Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 7422                                               
دستورالعمل اعتمادسازي در كسب وكار
مقاله منبع
دستورالعمل اعتمادسازي در كسب وكار عنوان
Dennis Nally _ مترجم:‌ مريم رضايي نويسنده
1393/03/28 تاريخ

با نيرو گرفتن رونق اقتصاد جهاني خوش‌بيني مديران عامل در سراسر دنيا هم در حال افزايش است. شرايط دوران ركود اقتصادي بسياري از شركت‌ها را به چالش كشاند و مديران آنها فقط تمركز خود را روي بقاي شركت قرار داده بودند. اما اكنون مسير رشد را در پيش گرفته‌اند.

خلاصه
وب‌سايت آفتاب مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

با نيرو گرفتن رونق اقتصاد جهاني، خوش بيني مديران عامل در سراسر دنيا هم در حال افزايش است. شرايط دوران ركود اقتصادي، بسياري از شركت ها را به چالش كشاند و مديران آنها فقط تمركز خود را روي بقاي شركت قرار داده بودند. اما آنها اكنون مسير رشد را در پيش گرفته اند. اين حركت به سوي رشد به كمك نيروهاي خارجي بنياديني شكل مي گيرد كه كسب وكار و جامعه را متحول مي كنند.

دنيايي كه ما در آن زندگي و كار مي كنيم، با پنج رويكرد جهاني بازتعريف مي شود:

پيشرفت هاي تكنولوژيك، تغييرات جمعيت شناختي، تحولات اقتصادي جهاني، گسترش شهرها و كمبود منابع و تغييرات آب و هوايي. اين رويكردها بسيار گسترده اند و اغلب اثرات به هم وابسته اي بر جامعه دارند. به عنوان مثال، انتقال قدرت خريد به بازارهاي نوظهور در كنار رشد انفجاري جمعيت در برخي كشورها، باعث مي شود يك ميليارد نفر شرايطي بهتر از قبل داشته باشند. به هر حال، پيشرفت هاي مشابه مي تواند بيكاري، ناآرامي اجتماعي و كمبود منابع را بدتر كند.

اثر اين رويكردها انتظارات جامعه از كسب وكار را به طور اساسي تغيير مي دهد و هر چقدر يك كسب وكار همراستا با اين انتظارات رفتار كند، مشخص مي شود كه چگونه مي تواند قابل اعتماد باشد. اعتماد اساس كار است، چون مبناي هرگونه رابطه انساني، هر معامله و هر بازاري است. قابل اعتماد بودن مبناي «مجوز عملكرد» يك كسب وكار در هر منطقه يا صنعت است.

همه اينها باعث مي شوند مديران تفكري استراتژيك در مورد اخلاق كسب وكار بين المللي داشته باشند به خصوص اينكه شركت هاي آنها چقدر بايد قابل اعتماد باشد. مديران عامل، براي ايجاد چنين اعتمادي صرفا به رشد بنگاه هاي خود علاقه مند نيستند. آنها مي خواهند به «رشد خوب» دست يابند؛ يعني رشدي واقعي، جامع، معتبر و پايدار. و آنها مي خواهند اين رشد خوب براي شركت هايشان در همه كشورهايي كه در آن فعاليت دارند، يكسان باشد.

بدرجعفر، مدير گروه كرسنت، توليدكننده نفت و گاز در امارات، مي گويد «برنامه ريزي كوتاه مدت، اگرچه براي برخي صنايع خاص بسيار وسوسه انگيز است، اما به طور كلي كارساز نيست. رهبران كسب وكارهاي امروز براي اينكه شانس شكوفايي شركت شان را تضمين كنند، بايد گسترده تر و فراتر از سود و درآمدشان، فكر كنند. آنها بايد اين تفكر را داشته باشند كه كسب وكار آنها چگونه علاوه بر سود، بر افراد (اثر اجتماعي) و بر كره زمين اثر مي گذارد.»

شركت تحقيقاتي PwC، به اين نتيجه رسيده كه يكي از روش هايي كه كسب وكارها مي توانند به كمك آن اعتمادسازي كنند، تمركز بر رفتارهايي است كه يك هدف شركتي با تمركز اجتماعي را منعكس مي كند. براي تعداد فزاينده اي از مديران عامل، اين موضوع در حال تبديل شدن به يك اولويت است. اين موضوع در هفدهمين مطالعه مديران جهاني PwC كه در ژانويه 2014 منتشر شده، به دست آمده است. اين تحقيق ديدگاه بيش از 1300 مدير در 68 كشور در صنايع مختلف را جمع آوري كرده است. در اين بررسي، از مديران خواسته شده ديدگاه هاي خود را در مورد اقتصاد جهاني، عقايدشان در مورد رويكردهايي كه شكل كسب وكار را تغيير مي دهد و برنامه هايي براي آينده شركت را به اشتراك بگذارند.

اين تحقيق به مديران نشان مي دهد چگونه از طريق «رشد خوب» اعتمادسازي كنند.

مشكلاتي را كه كسب وكارهاي امروز با مساله اعتماد دارند، مي توان در چند دهه گذشته پيگيري كرد. خطاهايي كه در رفتار شركتي از دهه 80 وجود داشته، احساس افراد در مورد كسب وكار را تا حدي كه بر انتخاب مشتريان تاثير مي گذارد، خراب كرده است. تعدادي از رهبران شركت ها تلاش كرده اند اين «شكاف اعتماد» را مورد توجه قرار دهند.

تلاش هاي آنها تا حدي اثربخش بوده است. اين بررسي نشان مي دهد مديران عامل بيشتري معتقدند سطح اعتماد طي پنج سال گذشته حداقل در صنايع خود آنها افزايش يافته است. اين ديدگاه ها زاييده افكار عمومي است. يافته هاي تحقيق عمومي ديگري در 27 كشور نشان دهنده روند ثابت افزايش اعتماد است. پنجاه و هشت درصد پاسخ دهندگان از اعتماد خود به كسب وكار خبر دادند، در حالي كه در سال 2009 اين ميزان 50 درصد بوده است. به هر حال، به رغم اين افزايش، نبود اعتماد در كسب وكار هنوز نگراني بزرگي براي مديران محسوب مي شود. نيمي از شركت كنندگان در نظرسنجي PwC، عدم اعتماد را خطري براي چشم انداز رشد خود دانسته اند.

بنابراين، اعتماد در كسب وكار چگونه ايجاد مي شود؟ نتايج اين بررسي نشان مي دهد اين روزها سه اولويت استراتژيك كليدي براي بسياري از مديران عامل وجود دارد. اول، آنها نقشي را كه رفتارهاي شركتي «درست» در ارزش آفريني ايجاد مي كنند مي شناسند و اثر اين رفتارها را بر دنياي اطرافشان مي سنجند. دوم، آنها يك هدف شركتي را توسعه مي دهند و بيان مي كنند كه نقش آنها در جامعه را مورد توجه قرار مي دهد. در نهايت، آنها با دولت ها همكاري مي كنند تا رشد را افزايش دهند و اين به نفع شهروندان است.

  • ايجاد اعتماد از درون سازمان

مديران عامل و هيات مديره شركت ها اغلب اعتماد را چيزي مي دانند كه به واسطه ارزش بلندمدت ايجاد مي شود. در واقع، شركت ها مي توانند از يك چرخه درست بهره ببرند كه به موجب آن، افزايش اعتماد به بازارهاي بزرگ تر و ارزش آفريني اقتصادي بيشتر منجر مي شود كه اين امر هم اعتماد بيشتري ايجاد مي كند. اين چرخه تنها زماني شروع مي شود كه خود كسب وكار مورد اعتماد باشد. در اين صورت، تاكيد بيشتر بر ارزش ها خواهد بود نه يك ارزش. مسير اعتماد يعني ارزش آفريني را صرفا يك فعاليت ندانيم، بلكه نتيجه رفتارهايي بدانيم كه ارزش هاي كليدي يك شركت را منعكس مي كنند.

به گفته چاندا كوچار، مديرعامل و رئيس هيات مديره ICICI بانك در هند، «ايجاد اعتماد در ميان مشتريان و ديگر سهامداران شركت به اقدامات و اخلاقياتي بستگي دارد كه شما در كسب وكار دنبال مي كنيد و با آنها روبه رو مي شويد.

اين امر مي تواند دامنه اي از چگونگي اداره كسب وكار شما در هر روز، نقشي كه به عنوان يك شهروند شركتي خوب ايفا مي كنيد، تا يك كارفرماي خوب بودن را دربربگيرد. امروز ما در فضاي كسب وكاري به سر مي بريم كه سريع تغيير مي كند. در واقع، خود جامعه در حال رشد و تغيير مداوم است. اين يعني انتظارات سهامداران نيز متغير است و در طول زمان افزايش مي يابد. سازمان ها بايد بتوانند خيلي سريع خود را با اين تغييرات وفق دهند و انتظارات فزاينده سهامداران را بشناسند تا اعتمادسازي كرده و آن را توسعه دهند.»

جلب اعتماد از جامعه نيز مستلزم دانستن اين است كه ارزش براي سهامداران و گروه هاي ذي نفع شركت چه معنايي دارد. بسياري از شركت ها علاوه بر سهامداران اصلي، اين موضوع را براي مشتريان، كارمندان، اعضاي جامعه محلي، مقامات دولتي و غيره هم در نظر مي گيرند. هر يك از اين گروه هاي ذي نفع انتظارات قابل توجهي از كسب وكارها دارند و انتظارات آنها دائما تغيير مي كند. هر منطقه و صنعتي متفاوت است و گروه هاي مختلف مي توانند انتظارات مختلفي داشته باشند. اين گروه ها مي توانند صداي خود را از طريق اينترنت و رسانه هاي اجتماعي به گوش همه برسانند و مديراني كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفتند، به آنها اهميت مي دهند.

يك روش براي اهميت دادن به انتظارات سهامداران و گروه هاي ذي نفع شركت، شكل دادن به اعتماد است. با اين روش مي توان ارزيابي كرد سازمان از نظر اين گروه ها چقدر قابل اعتماد است. يك شركت مي تواند با در نظر گرفتن هدف، رويكرد، ماموريت و ارزش هاي خود، تصوير قابل اعتماد و منحصر به فرد خود را مشخص كند و براي اين كار مي تواند از اطلاعاتي مانند گزارش دهي، تلاش هاي ثبات پذيري و ساختارهاي نظارتي براي شكل دهي به رفتارها و فرهنگ خود استفاده كند تا به اهدافش برسد.

مديران همچنين به دنبال اين هستند كه اثر اقداماتشان را بر گروه هاي ذي نفع مختلف بسنجند و از آن گزارشي داشته باشند. آنها ديگر نمي خواهند تلاش هاي مسووليت اجتماعي شركتي خود را به يك واحد اختصاصي واگذار كنند، بلكه در عوض مي خواهند فعاليت هاي مسوولانه كسب وكار را به قلب استراتژي خود وارد كنند. اين موضوع، اثر كلي يك شركت بر ابعاد اجتماعي، زيست محيطي، مالي و اقتصادي را از نظر كمي دربرمي گيرد. معمولا در مورد اقدامات پايدار كسب وكار، انتخاب واضحي بين اقدامات «خوب» و «بد» وجود ندارد و رويكرد سنجش اثر به مديران شركت اين امكان را مي دهد كه عواقب تصميم سازي هاي كسب وكار را بر گروه هاي ذي نفع بسنجند.

به گفته بريان مولف، مدير شركت Transnet SOC در آفريقاي جنوبي، «گزارش هاي سالانه ما ديگر فقط به حساب هاي مالي محدود نمي شود، بلكه بايد اثر ما بر محيط زيست، بر جامعه و اقتصاد هم در آن لحاظ شود.»

  • هدف جامعه محور

ركن اساسي اعتمادسازي، يك هدف شركتي است كه با تعهد به كالاهاي اجتماعي تعريف مي شود. چنين هدفي با رشد پرسود سازگار است. اين موضوع باعث مي شود يك شركت متمايز باشد، مجوزي براي فعاليت داشته باشد و تعداد مشتريان آن رشد كند. همزمان، يك هدف مناسب اجتماعي، به عنوان هدف نهايي فعاليت شركت، از سود مهم تر است. يك كسب وكار «خوب» فقط به عنوان مسيري براي افزايش ارزش سهامداران ديده نمي شود، بلكه ذاتا خوب است.

موفق ترين كسب وكارها در اعمال هدف خود درون سازمان بسيار قوي عمل مي كنند. اين كار به آنها اجازه مي دهد رفتارهاي شركت را با هدف خود در هر سطحي از سازمان مطابقت دهند.

وقتي فرهنگ يك شركتي به جاي قانون و مقررات، براساس چارچوبي از اصول اخلاقي، عقايد و هنجارها شكل مي گيرد، لحن و رفتار درست نه تنها از طرف رده هاي بالا، بلكه رده هاي مياني و پايين تر شركت تعيين مي شود. در اين شرايط، كارمندان اين اختيار را دارند كه در لحظات حساس تصميمات مهم بگيرند.

هويت اصلي يك شركت ثابت است، چون ريشه در كاري دارد كه هر شركتي هر روز انجام مي دهد. اما به اندازه كافي انعطاف پذير هم هست تا خود را با تغييرات ارزش هاي اجتماعي وفق دهد. به گفته ژوزف جيمنز، مدير عامل شركت نووارتيس، «آنچه قبلا قابل قبول بود، الان ديگر نيست و چيزهايي كه قانوني هستند، ديگر در اجتماع جايگاهي ندارند.»

سازمان ها براي اينكه امكان اين انعطاف پذيري را ايجاد كنند، بايد بتوانند هم براي كوتاه مدت، هم ميان مدت و هم بلندمدت برنامه ريزي داشته باشند و اين موضوع را در نظر بگيرند كه رويكردهاي جهاني چگونه دنيا را شكل مي دهند. اين كار، به خصوص براي شركت هاي سهامي عام كه تحت فشار ارائه گزارش فصلي هستند، بسيار دشوار است.

به گفته سرجيو پيترو ارموتي، مدير عامل بانك UBS، «به عنوان يك مدير مسوول، بايد برنامه اي استراتژيك با چشم انداز سه تا پنج ساله داشته باشيد. اما شرايط اقتصادي، سياسي و بازار اين روزها مي تواند بسيار پرنوسان باشد و شما بايد آنقدر انعطاف داشته باشيد كه بتوانيد مسائل كوتاه مدت و اجتناب ناپذي را مديريت كنيد. به عنوان يك بانك جهاني بزرگ، هر اتفاقي بر مشتريان و كسب وكار ما اثرگذار است. چالش بزرگ اين است كه چشم خود را بر اهداف بلندمدت ثابت كنيد و از تلاطم هاي كوتاه مدت آني عبور كنيد.»

  • همكاري با دولت

سومين ركن اعتمادسازي در كسب وكار اين است كه شركت ها همكاري نزديكي با دولت، دانشگاه ها، NGOها و عموم مردم داشته باشند تا به بهترين نتيجه ملي برسند. مديران از اهميت فراهم كردن محيطي باثبات كه سرمايه گذاري و اشتغالزايي را تقويت مي كند، آگاهند. مديراني كه در تحقيق PwC مورد بررسي قرار گرفتند، اعتقاد داشتند دولت بايد نقش مهمي در

  1. تضمين ثبات بخش مالي و دسترسي به سرمايه مطمئن،
  2. توسعه زيرساخت هاي كشورها مانند حمل ونقل و پهناي باند
  3. ايجاد نظام مالياتي رقابتي و كارآمد بين المللي ايفا كند.

به هر حال، كسب وكارها در توانايي دولت ها براي ايفاي اين نقش كمبودهايي مي بينند. البته برخي كسب وكارها نقش فعال تري در تقويت رشد پايدار در سطح ملي دارند. اما اين امر چندان گسترده نيست.

به گفته اميليو لوزويا، مديرعامل شركت Pemex، «يكي از چالش هاي موجود، كار كردن با جوامع در مورد مسائل زيست محيطي و اجتماعي است. به همين منظور، ما در آستانه راه اندازي يك بنياد جداگانه هستيم كه باعث مي شود شركت ما رابطه نزديك تر و فعال تري با جوامع ديگر داشته باشد. اين موضوع بسيار مهم است، چون ما معتقديم Pemex بايد با همه ذي نفعان، ازجمله طرفداران محيط زيست، دولت هاي محلي، دولت هاي منطقه اي، جامعه مدني و افكار عمومي همكاري داشته باشد.»

  • اعتماد و هويت

شركت ها با تمركز بر اعتمادسازي، مي توانند هويت جذابي براي خود ايجاد كنند؛ هويتي كه آنها را از رقبا جدا مي كند. رفتارهاي ارزشي مي تواند باعث ارزش آفريني شود و در اين راه انتظارات ذي نفعان بيشتري را مد نظر قرار دهد. يك هدف اجتماعي مناسب كه درون سازمان تعريف، منتقل و اعمال مي شود، زمينه اي را به كارمندان مي دهد كه به آن نياز دارند.

مديراني كه اين دستورالعمل را دنبال مي كنند، سازمان هاي قابل اعتمادي ايجاد مي كنند كه از مزاياي فراوان بهره مي برند. كسب وكار آنها به روشي رشد مي كند كه كاملا با جامعه كنوني و آينده درگير مي شود. افزايش انعطاف سازماني و توسعه عملكرد، به كمك كارمندان متعهد، مشتريان وفادار و روابط بهتر با شركاي كاري و قانون گذاران امكان پذير مي شود. غلبه بر ترديدهاي سهامداران و ذي نفعان شركت، نه تنها احساس سرمايه گذاري را برمي انگيزد، بلكه فرصت هايي براي مديريت اعتماد در كسب وكار و فراتر از آن را به وجود مي آورد.حركت به چپ
حركت به راست


آيا رتبه‌بندي كاركنان به نفع سازمان است؟

 

آثار گردشگري بر اشتغال

 

توسعه كارآفريني اجتماعي؛ آسيب‌ها، عوامل مؤثر و راهكارها

 

نقش عوامل فرهنگي در گرايش به كارآفريني

 

دستورالعمل اعتمادسازي در كسب وكار

 

كارآفريني اجتماعي : الگوها و مفاهيم

 

مفهوم شناسي كارآفريني اجتماعي و مروري بر ابعاد و عوامل موثر بر آن

 

توسعه خوشه هاي كسب و كار در مناطق روستايي

 

دورنماي تحقق كارآفريني اجتماعي سازماني با نگاهي به مسئوليت اجتماعي شركت ها بر مبناي شبكه هاي نسل بعد

 

شناسايي پتانسيلهاي كارآفريني در بخش دامپروري شهرستان ايذه به منظور ايجاد اشتغال(كسب و كار)

 

عوامل نهادي تاثيرگذار بر پيدايش فعاليت‌هاي كارآفرينانه‌ي اجتماعي

 

صنعت گردشگري و سهل انگاري

 

بررسي ارتباط ميان حمايت از مالكيت شخصي با كارآفريني

 

بررسي رابطه سرمايه اجتماعي بر كارآفريني اجتماعي

 

كارآفريني اجتماعي: چگونه بنگاه‌هاي اجتماعي سودآور شدند؟

 

مطالعه ي موانع كارآفريني در ورزش كشور

 

چگونه شركت خود را براي رشد بلندمدت آماده كنيد

 

عوامل اجتماعي موثر بركارآفريني

 

كارآفريني فرهنگي

 

هم افزايي بنگاه‌هاي خرد و متوسط چگونه؟

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

بررسي اقتصادي زمينه‌هاي ايجاد كسب و كار در صنعت گل و گياهان زينتي (مطالعه موردي استان قم)

 

راهكارهاي بهبود رتبه ايران در گزارش انجام كسب و كار بانك جهاني

 

مدل چند محصولي مديريت موجودي توسط فروشنده با محدوديت سفارش هم‌زمان

 

ارائه‌ي مدلي براي ارزش‌گذاري دانش

 

تجربيات برخي كشورها در ارزيابي محيط كسب و كار

 

دولت و هرم وارونه اشتغال

 

بسته پيشنهادي براي افزايش توليد و اشتغال

 

تحقق كار شايسته مهمترين بخش برنامه حوزه اشتغالزايي است

 

واكاوي مشكل دانشكده‌هاي كسب‌و‌كار‌ در تدريس كارآفريني - كارآفريني از ديدگاه آكادمي

 

تعاريف مفاهيم واژه‌هاي مرتبط با بازاركار

 

فهرست اولويت‌ها و طرح‌هاي پژوهشي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در سال 1390

 

بررسي عوامل موثر بر سنجش و بهبود فضاي كسب و كار در ايران

 

كاهش هزينه‌هاي اوليه و رشد كارآفريني مهم‌ترين نتايج دوركاري

 

شاخص هاي استاندارد و جهاني كارآفريني در كشور

 

شاخص فعاليت‌هاي كارآفرينانه در كشور

 

طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار

 

بررسي عوامل موثر بر فرآيند كارآفريني مستقل

 

بررسي عوامل مرتبط با كارآفريني و عملكرد شغلي

 

بررسي پتانسيل کارآفريني اجتماعي

 

مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي افراد كارآفرين و غيركارآفرين

 
1 2

بازشدن قفل اشتغال با كليد وب

 

24 اقدام فوري در بازار كار/ طراحي بسته‌هاي جديد اشتغالي

 

تيم توليدمحتوا چطور به هدف نزديك مي‌شود يك سناريوي تمام‌عيار براي يك استارت‌آپ

 

چند نكته مهم و در عين حال كم‌هزينه در تبليغات

 

وقتي انگيزه كافي براي كسب و كار نداريم چه كنيم

 

بوم مدل كسب و كار چيست؟

 

اين طرح فارغ التحصيلان بيكار را جذب مي‌كند

 

هشدار بانك جهاني درباره بحران اشتغال

 

سرمايه‌گذاران به دنبال چه كارآفريناني هستند؟

 

افزايش شمار بيكاران به 75 ميليون نفر

 

قبل از شروع يك كسب‌وكار به نداي درون خود گوش دهيد

 

فرهنگ و مديريت جهادي، بسترساز تحقق اقتصاد مقاومتي

 

قاچاق و محيط كسب‌و‌كار

 

مشاغل سنتي در پشت ويترين خاطره‌ها

 

هشدار درباره موج جديد تقاضا براي كار

 

16 دستور ويژه روحاني درباره اشتغال

 

مهارت، كليد كار آفريني در اقتصاد مقاومتي

 

بهترين و بدترين نكات در مورد كارآفرين بودن

 

راهنماي ايجاد شركت ها و موسسات دانش بنيان

 

جزئيات پرداخت تسهيلات‌ ضمانتي به دانش آموختگان كشاورزي

 
1 2 3 4 5


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است