Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 6798                                               
مقاله منبع
سياستهاي دولت هند براي افزايش ميزان خود اشتغالي عنوان
نويسنده
1384/03/21 تاريخ

مروري بر چالش هند در مواجهه با بيكاري و شرح برنامه هاي پنج ساله آن و شيوه ميداني در خصوص تأمين و حذف مسئله بيكاري

خلاصه
مرجع
مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان
1 2 3 4

مقاله‌اي از سمينار ملي در مورد سياستهاي دولت براي افزايش ميزان خوداشتغالي در هند

 اقتصاد هند با چالش‌هاي بيكاري و رشد اقتصادي مواجه است. بطور كلي ريشه بيكاري در هند از بخش سازمان يافته ناشي مي‌شود. در طي پنج دهه گذشته، جمعيت هند با نرخ هشدار دهنده حدود 2/2 درصد در سال رشد كرده است،در حاليكه فرصتهاي شغلي با نرخ بسيار كمتري رشد داشته است و اين به دليل رشد كند اقتصادي مي‌باشد. يكي از اهداف از پيش تعيين شده برنامه‌هاي اقتصادي هند حذف و زدودن بيكاري از جامعه مي‌باشد. در طول اين ساليان ما شاهد اين مساٌله بوده‌ايم كه بيكاري با رشد اقتصادي داراي تضاد است. با وجود اين هر كدام از برنامه‌هاي پنج ساله با اندك تفاوتي توجه خود را بر روي مسا‌ٌله بيكاري معطوف مي‌كند.

اشتغال‌زايي به‌منظور مواجهه با بخشهاي بي‌استفاده و نيروي كار تازه وارد به يك امر چالش انگيز تبديل شده است. افزايش تنوع اقتصادي به همراه تسريع رشد اقتصادي موجب تغييرات ساختاري در ماهيت بازار كار شده است. رشد بالاي اقتصادي در سالهاي اخير سرمايه بالايي را طلبيده است و احتمال مي‌رود كه اين امر از كار كم و كثرت اشتغال ناشي شده باشد. الگوي رشد اقتصادي در كشورهاي سرمايه‌داري موجب افزايش فقر در ميان كارگران شده است. اولين و مهمترين دليل معضل بيكاري افزايش رشد فنآوري شناخته شده است.

ششمين برنامه پنج ساله (83-1978) براي اولين بار تمامي اهداف و توجهات خود رابر روي مساٌله حذف بيكاري از طريق هدف( اجراي برنامه اشتغال تقريباً تمام وقت) معطوف شد. به همين نحو در يك مقاله كه نگرشي نسبت به برنامه پنج ساله دهم داشت كهدر سپتامبر 2002 توسطNDC تصويب شده بود، شرايط استخدامي با كيفيت بالا و سودمندبراي افراد اضافه شده به نيروي كار كه بعد از دوره برنامه پنج ساله دهم وارد نيروي كار مي‌شوند، تعيين كرد. برآوردات وارزيابي‌هاي انجام شده از وضعيت بيكاري در سال مبداء از برنامه دهم (2002) نشان داد كه حذف انبوه بيكاران، نيازمند ايجاد 35ميليون فرصت شغلي مي‌باشد.

برنامه پنج ساله دهم اگرچه قصد فراهم آوري اشتغال سودمندبراي نيروهاي مازاد بر نياز اضافه شده به نيروي كار را داشت، اما، فشار در دوره برنامه پنج ساله دهم ادامه يافت. علاوه بر‌اين، در طي برنامه پنج ساله دهم رشد نيروي كار به حد اكثر درجه خود يعني به 42/2 درصد در سال رسيد كه تاكنون داراي بالاترين ميزان افزايش در طول دوره‌هاي برنامه‌هاي قبلي مي‌باشد. در طي سالهاي07-2002 فرصتهاي شغلي براي 56/45 ميليون نفر و سپس در طي سالهاي 12-2007 براي 55ميليون نفر در برنامه بعدي بايد ايجاد مي‌شد. براي تحقق اهداف برنامه پنج سالهدهم،كميسيون برنامه‌ريزي يك اكيپ ويژه جهت برنامه‌ريزي 10 ميليون فرصتهاي شغلي درطي يك سال از برنامه دهم، تاٌسيس كرد.

گذشته از اين بررسي دقيق برنامه پنج ساله نهم مشخص كرد كه وضعيت اشتغال كامل(به عنوان مثال اشتغال براي هر شهروند واجدشرايط) در هند تاكنون تحقق نيافته است و معلوم نيست كه در برنامه پنج ساله دهم نيزاين امر انجام پذير باشد، و اين حقيقت داراي تناقضات بسياري با رشد اقتصادي و تدابير اتخاذ شده براي اشتغال مي‌باشد. اگرچه امروزه خطرناكترين شكل بيكاري تحصيلكرده‌هاي بيكارهستند، كه در حال حاضر در اكثر نقاط رايج شده‌است. به اين دليل كه مناطق روستايي به همان نسبت مناطق شهري با مشكل كمبود و كاهش منابع روبرو است. بيكاران تحصيل كرده قشر متفكر و هوشمند جامعه را تشكيل مي‌دهند و نااميدي ونارضايتي آنها ممكن است موجب ناثباتي‌هاي سياسي شود و سرانجام منجر به ايجاد يك جو بدبيني وبي اعتمادي نسبت به دولت شود.

1 2 3 4


حركت به چپ
حركت به راست


پايگاه اطلاع‌رساني خدمات مهندسي و صنايع برق

 
http://www.sabainfo.com/seminar-fa.html
 

پايگاه اطلاع‌رساني داوري

 
http://davary.com/Seminars.aspx
 

پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي

 
http://www.sid.ir/Fa/index.asp
 

سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي

 
http://www.agri-eng.com/fa/13_/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

مؤسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني

 
http://www.iranaward.org/entesharat.asp?title=8
 

مؤسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني

 
http://hrdconf.sgnetway.com/
 

مؤسسه مطالعات بهره‌وري و منابع انساني

 
http://www.iphrd.com/training.asp
 

مركز مطالعات مديريت و بهره‌وري ايران

 
http://www.impsc.ac.ir/far/education.htm
 

-آيين نامه اجرايي نمايشگاههاي خارج از كشور

 
http://www.iranfair.com/farsi/exhibition/85/intern
 

اولين كنگره بين المللي مهندسي ساخت و توليد ايران

 
http://www.ticme2005.com/08_1_f.asp
 

پايگاه اطلاع‌رساني سمينارها و همايش‌هاي ايران

 
http://www.iranseminars.info/
 

جشنواره كارآفريني شيخ بهايي

 
http://www.shef.ir/framework.jsp?SID=1
 

جهاد دانشگاهي تربيت مدرس

 
http://www.jdtm.ir/SitePages/Home.aspx
 

خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران

 
http://www.irna.ir/
 

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

 
http://www.iraniec.com/news/index.asp?nf_CategoryI
 

سازمان همياري اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهها

 
http://www.eshteghal.ir/?CID=1_8
 

سازمان همياري اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهها

 
http://www.eshteghal.ir/?CID=1_216
 

سايت فارغ التحصيلان دانشگاخ صنعتي شريف

 
http://alum.sharif.ir/~tabibibf/
 

شركت مهندسي نرم‌افزار رايورز

 
http://www.rayvarz.com/farsi/news/
 
1 2

تقويم رويدادهاي تير ماه1396

 

تقويم رويدادهاي خرداد ماه1396

 

تقويم رويدادهاي ارديبهشت ماه1396

 

تقويم رويدادهاي فروردين ماه1396

 

اولين رويداد فرافريني استان تهران

 

تقويم رويدادهاي بهمن 1395

 

تقويم رويدادهاي اسفند ماه 1395

 

جشنواره نوآوري و كسب و كار خواجه نصير (INNOCUP)

 

همايش ملي بررسي راهكارهاي مديريت توسعه كارآفريني روستايي در ايران

 

پنجمين كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين علوم انساني و مديريت

 

همايش ملي شركتهاي دانش بنيان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه كشور

 

برگزاري همايش رشد فراگير، تاويلي از اقتصاد مقاومتي(رشد اشتغالزا، چالش ها و راهكارها)

 

اولين همايش ملي اشتغال دانش بنيان دومين جشنواره ايده هاي برتر كسب و كار

 

نخستين همايش تجاري سازي خدمات گردشگري

 

دومين كنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد در قرن 21

 

دومين كنفرانس بين المللي در مديرت،‌ حسابداري و اقتصاد

 

دومين كنفرانس بين المللي مديريت و كارافريني

 

اولين همايش مديريت، كارافريني و اقتصاد

 

همايش بين المللي مديريت، اقتصاد و بازاريابي

 

دومين كنفرانس بين المللي كارآفريني، خلاقيت و نوآوري

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است