صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 4957                                               
سهم ايران از سرمايه گذاري خارجي
گزارش منبع
سهم ايران از سرمايه گذاري خارجي عنوان
نويسنده
1386/09/07 تاريخ

در جهان جديد سرعت و سبقت براي جلب و جذب سرمايه هاي خارجي عادي شده است. شتاب بي سابقه سرمايه نرخ رشد ساير بخش هاي اقتصادي دنيا را نيز متأثر ساخته است.

خلاصه
روزنمه ايران مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

در جهان جديد سرعت و سبقت براي جلب و جذب سرمايه هاي خارجي عادي شده است. شتاب بي سابقه «سرمايه» نرخ رشد ساير بخش هاي اقتصادي دنيا را نيز متأثر ساخته است.

براساس آمارهاي آنكتاد جريان ورودي سرمايه هاي خارجي از 59 ميليارد دلار در سال 1982 به 648 ميليارد دلار در سال 2004 افزايش يافته است. اين همه در سايه افزايش قدرت اقتصادي كشورهاي در حال توسعه صورت پذيرفته است. در اين ميان كشور ما نيز تلاش هايي براي جلب و جذب سرمايه مستقيم خارجي داشته است. اين گزارش نگاهي به كليت اين فرآيند دارد.

آدام اسميت انديشمند و اقتصاددان اسكاتلندي معتقد است: «پول، طلا و نقره كه در هر كشور در گردش است با يك جاده قابل مقايسه است [زيرا] درحالي كه تمامي علوفه و غله كشور را به بازار حمل مي كند و به جريان مي اندازد، خود هيچ يك را توليد نمي كند.»

اين سوءتفاهم كه پول، سرمايه را تعيين مي كند به اين دليل است كه تجارت مدرن ارزش سرمايه را برحسب پول بيان مي كند. «هرناندون دوسوتو» نويسنده انديشمند پرويي در كتاب معروف «راز سرمايه» مي گويد: «سرمايه موضوعي است كه متفكران را براي سه قرن گذشته مجذوب كرده: كارل ماركس گفت كه شما بايد فراتر از فيزيك برويد تا «مرغي كه تخم طلايي مي گذارد» لمس كنيد؛ آدام اسميت احساس كرد كه شما بايد «نوعي واگن هوايي» ايجاد كنيد تا بتوانيد به همان مرغ برسيد.

اما هيچ كس به ما نگفته است كه مرغ كجا پنهان است. سرمايه چيست، چگونه توليد مي شود و چگونه با پول ارتباط پيدا مي كند » اين مسأله اي است جهاني و اكنون همه كشورها را با خود درگير كرده است.

شاخصي است براي توسعه، ضمن آن كه خود توسعه را مشخص يا از پله اي به پله اي ديگر رهنمون مي شود. آنجا كه سرمايه هست امنيت هست و آنجا كه امنيت وجود دارد سرمايه نيز وارد مي شود. رابطه اي تعادلي و علت و معلولي بين رفاه يك جامعه و ميزان سرمايه و سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در آن محل و اجتماع وجود دارد كه از قوانين «تنازع» و «بقا» در امان نيستند.

اكنون كشورها براي «سرمايه گذار» ارزش ويژه اي قائلند و سعي مي كنند به انحاي مختلف و به اشكال متفاوت راه را براي تسهيل ورود سرمايه به كشور يا جغرافيايي خاص هموار سازند.

ايران نيز با مصوبه مجلس شوراي اسلامي در سال 81 «قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي» را به تصويب رساند تا ضمن بسترسازي براي جلب و جذب بيشتر سرمايه رونق اقتصادي كشور را نيز به ارمغان آورد. اين قانون جايگزين قانوني شد كه از سال 1334 در كشور حاكم بود.

در اين زمان البته به جز نفس قانون و تفاوت هاي اساسي در آن، سرمايه گذاري ها به دليل قابليت هاي بالقوه ايران در زمينه هاي گوناگون به كشور آمده و فعاليت خود را آغازكرده بودند. حجم عظيم سرمايه گذاري در زمينه نفت و گاز ازجمله اين موارد است.

با اين وصف بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و پس از پايان جنگ تحميلي و آغاز دوران بازسازي و سازندگي اندك اندك نياز به جلب وجذب سرمايه هاي بيشتر احساس شد زيرا منابع موجود داخلي جوابگوي سرعت رشد و توسعه كشور نبود. لذا بسترها براي مشاركت سرمايه هاي خارجي مهيا شد.

به طوري كه براساس آمارها و گزارش هاي رسمي از سال 72 تا 85 بيش از 11 ميليارد دلار جذب سرمايه گذاري خارجي در كشور داشته ايم. نتايج بررسي شاخص هاي سرمايه گذاري حاكي از آن است كه ايران از نظر امكانات جذب سرمايه خارجي در ميان 140 كشور جهان در رتبه 57 قرار دارد در حالي كه رتبه عملكرد كشور در ميان كشورهاي جهان 130 است. اما بيشترين سرمايه ها به كدام بخش ها رفته اند

  • سرمايه گذاري بخشي

از سال 1372 تا 1385 بيشترين سرمايه گذاري هاي خارجي در ايران به لحاظ «حجم» عمدتاً به ترتيب در بخش هاي صنعت و معدن، ساختمان و آب، برق وگاز، خدمات و كشاورزي صورت گرفته است. از نظر «تعداد» طرح نيز، بيشترين طرح هاي مصوب به ترتيب در بخش هاي صنعت و معدن، خدمات، ساختمان، آب، برق، گاز و كشاورزي بوده است.

در زير بخش ها نيز بيشتر سرمايه گذاري هاي مصوب به ترتيب در بخش هاي خدمات گردشگري و معدن كه شامل اكتشاف و استخراج است، پست و مخابرات، صنايع شيميايي و فرآورده هاي نفتي و لاستيك و پلاستيك، خدمات طراحي و مهندسي و صنايع و تجهيزات حمل و نقل و خودروسازي است.

  • كشورهاي سرمايه گذار در ايران

توزيع جغرافيايي سرمايه گذاري خارجي برحسب قاره تا پايان فروردين 1385 نشان مي دهد كه بيشترين سهم سرمايه گذاري خارجي به ترتيب مربوط به قاره هاي اروپا، آسيا، آفريقا، آمريكا و اقيانوسيه است كه به ترتيب سهمي معادل 43‎/6درصد، 23‎/5 درصد، 14‎/8 درصد، 9‎/2 درصد و 6‎/1 درصد كل سرمايه گذاري خارجي را به خود اختصاص داده اند.

در اين بين كشورهاي آلمان (24‎/4 درصد)، كانادا (9درصد)، امارات متحده عربي (8‎/5 درصد)، سنگاپور (7‎/5 درصد)، ايتاليا (6‎/7 درصد) و فرانسه (4‎/2 درصد) در مقايسه با ساير كشورها، از عمده ترين سرمايه گذاران خارجي ايران به شمار مي آيند. از ميان كشورهاي همسايه، امارات متحده عربي با 951480 هزار دلار (8‎/5 درصد) عمده ترين سرمايه گذار خارجي در ايران بوده است.

بعد از آن عربستان سعودي و تركيه به ترتيب با 179010 هزار دلار (1‎/6 درصد) و 90517 هزار دلار (0‎/8درصد) بيشترين حجم سرمايه گذاري خارجي را در ايران داشته اند.

كشورهاي تازه استقلال يافته مشاركت اندكي در سرمايه گذاري خارجي ايران داشته اند. به طوري كه ارمنستان و آذربايجان به ترتيب با 19 هزار دلار(0‎/2 درصد) و 973 هزار دلار از سرمايه گذاران خارجي در ايران بوده اند. كشورهاي پيشرفته صنعتي، بيشترين مشاركت را در سرمايه گذاري خارجي ايران داشته اند. آلمان با 2 ميليارد و 738 ميليون دلار (24‎/4 درصد) عمده ترين سرمايه گذار خارجي در ايران بوده است.

كانادا با 1 ميليارد و 7 ميليون دلار (9 درصد)، ايتاليا با 725 ميليون دلار (6‎/7 درصد)، فرانسه با 465 ميليون دلار (4‎/2 درصد) و انگلستان با 281 ميليون دلار (2‎/5 درصد) در رتبه هاي بعدي قرار دارند.

  • جذب در قالب بيع متقابل

استفاده از تسهيلات خارجي در قالب قراردادهاي بيع متقابل و فاينانس، يكي از راههاي جذب سرمايه هاي خارجي در ايران است. عمده سرمايه هاي جذب شده در طرح هاي مربوط به نفت و گاز كه بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد، در قالب قراردادهاي يادشده، انجام مي شود.

توزيع استاني تسهيلات مالي خارجي براساس مصوبات شوراي اقتصاد در سال هاي 1384-1376 نشان مي دهد كه استان بوشهر (به دليل منطقه ويژه اقتصادي عسلويه) به تنهايي بيش از 62 درصد از تسهيلات مالي خارجي با درنظرگرفتن نفت و گاز را به خود اختصاص داده است.

به عبارت ديگر، به ترتيب پنج استان بوشهر، خوزستان (با 14‎/65 درصد)، تهران (با 6‎/56 درصد)، هرمزگان (با 4‎/26 درصد) و فارس (با 3‎/28 درصد) در مجموع بيش از 90 درصد از تسهيلات مالي خارجي با درنظر گرفتن نفت و گاز را به خود اختصاص داده اند.

همچنين پنج استان بوشهر (با 19‎/10 درصد)، فارس (با 14‎/50 درصد)، خوزستان (با 13‎/28 درصد) تهران (با 11‎/36 درصد) و هرمزگان (با 8‎/38 درصد) در مجموع بيش از 66 درصد از سهم تسهيلات مالي خارجي بدون نفت و گاز را به خود اختصاص داده اند. بد نيست بدانيم توزيع سرمايه هاي جذب شده خارجي در طول سيزده سال گذشته در استان هاي كشور به چگونه بوده است.

  • استان هاي محروم، استان هاي برخوردار از سرمايه

حجم سرمايه گذاري هاي خارجي طي سال هاي 1372 تا فروردين 1385 بين 23 استان توزيع شده است. بيشترين و كمترين حجم سرمايه گذاري خارجي را استان هاي هرمزگان و لرستان به ترتيب با 21‎/1 و 0‎/02 درصد به خود اختصاص داده اند.

حدود 52‎/4 درصد از حجم سرمايه گذاري خارجي تنها توسط 4 استان هرمزگان، تهران، بوشهر و سيستان و بلوچستان جذب شده و 47‎/6 درصد بقيه نيز بين 19 استان ديگر توزيع شده است.

از نظر تعداد طرح نيز بيشترين طرح ها را استان هاي تهران، اصفهان، مركزي و قزوين، خراسان و آذربايجان شرقي به ترتيب با ،77 ،24 20 و 17 طرح جذب كرده اند.

استان هاي هرمزگان و سيستان و بلوچستان از نظر حجم سرمايه گذاري در رتبه هاي اول و چهارم قرار دارند اما از نظر تعداد طرح به ترتيب تنها 6 و 2 طرح را به خود اختصاص داده اند. طرح هاي مصوب در اين دو استان بيشتر در زمينه هاي اكتشاف و استخراج معدن (سيستان و بلوچستان) و توليد فولاد و آلومينيوم (هرمزگان) بوده است.

از بين 23 استاني كه موفق به جذب سرمايه گذاري خارجي شده اند، هفت استان هرمزگان، سيستان و بلوچستان، بوشهر، يزد، كردستان، گيلان و اصفهان داراي عملكرد خوب بوده و 16 استان ديگر عملكرد ضعيفي داشته اند. از نظر رتبه بندي اين شاخص، استان هرمزگان در مقام اول و استان هاي آذربايجان غربي و لرستان در رتبه هاي آخر قرار دارند.

استان كردستان تنها يك طرح را كه در زمينه اكتشاف و استخراج معدن (طلا) است، طي سال هاي 1372 تا 1385 جذب كرده است. استان هاي ايلام، چهارمحال و بختياري، زنجان، كرمانشاه و كهگيلويه و بويراحمد در فاصله سال هاي 1372 تا 1385 هيچ گونه سرمايه گذاري خارجي را جذب نكرده اند.

  • تأثير و تأثر سرمايه

سرمايه همچون ماهي لغزاني است كه به چنگ نيامده مي گريزد. از اين جهت عوامل بسياري دست اندركار آمدن يا نيامدن آن به گوشه اي از اين دنيا هستند. از موانع حقوقي و قانوني جلب سرمايه هاي خارجي بگيريد تا مزيت هاي نسبي بخشي، روند خصوصي سازي، قدرت تسهيلات دهندگي بانك ها، كنترل قيمت در بخش هاي مختلف، ميزان سرمايه گذاري دولت، مشوق هاي مالياتي و.‎/‎/ بسياري موارد ديگر كه همگي دخيل دراين امر هستند.

به هرحال در جهاني كه عرضه سرمايه كم و تقاضا براي جذب آن مخصوصاً در كشورهاي درحال توسعه بالاست، مي بايست زمينه ها را با سرعت بيشتري براي جلب انبوه تر سرمايه فراهم ساخت. زندگي بدون سرمايه گذاري خارجي هم ممكن است ولي كند و آهسته.حركت به چپ
حركت به راست


مدلسازي يكپارچه عوامل مؤثر بر شكست كارآفرينان و پيامدهاي مالي،اجتماعي و رواني آن

 

ارايه الگوي آموزش مهارت محور جهت توسعه كارآفريني رسانه اي

 

مفهوم‌پردازي كنش كارآفرينانه

 

واكاوي استراتژي‌هاي بازگشت در كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط فناورانه

 

تحليل مدل رفتاري كسب و كارهاي نوپا با استفاده از مدل توسعه مشتري

 

ارائه چارچوبي به منظور شبكه سازي بازاريابي كارآفرينانه در كسب و كارهاي كوچك و متوسط ....

 

تحليل تاب ‏آوري كسب و كارهاي روستايي

 

تأثير قابليت جذب، سرماية اجتماعي و قابليت مديريتي بر عملكرد كسب‌وكارهاي فرانچايزي

 

شناسايي مختصات تفكر استراتژيك كارآفرينانه

 

واكاوي مولفه‌هاي فرهنگي و اجتماعي كارآفريني روستايي

 

ارزيابي و رتبه‌بندي معيارهاي دانشگاه كارآفرين

 

تاثير دانش پيشين بر تشخيص فرصت‌هاي كارآفرينانه

 

شناسايي شايستگي هاي عمومي عاملين توسعه ..

 

الگوي ساختاري ظرفيت جذب دانش و نوآوري در شركتهاي دانش بنيان

 

تأثير سرمايه اجتماعي خريدار / فروشنده بر عملكرد نوآوري با بكارگيري توسعه دانش مشتري و تعهد به نوآوري

 

آزمون مدل ساختاري فرهنگ سازماني و فرايند مديريت دانش با عملكرد سازماني

 

بررسي رابطه بين مديريت دانش و انتقال اثربخش فناوري

 

بررسي تأثير نوآوري بازاريابي بر استراتژي رقابتي كسب‌وكار

 

بررسي رابطه انگيزه پيشرفت، نوآوري، تحمل ابهام، خودكارآمدي، عزت نفس و خودشكوفايي با جهت گيري كارآفريني

 

طراحي مدل تجاري سازي يافته هاي پژوهشي دانشگاهي

 
1 2 3

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Statistics/show.asp?id=es
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Statistics/show.asp?id=es
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Statistics/show.asp?id=es
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Statistics/show.asp?id=es
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Statistics/show.asp?id=es
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Statistics/show.asp?id=es
 

شهر الكترونيك مشهد

 
http://www.e-mashhad.ir/index.php?module=ContentEx
 

شبكه اطلاع‌رساني تسهيلات اعتباري

 
http://tashilat.ir/index.php?page=gozaresh
 

مركز اطلاعات و مدارك علمي كشاورزي

 
http://amar.maj.ir/Portal/Home/Default.aspx?Catego
 

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

 
http://www.idro.org/persian/tolid_amar.asp
 

مرکز خدمات سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي

 
http://aze.mimt.gov.ir/index.php
 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است