صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 5376                                               
بررسي چشم‌انداز آينده بورس اوراق بهادار ايران
مقاله منبع
بررسي چشم‌انداز آينده بورس اوراق بهادار ايران عنوان
محمد مساح نويسنده
1386/10/15 تاريخ

سر آرتور وينگ پينرو در سال 1893 در ارتباط با تکرار چرخه‌ها چنين گفته است: بر اين باور هستم که آينده تنها تکرار گذشته است، به طوري که از ميان دروازه‌هاي ديگر وارد مي‌شود.

خلاصه
روزنمه دنياي اقتصاد مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

در اين گفتار با بهره‌گيري از نمودارهاي کلان بورس اوراق بهادار ايران و نگاهي به رخدادهاي اقتصادي به ارزيابي شرايط جاري و آينده بازار پرداخته شده است.

  • آرايش شاخص‌هاي کلان بيانگر وضعيت مثبت بازار سرمايه

نمودار شماره 1، شاخص قيمت بورس اوراق بهادار (TEPIX) براي دوره زماني دي 83 تا دي 86 را نشان مي‌دهد. آغاز دوران کاهش تا دوره ثبات بازار سرمايه ايران طي سه سال به تصوير کشيده شده و از بررسي عرضه و تقاضا و آرايش شکل گرفته در آن چنين برداشت مي‌شود که احتمالا دوران کاهشي و ثبات رو به پايان بوده و شانسي براي صعود عمومي قيمت سهام شرکت‌ها ايجاد شده است. نشانه‌هاي تکنيکي از جمله آرايش دو کف، کاهش شيب نزول، چرخش حرکت قيمت، آزمون خط گردن تمايل به افزايش شاخص قيمت را بازگو مي‌کند.

نمودار شماره 2، شاخص قيمت را در بازه زماني بلندمدت به تصوير کشيده است. در اينجا کنش عرضه و تقاضا به وسيله پيکان‌هايي نشان داده شده است. با بررسي روي پيشينه تاريخي شاخص قيمت و مقايسه رفتار جاري با گذشته سطوح مهم و معني‌داري به‌دست مي‌آيد. سطوح 9060، 9560، 9790، 10400، 10770 واحد به عنوان خطوط مقاوم نشان داده شده‌اند.

سطح 9560 به عنوان يک سطح محوري عمل كرده، به طوري که با قرار گرفتن شاخص قيمت بر بالاي آن چنين برداشت مي‌شود که بازار در شرايط افزايشي است و با قرار گرفتن شاخص قيمت در زير آن بازار کاهشي تجسم مي‌شود. اکنون شاخص بر بالاي اين سطح مهم جاي گرفته و انتظار به صعود شاخص قيمت وجود دارد. سطح 9060 واحد در دو مرحله به طور نيرومند از کاهش بيشتر شاخص کل جلوگيري کرده و نشان داده که ارزش‌هاي بازار بيشتر از اين ميزان است.

به طوري که در نمودار مشخص شده، سطح 9790 يک خط کليدي است که شکست اين سطح مي‌تواند به منزله صعود بيشتر بازار تلقي شود. با جاي گرفتن شاخص قيمت بر بالاي 9800 واحد انتظار بر آن است که تا سطح 10400 واحد، سطح عمومي قيمت سهام شرکت‌ها افزايش يابد.

بررسي آرايش ايجاد شده طي سه سال گذشته حاکي از اين واقعيت است که نقطه هدف شاخص قيمت طي شش تا نه ماه آينده مي‌تواند در سطوح بالاي 10هزار واحد قرار گيرد. اين الگو با بررسي شي وه جبهه‌گيري نيروهاي بازار قابل دستيابي است. از دي 84 تا تير 85 شاخص قيمت به اندازه 1300 واحد تنزل يافته و پس از آن حدود 900 واحد بالا رفته است. بر اين اساس اگر سطح 9600 واحد همچنان پايدار باقي بماند، مي‌توان تکرار بازدهي گذشته را انتظار داشت، به طوري که نقطه هدف بين دو سطح 10500 تا 10900 واحد جاي خواهد گرفت.

شاخص بازده نقدي و قيمت در بازه زماني سه ساله در نمودار شماره 3 به تصوير کشيده شده است. اين شاخص در پايان آذرماه 86 در نقطه حساسي در زير سطح تغيير انتظارات 34400 واحد جاي گرفت.

چنين وضعيتي گوياي شرايط دودلي و ابهام است، به طوري که اگر شاخص به زير سطح کليدي 33850 برود، احتمالا به سوي منطقه 31هزار واحد حرکت خواهد کرد و چنانچه بر بالاي 34400 واحد تثبيت شود، مي‌توان صعود شاخص بازده نقدي و قيمت را ابتدا تا 36600 و آنگاه تا 41هزار واحد متصور شد.

نکته با اهميت در بررسي شاخص، شاخص بازده و نقدي آن است که روند بلندمدت آنها همچنان صعودي است و تا زماني که اين شاخص بر بالاي سطح 30هزار واحد جاي دارد، مي‌توان به سودآوري و بهبود شرايط عمومي بازار سهام ايران اميدوار ماند.

بررسي بازدهي شاخص قيمت و شاخص بازده و سود نقدي بررسي وضعيت 9ماه ابتداي سال 1386 نشان مي‌دهد که وضعيت عمومي بازار سرمايه ايران تنها در يک دوره کوتاه سه ماه تابستان مطلوب و مثبت بوده است.

سرمايه‌گذاران در فصل بهار و پاييز شرايط منفي و ناپايداري را تجربه کرده‌اند. به طور کلي در سه ساله گذشته دوره‌هاي رونق عمومي بازار کوتاه بوده و اين پيام را به سهامداران و به ويژه سفته‌بازان مي‌رساند که سود مناسب و قابل توجه ناشي از شناسايي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري ممکن است تنها در يکي از فصول سال پديد آيد.

همچون شاخص کل، اين شاخص در نقطه حساسي است. در پايان آذرماه 86 شاخص کاني‌هاي فلزي در زير سطح تغيير روند 2170 موضع گرفته بود و تثبيت آن در بالاي اين سطح مي‌تواند نشانه مهمي براي صعود باشد. نقطه هدف در روند افزايشي سطح 3هزار واحد و نقطه حمايت قوي سطح 1780 واحد است.

شاخص شيميايي از تابستان 86 در جهت تصحيح روند کاهشي به طور کوتاه مدت افزايشي بوده است. اکنون در پشت سطح 494 واحد قرار دارد که گذر کردن از آن نشانه تغيير انتظارات سرمايه‌گذاران است، با اين وجود براي ايجاد يک روند پيوسته در بلندمدت شکست سطح کليدي و مهم 511 واحد حياتي است و در صورت چنين رخدادي انتظار بر آن است که شاخص تا نقطه هدف 580 واحد صعود كند. بايد توجه داشت که پايين آمدن شاخص در زير 480 واحد نشانه آغاز روند کاهشي خواهد بود.

شاخص تجهيزات با ايجاد يک کف روند صعودي را در پيش گرفته است. سطح مقاوم در منطقه 2050 واحد قرار دارد و براي ايجاد يک روند افزايشي در بلندمدت سطح کليدي 2150 بايد شكسته شود. چشم‌انداز کوتاه مدت صنعت تجهيزات افزايشي است و نقطه هدف آن رسيدن به سطح کليدي 2150 واحد است.

  • بررسي بنيادهاي اقتصادي و شرايط آينده بازار سرمايه

در بين سال‌هاي 1378 تا 1383 بورس ايران با چشم‌انداز رونق اقتصادي رشد قابل توجهي را تجربه كرد.

در اين دوره ميزان سرمايه‌گذاري در کشور رو به فزوني گذاشت و کاهش ريسک سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي بيش از 6 درصد در سال سطح عمومي قيمت سهام را به سرعت افزايش داد. از نيمه دوم سال 1383 بازيگران بازار سرمايه با انتظار کاهش رشد اقتصادي و تاثيرپذيري اقتصاد از مساله پرونده هسته‌اي ايران به سمت عرضه سهام گرايش بيشتري پيدا كردند.

بدين ترتيب تا انتهاي 1384 شاخص‌هاي کلان بازار در يک روند نزولي قرار گرفتند و پس از آن تا بهار 1386 در يک روند روبه جلو همراه با ابهام و ترديد حرکت كردند. شرايط جاري نمودارهاي کلان بازار بيانگر تمايل بيشتر بازار به سوي تقاضا است و با ايجاد جو رواني مثبت بر بازار سرمايه انتظار يک روند افزايشي قابل توجه دور از انتظار نخواهد بود. اما به راستي چه عاملي مي‌تواند سکوي پيشروي شاخص و رونق بيشتر بازار سرمايه ايران را فراهم آورد؟

در سال‌هاي گذشته خصوصي‌سازي و اجراي اصل 44 قانون اساسي، چشم‌انداز رشد اقتصادي و تغيير در شرايط سياسي پارامترهاي سرنوشت سازي براي تغيير قيمت سهام بوده‌اند. همچنين تحولات اقتصادي و تغيير شرايط در بازارهاي مالي بين‌المللي بر بورس ايران موثر بوده است.

در شرايط کنوني چنانچه سرمايه‌گذاران تغييرات مثبت اقتصادي و بهبود وضعيت سياسي را متصور باشند، به خريد اوراق بهادار اقدام خواهند كرد و برآيند انديشه‌هاي آنها در نمودار صنايع و شاخص‌هاي کلان بازار نمايان مي‌شود.

در شرايط کنوني متغيرهاي اقتصادي از جمله رشد اقتصادي، تورم و اشتغال و بخش‌هاي مختلف صنعت نظير ساختمان، علائم چندان روشني از رونق اقتصادي نمي‌دهند و تنها انتظارات نسبت به بهبود شرايط بنگاه‌هاي اقتصادي و درآمد خانوارها در آينده ترغيب‌کننده سرمايه‌گذاران براي تقاضاي بيشتر خواهد بود. از سوي ديگر قيمت برخي از اوراق بهادار زير ارزش ذاتي آنها معامله مي‌شود و مي‌تواند براي سرمايه‌گذاري بلندمدت مناسب به نظر آيد.

در پايان پاييز امسال شاخص قيمت، شاخص بازده و نقدي، شاخص صنعت شيميايي، کاني فلزي، تجهيزات و ... در نقاط حساسي موضع گرفته‌اند و در روزهاي آينده ممکن است نشانه‌هاي مشخصي از روند پيوسته و معني‌دار از خود بروز دهند.

گذرکردن شاخص‌ها از نقاط مهم در سطوح بالايي مي‌تواند نويدبخش بازدهي مناسب براي شش ماه آينده باشد. صنعت کاني‌هاي فلزي (گروه سنگ آهن)، فلزات اساسي (گروه فولاد)، شرکت‌هاي گروه شيميايي (پتروشيمي) و برخي از شرکت‌هاي گروه تجهيزات و خودرو احتمالا بيش از گذشته مورد توجه قرار خواهند داشت.

همچنين شرکت سرمايه‌گذاري اميد و شرکت پتروشيمي فن‌آوران احتمالا در فصل زمستان در بورس عرضه خواهند شد و با ادامه عرضه سهام از سوي سازمان خصوصي‌سازي تقويت بازار سرمايه ايران ادامه خواهد يافت.

شاخص شيميايي از تابستان 86 در جهت تصحيح روند كاهشي به طور كوتاه‌مدت افزايشي بوده است. اكنون در پشت سطح 494واحد قرار دارد كه گذر كردن از آن نشانه تغيير انتظارات سرمايه‌گذاران است.

با وجود اين براي ايجاد يك روند پيوسته در بلندمدت شكست سطح كليدي و مهم 511واحد حياتي است و در صورت چنين رخدادي انتظار بر آن است كه شاخص تا نقطه هدف 580واحد صعود كند. بايد توجه داشت كه پايين آمدن شاخص در زير 480واحد نشانه آغاز روند كاهشي خواهد بود.

شاخص تجهيزات با ايجاد يك كف روند صعودي را در پيش گرفته است. سطح مقاوم در منطقه 2050واحد قرار دارد و براي ايجاد يك روند افزايشي در بلندمدت، سطح كليدي 2150 بايد شكسته شود. چشم‌انداز كوتاه‌مدت صنعت تجهيزات افزايشي است و نقطه هدف آن رسيدن به سطح كليدي 2150واحد است.

همچون شاخص كل، قيمت اين شاخص در نقطه حساسي است. در پايان آذرماه 86 شاخص كاني‌هاي فلزي در زير سطح تغيير روند 2170 موضع گرفته بود و تثبيت آن در بالاي اين سطح مي‌تواند نشانه مهمي براي صعود باشد. نقطه هدف در روند افزايشي سطح 3هزار واحد و نقطه حمايت قوي سطح 1780واحد است.حركت به چپ
حركت به راست


بازار بورس تهران

 
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15
 

سازمان بورس اوراق بهادار تهران

 
http://new.tse.ir/
 

سازمان بورس اوراق بهادار تهران

 
http://new.tse.ir/ask-bid.html?cat=cash§ion=bi
 

شركت كارگزاري آبان

 
http://www.abanbroker.com/Farsi/BStatistics/Confir
 

شركت كارگزاري مفيد

 
http://www.mofidbourse.com/Forms/Amardaily.aspx
 

شركت كارگزاري مفيد

 
http://www.mofidbourse.com/Forms/LastPrice.aspx
 

بازار بورس تهران

 
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15
 

بانك ملي ايران

 
http://www.bmibourse.com
 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است