صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 8788                                               
الگوي ساختاري ظرفيت جذب دانش و نوآوري در شركتهاي دانش بنيان
مقاله منبع
الگوي ساختاري ظرفيت جذب دانش و نوآوري در شركتهاي دانش بنيان عنوان
زهرا جعفري بنه عيسي، رضا انصاري نويسنده
1396/03/16 تاريخ

رشد و ادامه حيات سازمان ها به خصوص شركت هاي دانش بنيان در قرن اخير نيازمند داشتن نوآوري است.شركت ها ي دانش بنيان با برخورداري از ظرفيت جذب دانش مي توانندنوآوري خود رابهبود بخشند.

خلاصه
فصلنامه علمي-پژوهشي نوآوري و ارزش آفريني مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

چكيده

رشد و ادامه حيات سازمان ها به خصوص شركت هاي دانش بنيان در قرن اخير نيازمند داشتن نوآوري است.شركت ها ي دانش بنيان با برخورداري از ظرفيت جذب دانش مي توانند نوآوري خود رابهبود بخشند.

پژوهش حاضر نيز به منظور بررسي الگوي ساختاري ظرفيت جذب دانش و نوآوري درشركت هاي دانش بنيان است. اين پژوهش از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ ماهيت توصيفي-پيمايشي است. جامعه آماري اين پژوهش مديران شركتهاي مستقر درمراكز رشد دانشگاه هاي آزاد استان اصفهان مي باشد.

ابزار پرژوهش شامل پرسشنامه اي است كه براساس مرور ادبيات تدوين و با استفاده از نظر خبرگان و با تعديل جزئي مورد استفاده قرار گرفت و براي بررسي روايي از روايي محتوا و سازه و پايايي پرسشنامه ازروش آلفاي كرونباخ استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 50 پرسشنامه جمع آوري شده مي باشد كه با استفاده از روش مدل يابي معادلات ساختاري آناليز شد. نتايج مدلهاي اندازه گيري سازه هاي پژوهش نشان مي دهد كه تمام سازه ها از روايي و پايايي مناسب برخوردارند. همچنين نتايج مدل ساختاري نشان مي دهد كه تاثير ابعاد ظرفيت جذب دانش بر انواع نوآوري مثبت و معنادار بوده است. و تاثير نوآوري فرايند بر نوآوري محصول معنا دار نبوده است.

لطفا براي دريافت متن كامل مطالعه كليك كنيدحركت به چپ
حركت به راست


مدلسازي يكپارچه عوامل مؤثر بر شكست كارآفرينان و پيامدهاي مالي،اجتماعي و رواني آن

 

ارايه الگوي آموزش مهارت محور جهت توسعه كارآفريني رسانه اي

 

مفهوم‌پردازي كنش كارآفرينانه

 

واكاوي استراتژي‌هاي بازگشت در كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط فناورانه

 

تحليل مدل رفتاري كسب و كارهاي نوپا با استفاده از مدل توسعه مشتري

 

ارائه چارچوبي به منظور شبكه سازي بازاريابي كارآفرينانه در كسب و كارهاي كوچك و متوسط ....

 

تحليل تاب ‏آوري كسب و كارهاي روستايي

 

تأثير قابليت جذب، سرماية اجتماعي و قابليت مديريتي بر عملكرد كسب‌وكارهاي فرانچايزي

 

شناسايي مختصات تفكر استراتژيك كارآفرينانه

 

واكاوي مولفه‌هاي فرهنگي و اجتماعي كارآفريني روستايي

 

ارزيابي و رتبه‌بندي معيارهاي دانشگاه كارآفرين

 

تاثير دانش پيشين بر تشخيص فرصت‌هاي كارآفرينانه

 

شناسايي شايستگي هاي عمومي عاملين توسعه ..

 

الگوي ساختاري ظرفيت جذب دانش و نوآوري در شركتهاي دانش بنيان

 

تأثير سرمايه اجتماعي خريدار / فروشنده بر عملكرد نوآوري با بكارگيري توسعه دانش مشتري و تعهد به نوآوري

 

آزمون مدل ساختاري فرهنگ سازماني و فرايند مديريت دانش با عملكرد سازماني

 

بررسي رابطه بين مديريت دانش و انتقال اثربخش فناوري

 

بررسي تأثير نوآوري بازاريابي بر استراتژي رقابتي كسب‌وكار

 

بررسي رابطه انگيزه پيشرفت، نوآوري، تحمل ابهام، خودكارآمدي، عزت نفس و خودشكوفايي با جهت گيري كارآفريني

 

طراحي مدل تجاري سازي يافته هاي پژوهشي دانشگاهي

 
1 2 3

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Statistics/show.asp?id=es
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Statistics/show.asp?id=es
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Statistics/show.asp?id=es
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Statistics/show.asp?id=es
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Statistics/show.asp?id=es
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Statistics/show.asp?id=es
 

شهر الكترونيك مشهد

 
http://www.e-mashhad.ir/index.php?module=ContentEx
 

شبكه اطلاع‌رساني تسهيلات اعتباري

 
http://tashilat.ir/index.php?page=gozaresh
 

مركز اطلاعات و مدارك علمي كشاورزي

 
http://amar.maj.ir/Portal/Home/Default.aspx?Catego
 

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

 
http://www.idro.org/persian/tolid_amar.asp
 

مرکز خدمات سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي

 
http://aze.mimt.gov.ir/index.php
 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است