Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 6066                                               
گزارش منبع
کارآفرين و متعهد عنوان
نويسنده
1386/02/24 تاريخ

امروزه کارآفريني در اقتصاد رقابتي و مبتني بر بازار، داراي نقش کليدي است. در يک اقتصاد پويا، ايده ها، محصولات و خدمات همواره در حال تغيير هستند و در اين ميان، کارآفرينان هستند که الگويي را براي مقابله و سازگاري با شرايط جديد به ارمغان مي آورند.

خلاصه
اداره امور اطلاع‌رساني سازمان همياري اشتغال مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان
1 2

  • کارآفريني و کارآفرين

کارآفريني واژه اي است که از کلمه فرانسوي Entrepreneur به معناي "متعهد شدن" نشأت گرفته است. بنابر تعريف واژه نامه دانشگاهي وبستر، کــارآفــريــن کـســي اســت کــه مـتـعـهــد مــي شــود مخاطره هاي يک فعاليت اقتصادي را سازمان دهي، اداره و تقبل نمايد.

در واقع، کارآفريني عبارت است از فرآيند ايجاد ارزش از طريق تشکيل مجموعه منحصر به فردي از منابع به منظور بهره گيري از فـرصـت هـا که منجر به ايجاد رضايتمندي و يا تقاضاي جديد مي گردد. اقتصـاددانـان نخستيـن کسـاني بودند که در نظريه هاي اقتصادي خود به تشريح کارآفرين و کارآفريني پرداختند.

ژوزف شومپيتر، کارآفرين را نيروي محرکه اصلي در توسعه اقتصادي مي داند و مي گويد: "نقش کارآفرين، نوآوري است." از ديدگاه وي، ارايه کالاي جديد، ارايه روشي جديد در فرآيند توليد، گشايش بازاري تازه، يافتن منابع جديد و ايجاد هرگونه تشکيلات جديد در صنعت و ...، از فعاليت هاي کارآفرينان است.

به عبارت ديگر، کـارآفـرينـي فـرآينـدي اسـت کـه منجـر بـه ايجـاد رضايتمندي و يا تقاضاي جديد مي گردد. در اين ميان، کارآفرين مستقل فردي است که مسؤوليت اوليه وي، جمع آوري منابع لازم براي شروع کسب و کار است. در واقع، وي کسي است که منابع لازم براي شروع و يا رشد کسب و کاري را بسيج مي نمايد.

تمرکز کارآفرين مستقل بر نوآوري و توسعه فرآيند، محصول يا خدمات جـديـد مـي بـاشـد. هـمـچـنـيـن هدف اصلي اش، سودآوري و رشد، و مشخصه اصلي او، نوآوري اسـت. اما " کارآفريني شرکتي" به مفهوم تعهد شرکت به ايجاد و معرفي محصولات جديد و نظام هاي سازماني نوين است.

  • ويژگي هاي کارآفرينان

ديويد مک کارلند، از استادان روان شناسي دانشگاه هاروارد آمريکا، که اولين بار "نظريه روان شناسي توسعه اقتصادي" را مطرح نمود، معتقد است که عامل عقب ماندگي اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه به عدم درک خلاقيت فردي مربوط است.

به عقيده وي، با يک برنامه صحيح تعليم و تربيت مي توان روحيه کاري لازم را در جوامع تقويت نمود، به گونه اي که شرايط لازم براي صنعتي شدن جوامع فراهم آيد. کارلند و همکارانش اهمّ ويژگي هايي را که در مورد کارآفرينان مورد بررسي واقع و تأييد شده اند، جمع آوري نموده اند که شامل نياز به توفيق، تمايل به مخاطره پذيري، نياز به استقلال، کنترل دروني و خلاقيت مي باشند.

در راستاي آشنايي گروه هاي مختلف جامعه با کـارآفـرينـي، در حـال حـاضـر دکتـر احمدپور با راه اندازي "مرکز توسعه کارآفريني،" به تشويق و توسعه کارآفريني مي پردازد. هم اکنون اين سايت با رويکردي جديد و با حمايت کارآفرينان سازمان ها و مؤسسات غيرانتفاعي و غيردولتي و با همکاري خانه کارآفرينان ايران، به صورت کاملاً مستقل در حال فعاليت است.

1 2


حركت به چپ
حركت به راست


آيا رتبه‌بندي كاركنان به نفع سازمان است؟

 

آثار گردشگري بر اشتغال

 

توسعه كارآفريني اجتماعي؛ آسيب‌ها، عوامل مؤثر و راهكارها

 

نقش عوامل فرهنگي در گرايش به كارآفريني

 

دستورالعمل اعتمادسازي در كسب وكار

 

كارآفريني اجتماعي : الگوها و مفاهيم

 

مفهوم شناسي كارآفريني اجتماعي و مروري بر ابعاد و عوامل موثر بر آن

 

توسعه خوشه هاي كسب و كار در مناطق روستايي

 

دورنماي تحقق كارآفريني اجتماعي سازماني با نگاهي به مسئوليت اجتماعي شركت ها بر مبناي شبكه هاي نسل بعد

 

شناسايي پتانسيلهاي كارآفريني در بخش دامپروري شهرستان ايذه به منظور ايجاد اشتغال(كسب و كار)

 

عوامل نهادي تاثيرگذار بر پيدايش فعاليت‌هاي كارآفرينانه‌ي اجتماعي

 

صنعت گردشگري و سهل انگاري

 

بررسي ارتباط ميان حمايت از مالكيت شخصي با كارآفريني

 

بررسي رابطه سرمايه اجتماعي بر كارآفريني اجتماعي

 

كارآفريني اجتماعي: چگونه بنگاه‌هاي اجتماعي سودآور شدند؟

 

مطالعه ي موانع كارآفريني در ورزش كشور

 

چگونه شركت خود را براي رشد بلندمدت آماده كنيد

 

عوامل اجتماعي موثر بركارآفريني

 

كارآفريني فرهنگي

 

هم افزايي بنگاه‌هاي خرد و متوسط چگونه؟

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

بررسي اقتصادي زمينه‌هاي ايجاد كسب و كار در صنعت گل و گياهان زينتي (مطالعه موردي استان قم)

 

راهكارهاي بهبود رتبه ايران در گزارش انجام كسب و كار بانك جهاني

 

مدل چند محصولي مديريت موجودي توسط فروشنده با محدوديت سفارش هم‌زمان

 

ارائه‌ي مدلي براي ارزش‌گذاري دانش

 

تجربيات برخي كشورها در ارزيابي محيط كسب و كار

 

دولت و هرم وارونه اشتغال

 

بسته پيشنهادي براي افزايش توليد و اشتغال

 

تحقق كار شايسته مهمترين بخش برنامه حوزه اشتغالزايي است

 

واكاوي مشكل دانشكده‌هاي كسب‌و‌كار‌ در تدريس كارآفريني - كارآفريني از ديدگاه آكادمي

 

تعاريف مفاهيم واژه‌هاي مرتبط با بازاركار

 

فهرست اولويت‌ها و طرح‌هاي پژوهشي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در سال 1390

 

بررسي عوامل موثر بر سنجش و بهبود فضاي كسب و كار در ايران

 

كاهش هزينه‌هاي اوليه و رشد كارآفريني مهم‌ترين نتايج دوركاري

 

شاخص هاي استاندارد و جهاني كارآفريني در كشور

 

شاخص فعاليت‌هاي كارآفرينانه در كشور

 

طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار

 

بررسي عوامل موثر بر فرآيند كارآفريني مستقل

 

بررسي عوامل مرتبط با كارآفريني و عملكرد شغلي

 

بررسي پتانسيل کارآفريني اجتماعي

 

مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي افراد كارآفرين و غيركارآفرين

 
1 2

بازشدن قفل اشتغال با كليد وب

 

24 اقدام فوري در بازار كار/ طراحي بسته‌هاي جديد اشتغالي

 

تيم توليدمحتوا چطور به هدف نزديك مي‌شود يك سناريوي تمام‌عيار براي يك استارت‌آپ

 

چند نكته مهم و در عين حال كم‌هزينه در تبليغات

 

وقتي انگيزه كافي براي كسب و كار نداريم چه كنيم

 

بوم مدل كسب و كار چيست؟

 

اين طرح فارغ التحصيلان بيكار را جذب مي‌كند

 

هشدار بانك جهاني درباره بحران اشتغال

 

سرمايه‌گذاران به دنبال چه كارآفريناني هستند؟

 

افزايش شمار بيكاران به 75 ميليون نفر

 

قبل از شروع يك كسب‌وكار به نداي درون خود گوش دهيد

 

فرهنگ و مديريت جهادي، بسترساز تحقق اقتصاد مقاومتي

 

قاچاق و محيط كسب‌و‌كار

 

مشاغل سنتي در پشت ويترين خاطره‌ها

 

هشدار درباره موج جديد تقاضا براي كار

 

16 دستور ويژه روحاني درباره اشتغال

 

مهارت، كليد كار آفريني در اقتصاد مقاومتي

 

بهترين و بدترين نكات در مورد كارآفرين بودن

 

راهنماي ايجاد شركت ها و موسسات دانش بنيان

 

جزئيات پرداخت تسهيلات‌ ضمانتي به دانش آموختگان كشاورزي

 
1 2 3 4 5


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است