صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 5113                                               
آمار جهاني توليد و مصرف محصولات کشاورزي
مقاله منبع
آمار جهاني توليد و مصرف محصولات کشاورزي عنوان
سجاد ولدي نويسنده
1386/07/18 تاريخ

توليد جهاني گندم در پايان جولاي 2006? با رشد دو ميليون تني نسبت به دو ماه قبل? به 589 ميليون تن رسيد. افزايش توليد کانادا و آرژانتين فراتر از کاهش توليد برزيل است و کاهش توليد برزيل تاثير چنداني در اين روند صعودي ندارد.

خلاصه
خبرگزاري موج مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

 توليد جهاني گندم در پايان جولاي 2006? با رشد دو ميليون تني نسبت به دو ماه قبل? به 589 ميليون تن رسيد. افزايش توليد کانادا و آرژانتين فراتر از کاهش توليد برزيل است و کاهش توليد برزيل تاثير چنداني در اين روند صعودي ندارد.
 
توليد جهاني گندم در پايان جولاي 2006 با افزايش دو ميليون تني نسبت به دو ماه گذشته? به مرز 589 ميليون تن رسيد.

? گندم

وزارت کشاورزي آمريکا اعلام کرد : توليد جهاني گندم در پايان جولاي 2006? با رشد دو ميليون تني نسبت به دو ماه قبل? به 589 ميليون تن رسيد. افزايش توليد کانادا و آرژانتين فراتر از کاهش توليد برزيل است و کاهش توليد برزيل تاثير چنداني در اين روند صعودي ندارد. توليد در آرژانتين رشد يک ميليون تني را نشان مي دهد. کانادا نيز اعلام کرد توليد گندم اين ماه افزايش يک ميليون تني داشته است. و اين درحالي است که سرمازدگي در برزيل تنها منجر به کاهش توليد به ميزان 0.3 شد.

ذخائر جهاني گندم در پايان جولاي سال جاري نيز با افزايش دو ميليون تني به 121 تن رسيد. بيشترين افزايش در ذخائر کانادا و آمريکا مشاهده مي شود. فروش و مصرف جهاني نيز قدري افزايش داشته? اما افزايش حجم ذخائر بيشتر از حجم فروش است. صادرات آمريکا با کاهش و صادرات آرژانتين با افزايش روبرو شده است.

? غله و ذرت

توليد جهاني غله با رشد 4.5 ميليون تني به 969 ميليون تن رسيده است. شرائط جوي مناسب و افزايش جهاني قيمت ذرت به انگيزش توليد کنندگان آرژانتيني و برزيلي در توليد ذرت? و در نهايت به رشد توليد جهاني غله منجر گشت. افزايش توليد ذرت در آرژانتين و برزيل به ترتيب 1.5 و 1 ميليون تن است. توليد در روسيه ? کانادا? آفريقاي جنوبي و اوکراين رشد 0.5 ميليون تني دارد. در مقابل تنها مورد قابل ذکر? کاهش 0.6 ميليون تني توليد ذرت در کرواسي است. افزايش توليد آفريقاي جنوبي و شروع فصل بارندگي در کشورهاي جنوبي? احتمال افزايش قيمت در آينده را به کلي از بين برده است. توليد جو در کانادا با کاهش 0.2 ميليون تني روبرو شده است. مي توان علت اصلي تغيير حجم توليد در کرواسي? روسيه و اوکراين را به اهتمام اين کشورها در تجهيز مکانيزم برداشتشان ربط داد.

طي ماه جاري عرضه و تقاضاي جهاني غله رشد کرده است. افزايش مصرف بيشتر در آرژانتين و اتحاديه اروپا بوده است. علت افزايش تقاضا در آرژانتين? پيشبيني افزايش مصرف ذکر شده است. در ماه هاي اخير اروپا بيشتر وارد کننده بوده و صادرات غله اروپا کاهش يافته است. همچنين افزايش قيمت غله در اروپا منجر به بهره برداري از سيلوها و انبارها گشته است. ماه اخير?آرژانتين و برزيل نيز بيشترين صادرات را داشتند.

ذخائر جهاني غله در پايان ماه گذشته با رشد 2.5 تني روبرو بود که بيشتر اين افزايش در آفريقاي جنوبي و برزيل و اتحاديه اروپا مشاهده مي شود.

? برنج

در پايان جولاي سال جاري? حجم ذخائر و مصرف جهاني برنج با تغييرات نامحسوس روبرو بود. حجم توليد و ذخائر قدري کاهش داشت و رشد کمي در بخش صادرات و واردات ثبت شده است. کاهش سطح زير کشت در استراليا? برزيل و اروگوئه از عمده دلايل کاهش توليد است. در مقابل توليد در آرژانتين? کره جنوبي و فيليپين افزايش داشته است. از ماه قبل واردات برزيل نيز با افزايش روبرو شده است.

صادرات ايالات متحده به ميزان اندکي افزايش يافته. البته افزايش صادرات ايالات متحده تاثير چنداني در افزايش کلي صادرات جهاني نداشت چراکه کاهش صادرات آرژانتين و اروگوئه اين مساله را کاملا تحت شعاع قرار داد. ذخائر جهاني برنج با کاهش جزئي نسبت به ماه گذشته? در پايان جولاي سال جاري به 78.6 ميليون تن رسيد که در مقايسه با سال گذشته? با کاهش 1.8ميليون تني روبرو گشته است. کاهش ذخائر بيشتر در آمريکا? اروگوئه? استراليا و اندونزي و افزايش قابل ذکر تنها در سه کشور آرژانتين? وييتنام و کره جنوبي مشاهده مي شود.

? دانه هاي روغني

توليد دانه هاي روغني نيز در پايان جولاي 2006 با رشد 3 ميليون تني نسبت به ماه قبل? به 395.5 ميليون تن رسيد. بيشتر تغييرات مربوط به افزايش توليد سويا? روغن دانه ريپ و دانه آفتاب گردان? و کاهش توليد پنبه دانه است. البته حجم افزايش توليد سويا? روغن دانه ريپ و دانه آفتاب گردان اندکي بيش از حجم کاهش پنبه دانه است. افزايش قيمت جهاني سويا? کشاورزان آرژانتيني را به سمت توسعه زمين هاي زير کشت اين محصول سوق داده? به طوري که توليد سويا در آرژانتين با رشد 0.7 ميليون تني روبرو و به مرز 42 ميليون تن رسيد.

به نقل از سازمان اطلاعات و آمار کانادا? توليد دانه روغني ريپ در اين کشور با 0.6 ميليون تن افزايش? به 9.1 ميليون تن رسيد. در ماه مذکور? توليد سويا نيز رشد داشته است. همچنين گزارشات حاکي از توليد 5.0 ميليون تن دانه آفتاب گردان در اوکراين است. به عنوان ديگر تغييرات محسوس مي توان به افزايش توليد سويا و پنبه دانه به ترتيب در هند و چين? کاهش توليد پنبه دانه در استراليا و افزايش توليد هسته خرما در اندونزي اشاره کرد.

همچنين ماه جاري? روند تقاضا دانه هاي روغني له شده بخصوص در برزيل و وييتنام مثبت بود. و نيز رشد توليد روغن نخل در مالزي و اندونزي به افزايش توليد? مصرف و ذخائر جهاني روغن گياهي منجر شده است در پي افزايش توليد دانه هاي روغني له شده? ماه جاري ذخائر جهاني دانه هاي روغني با رشد 1ميليون تني روبرو گشت.حركت به چپ
حركت به راست


سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

 
http://www.iraniec.com/pages/showdir.asp?PageId=95
 

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

 
http://www.iraniec.com/pages/showdir.asp?PageId=95
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/data.asp?address=shakhes
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/data.asp?address=referen
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/data.asp?address=referen
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/data.asp?address=referen
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/data.asp?address=referen
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/data.asp?address=referen
 

شهر الكترونيك مشهد

 
http://www.e-mashhad.ir/index.php?module=ContentEx
 

مركز آمار ايران

 
http://www.sci.org.ir/persia/SEL/INDICES/ININDEX.H
 

سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

مركز اطلاعات و مدارك علمي كشاورزي

 
http://amar.maj.ir/Portal/Home/Default.aspx?Catego
 

مركز اطلاعات و مدرك علمي كشاورزي

 
http://www.agrisis.org/statistic/FAO/Stat2005.htm
 

سايت اطلاع رساني تجارت استان كرمان

 
http://www.kermantejarat.com/farsi/transport.asp
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=1
 

شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي

 
http://news.npc-rt.ir/none-secure/ViewNews.aspx?ID
 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است