Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 1803                                               
مهارت، كليد كار آفريني در اقتصاد مقاومتي
دانستني منبع
مهارت، كليد كار آفريني در اقتصاد مقاومتي عنوان
محمد عظيمي نويسنده
1392/12/24 تاريخ

بند يكم سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه از سوي رهبر انقلاب ابلاغ شد به توسعه كارآفريني و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي اشاره دارد.

خلاصه
خبرگزاري اقتصاد ايران مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

بند يكم سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه از سوي رهبر انقلاب ابلاغ شد به توسعه كارآفريني و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي اشاره دارد.

به گزارش خبرگزاري اقتصاد ايران(econews.ir)، بند يكم سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي به يكي از مهم ترين عوامل براي رسيدن به نقطه ي مطلوب اقتصادي اشاره دارد. آنچه كه رهبر انقلاب در اين بند از مسئولان مطالبه مي كند تأمين شرايط و فعال‌سازي كليه امكانات و منابع مالي و سرمايه‌هاي انساني و علمي كشور به منظور توسعه كارآفريني و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همكاري‌هاي جمعي و تأكيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كم‌ درآمد و متوسط است. اما به واقع كارآفريني چيست و در پي آن افزايش مشاركت مردم در فعاليت هاي اقتصادي چگونه صورت مي گيرد؟ مهارت هاي فني و حرفه اي چه جايگاهي در روند كار آفريني دارند؟ در اين نوشتار در صدد پاسخگويي به اين سؤالات خواهيم بود.

كارآفريني عبارت است از قبول مخاطره، تعقيب فرصتها و ارضاي نيازها و خواسته ها از طريق نوآوري و تأسيس يك كسب و كار جديد، در واقع كارآفرينان كساني هستند كه چنين نقشي در جامعه ايفا مي كنند. بديهي است كه انگيزه ي فعاليت هاي كارآفرين نفع شخصي است، ولي ايجاد فضاي مناسب براي كارآفريني در كشورها منافع ملي را به دنبال دارد. به عبارت بهتر، كارآفريني موتور رشد و توسعه است. در عين حال يك كار آفرين زماني مي تواند به جايگاه والايي از موفقيت دست يابد كه داراي تخصص و مهارت در شاخه ي كاري خود باشد. پس همانطور كه منفعت شخصي يك كار آفرين موفق، در بطن منافع ملي گنجانده مي شود، شكست يك كار آفرين كه ناشي از نا آشنا بودن به جريان عملي كسب و كار خود است نيز بدنه ي منافع جمعي را خراش مي دهد. به جرئت مي توان گفت كه وضعيت بنگاه هاي اقتصادي به سمتي پيش مي رود كه بدون داشتن تخصص فني در يك رشته، امكان مديريت و يا حتي كاركردن براي اشخاص ميسر نيست و همين امر مسئله ي آموزشي فني و حرفه اي را سرآمد همه ي برنامه هاي آموزشي قرار داده است. برنامه اي كه در كشور ما بايد هرچه بيشتر توسعه و گسترش يابد.

فضاي آموزشي امروز كشور ما متأسفانه دچار تب تند مدرك گرايي شده است و اصولاً جايگاه و توان هر فرد نسبت به فردي ديگر با ملاك مدرك تحصيلي سنجيده مي شود. علي رغم اينكه در تمام كشورهاي دنيا نظام هاي آموزشي سعي در كوتاه كردن دوره ي آموزش و در عين حال كاربردي كردن آن دارند در كشور ما مدت تحصيل روز به روز اضافه مي شود و اين تب تند مدرك گرايي، عموم مردم را سال هاي سال به دنبال خود مي كشاند اما به دليل عدم كاربردي بودن محتواي آموزشي و قطع رابطه ي دانشگاه با محيط صنعتي و خدماتي، موجي از ناتواني ها را براي ايجاد اشتغال دانشجويان به وجود آورده است. در عين حال فارغ التحصيلان دوره هاي مهارتي و فني و حرفه اي در عين كوتاه تر بودن زمان آموزش به دليل اينكه از آموزش هاي ميداني برخوردار مي شوند از هر نظر توان ايجاد و مديريت مشاغل را دارند. يكي از عمده تفاوت هاي فارغ التحصيلان رشته هاي فني و حرفه اي با ديگر فارغ التحصيلان دانشگاهي، گرايش به استقلال شغلي است. در شرايطي كه انبوه فارغ التحصيلان رشته هاي دانشگاهي به رغم داشتن مداركي در سطح تحصيلات تكميلي، داشتن شغلي دولتي را آرزويي دست نايافته تلقي مي كنند فارغ التحصيلان رشته هاي فني و حرفه اي حتي در سطح ديپلم و كارداني با توجه به مهارت هايي كه با تلفيق علم و عمل به دست آورده اند توان اداره ي يك كسب و كار كوچك و مستقل را دارند.

نبايد از ياد برد كه عنصر مهارت در روند كارآفريني بسيار اهميت دارد. نيروي كار ماهر و صاحب مهارت، نگرش مثبت به رشد و توسعه در عرصه ي كارآفريني و تقويت كسب و كارهاي كوچك را فراهم مي آورد. ويژگي كارآفرينان برتر، انگيزه، استقامت، ريسك پذيري، كنترل دروني، استقلال طلبي و ماهر بودن است كه در بين فارغ التحصيلان فني و حرفه اي به وفور يافت مي شود. هم اكنون در عرصه هاي جهاني افراد خلاق و مبتكر به عنوان كارآفرينان منشأ تحولات بزرگي در زمينه ي صنعتي، تربيتي و خدماتي شده اند.

دوره هاي فني و حرفه اي نقشي بي بديل در تشكيل سرمايه انساني دارند كه اين نقش را از طريق تربيت نيروهاي كارآشناي مورد نياز بازار كار در كشورهاي مختلف جهان، ايفا مي كنند. اين دوره ها در كشورهاي در حال توسعه نه فقط مسئوليت تربيت نيروي كار مورد نياز بخشهاي مختلف اقتصاد را دارند، بلكه از طريق بستر سازي خود اشتغالي، به حل معضل بيكاري نيز كمك مي كنند. با توجه به اهميت آماده سازي جوانان براي بازار كار، از نقطه نظر اقتصادي و اجتماعي، ما نيازمند يك نظام آموزشي هستيم كه ضمن تحكيم ارتباط با بازار كار، بر شايستگي هاي كليدي و اساسي مورد نياز آن بازار نيز تأكيد مي كند. هرچند در دهه هاي اخير شاهد انجام اصلاحاتي در نظام آموزشي كشور بوده ايم و هدف اصلي آن اصلاحات تحكيم ارتباط بين آموزش و بازار كار از حيث تر بيت نيروي انساني ماهر و داراي صلاحيت هاي حرفه اي بوده است اما در واقعيت امر شاهد اين هستيم كه بسيار ي از دانش آموختگان فاقد توانايي ها و قابليت هاي اساسي مورد نظر بازار كار بوده اند در عين حال اين فقدان در بين فارغ التحصيلان غير فني و حرفه اي بيشتر احساس مي شود.

از طرفي ديگر كشور ما با دو مشكل فزاينده نيز رو به رو است. اول، رشد ميزان مهاجرت از روستاها به شهرها به دليل نبودن شرايط و فرصت هاي شغلي و به دليل افزايش نرخ بيكاري و تمايل روستاييان به مهاجرت سوي شهرها به منظور يافتن شغل، نياز به آموزش نيروي انساني ماهر در زمينه هاي فني و حرفه اي ضروري و فوري است.
دوم، حضور روز افزون زنان در جامعه و تقاضاي فرصت هاي شغلي از طرف آنهاست. برخي از صاحب نظران معتقدند كه «عدم تعادل موجود در بازار كار نشان مي دهد كه محدوديتهاي فرهنگي و ساختاري نقش قابل توجهي در كسب و كار و سرمايه گذاري زنان ايراني دارد. بديهي است كه جذب اين سرمابه ي ملي در سازمان هاي دولتي موجود كه اكثراً با تورم نيروي انساني مواجهند، عملي نيست، لذا بنا بر ضرورت توسعه ي سهم زنان در اقتصاد ملي، رويكرد اصلي و خود جوش جامعه براي غلبه بر مشكلات و بحرانهاي موجود توجه به كارآفريني است». در نتيجه به جرئت مي توان گفت قفل مشكل اشتغال زنان نيز با آموزش فني و حرفه اي و ايجاد اشتياق به كار آفريني در بين آنها گشوده خواهد شد.حركت به چپ
حركت به راست


آيا رتبه‌بندي كاركنان به نفع سازمان است؟

 

آثار گردشگري بر اشتغال

 

توسعه كارآفريني اجتماعي؛ آسيب‌ها، عوامل مؤثر و راهكارها

 

نقش عوامل فرهنگي در گرايش به كارآفريني

 

دستورالعمل اعتمادسازي در كسب وكار

 

كارآفريني اجتماعي : الگوها و مفاهيم

 

مفهوم شناسي كارآفريني اجتماعي و مروري بر ابعاد و عوامل موثر بر آن

 

توسعه خوشه هاي كسب و كار در مناطق روستايي

 

دورنماي تحقق كارآفريني اجتماعي سازماني با نگاهي به مسئوليت اجتماعي شركت ها بر مبناي شبكه هاي نسل بعد

 

شناسايي پتانسيلهاي كارآفريني در بخش دامپروري شهرستان ايذه به منظور ايجاد اشتغال(كسب و كار)

 

عوامل نهادي تاثيرگذار بر پيدايش فعاليت‌هاي كارآفرينانه‌ي اجتماعي

 

صنعت گردشگري و سهل انگاري

 

بررسي ارتباط ميان حمايت از مالكيت شخصي با كارآفريني

 

بررسي رابطه سرمايه اجتماعي بر كارآفريني اجتماعي

 

كارآفريني اجتماعي: چگونه بنگاه‌هاي اجتماعي سودآور شدند؟

 

مطالعه ي موانع كارآفريني در ورزش كشور

 

چگونه شركت خود را براي رشد بلندمدت آماده كنيد

 

عوامل اجتماعي موثر بركارآفريني

 

كارآفريني فرهنگي

 

هم افزايي بنگاه‌هاي خرد و متوسط چگونه؟

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

بررسي اقتصادي زمينه‌هاي ايجاد كسب و كار در صنعت گل و گياهان زينتي (مطالعه موردي استان قم)

 

راهكارهاي بهبود رتبه ايران در گزارش انجام كسب و كار بانك جهاني

 

مدل چند محصولي مديريت موجودي توسط فروشنده با محدوديت سفارش هم‌زمان

 

ارائه‌ي مدلي براي ارزش‌گذاري دانش

 

تجربيات برخي كشورها در ارزيابي محيط كسب و كار

 

دولت و هرم وارونه اشتغال

 

بسته پيشنهادي براي افزايش توليد و اشتغال

 

تحقق كار شايسته مهمترين بخش برنامه حوزه اشتغالزايي است

 

واكاوي مشكل دانشكده‌هاي كسب‌و‌كار‌ در تدريس كارآفريني - كارآفريني از ديدگاه آكادمي

 

تعاريف مفاهيم واژه‌هاي مرتبط با بازاركار

 

فهرست اولويت‌ها و طرح‌هاي پژوهشي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در سال 1390

 

بررسي عوامل موثر بر سنجش و بهبود فضاي كسب و كار در ايران

 

كاهش هزينه‌هاي اوليه و رشد كارآفريني مهم‌ترين نتايج دوركاري

 

شاخص هاي استاندارد و جهاني كارآفريني در كشور

 

شاخص فعاليت‌هاي كارآفرينانه در كشور

 

طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار

 

بررسي عوامل موثر بر فرآيند كارآفريني مستقل

 

بررسي عوامل مرتبط با كارآفريني و عملكرد شغلي

 

بررسي پتانسيل کارآفريني اجتماعي

 

مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي افراد كارآفرين و غيركارآفرين

 
1 2

بازشدن قفل اشتغال با كليد وب

 

24 اقدام فوري در بازار كار/ طراحي بسته‌هاي جديد اشتغالي

 

تيم توليدمحتوا چطور به هدف نزديك مي‌شود يك سناريوي تمام‌عيار براي يك استارت‌آپ

 

چند نكته مهم و در عين حال كم‌هزينه در تبليغات

 

وقتي انگيزه كافي براي كسب و كار نداريم چه كنيم

 

بوم مدل كسب و كار چيست؟

 

اين طرح فارغ التحصيلان بيكار را جذب مي‌كند

 

هشدار بانك جهاني درباره بحران اشتغال

 

سرمايه‌گذاران به دنبال چه كارآفريناني هستند؟

 

افزايش شمار بيكاران به 75 ميليون نفر

 

قبل از شروع يك كسب‌وكار به نداي درون خود گوش دهيد

 

فرهنگ و مديريت جهادي، بسترساز تحقق اقتصاد مقاومتي

 

قاچاق و محيط كسب‌و‌كار

 

مشاغل سنتي در پشت ويترين خاطره‌ها

 

هشدار درباره موج جديد تقاضا براي كار

 

16 دستور ويژه روحاني درباره اشتغال

 

مهارت، كليد كار آفريني در اقتصاد مقاومتي

 

بهترين و بدترين نكات در مورد كارآفرين بودن

 

راهنماي ايجاد شركت ها و موسسات دانش بنيان

 

جزئيات پرداخت تسهيلات‌ ضمانتي به دانش آموختگان كشاورزي

 
1 2 3 4 5


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است