صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 5468                                               
مبادلات الكترونيك در بازار هاي مالي
مقاله منبع
مبادلات الكترونيك در بازار هاي مالي عنوان
ترنس هندرشات- بورس منطقه اي قزوين نويسنده
1386/09/20 تاريخ

نوآوريهاي عرصه ارتباطات و رايانه امكان ثبت سفارش الكترونيك در هر نقطه از جهان وانتشار گسترده قيمتها و اطلاعات معاملاتي را فراهم نموده و اشكال جديدي از سيستم هاي معاملاتي را بوجود آورده است.

خلاصه
سازمان بورس اوراق بهادار مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

داد و ستد اوراق مالي به لحاظ تاريخي نيازمند حضور دادوستدكنندگان در اماكن خاص و ارتباط رودر روي آنها بوده است.بازار سهام غيربورسي  نزدك  ( NASDAQ ) از نخستين بازار هايي بود كه درآن فن آوري، جايگزين داد و ستد فيزيكي شد.

بعدها ، اغلب بازار هاي بورس دنيا از قبيل بورس لندن، توكيو،و فرانكفورت به معاملان الكترونيك روي آوردند.بازار بورس نيويورك ، بزرگترين بازار بورس دنيا هنوز مبتني بر سيستم داد و ستد فيزيكي مي باشد‌ با اين وجود سيستمي را ارائه كرده است كه سهامداران جزء و عمده با استفاده از آن مي توانند اقدام به معامله الكترونيك نمايند.

نوآوريهاي عرصه ارتباطات و رايانه امكان ثبت سفارش الكترونيك در هر نقطه از جهان وانتشار گسترده قيمتها و اطلاعات معاملاتي را فراهم نموده و اشكال جديدي از سيستم هاي معاملاتي را بوجود آورده است.

اين نوآوريها سهامداران را از ارتباط مستقيم و رو در رو درتالار هاي معاملاتي و شبكه هاي تلفني بي نياز كرده است.فن آوري جديد، هزينه هاي راه اندازي سيتم هاي معاملاتي جديد را پايين آورده و موانع ورود رقباي جديد را كاهش مي دهد.سرانجام ،پيشرفتهاي فن آوري ارتباطات، فرآيند ثبت سفارش را سرعت بخشيده و انتقال اطلاعات بازار به گروه وسيع تري از فعالان را امكان پذير مي سازد.

سيستم هاي اجراي الكترونيك معاملات در سطح بين المللي به طرز قابل توجهي گسترش يافته و بازار هاي بورس جديد تقريباً تمام الكترونيك مي باشند. ام  فان ( M.Fan‌‌ ) در كتابش با عنوان  " تجارت الكترونيك و انقلاب در بازار هاي مالي " نگاهي جامع به تأثير فن آوري هاي جديد بر بازار هاي مالي افكنده است.ال.هاريس در كتابش با نام " معامله و بازار هاي بورس : ساختار خرد براي حرفه اي ها" موضوعات مربوط به بازار هاي مالي را بطور جامع بررسي كرده است.

  • نگاهي به ساختار بازار هاي الكترونيك

ساختار بازار يك سيستم معاملاتي الكترونيك، در برگيرنده مجموعه قوانين و مقرراتي است كه سازو كار هاي اجرايي معاملات الكترونيك ، ميزان قيمت و اطلاعات منتشره اوراق بهادار در اين بازار را تعيين مي كند.ساختار هاي بازار بسيار متنوع اند.سه نوع ساختار عمومي بازار عبارتند از:

  1. ثبت سفارش معين و دائمي
  2. مزايده تك _قيمتي
  3. سيستم معاملاتي قيمت گذاري باز

در سيستم الكترونيكي ثبت سفارش معين، معامله كنندگان بطور دائم پيشنهادهاي خريد و فروش خود را از طريق سيستم براي ساير معامله گران ارسال مي كنند.

سفارش معين عبارت است از سفارش خريد حجم مشخصي از يك ورقه بهادار به قيمتي معين يا زير قيمتي معين و سفارش فروش يك ورقه بهادار به قيمتي بالاتر از قيمت معين.صفحه ثبت سفارش ،سفارش هاي خريد و فروش را نشان داده و آنها را معمولاً بر اساس قيمت و سپس زمان دسته بندي مي كند.

ثبت سفارش سفارش هاي خريد را به قيمت نزولي ( Descending‌‌ ) و سفارش هاي فروش را به قيمت صعودي ( Ascending  ) فهرست مي كند.معمولاً ، سفارش معين هويت كاربر ، زمان ثبت سفارش ودوره اي را كه سفارش خوب است نشان نمي دهد.سفارش ها يا قبلاً در ثبت سفارش وجود داشته و كاربر بر اساس آن معامله را انجام مي دهد و يا وجود نداشته كه در اين صورت كاربر سفارش جديدي وارد ثبت سفارش مي كند.اگر پيشنهاد خريد وفروش يك سهم در ثبت سفارش موجود باشد و كاربر سفارشي به همان قيمت يا قيمتي بهتر ازآن پيشنهاد دهد ، ثبت سفارش بطور

خودكار و آني سفارش ها را با يكديگر معادل نموده و معامله انجام مي شود.ثبت سفارش مي تواند براي سفارش هاي در حال ورود يك چند سفارش معادل پيدا كند.

در سيستم مزايده تك-قيمتي، كاربران مي توانند پيشنهاد هاي خريد و فروش خود را طي يك دوره زماني ارائه كنند ، اما سيستم، تمامي معاملات را در يك لحظه زماني واحد به قيمتي واحد اجرا مي كند.اين سيستم معمولاً براي افزايش حجم كل معاملات قيمت معاملاتي را با توجه به پيشنهادات خريد و فروش موجود محاسبه مي كند.

پيشنهادات خريد و فروش با  قيمتي معادل قيمت محاسبه شده توسط سيستم با رعايت يك سري مقررات و نوبت وارد فرآيند معامله مي شوند.اين ساختار با توجه به نوع سفارش و نمايش اطلاعات سفارش تغيير مي كند.

برخي سيستم هاي معاملاتي الكترونيك، قيمت هاي معاملاتي خود را صريحاً با ارجاع به قيمت گذاري و عملكرد هاي فروش ساير بازار ها تعيين مي كنند.ما به چنين سيستم هاي معاملاتي كه فاقد يك سازو كار قيمت گذاري مستقل بوده و قيمت هايش بطور مستقيم از يك بازار اوليه گرفته مي شود ،‌سيستم هاي قيمت گذاي منفعل يا اقتباسي اطلاق مي كنيم.

برخي سيستم ها با ارزيابي شرايط  در بازار اصلي و سپس قيمت گذاري معاملاتشان به قيمتي بهتر از بهترين قيمت بازار مزبور كه به هنگام ورود سفارش موجود مي باشد ،‌احتمال افزايش قيمت را ايجاد مي كنند.قيمتها يا مي توانند طي زمان معامله تغيير كنند – البته اگر زمان انجام معامله در سيستم درست برابر با زمان انجام معاملات در بازار اوليه مربوطه باشد -و يا در سطح ثابتي باقي بماند مثل قيمت پاياني سهم پس از پايان زمان انجام معامله .

اجراي معاملات دريك سيستم به جاي اولويت هاي موجود در بازار اوليه مي تواند مبتني بر اولويت هاي ثانويه مختلف باشد.در حال حاضر،‌شركت كارگزاري و خدمات معاملاتي ITG بزرگترين سيستم معاملاتي منفعل را _ با عنوان POSIT _ راه اندزي كرده است كه حجم معاملات آن در سال 2002 به 7¸7 ميليارد دلار رسيد و نرخ رشد ساليانه آن تقزيباً 50 ? مي باشد.POSIT معا ملات را در بازار اوليه براساس ميانگين تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش _ يعني تفاوت ميان پايين ترين قيمت فروش و بالاترين قيمت خريد خريدار  _ به هنگام معادل يابي قيمت ها قيمت گذاري مي كند.POSIT   روزانه هشت بار _ از 9:40صبح  تا 3 بعد از ظهر _ بطور مخفيانه سفارش هاي خريد و فروش را با هم مقايسه و معادل يابي مي نمايد.

در صورت عدم تعادل بين سفارش هاي خريد وفروش ، سيستم براي معادل يابي تعداد سفارش ها در طرف كمتربطور تصادفي سفارش هايي را از طرف بيشتر  انتخاب مي كند.سفارش هايي كه سيستم انتخاب نمي كند اجرا نخواهد شد.

  • گسترش شبكه هاي ارتباطي الكترونيك (ECNs ) 

 شبكه هاي ارتباطات الكترونيك ( Electronic Communications Networks ) بزرگترين سيستم هاي معاملاتي الكترونيك در دنيا به شمار مي روند.بر اساس تعريف كميسيون بورس و اوراق بهادار ( SEC) شبكه هاي ارتباطي الكترونيك به " سيستم هاي معاملاتي الكترونيكي اطلاق مي شود كه بطور خودكار سفارش هاي خريد و فروش را به قيمت هاي معين معادل يابي مي كنند".( www.sec.gov/answer/ecn/htm) كميسيون بورس و اورا ق بهادار،ECN  ها را مكمل بازار هاي اوراق بهادار مدرن قلمداد مي كند.

در آگوست 2002،ECN  ها تقريباً 40 درصد از حجم اوراق بهادار NASDAQ را به خود اختصاص دادند.ساختارECN  ها بطور متعارف شبيه سيستم هاي ثبت سفارش معين است .در حال حاضر ، چندين ‌ECN در سيستم NASDAQ ثبت نام كرده اند:از جمله  Attain، Archipelago ، Brass Utility، Bloomberg Tradebook ، Instinet، Island، Nexttrade و   .Track

استفاده از سيستم هاي ارتباطي و معادل ياب خودكار ECNs منجر به كاهش هزينه هاي معاملاتي شده است. ECNها با معادل يابي بي واسطه براي سفارش هاي خريداران و فروشندگان ،واسطه هاي انساني مثل دلالان راكنار زده و بازدهي آنها را پايين مي آورند.ميانگين سو د ناخالص عملياتي دلالان نيوريورك و NASDAQ به ترتيب حدود 50 و 25 درصد مي باشد. ECN ا با تشديد رقابت و كاهش هزينه ها فرصت نرخ شكني اين سودها را به ديگر معامله گران مي دهند. 

ECN ها فرآيند اجراي معامله را نيز سرعت مي بخشند.آنها بابرخورداري از فن آوري هاي پيشرو ،معاملات را بسيار سريعتر از سيستم هاي معاملاتي سنتي موجود در بازار اجرا مي كنند.

براي نمونه،ميانگين زمان اجراي معامله از طريق  ECN  دو يا سه ثانيه است ،در حاليكه همين پروسه از طريق بورس بيش از بيست ثانيه بطول مي انجامد.علاوه بر اين، ECN ها نسبت به بازار هاي سنتي معمولاً اطلاعات كامل تري در اختيار سرمايه گذاران خود قرار مي دهند زيرا اطلاعات مربوط به صفحه  ثبت سفارش خود را در اختيار آنها مي گذارند.اين اطلاعات به سرمايه گذاران امكان مي دهد شرايط بازار را بهتر ارزيابي كرده و استراتژي معاملاتي خود را بهبود بخشند.

 ECN ها فقط قيمت و حجم يك سفارش را نشان مي دهند و از اين رو هويت معامله گر ناشناخته مي ماند. ناشناختگي بالقوه براي سرمايه گذاران حقوقي مطلع حائز اهميت است،زيرا ممكن است معامله گران كم اطلاع سعي در تقليد استراتژي آنها داشته باشند.

از اين گذشته، اگر ديگر فعالان بازار اطلاعات قبلي يا همزمان راجع به معاملات بدست آورند،ممكن است پيشدستي كرده و بكوشند قبل از سرمايه گذاران حقوقي معامله كنند،  عملي كه اصطلاحاً به آن پيشتازي گويند. پيشتازي يا نشت اطلاعات به انحاي گوناگون يكي از نگراني هاي جدي بازار هاي سرمايه به شمار مي رود.

ECN ها صفحه ثبت سفارش معين خود را در دسترس كارگزاران و مشتريان آنها قرار مي دهند.آنها معمولاً سعي مي كنند سفارش هاي معين مشتري را ابتدا در درون خود ECN معادل يابي كنند.اگر ECN ها براي سفارش هاي خود معادل هاي داخلي  پيدا كنند معامله بلا فاصله انجام مي شود.

برخي ECN هاي بزرگ مثل Instinet‌ و Island بيش از 70 درصد از حجم سفارش هايشان را در داخل ،معادل يابي  مي كنند.اما اگر ECN ها براي سفارش هاي خود معادل داخلي پيدا نكنند چند گزينه در اختيار مشتركين خود قرار مي دهند.به اين ترتيب كه مشترك يا مي تواند سفارش معين خود را در ثبت سفارش ECN باقي بگذارد ، يا مي تواند سفارش خود را ملغي كند و يا اينكه سفارش را به ساير ECN ها يا بازارها ارسال كند.

ECN ها معمولاً با هدف قرار دادن مشتريان مختلف و اتخاذ استراتژي هاي گوناگون با هم رقابت مي كنند.برخي ECN ها مثل Island تنها سفارش هاي معين را اجرا مي كنند كه اصطلاحاً به آنها  ECN هاي تك- مقصدي گفته مي شود. ECN هاي تك مقصدي به ECN هايي گفته مي شود كه سفارش ها در آنها فقط در صورت ملغي شدن، از ECN خارج مي شود خواه اين سفارش ها  در جاي ديگر قابل اجرا باشد، خواه نباشد.

اگر معادلي براي سفارش پيدا نشود ، ECN سفارش را براي NASDAQ ارسال مي كند تا با اعلام قيمت ،معامله با يك سفارش جديد صورت گيرد.برخي ECN ها هم سفارش هاي بازار ( سفارش خريد و فروش سهم به بهترين قيمت موجود) و هم سفارش هاي معين را اجرا مي كنند.اگر براي يك سفارش معادل داخلي پيدا نشود ، ECNآنرا جهت يافتن بهترين قيمت به NASDAQ ارسال مي كند.

ECNهايي كه سفارش خود را به خارج ارسال مي كنند به شدت بدنبال نقدينگي خارجي  مي باشند.جنانچه بهترين پيشنهاد داخلي خريد و فروش ،يعني بهترين قيمت موجود در كل بازار متعلق به بازار ديگري باشد ،اين نوع ECN ها سفارش ها ي خود را به آنجا ارسال مي كنند. ECN ها يي كه سفارش خود را به خارج ارسال مي كنند از بهترين مشتريان ECN ها ي تك_ مقصدي به شمار مي روند.

  • ECN ها از ديگر جهات نيز با يكديگر تفاوت دارند.  ECNهايي كه سفارش خود را به خارج ارسال

مي كنند براي انتخاب بازارهاي دلخواه خود كه آميزه اي از عناصر سرعت ، كيفيت، ‌قيمت و قطعيت اجراي معاملات مشتري را در بر داشته باشد ،از روش هاي اختصاصي يا الگوريتمي استفاده مي كنند.ديگر ECN ها براي تعيين قيمت سهام سفارش ها را براي دوره هاي كوتاه مدت گردآوري كرده و ?روش? " فراخوان بازار "(‌ call market) را اجرا مي كنند. ECN ها  به لحاظ روش و نوع اطلاعاتي كه در اختيار مشتريان خودقرار مي دهند نيز با يكديگر تفاوت دارند.

برخي ECN ها مثل Island تمام يا بخشي از اطلاعات صفحه ثبت سفارش معين خود را از طريق اينترنت در اختيار مشتريان قرار مي دهند،در حاليكه برخي تنها اطلاعات محدودي راجع به قيمت ها در دسترس مشتريان قرار مي دهند.به اين ترتيب، ECNها به اقتضاي نوع قيمت يابي  نحوه اجراي معاملات و انتشار اطلاعات و نياز هاي معاملاتي مشتركين،مشتريان گوناگوني را به خود جذب مي كنند.

كارمزد خدماتي ECN ها براي مشتركين ،مستقيم و براي غير مشتركين، به طور غيرمستقيم قابل پرداخت است.كارمزدخدماتي مشتركين ECN ها شامل بخش ثابت ،هزينه خريد پايانه ECN ،هزينه شارژ خط  وكارمزد معاملاتي هر سهم مي شود.مشتركين ECN ها معمولاً سفارش هاي معين را بدون كارمزد وارد سيستم مي كنند ، اما براي سفارش هايي كه در برابر يك سفارش معين ثابت در ECN اجرا مي شود 1/0 تا 2 سنت براي هر سهم پرداخت مي كنند.

برخي ECN ها براي بالا بردن سطح دقت  مثلاً در مواردي كه يك سفارش جديد بلافاصله دربرابر ثبت سفارش معين اجرا مي شود،كارمزدي را دريافت مي كنند.براي نمونه، كارمزد معاملاتي Island، 19/0 سنت براي هر سهم معامله شده است؛چنانچه يك سفارش معين بلافاصله انجام نشده بعداً در برابر يك سفارش جديد صورت گيرد،11/0 سنت براي هر سهم معامله شده به مشتري بازپرداخت مي شود.

ورود ECN ها به عرصه رقابت، NASDAQ را وادار به تغيير نحوه عملكرد خود كرده است.براي اين منظور NASDAQ راه حل SuperMontage را در نظر گرفته است. SuperMontageونوآوري هاي در دست اقدام ECN ها ،مدام فضاي رقابتي را تغيير داده و منجر به شكل گيري شبكه اي پيچيده از بازار هاي رقابتي براي معامله اوراق بهادار در ايالات متحده شده است.

شركت هاي وال استريت در مواقعي مالكيت بسياري از اين بازار ها را بطور همزمان در اختيار گرفته اند. اين ارتباطات سرمايه مورد نياز ECN ها را تأمين مي كند، سفارش هاي آنان را به جريان مي اندازد و باعث اعتبار آنها مي شود.

  • سيستم هاي الكترونيك در ساير بازارها

بازارهاي مبادله ارز (FX) و اوراق قرضه تقابل جالبي با بازارهاي سهام برقرار كرده اند.معاملات در اين بازار ها بطور سنتي از طريق تلفن صورت مي گيرد.هيچ موقعيت مكاني در كار نيست و معاملات بطور مستقيم بوسيله هر دو معامله گر و به كمك كارگزاران واسطه انجام مي شود.طي سالهاي اخير بخش هايي از بازار مبادلات ارز به سرعت به معاملات الكترونيك روي آورده اند.در مقابل،روند تغيير بازار هاي اوراق قرضه كند بوده و معاملات در اين بازار ها هنوز به شكل تلفني انجام مي شود.

حجم قابل توجه مبادلات ارز _ روزانه 1.5 تريليون دلار _ بطور سنتي بازاري متشكل از چندين معامله گر را بوجود آورده است.شفافيت معاملات در چنين بازار هايي پايين مي باشد.مبادلات ارزي پيش از اين به صورت تلفني صورت مي گرفت.سپس،Reuters  و EBS دو سيستم الكترونيك اصلي رابراي اعلام قيمت راه اندازي كردند.بعد ها، اين سيستم ها به جايگاه هاي معاملاتي كامل توسعه يافتند.

در سال 1995 ، 25درصدازمعاملات به صورت الكترونيك انجام گرفت.اين رقم در سال 1998 به 50 درصد افزايش يافته و انتظار مي رفت به رشد خود ادامه دهد. اگر چه، مبادلات ارزي ميان معامله گران عمدتاً به شكل الكترونيك صورت گرفته است ،اما شركتهاي بزرگ و معامله گران عمده معاملات خود را همچنان از طريق تلفن انجام مي دهند.

در حال حاضر،‌جايگاه هاي زيادي براي اعلام قيمت و انجام معاملات وجود دارد ،اما  حجم اين معاملات هنوز ناچيز است.حركت بازار به سمت معاملات الكترونيك از يك سو و همچنان اجراي تلفني معاملات در شركتهاي بزرگ دوگانگي جالبي را پديد آورده است.

ساختار بازار هاي اوراق قرضه نيز بطور سنتي شبيه بازار هاي مبادله ارز بوده است.بدين شكل كه، معاملات ثانويه دربازارهاي اوراق قرضه دولتي ،شهرداريها و شركتها بين چندين معامله گر از طريق تلفن صورت مي گيرد.معاملات اوراق خزانه ايالات متحده روزانه به حدود 200 ميليارد دلار مي رسد.برخلاف بازار هاي ارز ،حركت به سوي معاملات الكترونيكي در اين بازار ها به نسبت كند بوده است.

درسال 2000، حدود 40 درصد از اوراق خزانه ايالات متحده به صورت الكترونيكي معامله شد ،در حاليكه كه تنها 10 درصد از اوراق قرضه شركتها از اين طريق مورد معامله قرار گرفت.علت اين امر فقدان جايگاه هاي معاملاتي الكترونيك ويژه اوراق قرضه مي باشد.در 1997 تنها 11 جايگاه معاملاتي الكترونيك براي اين اوراق وجود داشت و اين رقم در سال 1999 به 40 و در سال 2000 به 80 جايگاه رسيد.

  • آيا بازار هاي الكترونيك اجتناب ناپذيرند؟

اگرچه  ECN ها نقش بسيار مهمي در  معاملات الكترونيك  اوراق بهادار ايفا كرده اند ، اما عملكرد بازار هاي اوراق قرضه و ارز حاكي از آن است كه معاملات الكترونيك نمي تواند براي تمام سرمايه گذاران ،‌تمام انواع اوراق بهادار و هر شرايط بازاري مطلوب و بهينه باشد.

انتشار الكترونيك اطلاعات و اجراي الكترونيك معاملات در قياس با معاملات فيزيكي سنتي مي تواند هزينه هاي انجام سفارش را به طور قابل توجهي كاهش دهد.علت اصلي اين كاهش هزينه، هزينه هاي پايين عملياتي و طرح و نوسعه و نيز نقدشوندگي بالاي ناشي از شفافيت بيشتر سيستم هاي الكترونيك معاملاتي در قياس با سيستم هاي مبتني بر واسطه هاي انساني مي باشد.

با اين وجود، بسياري از مؤسسات و نهادهاي مالي بزرگ براي معاملات كلان از بكارگيري كامل ?سيستم? "بازارهاي فوقاني اجتناب مي كنند.اين بلوك هاي بزرگ معمولاً براي انجام معاملات، سفارش هاي معين را براي يكديگر ارسال نمي كنند و اين جوهر و شالوده بيشتر سيستم هاي معاملاتي الكترونيك است.

در عوض مؤسسات مالي تنها زماني سفارش هاي خود را آشكار مي كنند كه طرف ديگر يك معامله كلان موجود باشد.ممكن است اين معامله گران كلان بر معاملات بازار هاي ارز و اوراق قرضه نير سيطره پيدا كنند.سيستم هاي الكترونيك مي كوشند روش هايي به منظور خودكارشدن اين گونه معاملات ارئه كنند.

ليكن بكارگيري سيستم هاي الكترونيك در بازار هاي موجود نيازمند حمايت است و در غير اين صورت مي تواند به معاملات اضافي خارج از بازار بورس بيانجامد.گرچه پيشرفتهاي عرصه فن آوري پشتوانه اي قوي براي بكارگيري سيستم هاي معاملاتي الكترونيك به شمار مي رود، ليكن تا وقتي كه اين سيستم ها نتوانسته اند تمامي كاركردهاي سيستم هاي مبتني بر تالار هاي بورس و واسطه هاي انساني از قبيل دلالان،بازار گردانان و متخصصان را ايفا كنند ،هنوز فضايي به منظورنقش آفريني اين سيستم ها سيستم هاي سنتي باقي گذارده اند.

تداوم پيشرفتهاي فن آوري و ECN ها و به تبع آن تحول سيستم هاي معاملاتي اوراق بهادار همچنان مسائل و پرسش هايي  را براي بررسي بيشتر باقي خواهد گذارد.چه موقع بازار هاي الكترونيك سودمندترين بازارها در بازارهاي بي ثبات خواهند بود؟ كدام دسته از معامله گران از ECN ها استفاده خواهند كرد_ نهادها و مؤسسات مالي مطلع يا سرمايه گذاران خرد؟

آيا معامله گران حاضرند براي سرعت و ناشناختگي ECN هابه عنوان مزاياي اين سيستم مبلغ بيشتري پرداخت كنند؟ ECN ها چه پيامدهايي به لحاظ بي ثباتي بازار ، هزينه هاي معاملاتي و دقت معاملاتي براي بازار هاي موجود به همراه خواهند داشت؟ آيا اين سيستم ها توسعه همه جانبه و استفاده 24 ساعته از بازار هاي جهاني الكترونيك را امكان پذير مي سازند؟حركت به چپ
حركت به راست


بازار بورس تهران

 
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15
 

سازمان بورس اوراق بهادار تهران

 
http://new.tse.ir/
 

سازمان بورس اوراق بهادار تهران

 
http://new.tse.ir/ask-bid.html?cat=cash§ion=bi
 

شركت كارگزاري آبان

 
http://www.abanbroker.com/Farsi/BStatistics/Confir
 

شركت كارگزاري مفيد

 
http://www.mofidbourse.com/Forms/Amardaily.aspx
 

شركت كارگزاري مفيد

 
http://www.mofidbourse.com/Forms/LastPrice.aspx
 

بازار بورس تهران

 
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15
 

بانك ملي ايران

 
http://www.bmibourse.com
 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است