Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 8124                                               
بوم مدل كسب و كار چيست؟
دانستني منبع
بوم مدل كسب و كار چيست؟ عنوان
ناصر غانم زاده نويسنده
1395/11/11 تاريخ

بوم مدل كسب و كار يا Business Model Canvas ابزار مديريتي و كارآفرينانه استراتژيك است كه به شما اجازه مي‌دهد مدل كسب و كار خود را توصيف، طراحي و اختراع كرده يا آن‌را به چالش طلبيده و يا تغيير (چرخش:Pivot) دهيد.

خلاصه
http://www.businessofsoftware.ir مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

بوم مدل كسب و كار ابزار ساده تصويري و در عين حال بسيار قدرتمند است كه 9 بخش سازنده‌ي مدل‌كسب و كار را توصيف مي‌كند. اين بخش‌ها شامل بخش‌(هاي) مشتريان، ارزش پيشنهادي، كانال(هاي) توزيع، ارتباط با مشتريان، جريان درآمد، فعاليت‌هاي اصلي، منابع اصلي، شركاي(تجاري) كليدي و ساختار هزينه‌ها است.

1. بخش مشتريان:  مجموعه‌هاي مختلف مشتريان مي‌توانند بر اساس خواسته‌ها و ويژگي‌هاي مختلف بخش‌بندي شوند. شما كدام بخش(ها) را هدف گرفته‌ايد؟
انواع بخش‌هاي مشتريان شامل: بازار انبوه، گوشه بازار، بخش‌بندي شده، متنوع، بازار چند وجهي مي‌شوند.

2. ارزش پيشنهادي: به هر بخش از مشتريان چه ارزشي (مجموعه‌اي از محصولات و خدمات) را ارايه مي‌كنيد. ارزش پيشنهادي شما بايد شما را از رقبايتان متمايز سازد. ارزش پيشنهادي ارزش را از طريق المان‌هاي (كمي و كيفي) مختلفي فراهم مي كند از جمله: تازگي، عملكرد، سفارشي‌سازي، انجام رساندن كار، طراحي، برند و خوش‌نامي، قيمت، كاهش هزينه‌ها، كاهش ريسك، دسترسي‌پذيري ،و راحتي و آسايش.

3. كانال توزيع: شركت مي‌تواند ارزش پيشنهادي را از طريق كانال‌هاي توزيع مختلفي به مشتريان برساند. شركت مي‌تواند از طريق كانال‌هاي خودش و يا كانال‌هاي شركاي تجاري‌اش و يا تركيبي از هر دو به مشتريان دسترسي پيدا كند.

4. ارتباط با مشتريان: امروزه ارتباط با مشتريان و حفظ آن براي اطمينان از موفقيت شركت الزامي است. شكل‌هاي مختلف ارتباط با مشتريان شامل: كمك شخصي، كمك شخصي اختصاصي، سلف سرويس، سرويس‌هاي خودكار، جوامع كاربري و خلق مشترك (با مشتري) مي‌شود.

5. جريان درآمد: شركت چگونه از هر بخش از مشتريان درآمد كسب مي‌كند. روش‌هاي مختلف ايجاد جريان درآمدي شامل: فروش دارايي، حق استفاده، حق اشتراك (عضويت)، اجاره/ قرض، حق استفاده از مجوز/ امتياز، حق كارگزاري و تبليغات مي‌شود.

6. منابع اصلي: منابعي كه براي خلق ارزش براي مشتري ضروري هستند و جزو دارايي‌هاي شركت محسوب مي‌شوند. منابع مي‌توانند انساني، مالي، فيزيكي يا معنوي باشند.

7. فعاليت‌هاي اصلي: مهمترين فعاليت‌هاي شركت براي اجراي ارزش پيشنهاي شركت چه هستند؟.

8. شركاي كليدي: براي بهبود عمليات و كاهش ريسك مدل كسب و كار معمولا شركت‌ها با برخي ديگر مشاركت‌هاي تجاري صورت مي‌دهند. اين مشاركت‌ها به روش‌هاي: همكاري استراتژيك با شركت‌هاي رقيب و غير رقيب، سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك، روابط خريدار-فراهم‌كننده و پيمان/ اتحادهاي استراتژيك امكان پذير هستند.

9. ساختار هزينه‌ها: عملياتي كردن مدل‌هاي كسب و كار مختلف چه هزينه‌هايي را در بر دارد. معمولا كسب و كارها چيزي بين هزينه‌محور و ارزش‌محور هستند.  ساختار هزينه‌ها داراي خصيصه‌هاي: هزينه‌هاي ثابت، هزينه‌هاي متغيير، اقتصاد مقياس (كاهش هزينه با افزايش تعداد) و اقتصاد محدوده (كاهش هزينه با افزايش محدوده كاري) است.

  يكي از ويژگي‌هاي اين ابزار امكان استفاده گروهي و به چالش كشيدن مدل كسب و كار شركت خود است.

 الكساندر استروالدر (Alexander Osterwalder) و دوستش در كتاب گرانسنگ «خلق مدل كسب و كار» با استفاده از اين بوم روشي را براي خلق، طراحي و نيز تحليل مدل كسب و كار معرفي مي‌نمايند. اين ابزار همچنين براي تحليل و بررسي مدل كسب و كار رقبا و ديگر شركت‌ها كاربرد فراوان دارد.حركت به چپ
حركت به راست


آيا رتبه‌بندي كاركنان به نفع سازمان است؟

 

آثار گردشگري بر اشتغال

 

توسعه كارآفريني اجتماعي؛ آسيب‌ها، عوامل مؤثر و راهكارها

 

نقش عوامل فرهنگي در گرايش به كارآفريني

 

دستورالعمل اعتمادسازي در كسب وكار

 

كارآفريني اجتماعي : الگوها و مفاهيم

 

مفهوم شناسي كارآفريني اجتماعي و مروري بر ابعاد و عوامل موثر بر آن

 

توسعه خوشه هاي كسب و كار در مناطق روستايي

 

دورنماي تحقق كارآفريني اجتماعي سازماني با نگاهي به مسئوليت اجتماعي شركت ها بر مبناي شبكه هاي نسل بعد

 

شناسايي پتانسيلهاي كارآفريني در بخش دامپروري شهرستان ايذه به منظور ايجاد اشتغال(كسب و كار)

 

عوامل نهادي تاثيرگذار بر پيدايش فعاليت‌هاي كارآفرينانه‌ي اجتماعي

 

صنعت گردشگري و سهل انگاري

 

بررسي ارتباط ميان حمايت از مالكيت شخصي با كارآفريني

 

بررسي رابطه سرمايه اجتماعي بر كارآفريني اجتماعي

 

كارآفريني اجتماعي: چگونه بنگاه‌هاي اجتماعي سودآور شدند؟

 

مطالعه ي موانع كارآفريني در ورزش كشور

 

چگونه شركت خود را براي رشد بلندمدت آماده كنيد

 

عوامل اجتماعي موثر بركارآفريني

 

كارآفريني فرهنگي

 

هم افزايي بنگاه‌هاي خرد و متوسط چگونه؟

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

بررسي اقتصادي زمينه‌هاي ايجاد كسب و كار در صنعت گل و گياهان زينتي (مطالعه موردي استان قم)

 

راهكارهاي بهبود رتبه ايران در گزارش انجام كسب و كار بانك جهاني

 

مدل چند محصولي مديريت موجودي توسط فروشنده با محدوديت سفارش هم‌زمان

 

ارائه‌ي مدلي براي ارزش‌گذاري دانش

 

تجربيات برخي كشورها در ارزيابي محيط كسب و كار

 

دولت و هرم وارونه اشتغال

 

بسته پيشنهادي براي افزايش توليد و اشتغال

 

تحقق كار شايسته مهمترين بخش برنامه حوزه اشتغالزايي است

 

واكاوي مشكل دانشكده‌هاي كسب‌و‌كار‌ در تدريس كارآفريني - كارآفريني از ديدگاه آكادمي

 

تعاريف مفاهيم واژه‌هاي مرتبط با بازاركار

 

فهرست اولويت‌ها و طرح‌هاي پژوهشي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در سال 1390

 

بررسي عوامل موثر بر سنجش و بهبود فضاي كسب و كار در ايران

 

كاهش هزينه‌هاي اوليه و رشد كارآفريني مهم‌ترين نتايج دوركاري

 

شاخص هاي استاندارد و جهاني كارآفريني در كشور

 

شاخص فعاليت‌هاي كارآفرينانه در كشور

 

طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار

 

بررسي عوامل موثر بر فرآيند كارآفريني مستقل

 

بررسي عوامل مرتبط با كارآفريني و عملكرد شغلي

 

بررسي پتانسيل کارآفريني اجتماعي

 

مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي افراد كارآفرين و غيركارآفرين

 
1 2

بازشدن قفل اشتغال با كليد وب

 

24 اقدام فوري در بازار كار/ طراحي بسته‌هاي جديد اشتغالي

 

تيم توليدمحتوا چطور به هدف نزديك مي‌شود يك سناريوي تمام‌عيار براي يك استارت‌آپ

 

چند نكته مهم و در عين حال كم‌هزينه در تبليغات

 

وقتي انگيزه كافي براي كسب و كار نداريم چه كنيم

 

بوم مدل كسب و كار چيست؟

 

اين طرح فارغ التحصيلان بيكار را جذب مي‌كند

 

هشدار بانك جهاني درباره بحران اشتغال

 

سرمايه‌گذاران به دنبال چه كارآفريناني هستند؟

 

افزايش شمار بيكاران به 75 ميليون نفر

 

قبل از شروع يك كسب‌وكار به نداي درون خود گوش دهيد

 

فرهنگ و مديريت جهادي، بسترساز تحقق اقتصاد مقاومتي

 

قاچاق و محيط كسب‌و‌كار

 

مشاغل سنتي در پشت ويترين خاطره‌ها

 

هشدار درباره موج جديد تقاضا براي كار

 

16 دستور ويژه روحاني درباره اشتغال

 

مهارت، كليد كار آفريني در اقتصاد مقاومتي

 

بهترين و بدترين نكات در مورد كارآفرين بودن

 

راهنماي ايجاد شركت ها و موسسات دانش بنيان

 

جزئيات پرداخت تسهيلات‌ ضمانتي به دانش آموختگان كشاورزي

 
1 2 3 4 5


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است