Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 9429                                               
نقش تيم ها در ساختار کسب و کار
مقاله منبع
نقش تيم ها در ساختار کسب و کار عنوان
محمدعلي آذري نيا نويسنده
1387/07/30 تاريخ

يکي از تحولاتي که طي چنددهه گذشته در روش هاي کلان کارآفريني رخ داده، مسلط شدن روش کارگروهي و تيمي است. در مقاله حاضر سعي شده کارآفرين ها با ويژگي هاي ضروري اعضاي تيم ها براي حصول بهترين نتيجه از تلاش هاي تيم آشنا شوند.

خلاصه
روزنامه سرمايه شماره 861 مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

يکي از تحولاتي که طي چنددهه گذشته در روش هاي کلان کارآفريني رخ داده، مسلط شدن روش کارگروهي و تيمي است.

شرکت ها به اين نتيجه رسيده اند که هر بخش کار را بايد به فرد يا گروهي بسپارند که در آن تخصص دارد زيرا يک يا چند نفر توانايي انجام تمام کارها را ندارند.

در شکل گسترده تر، شرکت ها با تشکيل شبکه هاي گسترده، برخي از امور خود را به نهادها و شرکت هاي ديگر در داخل يا خارج کشور مي سپارند. براي مثال اکنون برنامه نويسي رايانه اي براي شرکت هاي آمريکايي و اروپايي در آسيا به ويژه هند انجام مي شود.

اهميت تيم در پيشبرد اهداف سازمان چنان است که بدون وجود آن تلاش هاي فردي به هدر مي رود و شرکت توان رقابت خود را در عرصه پر رقابت کنوني جهان به کلي از دست مي دهد. در مقاله حاضر سعي شده کارآفرين ها با ويژگي هاي ضروري اعضاي تيم ها براي حصول بهترين نتيجه از تلاش هاي تيم آشنا شوند.

 • اصول کار تيمي

جان ماکسول نويسنده کتاب پرآوازه «صفت هاي بايسته يک رهبر» در کتاب 17 اصل کار تيمي، رمز و راز اين کار را با خوانندگان در ميان مي گذارد و تاکيد دارد در يک سازمان «اهميت تشکيل تيم از توليد محصول کمتر نيست» اين کتاب با برخورداري از بينش و راه و رسم کار تيمي در جامعه صنعتي جامعه اي که دست کم از نظر سازماندهي نظام توليد به سوي آن حرکت مي کنيم به ما کمک مي کند.

به نظر نويسنده بايد الگوي رفتار خود را بر پايه انتظار خويش از رفتار اعضاي تيم بنا نهاده و 17 صفت ضروري براي بازيگران تيم را مبناي کار قرار دهيد تا به اعضاي تيم خود کمک کنيد که صرف نظر از ميزان استعداد خود اعضاي موثرتري باشند.

اگر خواستيد بازيگراني جديد از بيرون بياوريد، بازيگراني بيابيد که قبل از هر چيز به تيم و کارگروهي مي انديشند. اگر کسي همه 17 صفت يا ويژگي مورد بحث را در خود جمع داشته باشد، مطمئن باشيد نقش تيمي خود را خوب بازي خواهد کرد.

 1. انعطاف پذيرند:

کار تيمي با خشکي و انعطاف ناپذيري سازگار نيست. جلوي خشونت خويش را مي توان گرفت، بر ترس مي توان چيره شد و تنبلي را با حربه انضباط از خود دور کرد اما خشکي دماغ علاجي ندارد و بذر انهدام را در درون خود دارد. اگر بخواهيد با ديگران کار کنيد و در تيم عضوي موثر باشيد، بايد از انطباق بر تيم ابايي نداشته باشيد.

بازيگران سازگار و انعطاف پذير تيم آموختن را دوست دارند، احساس امنيت مي کنند و خلاق هستند و خدمت به مردم را دوست دارند.

 1. همدست و هم داستانند:

اول بايد با يکديگر کار کرد، بعد با يکديگر برنده شد. چالش هاي بزرگ، کار تيمي بزرگ مي طلبد و ضروري ترين صفتي که تيم را در کارهاي دشوار موفق مي سازد همکاري توام با همدلي اعضاي آن است. همکاري توام با همدلي يعني اينکه با دل و جان با يکديگر کار کنيم. سه تحول بايد رخ دهد تا همکاري اعضاي تيم همدلانه شود

تحول در برداشت و بينش :به اعضاي تيم به چشم همکاراني همدل بنگريد نه به چشم رقيب.

نگرش: اگر بخواهيد ذهنيتي پيدا کنيد که خود و اعضاي تيم را به جاي رقيب مکمل يکديگر بدانيد به حمايت از اعضاي تيم روي آوريد.

کانون توجه: به جاي خود، تيم را در کانون توجه قرار دهيد؛ به نتيجه بينديشيد.

 1. تعهدپذيرند:

لحظه اي که خود را به انجام کاري متعهد مي سازيد، دست هايي به ياري مي آيند که اگر تعهدي نداشتيد، نمي آمدند. بسياري از مردم تعهد را از دريچه احساس خود مي نگرند. احساس آنها راهنماي انجام تعهد است. اما تعهد راستين چيزي ديگر است. تعهد امري احساسي نيست بلکه ريشه آن در منش ماست.

تعهد معمولاً در گيرودار سختي خود را نشان مي دهد. تعهد به استعداد و توانايي بستگي ندارد. تعهد بر اثر انتخاب ايجاد مي شود نه بر اثر شرايط و تعهدي مي ماند که مبتني بر ارزش ها باشد زيرا پذيرش تعهد يک چيز است و پايبندي به آن چيز ديگر.

 1. ارتباط برقرار مي کنند:

تيم يعني يک جان در چندين بدن. مثل خردمندان فکر کنيد اما با مردم به زبان خودشان حرف بزنيد. جان کلام اين است که کار تيمي نمي توان کرد مگر اينکه بازيکنان با يکديگر ارتباط برقرار کنند.

اگر ارتباط نباشد تيمي در کار نيست بلکه جمعي از افراد هستند که پيوندي با يکديگر ندارند. ارتباط باز پايه هاي اعتماد را محکم مي سازد. داشتن مقاصد پنهان و ايجاد ارتباط از طريق شخص ثالث مناسبات تيم را تضعيف مي کند. مردم به کاري که در آن به بازي گرفته شوند، دل مي دهند.

 1. لايق و باکفايت هستند:

اعضاي باکفايت هر تيمي توانايي و صلاحيت انجام کار را در بهترين وجه دارند. آدم هاي لايق و با کفايت تعالي طلب هستند. تعالي، ارزش ما را برپايه توانايي و ظرفيت خود ما مي سنجد. آدم هاي باکفايت به متوسط قانع نمي شوند. نيروي خود را بر کار خويش متمرکز مي سازند. آدم هاي با کفايت، کيفيت کار خود را پايين نمي آورند.

 1. قابل اعتماد هستند:

از آنهايي که بحث و استدلال مي کنند، نترسيد از کساني بترسيد که در بحث و گفت وگو طفره مي روند. پايه هاي اعتماد عبارتند از:

 • انگيزه اصلي: اگر کسي باشد که مصلحت خويش را بر مصلحت تيم مقدم بدارد، قابل اعتماد نخواهد بود.
 • مسووليت: در تحليل نهايي، صفت مشترک همه آدم هاي موفق مسووليت پذيري آنها است. انگيزه به ما مي فهماند که چرا اشخاص قابل اعتماد هستند اما احساس مسووليت اشخاص نشان مي دهد که مي خواهند قابل اعتماد باشند.
 • فکر کردن: قابليت اعتماد فراتر از مسووليت پذيري است. مسووليت پذيري بايد با فکر همراه باشد تا به درد بخورد.

پايداري اگر نتوان بر ياران تيمي هميشه اعتماد کرد، هيچگاه به آنها اعتماد نکنيد. پايداري فراتر از استعداد است. منشي را مي طلبد که به رغم دشواري ها جا نزند.

 1. انضباط دارند:

در کوره انضباط است که استعداد به توانايي تبديل مي شود. انضباط انجام کارهايي است که نمي خواهيد انجام دهيد. اشخاص بايد در سه زمينه انضباط ايجاد کنند تا براي تيم مفيد باشند.

 • الف - انضباط انديشيدن: اگر ذهن خود را فعال نگاه داريد پيوسته به چالش هايي ذهني رو مي آوريد و همواره به چيزهاي خير مي انديشيد.
 • ب - انضباط احساسات: نگذاريد احساسات شما را از کاري که بايد بکنيد باز دارد يا به کاري که نبايد بکنيد وادارد.
 • پ - انضباط لازم براي اقدام و عمل: تفاوت برنده و بازنده درعمل و بي عملي است.
 1. ياران تيم را بالا مي کشند:

بر قدر و ارزش ياران افزودن کاري بزرگ است. بيشتر مردم وقتي که به وضع موجود راضي مي شوند از صعود به قله هاي بالاتر بازمي مانند. اعضاي تيم، کسي را که بتواند آنان را بالا ببرد و بر توان و ظرفيت آنها بيفزايد دوست دارند و مي ستايند. کساني که ياران تيمي خود را پروبال مي دهند و راه رشد ايشان را مي گشايند چند ويژگي مشترک دارند:

 • الف - ياران تيمي خود را قدر مي شناسند.
 • ب - ارزش هاي ياران تيمي را ارج مي نهند.
 • پ - قدر و منزلت ياران تيمي را بالا مي برند .
 • ت - به ديگران بال و پر مي دهند قبل از آنکه خود بال و پر گشايند.

حقيقت اين است که مردم هميشه به کسي که بزرگ شان کند نزديک مي شوند و از کسي که از قدرشان بکاهد، دوري مي جويند.

 1. مشتاقند:

کاري بزرگ بدون اشتياق انجام نشده است. هيچ چيز جاي اشتياق را نمي گيرد. تيمي که محفل مشتاقان باشد، نيرويي شگرف مي يابد و چنين نيرويي منشاء قدرت مي شود. آدم هاي موفق مي دانند که نگرش انسان دست خود اوست و اشتياق بخشي از آن است.

آنان که دست روي دست مي گذارند تا نيرويي از خارج اشتياق شان را برانگيزد، ريزه خوار ديگرانند. اگر بازي را آغاز نکنيد، برنده نمي شويد. بر ترس غلبه کنيد.

براي غلبه بر ترس، بايد ترس را احساس کنيد و بعد دست به عمل بزنيد. راه شکستن ترس فقط اين است که با ترس روبه رو شويم سپس گامي عملي برداريم. همين طور اگر بخواهيم از مشتاقان باشيم، بايد در اين راه گام برداريم.

 1. هدف دارند:

زندگي کردن با عقايد جهانيان آسان است، فرو رفتن در لاک عقايد و افکار خويش نيز آسان است. اما انسان بزرگ کسي است که هم در ميان جمع باشد و هم استقلال راي و فکر خود را حفظ کند.

تيمي موفق مي شود که اعضاي آن براي رسيدن به مقصد مصمم باشند و هوش و حواس شان به کارشان باشد. «ويتني» نخستين رئيس آزمايشگاه پژوهشي جنرال الکتريک گفته است: «بعضي از مردم هزاران دليل مي آورند که چرا نمي توانند کاري را که مي خواهند انجام دهند در صورتي که فقط يک دليل نياز دارند که چرا مي توانند.» طول عمر ما دست خود ما نيست اما صرف عمر دست خود ماست. اگر هدفي و مقصودي را دنبال کنيم از عمر و استعدادي که به ما داده شده، نهايت استفاده را خواهيم کرد.

 1. احساس رسالت مي کنند:

راز کاميابي، پايداري در راه هدف است. ياران تيمي که رسالتي را بر دوش خود احساس مي کنند و خود را نسبت به تيم متعهد ساخته اند، مي گذارند رهبر تيم وظيفه رهبري خود را انجام دهد.

براي آنان که احساس رسالت مي کنند، چهار ويژگي را شناسايي و معرفي مي کنيم:

 • الف - مقصد تيم را مي دانند.
 • ب - مي گذارند رهبر تيم، رهبري کند.
 • پ - اول توفيق تيم را مي خواهند بعد توفيق خود را و
 • ت - به هر کاري که لازم باشد دست مي زنند تا رسالت خود را انجام دهند.
 1. آماده اند:

آمادگي، تفاوت بين برد و باخت است. دستاوردهاي چشمگير، حاصل آمادگي عادي و معمولي است. آمادگي از آنجا آغاز مي شود که بدانيد براي چه چيزي آماده مي شويد. براي توفيق در هر کار و کوششي بايد مراقب جنبه هاي ذهني بازي خود باشيد.

بايد خود را از نظر جسمي آماده کنيد. اما بايد به خود، به تيم خود و به شرايط و موقعيتي که در آن هستيد نيز نگرشي مثبت داشته باشيد. «هنري فورد» عقيده داشت: «راز کاميابي بيش از هر چيز ديگر در آمادگي است. آمادگي ايجاب مي کند به سير حرکت آينده بينديشيم به طوري که اکنون دريابيم بعدها چه نيازي داريم.»

 1. با ياران تيم مي جوشند:

آن کس که عقايد خويش را بيشتر از ياران تيم دوست دارد و عقيده هاي خود را پيش مي برد، تيم را از حرکت بازمي دارد. وقتي که پاي مناسبات به ميان مي آيد، همه چيز با احترام و ارج نهادن ديگران آغاز مي شود. جورج مک دوفالد شاعر اسکاتلندي عقيده دارد: «کسي که به من اعتماد مي کند از کسي که مرا دوست دارد گامي فراتر نهاده است.»

 1. درپي ارتقاي خويشند:

ارتقاي شما، ارتقاي تيم است. چنان بياموزيد که گويي عمري جاودانه داريد. چنان زندگي کنيد که گويي همين فردا پايان عمر شماست.

نويسنده از قول مديرعامل جوان «نوکيا» در ارتباط با ارتقا مي نويسد که استراتژي او دو خط را دنبال مي کرد. نخست تصميم گرفت تلاش هاي سازمان را در فناوري اطلاعات متمرکز سازد. کار مهم ديگر اين بود که به آدم ها توجه کند زيرا او تشخيص داد ارزش شرکت به منابع انساني است نه به منابع طبيعي. او مي گويد: «آموزش مدام حق هر کسي است که در آن شرکت کار مي کند.»

 1. از خود گذشته اند:

جايي که تيم باشد، منيت در کار نيست. هيچ تيمي توفيق نمي يابد مگر اينکه هرکس، ديگري را بر خود مقدم بدارد. ازخودگذشتگي آسان نيست. اما لازم است. بذر ازخودگذشتگي را چگونه در بستر ذهن خود مي پاشيد؟ اين کار را با گام هاي زير برداريد:

 • الف - بخشنده و گشاده دست باشيد.
 • ب - سياست بازي را کنار بگذاريد.
 • پ - وفادار باشيد.
 • ت - به وابستگي متقابل بيش از استقلال ارج نهيد.
 1. مشکل گشايند:

دنبال درد نگرديد، درمان را پيدا کنيد. «الفرد مونتاپرت» مي نويسد: «اکثر مردم دشواري ها را مي بينند اما شمار کساني که هدف ها را مي بينند اندک است. کاميابي ها را اينها رقم مي زنند. تيپ شخصيتي ما، پرورش و تربيت و تاريخچه زندگي شخصي ما تعيين مي کند که تا چه حد مشکل گشا هستيم. البته هرکسي مي تواند اهل يافتن راه حل باشد.

 1. پيگير و نستوه اند:

هرگز ميدان را ترک نکنيد. دور را ديدن يک چيز است و رفتن به آنجا چيزي ديگر. آدم هاي نستوه به بخت، سرنوشت، يا قضا و قدر متکي نيستند و وقتي که شرايط دشوار مي شود از کار دست نمي کشند. مي دانند که روز جهد و کوشش، روز وادادن نيست. توماس اديسون مي گفت: «من از جايي آغاز مي کنم که آخرين نفر رها کرده است.»

«ويليامز» مي نويسد: «اگر سختکوش باشيد از پنجاه درصد مردم آمريکا جلو افتاده ايد، اگر صادق باشيد از 40 درصد ديگر پيش مي افتيد و 10 درصد ديگر در نظام اقتصاد آزاد، جنگي است با چنگ و دندان.»
بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است