Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 3455                                               
گزارش منبع
دانشجويان با جلوه هاي مختلف کارآفريني آشنا شدند عنوان
نويسنده
1386/03/20 تاريخ

هفته کارآفريني در دانشگاه هاي استان مرکزي به همت جهاددانشگاهي اين استان برگزارشد . دراين هفته جهاددانشگاهي با برگزاري کارگاه ها ، نمايشگاه ها ، بازديدها ، سخنراني ها و... تلاش نمود دانشجويان استان را با فرهنگ کارآفريني آشنا سازد .

خلاصه
وب‌سايت بازار كار مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان
1 2 3

  • آغاز کار

معاون رياست جهاددانشگاهي و رييس سازمان همياري و اشتغال فارغ التحصيلان جهاد دانشگاهي گفت: براي مفهوم کارآفريني تاکنون يکصدو 53 تعريف مختلف ارايه شده است که هر يک از آنها از لحاظ علمي قابل قبول و درست است ولي خود کارآفريني از جهات گوناگون با يکديگر متفاوت هستند.

مرتضي پرهيزكار در آغاز هفته کارآفريني در دانشگاههاي استان مرکزي با بيان اين مطلب افزود: کارآفريني خصوصيتي خاص نيست و در ابعاد مالکيت شخصي قرارنمي گيرد بلکه کارآفريني موضوعي قابل آموزش به ديگران وياد گرفتني است.

وي به خصوصيت هاي ذاتي کارآفريني اشاره کرد وگفت: به دليل بروز بيکاري در جامعه تنها يکي از9 خصوصيت تعريف شده براي کارآفريني درجامعه امروز که همانا ايجاد اشتغال است پررنگ شده است واين موضوع نبايد به عنوان تنها راهکارو خصوصيت کارآفريني لحاظ شود.

وي برضرورت ترويج فرهنگ کارآفريني درجامعه تاکيد کرد وعنوان داشت: براي توسعه متناوب هرجامعه اي بايد کارآفريني وفرهنگ آن درجامعه نهادينه شود تا زمينه لازم براي توسعه بهداشتي ، رواني واقتصادي جامعه فراهم شود.

پرهيزکار گفت: هم اينک درترويج ، فرهنگ واطلاع رساني دراين مقوله ازبودجه هاي دولتي استفاده مي شود چراکه کارآفرينان کارمندان بدون حقوق دولت هستند که بايد به آنها خدمات مشاوره اي وحمايتي ارايه شود.

رييس سازمان همياري و اشتغال فارغ التحصيلان جهاد دانشگاهي با بيان اينکه جهان کنوني بدون کارآفريني وتوسعه روبه زوال خواهد رفت گفت: به دليل رشد وتوسعه شتابان جامعه ، نيازبه کارآفريني درجهان کنوني بسياربالاست واين نيازبالا به دليل آنکه تاکنون به خوبي ازظرفيت ها واستعدادهاي موجود دراين بخش استفاده نشده است.

وي به آفت هاي تهديد کننده کارآفريني اشاره کرد وعنوان داشت: وجود برخي افراد غيرمتخصص و"کارآفرين نما" ونيز وجود طرح هاي بدلي وبرخي اظهارات غيرکارشناسانه باعث شده است مقوله کارآفريني همچون مباحث مربوط به بهره وري دچارمشکل شود که براي جلوگيري از تخريب اين مفهوم درجامعه بايد ضمن حمايت ازکارآفرينان حقيقي ، نسبت به اين موضوع حساس توجه ويژه اي ازسوي مسئولان صورت گيرد.

پرهيزكارتوضيح داد: متاسفانه تاکنون حوصله وکارعلمي کافي براي تبيين ارزش هاي کارآفريني به ميزان مورد نيازدرجامعه صورت نگرفته است که براي موفقيت دراين بخش بايد يک دولت کارآفرين نيزدرکنارکارآفريني وکارآفرينان وجود داشته باشد.

معاون برنامه ريزي واداري مالي استانداري مرکزي نيزدراين مراسم گفت: تعريف صورت گرفته ازثروت دردنياي امروزبا تعاريف گذشته صورت گرفته ازآن کاملا متفاوت است وامروز نيروي انساني دانا ، مبتکر، نوآوروکارآفرين به عنوان ثروت جوامع به شمارمي روند.

محمد رضا امامي افزود: مراکزدانشگاهي وعلمي به عنوان ايجاد کنندگان چنين قدرتي بايد ازسوي مسئولان مورد توجه ويژه قرار گيرند که اين توجه هم اينک دردولت نهم به خوبي صورت گرفته است.

وي به ويژگي هاي کارآفرينان اشاره کرد وگفت: افراد کارآفرين با شناسايي فرصت هاي جديد وبا بسيج همه امکانات و منابع به سمت ايجاد سازمان جديد حرکت مي کند که اين سازمان نوآور و پويا ، رشد توام با خطر و ريسک پذير را به همراه خود دارد.

معاون استاندارمرکزي به موانع ومشکلات کارآفريني درجامعه اشاره کرد وگفت: براي رفع موانع فراروي کارآفريني در کشور مي بايست با مقررات زدايي ، تسهيل در قوانين گمرکي و کاهش در بروکراسي اداري در اولويت برنامه ريزي مسئولان کلان جامعه قرارگيرد.

رييس جهاددانشگاهي واحد استان مرکزي ودبير هفته کارآفريني دردانشگاههاي اين استان ي نيزگفت: آشنا کردن مردم با مفهوم واهميت کارآفريني درجامعه ونقش آن دراقتصاد ازاهداف برگزاري اين هفته است.

سيد جعفر نظام دوست افزود: تلاش شده است در طول برگزاري اين هفته ، کارآفرينان با دسترسي به متوليان اين مبحث وارايه ديدگاهها وطرح سوالات خود ، ضمن آشنايي با ديدگاه مسئولان در اين زمينه حاميان خود را نيز شناخته وانتظارات خود را با آنها بدون واسطه بيان کنند.

وي به نرخ بيکاري فارغ التحصيلان دانشگاهي اشاره کرد وبيان داشت: نرخ بيکاري دربين فارغ التحصيلان دانشگاهي هم اينک به رقم 6/15 درصد رسيده است که اين ميزان درمقايسه با نرخ بيکاري سايراقشار جامعه 3/3 درصد بيشتر برآورد مي شود که براي حل اين مشکل وجلوگيري ازادامه اين روند بايد با معرفي کارآفريني به عنوان يک مسيرشغلي به اين فارغ التحصيلان کوشيد.

1 2 3


حركت به چپ
حركت به راست


پايگاه اطلاع‌رساني خدمات مهندسي و صنايع برق

 
http://www.sabainfo.com/seminar-fa.html
 

پايگاه اطلاع‌رساني داوري

 
http://davary.com/Seminars.aspx
 

پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي

 
http://www.sid.ir/Fa/index.asp
 

سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي

 
http://www.agri-eng.com/fa/13_/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

مؤسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني

 
http://www.iranaward.org/entesharat.asp?title=8
 

مؤسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني

 
http://hrdconf.sgnetway.com/
 

مؤسسه مطالعات بهره‌وري و منابع انساني

 
http://www.iphrd.com/training.asp
 

مركز مطالعات مديريت و بهره‌وري ايران

 
http://www.impsc.ac.ir/far/education.htm
 

-آيين نامه اجرايي نمايشگاههاي خارج از كشور

 
http://www.iranfair.com/farsi/exhibition/85/intern
 

اولين كنگره بين المللي مهندسي ساخت و توليد ايران

 
http://www.ticme2005.com/08_1_f.asp
 

پايگاه اطلاع‌رساني سمينارها و همايش‌هاي ايران

 
http://www.iranseminars.info/
 

جشنواره كارآفريني شيخ بهايي

 
http://www.shef.ir/framework.jsp?SID=1
 

جهاد دانشگاهي تربيت مدرس

 
http://www.jdtm.ir/SitePages/Home.aspx
 

خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران

 
http://www.irna.ir/
 

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

 
http://www.iraniec.com/news/index.asp?nf_CategoryI
 

سازمان همياري اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهها

 
http://www.eshteghal.ir/?CID=1_8
 

سازمان همياري اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهها

 
http://www.eshteghal.ir/?CID=1_216
 

سايت فارغ التحصيلان دانشگاخ صنعتي شريف

 
http://alum.sharif.ir/~tabibibf/
 

شركت مهندسي نرم‌افزار رايورز

 
http://www.rayvarz.com/farsi/news/
 
1 2

تقويم رويدادهاي تير ماه1396

 

تقويم رويدادهاي خرداد ماه1396

 

تقويم رويدادهاي ارديبهشت ماه1396

 

تقويم رويدادهاي فروردين ماه1396

 

اولين رويداد فرافريني استان تهران

 

تقويم رويدادهاي بهمن 1395

 

تقويم رويدادهاي اسفند ماه 1395

 

جشنواره نوآوري و كسب و كار خواجه نصير (INNOCUP)

 

همايش ملي بررسي راهكارهاي مديريت توسعه كارآفريني روستايي در ايران

 

پنجمين كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين علوم انساني و مديريت

 

همايش ملي شركتهاي دانش بنيان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه كشور

 

برگزاري همايش رشد فراگير، تاويلي از اقتصاد مقاومتي(رشد اشتغالزا، چالش ها و راهكارها)

 

اولين همايش ملي اشتغال دانش بنيان دومين جشنواره ايده هاي برتر كسب و كار

 

نخستين همايش تجاري سازي خدمات گردشگري

 

دومين كنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد در قرن 21

 

دومين كنفرانس بين المللي در مديرت،‌ حسابداري و اقتصاد

 

دومين كنفرانس بين المللي مديريت و كارافريني

 

اولين همايش مديريت، كارافريني و اقتصاد

 

همايش بين المللي مديريت، اقتصاد و بازاريابي

 

دومين كنفرانس بين المللي كارآفريني، خلاقيت و نوآوري

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است