Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 3599                                               
آينده مشاغل در ارتباط با تنباکو چگونه خواهد بود؟
گزارش منبع
آينده مشاغل در ارتباط با تنباکو چگونه خواهد بود؟ عنوان
زهرا جليلوند نويسنده
1386/12/20 تاريخ

نزديک به صد ميليون نفر در بخش پرورش و توليد تنباکو در سطح جهان مشغول به کار هستند. سازمان بين المللي کار ((I LO همه جوانب اشتغال کارگران در صنعت تنباکو در سطح جهان را مورد بررسي قرار داده است.

خلاصه
هفته نامه بازار كار مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

نزديک به صد ميليون نفر در بخش پرورش و توليد تنباکو در سطح جهان مشغول به کار هستند. تنباكو همراه با خطرات ناشي از كشيدن سيگار و مدرنيزاسيون اقتصادي بر صنايع نيز فشاروارد مي آورد. سازمان بين المللي کار ((I LO همه جوانب اشتغال کارگران در صنعت تنباکو در سطح جهان را مورد بررسي قرار داده است.

طبق گزارش در ژنو، از صد ميليون نفر شاغل در صنعت تنباکو فقط 1.2 ميليون نفر در بخش توليد کار مي کنند.40 ميليون نفر در پرورش و رشد برگ هاي تنباکو، بيش از20 ميليون نفر در صنعت کارهاي خانگي از قبيل: بسته بندي نخ هاي سيگار با دست (درهندوستان و اندونزي) و بقيه افراد در روند مراحل توليد تنباکو تا مرحله توزيع،  فروش و فراهم شدن نهايي آن جهت استفاده کار مي کنند. هم چنين اشتغال قابل ملاحظه اي در سازمان مبارزه با مصرف تنباکو وجود دارد.

ساليانه در حدود 6 ميليون تن تنباکو  توليد مي شود كه محصول 120کشور جهان بوده و 80 درصد اين توليد حاصل از کشورهاي در حال توسعه و70 درصد از 6کشور (برزيل، چين،  هند، اندونزي، ايالات متحده و زيمباوه) مي باشد.

 در گزارش اخير سازمان بين المللي کار (ILO)  تمايل اشتغال در بخش تنباکو توام با "تلاش ها و انتظارات" حاکي از آن است که ساختار کلي اشتغال در اين بخش از پنج سال گذشته پايه گذاري شده است. در کشورهاي صنعتي شده اشتغال در سه دهه گذشته کاهش داشته است در حالي که اکنون به خاطر تكنيك هاي كاشت و توليد پيشرفته، انسجام گرايش به كشت تنباكو  به طور وسيع افزايش يافته است.

اما آيا تبليغات مخالفت با كشيدن  سيگار، ترک از مشاغل مربوط به تنباکو را تهديد مي کند؟ گزارشات خلاف آن را نشان مي دهد اما ارتباطي بين کاهش مصرف تنباکو و ميزان اشتغال افراد وجود ندارد.

مدير كل سازمان بين المللي در ژنو (خوآن سوماويا) مي گويد:

صنعت  تنباکو در گذشته هرگز تا اين اندازه بحث انگيز نبوده است. در دنيا بيشتر افرادي که در بخش تنباکو کار مي کنند مسئله انحطاط يا کاهش فرصت شغلي مانند کارگاهي که در حال حريق و به شکل يک مسئله اجتماعي در ميان اکثر اقشار آسيب پذير وجود دارد از جمله شامل مهاجران و زنان و کودکان و اقليت قومي و طبقات مختلف مردم يا قبايلي مي شود که معاش خود را مديون کار در بخش تنباکو مي دانند. بدين ترتيب، آينده آنها مي بايست  مدنظر قرار گيرند.

 فقدان فرصت هاي شغلي از کجا سرچشمه مي گيرد؟

گزارشات نشان مي دهد که ادامه توليد تنباکو و به دنبال آن جستجو براي بازارهاي جديد و پذيرش فناوري هاي نو، به سوي عصر جديدي سوق داده مي شوند كه در آن علي رغم وجود كارگر، توليد تنباكو کمتر مي گردد. براي مثال در ايالت انگلستان با افزايش 3 درصدي توليد سيگار در سال 1998 نسبت به1990 به ميزان 75درصد اشتغال در اين بخش کاهش يافته است.

اکثر اعضاي آسيب پذير در جوامع پرورش تنباکو از علاقه مندان اوليه بوده اند. اين افراد شامل ميليون ها کارگري هستند که از طبقات مختلف مردم (قبايل- اقيلت هاي مذهبي در هندوستان، کشاورزان فقير در مالاوي- کارگران زن در هندوستان و اندونزي،كارگران مهاجر در ايالات متحده ،كارگران خردسال در مزارع تنباكو آفريقا - آسيا و آمريكاي  و کارگران بسيار فقير در برزيل هستند كه ممکن است زير بار قرض و بدهي باشند و يا قربانيان زدوخورد در کشورهايي كه پرورش تنباکو دارند.

گزارشات نشان مي دهد اين کارگران و خانواده هاي آنها در خدمات بخش تنباکو جهت امرار معاش خود با آينده اي نا مشخص در اين بخش روبرو هستند.

اگر به کارگران خط توليد تنباکو بهترين حقوق در صنعت تنباكو در سطح دنيا پرداخت شود کشاورزان تنباکو در کشورهاي در حال توسعه و سنتي و سازمان نيافته نمي توانند اظهار کنند که در ارزش افزوده محصول مفيد بوده اند و به طور سازمان نيافته نمي تواند در مکانيزم هاي تجارتي مورد بحث بر حقوق و دستمزد و شرايط كار سودمند باشد.

گرايش ها فقط در دنياي در حال توسعه گسترش نمي يابد هياهوي زياد ايجاد خطر سلامت جهاني به دنبال کشيدن سيگار و سياست ها و قوانين فرهنگي- کشاورزي جديد، صنعت تنباکوي ايالت متحده را  به سمت كاهش اقتصادي تنزل داده و هزاران فرصت شغلي در صنعت تنباکو را از بين برده است.

اتحاديه بين المللي ميلرز در صنعت نانوايي شيريني پزي و تنباکو و غله (BCTGM) در آمريکا اظهار مي دارد که بيش از 30000 عضو را که در کارخانجات توليد سيگار مشغول به کار بوده‌اند در 20 سال گذشته از دست داده اند و امروز کمتر از 10000 کارگر تنباکو در اين اتحاديه باقي مانده است.

سخنگوي اتحاديه آقاي (ريي اسکانل) مي گويد: ايالت متحده نمونه اي است كه به سوي كاهش تقاضا براي محصولات تنباکو متمايل نمي شود و هيچ گونه کمکي به کارگران ماهر کارخانه که بدنه جامعه را در بعضي از شهرها تشکيل مي دادند نشد. کارگران تنباکو که زماني در حدود 50000 دلار آمريکا درآمد ايجاد مي كردند با كار در مك دونالد (Mc Donald) اين رقم كاهش يافته است.

تاريخ گذشته كارگران تنباکو بسيار غم انگيز است. با مروري بر آخرين اطلاعات صنايع خدمات تحقيقات اقتصادي (ERS) از بخش کشاورزي ايالت متحده، پيش بيني توليد تنباکو را از سال 2002 لغايت2003 حدود 889.6 ميليون پوند برآورد کردند که 102ميليون پوند کمتر از 2001 بوده است.

صادرات در سال 2002 از 134 ميليارد بسته سيگار به 127 ميليارد کاهش داشته که به ميزان 5 درصد ارقام موجود در سال قبل بوده است.

 اگر چه واردات در طي 6 ماه اول سال 2002 با افزايش 53 درصد به قيمت 8.9 ميليارد رسيد. با تنباکوي وارد شده به خصوص در برزيل، سيگارهاي کم ارزش و خارج از مصرف توليد مي‌شد. طبق اعلام اتحاديه بين المللي ميلرز (BCTGM)، اين امر منجربه کاهش تقاضا در مورد محصولات رده بالاي آمريكا از جمله مالبورو گرديده است.

کارخانجات سهيم در کاهش اشتغال

تعدادي از کارخانه ها، صنعت تنباکو را به شکلي جديد پايه ريزي مي كنند و جهت بازار اشتغال را به سوي تنباکو سوق مي دهند. در حالي که بر خلاف عقايد عمومي افزايش مصرف تنباکو در کشورهاي در حال توسعه و سنتي منجر به افزايش توليد سيگار در ايالات متحده، نيوزلند، انگلستان و ترکيه شده است.

 بدون شك استفاده از ماشين آلات عامل اصلي و مهم در اين قضيه بوده است. به طوري كه در آغاز قرن 2000 کارگران هر چهار دقيقه يک نخ سيگار را با دست مي پيچند. سپس ماشين آلات 16000 نخ در دقيقه توليد مي کردند . کارخانه (فيليپ موريس)، محله برگن ا?پ زوم، در نيوزلند فقط 1900 نفر را براي توليد 9 ميليارد سيگار در سال استخدام نموده است.

اگر چه اين تنها دليل نيست بلکه خصوصي سازي، ادغام شرکت ها، بسته شدن کارخانه ها و محصور شدن بازارهاي معين به خصوص در OECD ،منجر به بيکار شدن تعداد زيادي از کارگران گرديده است. عدم استقرار کارخانه در کشورهايي که دستمزد پايين دارند اغلب به کاهش اشتغال کمک مي کند. اين مسئله به ويژه در نيم کره غربي مشاهده شده است، با اين اهميت كه اشتغال در انگلستان 75 درصد و در آلمان يک سوم کاهش داشته است. اما در ساير کشورها مانند ترکيه، مجارستان و جمهوري خلق چين کاهش اشتغال شديدتر بوده است.

سياست يگانه اي كه تمام ايالات ابر قدرت در مكانهاي معين براي نمايش از هم گسيختگي  آغاز كردند به طوري كه که تعدادي از بازارها قبل از 15 سال گذشته خصوصي شده اند (ژاپن، کره، تايلند و بيشتر کشورهاي اروپايي شرقي ومرکزي) و گاهي اوقات سبب بروز مشکلات سياسي و اجتماعي فريبنده اي شدند. ترکيه يكي از اين موارد است  و بين 7 الي 8 ميليون نفر رادر بخش خصوصي اختصاص داده است.

گزارش حاصل از تركيب موارد ذكر شده نشان مي دهد عقب کشيدن بازارهاي داخلي، تکامل صنايع و سود آوري شرکت هاي کوچكتر منجر به ايجاد شبكه انحصار در فروش گرديده است . هم چنين در مورد سه شرکت زيركه تقريباٌ دو سوم توليد تنباكو را در سطح جهان كنترل مي‌كنند:

1-شرکت ملي تنباکوي چين ـGNTC)) با 30 درصد

2- شرکت فيليپ موريس با 17 درصد

3-شرکت تنباکو بريتانيا-آمريکا (BAT) با 16 درصد

 مشخصه هاي مشاغل تنباکو در سازمان بين المللي کار (ILO)

از 24الي 28 فوريه اولين جلسه سه جانبه سازمان بين المللي کار در بخش تنباکو در ژنو به منظور بررسي اشتغال و شرايط کار در اين صنعت برگزار گرديد.

اين جلسه چگونگي مذاکرات و اقدامات اجتماعي انجام شده توسط دولت و کارفرمايان و سازمان هاي کارگري در سطح ملي و كاهش تاثيرات منفي بر کارگران توسط سازمان بين الملل کار مورد بررسي قرار گرفت.

در اين جلسه مباحث زير به اتفاق آرا در پنج مرحله توافق گرديده است:

- قدرت بخشيدن به همبستگي و انسجام بين سازمان هاي بين المللي کار كه بر روي  مسائل مرتبط با توليد تنباکو كار مي كنند.

- اشتغال زنان در بخش تنباکو

- فعاليت هاي آتي سازمان بين المللي کار-حقوق و اصول اساسي كار در بخش تنباكو

- کار کودکان در بخش تنباکو

امروزه مي بايست براي هر آنچه كه در بخش تنباكو وجود دارد گام هايي در جهت مطمئن ساختن تمام مشاغل در اين بخش برداشته شود و در کشورهاي ميزبان مشاغل جديد با کارايي بسيار ايجاد گردد و نيز اصول و حقوق اساسي کار را که در بيانيه هاي سازمان بين‌المللي کار مورد نظر است رعايت گردد.

سازمان بين المللي کار اولويت حوزه ها را براي عملكرد مشخص کرده است که عبارتند از:

تحقيق در گرايش  به اشتغال و بهداشت شغلي در اين بخش، توانايي ايجاد شرکاي اجتماعي جهت کمک به مسائل مورد بحث اجتماعي، تسهيل در مبادلات اخبار بين المللي و مطالعه بر تاثير سياست هاي کنترل تنباکو با اشتغال.حركت به چپ
حركت به راست


شبكه تحليل‌گران تكنولوژي ايران

 
http://www.itanetwork.net/archive/New%20technology
 

موسسه كار و تامين اجتماعي

 
http://www.lssi.ir/pages/en/mj/55-7.pdf
 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است