صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 2147                                               
دانستني منبع
10 توصيه براي سرمايه‌گذاري در 10 سال آينده عنوان
نويسنده
1386/04/13 تاريخ

بهترين پيشنهاد براي بعضي از افراد اين است که تغيير پذيري کمتري داشته باشند. خريد و فروش سهام بسيار خوب است البته به جز وقتي که درحال سقوط ارزش سهام باشد.

خلاصه
روزنامه تفاهم مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

 • عقيده اول: بهترين پيشنهاد براي بعضي از افراد اين است که تغيير پذيري کمتري داشته باشند. خريد و فروش سهام بسيار خوب است البته به جز وقتي که درحال سقوط ارزش سهام باشد.

  اگر شما گرما را دوست نداريد پس حتما وارد آشپزخانه نمي شويد و معاملات سهام براي کساني که تاب تحمل تغييرات ناگهاني را داشته باشندو يا قدرت صبر کردن را داشته باشند آنهم صبر 10 و يا حتي 20 ساله سرمايه گذاري خوب است ولي اگر شما در خود چنين نيرويي را احساس نمي کنيد سهام را فراموش کنيد.

 • عقيده دوم: سفته بازي و شرط بندي را فراموش کرده و به سرمايه گذاري صحيح و اصولي روي آوريد. اگر شما وارد کارهاي ريسک دار مثل شرط بندي، سفته بازي، قمار و از اين دست بشويد ممکن است خيلي زود ارزش سرمايه گذاري تان چند برابر شود اما مطمئن باشيد در آينده اي نه چندان دور گرفتار مسائل غير مترقبه اي خواهيد شد که آرزو مي کرديد کاش دست به اين گونه کارها نمي زديد .

 • عقيده سوم: آيا همان چيزي را كه مي بينيد به دست مي آوريد؟! خيلي از مردم فکر مي کنند همان چيزي را كه در حال حاضر مي بينند مي توانند براي آينده نيز پيش بيني کنند اما در مسائل سرمايه گذاري همه چيز روي يک روال ثابت پيش نمي رود و بعد از چهار سال امکان دارد شما به نقطه اول برگرديد يا حتي تمام چيزهاي خوب به يک باره شکل بدي پيدا کنند.

 • عقيده چهارم: آيا همه چيز در زندگي شما به آرامي پيش مي رود؟ خيلي از اوقات ما دوست نداريم کاري که شروع کرديم به پايان برسانيم و دوست داريم مسير سرمايه گذاري مان را عوض کنيم اما توصيه اکيد من اين است که اين کار را نکنيد چرا که با سوانح بزرگي روبه رو خواهيد شد که نمي فهميد از کجا آورند اما تجربه ثابت کرده کساني که بر سرمايه گذاريهاي خود پافشاري کردند و مشکلات را تحمل کردند اغلب اوقات جلوتر از همرديفان خود مي شوند.

 • عقيده پنجم: برخيزيد و بوهاي ديگر را نيز استشمام کنيد. خود کلمه سرمايه گذاري براي بسياري از مردم کلمه مهجوري است و فقط در سهام و بورس خلاصه مي شود اما اگر مي خواهيد يک سرمايه گذار خوب باشيد بايد موارد ديگر سرمايه گذاري را نيز به دقت بررسي کرده و بهترين راه را انتخاب کنيد.

  آيا شما مي خواهيد همه پولتان را در بورس سهام سرمايه گذاري کنيد؟ اما خيلي از اوقات بهتر است سرمايه گذاري خود را در جاهاي ديگر نيز تجربه کنيد مثل خريد يک فروشگاه و يا سرمايه گذاري در بانک

 • عقيده ششم: هرگز سعي نکنيد ديگران را نيز به سرمايه گذاري در فعاليت مشابه خودتان تشويق کنيد بخاطر اينکه موفقيت افراد و درصورتيکه افراد با يکديگر متفاوت است. شما فقط در صد ريسك يک شخص از نظر شرايط کاملا با شما برابر باشد مي توانيد او را به آن فعاليت دعوت کنيد و برعکس اگر کسي شما را به يک سرمايه گذاري دعوت کرد بايد شرايط مشابهي براي شما تعريف شده باشد تا سرمايه گذاري مطمئن داشته باشيد.

 • عقيده هفتم: شايد ده سال آينده بورس سهام وضعيت خوبي نداشته باشد اگر چه ارزش سهام اغلب اوقات در دراز مدت به نفع افراد است اما شما نمي توانيد جلوي تغييرات را بگيريد. با سرمايه گذاري بر روي يک فروشگاه نظرتان چيست؟ يا خريد يک خانه؟ اما بهتر است بدانيد در ده سال آينده نمي توانيد سود فوق العاد ه اي را درباره خريد يک خانه يا فروشگاه فرض کنيد پس پول خود را تقسيم کنيد و قسمتي را براي خانه کوچکتر و يا سهام کمتر سرمايه گذاري کنيد.

 • عقيده هشتم: محتاط باشيد: گاهي اوقات ممکن است يک شرکت داراي سود خوبي باشد و افراد بسيار راغب باشند سهام آن شرکت را بخرند ولي بدانيد با تغييرات جزئي امکان بالا و پايين شدن سهام آن شرکتها نيز زياد است، پس بهتر است شرکتهاي معتبرتر ولي با سود کمتر را انتخاب کنيد.

 • عقيده نهم: متنوع باشيد. تمام پول خود را صرف خريد يک نوع سهام نکنيد. بهتر است سهام چند شرکت معتبر را در نظر داشته باشيد. معمولا سهام معادن، بانکها، سهام راههاي در حال احداث، سهام کارخانجات دولتي و يا شرکتهاي خصوصي معتبر بهتر است.

 • عقيده دهم: کشوري با خانواده اي کار آفرين؛ اگر ما بتوانيم از اعضاي خانواده شروع کنيم و فشارهاي وارده بر اقتصاد را کم کنيم، اعضاي خانواده به يک نسبت در فعاليتهاي سود آور شريک باشند و اتفاق نظر بر روي موضوعات خوب اقتصادي ايجاد کنيم در ده سال آينده يک کشور کار آفرين خواهيم داشت.حركت به چپ
حركت به راست


مدلسازي يكپارچه عوامل مؤثر بر شكست كارآفرينان و پيامدهاي مالي،اجتماعي و رواني آن

 

ارايه الگوي آموزش مهارت محور جهت توسعه كارآفريني رسانه اي

 

مفهوم‌پردازي كنش كارآفرينانه

 

واكاوي استراتژي‌هاي بازگشت در كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط فناورانه

 

تحليل مدل رفتاري كسب و كارهاي نوپا با استفاده از مدل توسعه مشتري

 

ارائه چارچوبي به منظور شبكه سازي بازاريابي كارآفرينانه در كسب و كارهاي كوچك و متوسط ....

 

تحليل تاب ‏آوري كسب و كارهاي روستايي

 

تأثير قابليت جذب، سرماية اجتماعي و قابليت مديريتي بر عملكرد كسب‌وكارهاي فرانچايزي

 

شناسايي مختصات تفكر استراتژيك كارآفرينانه

 

واكاوي مولفه‌هاي فرهنگي و اجتماعي كارآفريني روستايي

 

ارزيابي و رتبه‌بندي معيارهاي دانشگاه كارآفرين

 

تاثير دانش پيشين بر تشخيص فرصت‌هاي كارآفرينانه

 

شناسايي شايستگي هاي عمومي عاملين توسعه ..

 

الگوي ساختاري ظرفيت جذب دانش و نوآوري در شركتهاي دانش بنيان

 

تأثير سرمايه اجتماعي خريدار / فروشنده بر عملكرد نوآوري با بكارگيري توسعه دانش مشتري و تعهد به نوآوري

 

آزمون مدل ساختاري فرهنگ سازماني و فرايند مديريت دانش با عملكرد سازماني

 

بررسي رابطه بين مديريت دانش و انتقال اثربخش فناوري

 

بررسي تأثير نوآوري بازاريابي بر استراتژي رقابتي كسب‌وكار

 

بررسي رابطه انگيزه پيشرفت، نوآوري، تحمل ابهام، خودكارآمدي، عزت نفس و خودشكوفايي با جهت گيري كارآفريني

 

طراحي مدل تجاري سازي يافته هاي پژوهشي دانشگاهي

 
1 2 3

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Statistics/show.asp?id=es
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Statistics/show.asp?id=es
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Statistics/show.asp?id=es
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Statistics/show.asp?id=es
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Statistics/show.asp?id=es
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Statistics/show.asp?id=es
 

شهر الكترونيك مشهد

 
http://www.e-mashhad.ir/index.php?module=ContentEx
 

شبكه اطلاع‌رساني تسهيلات اعتباري

 
http://tashilat.ir/index.php?page=gozaresh
 

مركز اطلاعات و مدارك علمي كشاورزي

 
http://amar.maj.ir/Portal/Home/Default.aspx?Catego
 

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

 
http://www.idro.org/persian/tolid_amar.asp
 

مرکز خدمات سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي

 
http://aze.mimt.gov.ir/index.php
 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است