، محصولات کشاورزي، مواد غذايي، محصولات شيلاتي و آبزيان بوده است.

بيشترين اقلام صادرات مجدد مناطق آزاد کشور طي مدت اشاره شده را مواد و مصنوعات پلاستيکي، ماشين آلات و دستگاه هاي برقي، وسايط نقليه زميني، ماشين آلات و دستگاه هاي اپتيک و عکاسي تشکيل داده است.

اهداف کمي صادرات غيرنفتي مناطق آزاد تجاري- صنعتي کشور در سال 1387 و ميزان تحقق آن براساس تصميمات ششمين جلسه کميته توسعه صادرات و سرمايه گذاري طرح ملي ساماندهي روابط اقتصادي، تجاري و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در حوزه خليج فارس در تاريخ 10/11/1386 اهداف کمي صادرات سال 1387 براي مناطق آزاد تجاري- صنعتي کشور به شرح زير تعيين شد.

در جدول شماره 4 مقايسه عملکرد مناطق آزاد تجاري- صنعتي کشور با اهداف کمي صادرات غيرنفتي سال 1387 آنها نشان داده شده است.

مقايسه عملکرد صادرات غيرنفتي پنج ماهه نخست سال 1387مناطق آزاد با اهداف کمي تعيين شده براي آن مناطق طي سال مذکور، بيانگر تحقق 3/10 درصدي اهداف کمي و همچنين تحقق 6/24 درصد از اهداف کمي پنج ماهه سال 1387مناطق فوق است.

همان طوري که در جدول شماره 2 مشاهده مي شود به ترتيب مناطق آزاد ارس با 4/152درصد، انزلي 3/69 درصد، قشم4/43 درصد، کيش7/15 درصد و چابهار8/14 درصد تحقق اهداف کمي صادرات غيرنفتي طي پنج ماهه نخست سال1387 در رتبه هاي اول تا پنجم قرار گرفته اند.

1 2


حركت به چپ
حركت به راست


سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سايت وزارت جهاد كشاورزي

 
http://amar.maj.ir/Portal/Home/Default.aspx?Catego
 

اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران

 
http://www.tccim.ir/RulsProvDetail.aspx?id=567
 

اتاق بازرگاني،‌صنايع و معادن و كشاورزي تهران

 
http://www.tccim.ir/ImpExpStats.aspx?slcImpExp=Imp
 

بانک توسعه صادرات ايران

 
http://www.edbi.org/bank_introduction-corresponden
 

پايگاه اطلاع‌رساني حقوق‌دانان

 
http://www.hoghooghdanan.com/iran-codes/trade.htm
 

سازمان امور اقتصادي و دارايي استان لرستان

 
http://www.lor-mefa.gov.ir/laws/ShowPLst.asp?DN=3&
 

سازمان بازرگاني استان فارس

 
http://www.irtp.com/farsi/data.asp?address=laws/Ex
 

سايت اطلاع رساني تجارت استان كرمان

 
http://www.kermantejarat.com/farsi/amar.asp
 

سايت اطلاع رساني تجارت استان كرمان

 
http://www.kermantejarat.com/farsi/transport.asp
 

شبكه نقطه تجارى ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=3
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=1
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/references/statistics/am
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=6
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=6
 

شركت بازرگاني دولتي ايران

 
http://www.gtcir.com/grain/epgd_doc/Essay/Commerci
 

صندوق ضمانت صادرات ايران

 
http://www.egfi.org/EGFI1/index.htm
 

كميته مطالعات حقوق تكنولوژي

 
http://www.tco.ir/law/Farsi/Regulation/Internal/kh
 

گمرك جمهوري اسلامي ايران

 
http://www.irica.org
 
1 2


آشنايي با برخي مفاهيم و واژه هاي مورد عمل در بازرگاني خارجي

عملكرد صنايع كوچك (تجربه هندوستان)

الزامات سياست توسعه صادرات و امور نمايشگاهي

تأثير قيمت تضمينى بر صادرات محصولات كشاورزى

تأثير قيمت تضمينى برصادرات محصولات كشاورزى بخش دوم

روابط تجاري جمهوري اسلامي ايران و بريتانيا در سال 2005

افزايش سرمايه گذارى بخش خصوصى در بنادر كشور

گزارشي از سهم ‌0.1 درصدي دارو از كل صادرات

ايجاد 4 پايانه صادراتى براى دسترسى به بازارهاى همسايه

رينگ زنگ زده صادراتى

گزارش توسعه جهاني بانك جهاني

ميزگرد چالش‌هاي پيش روي صادرات

خريد و فروش محصول 3 هزار ساله ايران

جايگزيني انتقاد برانگيز جوايز صادراتي با سهام عدالت

گزارش تجارت خارجي کشور در 9 ماه نخست سال جاري

رشد 3/1 درصدي صادرات و 5/13 درصدي واردات ايران

افزايش صادرات پسته و گندم

نگاهي به فعاليت‌هاي بيمه معلم (سهامي عام)

بنگاه‌هاي كوچك قرباني توسعه صادرات صنعتي‌

تصويب سند استراتژي توسعه صادرات غيرنفتي‌

1 2 3

صندوق ضمانت صادرات

 

قانون مقررات صادرات و واردات ايران

 

آيين‌نامه نحوه اعطاي اعتبارات به طرحهاي صادرات خدمات فني و مهندسي

 

تشريفات ورود و خروج کالا

 

بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص عدم ضرورت مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي صادرات مصنوعات ساخته شده از طلا و جواهر

 

نرخ صادراتي انواع پيچ و مهره خشكه آلن و شش گوشي

 

اصلاح برخي از نرخ هاي صادراتي انواع پوشاك

 

نرخ صادراتي انواع لوستر و قطعات مربوطه

 

نرخ صادراتي انواع بيسكويت - كيك و شكلات

 

نرخ صادراتي ناوداني گالوانيزه ماشين كاري شده (كراس ارم )

 

نرخ صادراتي انواع ماهيان خاوياري سريشم ماهي و كنسرو ماهي ازون برون

 

تصويب نامه هيات وزيران درخصوص اصلاح برخي از مواد آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

 

توضيح مركز توسعه صادرات ايران در خصوص قيمت هاي پايه صادراتي معتبر تا پايان فروردين ماه 1380

 

ابلاغ مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص پرداخت يارانه به صادركنندگان و توليد كنندگان تخم مرغ

 

اصلاح عبارتي برخي از مواد آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

 

مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد

 

مقررات صادرات و واردات كالا

 

نحوه صدور گواهي بهداشت براي محموله هاي صادراتي

 

بخشنامه نرخ صادراتي تجهيزات سردخانه‌هاي صنعتي

 

بخشنامه در خصوص كارخانجات توليدكننده روغن‌نباتي

 
1 2


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است