صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 18580                                               
دامپزشكي و فرصت‌هاي شغلي در بخش خصوصي
گزارش منبع
دامپزشكي و فرصت‌هاي شغلي در بخش خصوصي عنوان
نويسنده
1386/07/15 تاريخ

گزارشي از چگونگي وضعيت بازار كار دامپزشكي و فرصت‌هاي شغلي موجود در اين رشته

خلاصه
بازار كار مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان


اشاره :

14 مهر روز ملي دامپزشكي است. دانشي كه در ايران پيشينه‌اي بس طولاني دارد تا جايي كه در متون كهن ايران، از زردشت به عنوان نخستين دامپزشك نام برده شده و داستان درمان اسب گشتاسب در متون مختلف زرتشتي روايت شده است.

درمتون پهلوي آمده است كه درباريان وقتي درمناظره اززردشت شكست خوردند از بيم آنكه كلام زردشت در گشتاسب  نفوذ كند، توطئه‌اي چيدند. آنان ،نهاني وارد خانه زردشت شدند و استخوان مرده در خانه او نهادند. آنگاه گشتاسب را به خانه زردشت  بردند تا او را نزد گشتاسب رسوا كنند. شاه فريب بدكاران را خورد و زردشت را به زندان افكند.

هنگامي كه زردشت درزندان بود اسب سياه گشتاسب "شيد" كه بسيار مورد علاقه او بود فلج شد، گويي كه انگار در شكمش فرو رفته بود. خبر به شاه رسيد. شاه غمگين شد و پزشكان دربار را فراخواند. اما هيچ كدام از پزشكان نتوانستند اسب را درمان كنند. در زندان خبر به زردشت رسيد و او براي شاه پيام داد كه مي‌تواند اسب را درمان كند.

اما چهار شرط براي اين كار گذاشت: "گشتاسب دين او را بپذيرد؛ اسفنديار حامي دين باشد؛ هوتوس (به يوناني: آتوسا)، همسر گشتاسب و مادر اسفنديار، به دين بگرود و توطئه‌گران رسوا و مجازات شوند."

گشتاسب شرايط او را پذيرفت و زردشت با نيايش به درگاه اورمزد اسب را شفا داد.

حتي اگر اين داستان افسانه‌اي بيش نباشد، باز در سابقه طولاني علم دامپزشكي در ايران با وجود محبوبيتي كه حيواناتي نظير اسب، سگ، گاو و گوسفند، ... نزد ايرانيان داشته‌اند، و با وجود پيشينه‌ كهن دامداري در ايران، ترديدي نيست.

درحال حاضركشور باقريب به 15 دانشكده دامپزشكي سالانه 1000 فارغ التحصيل دامپزشك و 2000 فارغ التحصيل مرتبط با رشته دامپزشكي دارد ، بازاركار اين گروه كه آنها را گمنامان حرفه پزشكي ناميده اند چگونه است ؟

وضعيت دانشكده هاي دامپزشكي دركشور 

حدود 15 دانشکده دامپزشکي در کشور فعال هستند که شرايط آموزشي و پژوهشي متفاوتي بر آنها حاکم است.
معاون اداري و مالي دانشکده دامپزشکي دانشگاه فردوسي مشهد چندي پيش درميزگردي كه درخبرگزاري ايسنا برگزارشد درمورد وضعيت دانشكده هاي دامپزشكي گفت: برخي دانشکده‌ها که سابقه بيشتري در امر آموزش و پژوهش دارند از وضعيت مطلوب علمي برخوردارند.

وي در پاسخ به اين سوال که علم دامپزشکي کشور تا چه اندازه به استانداردهاي جهاني نزديک است؟ گفت: واقعيت اين است که در اين زمينه با کشورهاي پيشرفته در يک سطح عمل نمي‌کنيم و اين امر به کمبود امکانات و تجهيزات برمي‌گردد.

وي بهداشت عمومي دام و جنبه اقتصادي آن را در دانشگاه‌ها قابل تامل و پيگيري دانست و افزود: با توجه به 450 بيماري مشترک بين انسان و دام، اين وظيفه مراکز علمي و تحقيقاتي است تا راهکارهاي کنترل اين بيماري‌ها را شناسايي و از طرف ديگر با توليد دام و گوشت مطلوب به بخش اقتصادي کشور کمک کنند.

وضعيت فارغ التحصيلان دامپزشكي:كمبود دامپزشك داريم

هم‌اكنون ? 6500?نفر در بخش خصوصي دامپزشكي در سطح كشور مشغول به فعاليت هستند.
رييس سازمان نظام دامپزشكي كشور درمورد وضعيت فارغ التحصيلان دامپزشكي دراين مورد مي گويد: سالانه ? 1000?دكتر دامپزشك و ? 2000?نفر در ساير رده‌هاي دامپزشكي دانش‌آموخته مي‌شوندو تعداد دانش‌آموختگان از اين دانشكده‌ها در مقايسه با تعداد واحدهاي دامي بيشتر از نياز است.

به نظرمي رسد فزوني يافتن فارغ التحصيلان دانشگاهي زن و عدم وجود فرصت هاي شغلي براي آنها دوگانگي درمورد تعداد فارغ التحصيلان و نياز بازاركاربه آنها به وجود آورده باشد هاشمي تبارمعاون اداري و مالي دانشکده دامپزشکي دانشگاه فردوسي مشهد درميزگرد ايسنا اين مورد مي گويد : متاسفانه برخي دانشگاه‌ها بيشتر از نياز جامعه دانشجو مي‌پذيرند که اين امر در آينده مشکل جذب آنان به بازار کار را به دنبال دارد.

وي چنين تصريح كرده است : متاسفانه در سال‌هاي اخير وضعيت جنسيت در پذيرش دانشجو به نفع دختران بوده است و حتي در بعضي سال‌ها 70 درصد پذيرفته شدگان خانم بوده‌اند که با توجه به سختي کار در اين رشته براي آنان، فقط توانسته‌اند جذب کارهاي آزمايشگاهي شوند.

هاشمي تبارراهكاروزارت علوم را براي حل عدم تعادل جنسيتي فارغ التحصيلان دامپزشكي ممانعت از ورود زنان به اين رشته اعلام كرده و گفته است : با مکاتباتي که با وزارت علوم انجام گرفت هم اکنون نسبت پذيرش پسران و دختران در اين رشته به نسبت مساوي صورت مي‌گيرد.

عصاريان رييس سازمان نظام دامپزشكي خراسان رضوي هم درمورد اشتغال زنان دراين بخش چنين اعتقاد دارد :دامپزشکي کار سختي است و خانم‌ها در زمينه درمان دام‌هاي بزرگ با مشکل مواجه‌اند و بايد بيشتر در قسمت آزمايشگاهي و بسته بندي گوشت فعاليت داشته باشند.

وي همچنين مي گويد: با توجه به اين امر و اين‌که اکثر خانم‌ها امکان اشتغال و زندگي در شهرستان‌ ها را ندارند در تمام مراکز شهرستان‌ها و بخش‌ها و دهستان‌ها مشکل با کمبود دکتر مرد مواجهيم.

واگذاري فعاليت ها به بخش خصوصي

چشم انداز اشتغال دامپزشكان دربخش دولتي چندان دلنوازنيست ، موج خصوصي سازي به اين بخش نيز رسيده ويكي ازسياست هايي كه درسال هاي اخيرمورد توجه قرارگرفته واگذاري فعاليت ها به بخش خصوصي است .

 برطبق آنچه رييس سازمان نظام پزشكي گفته سي درصد فعاليت هاي  بخش دام به بخش خصوصي واگذار شده است وبنا برآنست  تا جايي كه به نظارت و حاكميت سازمان دامپزشكي لطمه نخورد صددرصد امور اين سازمان به بخش خصوصي واگذار شود.

مسوولان دامپزشكي كشور اعتقاد دارند كه با اجراي واگذاري اموربه بخش خصوصي نه تنها براي دانش آموختگان اين بخش اشتغال ايجاد مي شود بلكه گام هايي اساسي درجهت توسعه بهداشت كشور برداشته مي شود ، اما آيا فعاليت دراين بخش براي فارغ التحصيلان دانشگاهي راحت بوده است ؟

بخش خصوصي و هزارتوهاي آن

دامپزشك جواني كه تجربه تاسيس كلينيك خصوصي را در كنار عضويت هيات علمي دانشكده را  در كارنامه سال‌هاي فعاليتش دارد راه‌هاي پيش‌روي يك دامپزشك جوان را براي ورود به عرصه خوداشتغالي چنين معرفي مي‌كند:كسب مجوز درمانگاه‌، مجوز دفتر خدمات درماني و كلينيك سيار،اين موارد،3 مسير يك دامپزشك در آغاز فعاليت پس از فارغ‌التحصيلي است. هر چند مراحل گرفتن مجوز، با طي مراحل اداري دشوار و زماني طولاني، بسياري از متقاضيان كسب مجوز را نااميد كرده و در همان ابتداي راه، كار را رها مي‌كنند ولي پافشاري و پي‌گيري‌هاي در نهايت مي‌تواند منجر به كسب مجوز شود، مجوز جهت تاسيس يك كلينيك سيار و اين تنها گزينه‌اي است كه پس از ده سال تحصيل و مدت زمان سپري شده براي كسب مجوز، عايد يك دامپزشك جوان مي‌شود. شرايط خاص فعاليت كلينيك‌هاي سيار،‌ با توجه به تازه‌كار بودن دامپزشك، گمنام بودن در بازار و نداشتن شهرت نمي‌تواند پاسخي باشد در جهت تامين حداقل هزينه‌هاي زندگي.

كسب مجوز دفتر خدمات درماني، ديگر راه پيش روي ورود به عرصه كارآفريني متخصصين اين حرفه است كه اين عضو هيت علمي فعاليت در اين عرصه را نيز براي بسياري از فارغ‌التحصيلان مشكل مي‌داند. چنانچه دامپزشكي با داشتن مجوز دفتر خدمات درماني، اجازه پذيرفتن و درمان در محل را ندارد و تنها بايد به مراكز نگهداري، پرورش و كشتارگاه‌هاي دام و طيور مراجعه كرده و با ويزيت و رسيدگي به وضعيت حيوانات و پرندگان، توانايي‌هاي خود را نشان دهد. از آنجا كه ساعت كاري كشتارگاه‌ها نيمه شب است و كشتارگاه‌ها در حومه‌هاي شهرها قرار گرفته‌اند، عملاً مراجعه براي دامپزشكان دشوار خواهد بود و اين شرايط، فعاليت بانوان دامپزشك را بسيار محدودتر كرده است.

بهترين حالت فعاليت در بخش خصوصي براي يك دامپزشك، كسب مجوز درمانگاه و ارايه خدمات در اين قالب است. هر چند اين دامپزشك معتقد است، با توجه به قوانين تاسيس، موفقيت براي كسب مجوز درمانگاه عملاً تنها امپزشكان با تجربه بالاي كاري موفق به كسب مجوز مي شوند.

وي وام‌هاي و تسهيلات ارائه شده از سوي دولت را راهكاري در جهت كمك به حركت دامپزشكان جوان مي‌داند. به صورتي كه در كشورهاي پيشرفته افرادي كه به صورت انفرادي كار مي‌كنند، تحت حمايت‌هاي دولتي، مالي و اعتباري هستند. شرايط سخت دريافت تسهيلات، دريافت وثيقه سنگين، انتظار پرداخت اقساط سنگين از همان ابتداي پرداخت وام و بالا بودن اجاره بهاي محل كار از معضلاتي است كه همچنان گريبان گير توسعه بخش خصوصي در حرفه دامپزشكي است. اين فارغ‌التحصيل رشته دامپزشكي همچنين عدم كسب درآمدي مناسب در جهت پاسخ به هزينه‌هاي زندگي و در حد بازپرداخت وام دريافتي را بدون داشتن پشتوانه مالي شخصي، غيرممكن و نادر مي‌داند.

در گفتگويي كه با يكي از دانشجويان مقطع دكتري دامپزشكي داشتيم وي اتكا به چند سيستم كار قديمي را براي حضور در بخش خصوصي كافي نمي‌داند و از وجود انواع خدماتي كه يك دامپزشك مي‌تواند عهده‌دار شود نام مي‌برد. در ضمن وي عدم اطلاعات كافي فارغ‌التحصيلان، عدم ريسك پذيري و تحت تاثير بودن اين صنعت از تصميمات دولت را از ديگر نقايص فعاليت در اين حرفه مي‌داند.

مرادي كه دانشجوي سال دوم دكتراي تخصصي اين رشته است از ديگر دامپزشكان جواني است كه با دارا بودن سابقه كار در بخش خصوصي، ركود در اين صنعت را به دليل عدم سرمايه‌گذاري مي داند. به اعتقاد وي سرمايه‌گذاري در اين صنعت ، رونق آن را به دنبال داشته و فرصت‌هاي شغلي جديدي را ايجاد خواهد نمود. وي اين حرفه را سخت و پرخطر مي‌داند و با اشاره به ساعات كاري سخت، دستمزد پرداختي را با توجه به توانايي و ميزان كار دامپزشك، ناعادلانه مي‌داند. اين دانشجوي دامپزشكي معتقد است هنوز فرصت‌هاي شغلي مناسبي در شهرستان‌ها قابل دسترسي است كه دانش‌آموختگان اين رشته در صورت قبولاندن خود به مشتريان و بازاركار و نشان دادن توانايي‌ها قادر به كسب پتانسيل ها وفرصت‌هاي شغلي خواهند بود.

ختم كلام :

آنچه از اين صحبتها برمي آيد اينست كه فارغ التحصيلان دامپزشكي نبايد روي اشتغال دربخش دولتي حسابي بازكنند ، گرايش اغلب فارغ التحصيلان هم به فعاليت در بخش خصوصي است.

در اين ميان علاوه بر محدوديتهاي قانوني در ارائه جواز كسب، شاغلين جوان به لحاظ ويژگي هاي خاص شغلي، با محدوديت فعاليت روبرو هستند، چنانكه لازمه كسب پروانه درمانگاه ثابت، كسب امتيازاتي است كه اين امتيازات بر اساس زمان فعاليت در كلينيك سيار، مقالات و كتب چاپ شده و دوره هاي بازآموزي سنجيده مي شود. موارد فوق، پاره اي از معضلات پيش روي بخش خصوصي در حرفه دامپزشكي است.
بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است