Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 6366                                               
كاهش هزينه‌هاي اوليه و رشد كارآفريني مهم‌ترين نتايج دوركاري
پژوهش منبع
كاهش هزينه‌هاي اوليه و رشد كارآفريني مهم‌ترين نتايج دوركاري عنوان
خبر‌گزاري دانشجويان ايران (ايسنا) نويسنده
1390/03/21 تاريخ

دوركاري مي‌تواند با مديريت و طراحي فرآيند‌هاي مناسب گره گشاي بسياري از مشكلات صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي باشد لذا دوركاري در بنگاه‌هاي اقتصادي را مي‌توان به عنوان يك استراتژي كارساز و موثر در جهت كسب مزيت رقابتي در بنگاه‌هاي اقتصادي صرف‌نظر از اندازه آنها دانست.

خلاصه
خبر‌گزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

دوركاري مي‌تواند با مديريت و طراحي فرآيند‌هاي مناسب گره گشاي بسياري از مشكلات صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي باشد لذا دوركاري در بنگاه‌هاي اقتصادي را مي‌توان به عنوان يك استراتژي كارساز و موثر در جهت كسب مزيت رقابتي در بنگاه‌هاي اقتصادي صرف‌نظر از اندازه آنها دانست.

به حركت درآوردن چرخه توليد و بهره‌وري از ديرباز به عنوان دغدغه‌ اصلي افراد اقتصاددان بوده ‌است و براي آن راهكار‌ها و فرآيند‌هاي متنوعي نيز طراحي و اجرا شده است. رشد شتابنده تحولات محيطي و به دنبال آن تغيير در سلايق و خواسته‌هاي مشتريان باعث شده تا حركت و تحول در شيوه‌ چرخه‌ توليد و مديريت آن به امري اجتناب‌ناپذير و غيرقابل تفكيك در تفكر نوين مديريت تبديل شود.

به گزارش خبر‌گزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در صورتي كه رقابت و ايجاد فضاي رقابتي در كسب و كار را زاييده تغيير روز‌افزون و شتابنده در نيازهاي مشتريان و شيوه پاسخگويي به آنها بدانيم، هر فرآيند و خدمتي كه بتواند به نحوي نيازهاي مشتريان را برآورده سازد، مي‌تواند چرخه توليد و بهره‌وري را به حركت وادارد.

به‌طور كلي آنچه بيش از پيش باعث ماندگاري شركت‌ها و صاحبان كسب و كار در فضاي رقابتي امروز مي‌شود را مي‌توان توجه به دو عامل كيفيت و قيمت دانست و مسلما در هر جامعه‌اي توجه به اين دو عامل مي‌تواند مشتريان وفادار و شيفته‌اي را براي صاحبان كسب و كار مهيا سازد.

از آنجايي‌كه رابطه قيمت و كيفيت تا حدي مستقيم است، در فضاي رقابتي مديران ناگزير‌اند با روي‌آوردن به روش‌هاي مهندسي ارزش و تقسيم‌بندي بازارها، به مديريت رابطه اين دو عامل در پاسخگويي به انتظارات و نيازهاي مشتريان بپردازند.

بنا بر تعريف اوليه‌ اقتصاددانان، بازار محلي است كه در آن عرضه‌كننده و تقاضا‌كننده با هم مبادله‌اي را انجام دهند. وقتي به تعريف بازار و مولفه‌هاي تشكيل‌دهنده‌ي آن نگاه مي‌كنيم، مشاهده مي‌شود كه در فضاي كسب و كار امروزي، ايجاد‌كننده‌ي بازار، بيشتر طرف تقاضا‌كننده و يا همان مشتري است كه با تقاضاهاي خود عرضه‌كنندگان را به سمت توليد و عرضه‌ي محصولات مورد نظر هدايت مي‌كند.

بنابراين هر عرضه‌كننده‌اي كه بتواند با شناسايي دقيق و به موقع اين نيازها به عرضه‌ي محصول و خدمت بپردازد، تشكيل‌دهنده و صاحب طرف عرضه‌ي بازار خواهد بود و اين، همان حركت به سمت مشتري مداري و توجه به خواسته‌هاي مشتري است.

مي‌توان تصور نمود كه در طول اين مسير نيز آرام‌آرام بازار اشباع‌شده و به عبارت ديگر فضاي بسيار رقابتي در جهت توجه به خواسته‌هاي مشتري در بازارها ايجاد خواهد شد به گونه‌اي كه براي بسياري از عرضه‌كنندگان ديگر صرف توجه به خواسته‌هاي مشتري و پاسخ‌گويي به آنها نمي‌تواند يك مزيت رقابتي باشد.

در چنين فضايي نيازهاي مشتري و شيوه‌ي پاسخگويي به آنها ركن اصلي و بازارها بوده و واضح است كه شكل، ساختار و نحوه‌ي مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي نيز متاثر از همين امر خواهد شد، لذا مشتري به راحتي به مديريت بنگاه‌هاي كسب و كار مي‌پردازد كه اين وضعيت را حاكميت و تسلط طرف تقاضا‌كننده بر بازار مي‌ناميم.

از اين رو آنچه مشتري مي‌خواهد و برايش ارزش است، تعيين‌كننده‌ي شكل و نوع بازار خواهد بود و در چنين بازاري به لحاظ وجود شرايط رقابتي، هم براي قيمت و هم براي كيفيت، مشتريان تمايل دارند تا حد ممكن كالا يا خدمت مورد نظر را با كيفيت مطلوب و قيمت كمتر در اختيار داشته باشند، اما اين خواست و اراده مشتري بدون عزم و اراده عرضه‌كننده محقق نخواهد شد.

در واقع عرضه‌كننده‌اي موفق به تشكيل بازار خواهد شد كه بتواند با مديريت رابطه قيمت و كيفيت، ضمن برآورده‌سازي نياز مشتري به حاشيه سود مورد نظر نيز دست يابد كه اين امر، نياز به توجه و حركت به سمت «مهندسي ارزش» دارد.

در مهندسي ارزش، تلاش بر اين است با از بين‌بردن فرآيند‌هاي زائد و بهينه‌سازي هزينه‌هاي ثابت و متغير، ضمن رعايت كيفيت مورد نظر براي محصول، قيمت تمام‌شده را تا حد ممكن پايين آورد و در واقع، بهينه‌سازي فرآيند‌ها، شيوه‌هاي توليد، بازاريابي و فروش استو همچنين در فضاي كسب و كار امروزي، ايده‌پردازي و حركت به سمت اقتصاد‌هاي دانش‌بنيان مي‌تواند ابزار بسيار مهمي براي اجراي صحيح مهندسي ارزش و موفقيت در آن مي‌باشد.

در هر كشوري بنگاه‌هاي اقتصادي را براساس اندازه مي‌توان به سه دسته بنگاه‌هاي كوچك، متوسط و بزرگ تقسيم نمود. نگاهي به نمودارها و مسير رشد بنگاه‌ها نيز نشان مي‌دهد كه در طول زمان، بنگاه‌ها و يا هر سازماني مي‌تواند در ابتدا بنابر اقتضائات موجود در اندازه‌هاي كوچك، متوسط و يا بزرگ متولد شود، ولي در طول زمان مي‌تواند جهت سازگاري و همراستايي با نيازهاي مشتريان و محيط، به اندازه‌هاي ديگر نيز تبديل شود.

آنچه در فرآيند طبيعي اتفاق مي‌افتد، اين است كه هر سازماني در هر اندازه‌اي نياز به رشد و موفقيت جهت بقاء در محيط‌هاي رقابتي خواهد داشت و به‌طور طبيعي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در تلاش‌اند تا بزرگ شوند و بنگاه‌هاي بزرگ نيز يا بزرگ باقي مي‌مانند يا اين‌كه براي ماندن و سازگاري با شرايط محيطي نياز به كوچك‌شدن و شروع فرآيند جديد مراحل رشد خواهند داشت.

مسلم است آنچه كه اين تغييرات را به وجود مي‌آورد و آنچه كه باعث ماندگاري بنگاه‌هادر چنين فضايي خواهد شد، همان توجه به رشد و تغيير اندازه جهت پاسخگويي به نيازهاي مشتريان خواهد بود.

سوال اين است بنگاه‌هاي بزرگ چگونه مي‌توانند كوچك و يا متوسط شوند؟ و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط چگونه مي‌توانند بزرگ شوند؟ نگاهي به نتايج حاصل شده از مهندسي ارزش بنگاه‌هاي بزرگ نشان مي‌دهد كه تمايل آنها به كوچك‌سازي صرفا كاهش‌دادن بسياري از هزينه‌هاي ثابت و در نتيجه افزايش حاشيه سود است.

وجود هزينه‌هاي ثابت (سربار) زياد در بنگاه‌هاي بزرگ مي‌تواند،ميزان انعطاف‌پذيري بنگاه‌ها را در پاسخ‌گويي به نيازهاي مشتريان كاهش داده و باعث زيان‌دهي بنگاه‌ها از طريق عدم دستيابي سريع به نقطه سر به سر گردد.

نتيجه‌ اين است كه نياز امروز بسياري از بنگاه‌ها، كوچك‌سازي، مهندسي ارزش و حركت به سمت كسب و كارهاي دانش‌بنيان است.

* دوركاري صنعتي با مشاغل خانگي

در شرايط كنوني حركت به سمت حذف بسياري از فضاها فيزيكي جهت كاهش هزينه‌هاي سربار و هم‌چنين كاهش هزينه‌هاي متغير با كاهش حضور فيزيكي افراد در محيط‌هاي كسب و كار، ايده‌ي دوركاري و بررسي راهكارهاي استفاده از آن را ايجاد و تقويت كره‌است.

مي‌توان چنين عنوان نمود دوركاري در واقع يكي از نتايج مهندسي ارزش است كه مي‌تواند بسياري از بنگاه‌هاي بزرگ، متوسط و كوچك را در شرايط امروزي به مزيت رقابتي پايدار برساند. دوركاري همان كليد واژه‌اي است كه مي‌تواند با مديريت و طراحي فرآيند‌هاي مناسب براي آن، گره گشاي بسياري از مشكلات صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي باشد. بنابراين دوركاري در بنگاه‌هاي اقتصادي را مي‌توان به عنوان يك استراتژي كارساز و موثر درجهت كسب مزيت رقابتي در بنگاه‌هاي اقتصادي صرف‌نظر از اندازه آنها دانست.

* پيشينه مشاغل خانگي پرداخته و رابطه آن با دوركاري و مزيت‌هاي آن

مشاغل يا كسب و كار خانگي شامل هر كسب و كاري است كه در محل سكونت با استفاده از امكانات و وسائل راه‌اندازي مي‌شود و ضمن توليد كالا و يا خدمت، ايجاد ارزش نمايد. با توجه دقيق به اين تعريف و مقايسه آن با تعريف كسب و كار، به راحتي مي‌توان اين نكته را يافت كه در اين تعريف، مكان توليد و ايجاد ارزش افزوده به درون خانه‌ها وارد شده است، يعني قبلا همين توليدات يا در كارخانجات و محيط‌هاي كارگاهي انجام مي‌شده و يا قرار بر اين بوده كه انجام شود.

اين‌كه سياستگزاران و تئوريسين‌هاي بازار كار در حال حاضر به اين نتيجه رسيده‌اند كه مي‌توان فضاي داخل خانه‌ها را به فضاي كارخانه‌اي و توليد تبديل نمود، انسان را به تفكر وا مي‌دارد كه اين تصميم چه مشكلي را مي‌تواند در بازار كسب و كار حل نمايد. با نگاهي عميق‌تر مي‌توان دريافت كه در واقع اختصاص فضاي خانه‌ها به كارخانه‌ها در واقع همان دوركاري صنعتي است كه امروزه قرار است با تاكيد بر حفظ بنيان‌هاي خانواده با استفاده از آن به كسب مزيت رقابتي از طريق كاهش هزينه‌هاي ثابت و متغير توليد دست يافت.

ايجاد و انتقال بسياري از كارگاه‌ها و كارخانجات به درون خانه‌ها مي‌تواند ضمن كاهش‌دادن هزينه‌هاي ثابت اوليه، جهت عملي ساختن طرح و ايده‌هاي كارآفريني جديد به رشد و پايداري فرصت‌هاي شغلي در فضاي كسب و كار نيز كمك شاياني نمايد از اين رو امروزه وقتي به آمارها توجه ميكنيم بسياري از جوانان جوياي كار، صاحبان فكر و ايده‌هاي جديدي هستند كه صرفا ترس از عدم پوشش هزينه‌هاي سربار و يا انتظار دستيابي سريع و حاشيه سود مورد انتظار به عنوان مانعي براي ورود مشتاقانه آنها به فضاي كسب و كار تلقي مي‌شود، روي آوردن به دوركاري صنعتي مي‌تواند راهكاري كارگشا و انگيزاننده باشد.

در واقع دوركاري صنعتي يا همان روي آوردن به حمايت و ساماندهي مشاغل خانگي ضمن تضمين رشد و پايداري بنگاه‌هاي اقتصادي، توان انعطاف‌پذيري و سازگاري لازم را در فرآيند كوچك‌سازي و بزرگ‌سازي به راحتي در اختيار مديران و صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي قرار مي‌دهد بدون اين‌كه كاهشي در بهره‌وري و توان منابع انساني از خود به جاي گذارد.

* مشاغل خانگي، تمركز بر پشتيبان‌ها و پرهيز از مستقل‌ها

مشاغل خانگي از ديرباز به صورت سنتي در كشور ايران وجود داشته و با فراز و نشيب‌هايي نيز همراه بوده است. طبق تعريف و براساس پيشينه‌اي كه اين مشاغل دارند، افراد به صورت فردي يا گروهي در فضاي خانه به توليد و عرضه‌ي محصولات خاصي مي‌پرداختند.

در اين نوع مشاغل سنتي، صاحب‌ فكر و ايده پس از امكان‌سنجي ايده خود، با تهيه مواد اوليه و تقبل هزينه‌هاي خريد اين مواد به توليد محصول خود مي‌پرداخت و سپس با داشتن دغدغه‌ي فروش به سمت بازارهاي هدف حركت مي‌نمود و در واقع از لحظه توليد ايده تا فروش محصول را خود به عهده داشت ولي با توجه به سنتي‌بودن اين مشاغل و عدم برخورداري از دانش روز توليد، بازاريابي و تبليغات، بسياري از اين مشاغل نمي‌توانستند در فضاي رقابتي به صورت جدي و پايدار وارد شده و براي خود جايگاهي داشته باشند ، اين در حالي است كه نداشتن توليد انبوه نيز در بسياري از موارد مي‌توانست به قيمت تمام‌شده‌ي آنها بيفزايد.

وجود اين مشاغل ضمن احياي سنت‌ها و فرهنگ‌هاي خاص هر منطقه با وجود اين‌كه نمي‌توانستند به خوبي در بازار رقابت باقي بمانند، اما تحليل‌گران را به ظرفيت بالاي آنها در جهت كاهش هزينه‌هاي توليد متوجه ساخت.

بديهي است كه راه‌اندازي كسب و كارهاي خانگي مستقل در واقع همان شيوه‌ي سنتي بوده كه در گذشته با داشتن نواقص و مشكلات خاص خود نتوانسته در مقياس وسيع و ظرفيت بالا، مشكلات فضاي كسب و كار را در محيط‌هاي رقابتي حل نمايد. بنابراين تمركز و حركت به سمت اين نوع كسب و كارها داراي ريسك‌هايي از جمله قيمت تمام‌شده، بازار، تبليغات، توليد انبوه و انعطاف‌پذيري مي‌باشد و در واقع نقطه‌ي اتصال كسب و كارهاي صنعتي و مدرن امروزي با كسب و كارهاي سنتي خانگي در جهت رفع مشكلات و موانع پيش‌روي صاحبان فكر و بنگاه‌هاي اقصتادي مي تواند تمركز بر تشويق و اطلاع‌رساني جهت استفاده از طرح‌هاي «پشتيبان و تحت پشتيبان» در قانون حمايت و ساماندهي مشاغل خانگي باشد، زيرا با اين نوع جهت‌گيري مي‌توان با ارائه‌ي طرح دوركاري صنعتي بسياري از كارخانجات فعلي را به درون خانه‌ها برد تا ضمن كاهش بسياري از هزينه‌هاي حمل و نقل، ترافيك و آلودگي‌ها با روان‌سازي توليد و مهندسي ارزش با به حركت درآوردن چرخه‌هاي اقتصادي به اقتصاد خانواده‌ها و جامعه كمك قابل توجهي نمود. اين امر مي‌تواند از طريق حفظ فرصت‌هاي شغلي موجود و استفاده از ظرفيت‌هاي جديد براي ايجاد مشاغل نو و دانش‌بنيان به‌طور قابل ملاحظه‌اي به كاهش نرخ بيكاري بينجامد.

به طور خلاصه، مي‌توان چنين نتيجه‌گيري نمود كه با وجود اين طرح ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، زيرساخت اجراي طرح دوركاري صنعتي به صورت كاملا قانوني و كارشناسي مهيا بوده و نياز است تا صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي، جوانان و صاحبان ايده‌هاي كارآفريني، مديران و سياستگزاران اجرايي با هماهنگي و برنامه‌ريزي لازم زمينه‌ي اجرايي‌شدن موثر آن را فراهم نمايند.

نهايت اين‌كه حركت به سمت تبديل هر خانه به يك كارخانه جز با تمركز بر طرح‌هاي پشتيبان و پرهيز از طرح‌هاي مستقل ميسر و پايدار نخواهد شد.حركت به چپ
حركت به راست


آيا رتبه‌بندي كاركنان به نفع سازمان است؟

 

آثار گردشگري بر اشتغال

 

توسعه كارآفريني اجتماعي؛ آسيب‌ها، عوامل مؤثر و راهكارها

 

نقش عوامل فرهنگي در گرايش به كارآفريني

 

دستورالعمل اعتمادسازي در كسب وكار

 

كارآفريني اجتماعي : الگوها و مفاهيم

 

مفهوم شناسي كارآفريني اجتماعي و مروري بر ابعاد و عوامل موثر بر آن

 

توسعه خوشه هاي كسب و كار در مناطق روستايي

 

دورنماي تحقق كارآفريني اجتماعي سازماني با نگاهي به مسئوليت اجتماعي شركت ها بر مبناي شبكه هاي نسل بعد

 

شناسايي پتانسيلهاي كارآفريني در بخش دامپروري شهرستان ايذه به منظور ايجاد اشتغال(كسب و كار)

 

عوامل نهادي تاثيرگذار بر پيدايش فعاليت‌هاي كارآفرينانه‌ي اجتماعي

 

صنعت گردشگري و سهل انگاري

 

بررسي ارتباط ميان حمايت از مالكيت شخصي با كارآفريني

 

بررسي رابطه سرمايه اجتماعي بر كارآفريني اجتماعي

 

كارآفريني اجتماعي: چگونه بنگاه‌هاي اجتماعي سودآور شدند؟

 

مطالعه ي موانع كارآفريني در ورزش كشور

 

چگونه شركت خود را براي رشد بلندمدت آماده كنيد

 

عوامل اجتماعي موثر بركارآفريني

 

كارآفريني فرهنگي

 

هم افزايي بنگاه‌هاي خرد و متوسط چگونه؟

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

بررسي اقتصادي زمينه‌هاي ايجاد كسب و كار در صنعت گل و گياهان زينتي (مطالعه موردي استان قم)

 

راهكارهاي بهبود رتبه ايران در گزارش انجام كسب و كار بانك جهاني

 

مدل چند محصولي مديريت موجودي توسط فروشنده با محدوديت سفارش هم‌زمان

 

ارائه‌ي مدلي براي ارزش‌گذاري دانش

 

تجربيات برخي كشورها در ارزيابي محيط كسب و كار

 

دولت و هرم وارونه اشتغال

 

بسته پيشنهادي براي افزايش توليد و اشتغال

 

تحقق كار شايسته مهمترين بخش برنامه حوزه اشتغالزايي است

 

واكاوي مشكل دانشكده‌هاي كسب‌و‌كار‌ در تدريس كارآفريني - كارآفريني از ديدگاه آكادمي

 

تعاريف مفاهيم واژه‌هاي مرتبط با بازاركار

 

فهرست اولويت‌ها و طرح‌هاي پژوهشي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در سال 1390

 

بررسي عوامل موثر بر سنجش و بهبود فضاي كسب و كار در ايران

 

كاهش هزينه‌هاي اوليه و رشد كارآفريني مهم‌ترين نتايج دوركاري

 

شاخص هاي استاندارد و جهاني كارآفريني در كشور

 

شاخص فعاليت‌هاي كارآفرينانه در كشور

 

طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار

 

بررسي عوامل موثر بر فرآيند كارآفريني مستقل

 

بررسي عوامل مرتبط با كارآفريني و عملكرد شغلي

 

بررسي پتانسيل کارآفريني اجتماعي

 

مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي افراد كارآفرين و غيركارآفرين

 
1 2

بازشدن قفل اشتغال با كليد وب

 

24 اقدام فوري در بازار كار/ طراحي بسته‌هاي جديد اشتغالي

 

تيم توليدمحتوا چطور به هدف نزديك مي‌شود يك سناريوي تمام‌عيار براي يك استارت‌آپ

 

چند نكته مهم و در عين حال كم‌هزينه در تبليغات

 

وقتي انگيزه كافي براي كسب و كار نداريم چه كنيم

 

بوم مدل كسب و كار چيست؟

 

اين طرح فارغ التحصيلان بيكار را جذب مي‌كند

 

هشدار بانك جهاني درباره بحران اشتغال

 

سرمايه‌گذاران به دنبال چه كارآفريناني هستند؟

 

افزايش شمار بيكاران به 75 ميليون نفر

 

قبل از شروع يك كسب‌وكار به نداي درون خود گوش دهيد

 

فرهنگ و مديريت جهادي، بسترساز تحقق اقتصاد مقاومتي

 

قاچاق و محيط كسب‌و‌كار

 

مشاغل سنتي در پشت ويترين خاطره‌ها

 

هشدار درباره موج جديد تقاضا براي كار

 

16 دستور ويژه روحاني درباره اشتغال

 

مهارت، كليد كار آفريني در اقتصاد مقاومتي

 

بهترين و بدترين نكات در مورد كارآفرين بودن

 

راهنماي ايجاد شركت ها و موسسات دانش بنيان

 

جزئيات پرداخت تسهيلات‌ ضمانتي به دانش آموختگان كشاورزي

 
1 2 3 4 5


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است