صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 4778                                               
عوامل موثر در جذب سرمايه‌ي خارجي
دانستني منبع
عوامل موثر در جذب سرمايه‌ي خارجي عنوان
احمد سيف نويسنده
1388/02/19 تاريخ

پديده‌ي فرار سرمايه از ايران بيش از صد سال سابقه دارد، با اين حال، در زمينه‌ي جذب سرمايه به غير از بخش توليد نفت نه توفيق زيادي داشته‌ايم و نه به‌واقع با جديت براي رفع موانع موجود کوشيده‌ايم.

خلاصه
سايت تحليلي البرز مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

پديده‌ي فرار سرمايه از ايران بيش از صد سال سابقه دارد، با اين حال، در زمينه‌ي جذب سرمايه ـ به غير از بخش توليد نفت ـ نه توفيق زيادي داشته‌ايم و نه به‌واقع با جديت براي رفع موانع موجود کوشيده‌ايم.

اين که گاه و بي‌گاه ـ حتي در دوره‌ي قبل از بهمن 1357 نيز ـ سياست‌پردازان با دستکاري ارقام و آمار داستان‌هاي سرگرم‌کننده از اين «توفيق‌ها» مي‌گفتند و همچنان مي‌گويند، تغييري در واقعيت موجود پديد نمي‌آورد. واقعيتي که نشان مي‌دهد اقتصاد ايران از منظري که سرمايه‌داران خارجي به جهان مي‌نگرند، محل مناسبي براي سرمايه‌گذاري نيست.

همين جا بگويم که خبر ندارم که در ايران براي وارسيدن علل اين عدم توفيق چه کرده‌اند، ولي مي‌دانم که جذب سرمايه به يک کشور، پيش‌شرط‌هايي دارد که لازم است به آن‌ها توجه شود.

در اين يادداشت، فهرست‌وار به شماري از اين پيش‌شرط‌ها اشاره مي‌کنم. گفتني است که وارسي بيشتر هر کدام از اين عوامل خود مي‌تواند موضوع پژوهشي گسترده باشد، و در اين‌جا به واقع بر آن‌ها حاشيه‌اي نوشته‌ام.

به‌طور کلي، يک کشور بايد درمقايسه با ديگران مزيت‌هايي داشته باشد تا سرمايه‌ي خارجي به آن جلب شود. البته وجود اين مزيت ها، به‌خودي‌خود موجب ورود سرمايه به يک اقتصاد نمي‌شود. بلکه دو پيش شرط اساسي ديگر هم لازم است.

بنگاه سرمايه‌گذار بايد داراي مزيت‌هايي قائم به بنگاه باشد. ضرورت نياز به اين مزيت قائم به بنگاه هم اين است که عمل‌کردن در سرزمين ديگران هميشه بنگاه را با هزينه‌هاي بيشتر روبرو مي‌سازد که منشاء اين هزينه‌هاي اضافي نيز عدم‌کفايت اطلاعاتي درباره‌ي مختصات کشور ميزبان است.

پيش‌شرط ضروري دوم هم اين است که ماهيت اين مزيت قائم به بنگاه بايد به گونه‌اي باشد که واگذاري آن به ديگران براي بنگاه صرف نکند. يا به عبارت ديگر، اين به نفع بنگاه باشد که خودش با دروني‌کردن اين مزيت از آن بهره برداري نمايد نه اين که با جواز و پروانه، امکان استفاده از آن رابه ديگري واگذار نمايد.

البته وقتي اين دو پيش شرط وجود داشت، درآن صورت، مزيت منطقه اي که پيشتر به آن اشاره کرده ام، موضوعيت پيدا مي کند و ممکن است زمينه ساز ورود سرمايه خارجي بشود.

و اما درباره اين مزيت هاي محلي منطقه اي چه مي توان گفت؟

  • ميزان مزد و بازدهي کار:

آن چه در اين جا مهم است ترکيب مطلوب اين دو است. يعني پايين‌بودن مزد اگر با ناچيزبودن بازدهي کار همراه باشد، براي سرمايه‌گذار خارجي جذابيتي نخواهد داشت.

  • سطح توسعه‌ي اقتصادي:

اگرچه پي‌آمدهاي جانبي سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند نرخ بالاتر رشد اقتصادي باشد که خود زمينه‌ساز توسعه‌ي بيشتر اقتصادي مي‌شود، ولي بايد اقتصاد ميزبان به سطح معيني از توسعه‌ي اقتصادي رسيده باشد.

يا به ديگر سخن، نمي‌توان رفع کمبودهاي خيلي جدي اقتصادي را از اين سرمايه‌گذاري‌ها انتظار داشت. چنين سرانجامي به دست نخواهد آمد. چون واقعيت اين است که بنگاه‌هاي بين‌المللي موسسات خيريه نيستند.

  • زيرساخت‌ها ( ارتباطي و مالي).

به‌طور مشخص منظورم از زيرساخت‌ها در اين جا هم وجود نهادهاي لازم مالي و حقوقي و اقتصادي است و هم امکانات ارتباطي، به عنوان مثال جاده، راه آهن، و بندرگاه و فرودگاه. دراقتصادي که وضعيت اين زيرساخت‌ها در آن مطلوب نباشد، کوشش براي جلب سرمايه‌ي خارجي هم موفق نخواهد شد.

  • ثبات سياست‌هاي اقتصادي:

هيچ چيز براي يک اقتصاد مخرب‌تر از آن نيست که نه تنها فاقد استراتژي اقتصادي باشد بلکه حتي سياست‌هاي ميان‌مدت و کوتاه‌مدتش هم متزلزل و ناپايدار باشند. همين جا بگويم و بگذرم که تصحيح خطا درسياست‌پردازي يک نکته است و تغيير يک شبه سياست‌ها يک نکته‌ي ديگر.

کيفيت و بازدهي بالاي نهادهاي موجود: مي خواهد نهادهاي مالي و حقوقي باشد و يا زيرساخت‌هاي ديگر، صرف وجود آن‌ها بدون توجه به ميزان کارآمدي‌شان مددکار نخواهد بود. واقعيت اين است که سرمايه‌گذاران خارجي بايد از پيش بدانند که شعب مختلف دولتي به چه صورتي کار مي‌کنند و يا دادگاه‌ها و شوراهاي شهري و حتي روستايي چه مقدار کارآيي دارند.

  • قانون‌مداري:

جامعه‌اي که درآن قدرتمندان و مردم عادي براي قوانين مملکتي ارزش و احترامي قائل نباشند، درجلب سرمايه‌ي خارجي موفق نخواهد شد. علتش هم ساده و به گمان من سرراست است.

چنين وضعيتي باعث مي‌شود که ريسک فعاليت به ميزان غير قابل‌قبولي افزايش يابد. درهمين راستا بد نيست اشاره بکنم که عامل مهم ديگر در اين جا، که براي بنگاه‌ها بسيار هم مهم است اين است که دايره‌ي قدرت مقامات در محدوده‌ي قوانين مملکتي مشخص و معلوم بوده و هيچ مقامي صاحب قدرت نامحدود براي تاثيرگذاري بر روي متغيرهاي مالي و اقتصادي و يا حتي سياسي نباشد.

پيوسته با مورد قبلي، فراهم‌کردن شرايط لازم براي رعايت کامل «قانون قرارداد» است. واقعيت امر اين است که اقتصاد مبتني بر نظام بازار، به‌واقع مجموعه‌اي از تعداد بي‌شمار قراردادها است که بين عوامل مختلف اقتصادي منعقد مي‌شود. اگر حدوحدود اين قراردادها و ضمانت اجرايي‌شان در قوانين مملکتي نامعلوم باشد، يکي از اساسي‌ترين پيش‌شرط‌هاي عمل براساس بازار فراهم نيست.

  • ريسک سياسي پايين:

اگرچه حضور همه‌ي اين پيش‌شرط‌ها براي جلب سرمايه لازم و ضروري نيست، ولي مي‌توان به ظن قاطع گفت هرچه که شمار بيشتري از اين پيش شرط ها دراقتصادي موجود باشد، شانس آن جامعه براي جلب سرمايه بيشتر است.

اگر بخواهم يک پيش شرط لازم و ضروري را نام ببرم که اگرمطلوب نباشد، سرمايه به کشوري وارد نخواهد شد، ميزان ريسک سياسي در آن جامعه است.

در پژوهشي، از بسياري از بنگاه‌هاي فرامليتي درباره‌ي اهميت ريسک سياسي پرسيدند. اکثريت قاطع پاسخ دادند که اگر در اقتصادي ريسک سياسي بالا باشد، ما براي بررسي وجود يا عدم وجود ديگر پيش‌شرط‌ها امکانات‌مان را تلف نخواهيم کرد.

به خاطر دوري دراز مدت از ايران، از اوضاع کنوني ايران دانش و تجربه شخصي ندارم ولي براساس آن چه که در سايت‌ها و در روزنامه‌ها مي‌خوانم، بي تعارف، اغلب اين پيش‌شرط‌ها در ايران امروز وجود ندارد. شايد به اين خاطر است که در تازه‌ترين گزارش سازمان انکتاد مي‌خوانيم که خالص سرمايه‌ي آمده به ايران درسال 2007 فقط 452 ميليون دلار بوده است.

بد نيست اين ميزان را با آمارهايي که زعماي قوم درايران به دست مي‌دهند مقايسه بکنيد. درجايي مثلاً ادعا شده بود که ميزان سرمايه‌ي خارجي در ايران نزديک به 13 ميليارد دلار است! به گمان من، سياست‌پردازان ايراني اگر به‌راستي به جلب سرمايه‌ي خارجي علاقمندند بايد در کنار خيلي کارهايي ديگري که بايد انجام بگيرد، براي کاستن از ريسک سياسي درايران به‌جد اقدام کنند و چنين هدفي با بالا رفتن از ديوارسفارت‌خانه‌ها و آتش زدن پرچم کشورها و شماري موضع‌گيري‌هاي غير هوشمندانه ـ به عنوان مثال پيشنهاد به تسليح ديگران از سوي دولت جمهوري اسلامي- به دست نخواهد آمد.حركت به چپ
حركت به راست


مدلسازي يكپارچه عوامل مؤثر بر شكست كارآفرينان و پيامدهاي مالي،اجتماعي و رواني آن

 

ارايه الگوي آموزش مهارت محور جهت توسعه كارآفريني رسانه اي

 

مفهوم‌پردازي كنش كارآفرينانه

 

واكاوي استراتژي‌هاي بازگشت در كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط فناورانه

 

تحليل مدل رفتاري كسب و كارهاي نوپا با استفاده از مدل توسعه مشتري

 

ارائه چارچوبي به منظور شبكه سازي بازاريابي كارآفرينانه در كسب و كارهاي كوچك و متوسط ....

 

تحليل تاب ‏آوري كسب و كارهاي روستايي

 

تأثير قابليت جذب، سرماية اجتماعي و قابليت مديريتي بر عملكرد كسب‌وكارهاي فرانچايزي

 

شناسايي مختصات تفكر استراتژيك كارآفرينانه

 

واكاوي مولفه‌هاي فرهنگي و اجتماعي كارآفريني روستايي

 

ارزيابي و رتبه‌بندي معيارهاي دانشگاه كارآفرين

 

تاثير دانش پيشين بر تشخيص فرصت‌هاي كارآفرينانه

 

شناسايي شايستگي هاي عمومي عاملين توسعه ..

 

الگوي ساختاري ظرفيت جذب دانش و نوآوري در شركتهاي دانش بنيان

 

تأثير سرمايه اجتماعي خريدار / فروشنده بر عملكرد نوآوري با بكارگيري توسعه دانش مشتري و تعهد به نوآوري

 

آزمون مدل ساختاري فرهنگ سازماني و فرايند مديريت دانش با عملكرد سازماني

 

بررسي رابطه بين مديريت دانش و انتقال اثربخش فناوري

 

بررسي تأثير نوآوري بازاريابي بر استراتژي رقابتي كسب‌وكار

 

بررسي رابطه انگيزه پيشرفت، نوآوري، تحمل ابهام، خودكارآمدي، عزت نفس و خودشكوفايي با جهت گيري كارآفريني

 

طراحي مدل تجاري سازي يافته هاي پژوهشي دانشگاهي

 
1 2 3

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Statistics/show.asp?id=es
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Statistics/show.asp?id=es
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Statistics/show.asp?id=es
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Statistics/show.asp?id=es
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Statistics/show.asp?id=es
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Statistics/show.asp?id=es
 

شهر الكترونيك مشهد

 
http://www.e-mashhad.ir/index.php?module=ContentEx
 

شبكه اطلاع‌رساني تسهيلات اعتباري

 
http://tashilat.ir/index.php?page=gozaresh
 

مركز اطلاعات و مدارك علمي كشاورزي

 
http://amar.maj.ir/Portal/Home/Default.aspx?Catego
 

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

 
http://www.idro.org/persian/tolid_amar.asp
 

مرکز خدمات سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي

 
http://aze.mimt.gov.ir/index.php
 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است