صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 2526                                               
اولويت‌هاي 7 گانه شركت بورس تشريح شد
گزارش منبع
اولويت‌هاي 7 گانه شركت بورس تشريح شد عنوان
گزارش از نمايشگاه بورس، بانك وخصوصي‌سازي نويسنده
1387/12/12 تاريخ

دومين و آخرين نشست خبري مديرعامل شركت بورس در سال جاري در حاشيه نمايشگاه بورس، بانك و خصوصي سازي در غرفه شركت بورس اوراق بهادار برگزار شد.

خلاصه
خبرگزاري ايسنا مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

دكتر حسن قاليباف اصل ـ مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار ـ در اين نشست اولويت‌هاي هفت‌گانه شركت را مورد توجه قرار داد و گفت: افزايش نقدشوندگي بازار، شفافيت و كارآيي ، حمايت از سهامداران، كمك به صنايع و شركت‌هاي پذيرفته شده در جهت بهبود فضاي كار، افزايش اولويت براي سرمايه‌گذاران، افزايش جذابيت ورود به بورس و توسعه فرهنگ سهامداري و سرمايه‌گذاري از برنامه‌هاي هفت‌گانه شركت بورس است.

وي اقدامات انجام شده شركت در سال جاري را مورد توجه قرار دارد و عنوان كرد:از جمله اقداماتي كه در اين دوره انجام شده است راه‌اندازي سامانه معاملاتي جديد با نام جم توسط شركت مديريت فناوري بورس بود كه مشكلات آن از طريق كارگزاران جمع‌آوري و ابهامات آن برطرف شد.

وي يادآور شد: شروع كار هيات مديره جديد با بحران جهاني مصادف بود كه اثرات آن در بازار سرمايه كاملا مشهود بود. ولي در جهت كاهش تاثيرات اثر بحران مطالعات خوبي در شركت بورس انجام شد همچنين در خصوص تاثير بحران امريكا و تاثير آن در ايران مطالعاتي صورت گرفت.

وي در ادامه اضافه كرد: بنابراين در اين راستا بسته پيشنهادي شركت و سازمان بورس به هيات دولت ارائه شد و به تصويب رسيد كه برخي از بندهاي آن ابلاغ شده است.

قاليباف اظهار كرد: برخي از بندهاي اين بسته شامل برداشتن تعرفه100هزار توماني سيمان و دريافت سود 40 درصدي دولت بر اساس قانون تجارت و ساير سهامداران اجرايي شدند ولي اين بسته هنوز به بورس ابلاغ نشده است و ما در انتظار اين هستيم كه بسته پيشنهادي به بازار سرمايه ابلاغ شود.

سخنگوي شركت بورس در ادامه خاطرنشان كرد: همچنين در زمينه شفاف‌سازي مطالعات خوبي انجام شده است به طور مثال در بخش پذيرش بانك ملت اميدنامه آن بي‌نظير بود و اطلاعات بازار سرمايه در آن لحاظ شد ولي بايد ارائه اميدنامه‌ها بهبود يابد .

وي در ادامه اقدامات انجام شده شركت بورس به كاهش زمان بسته بودن نمادها اشاره كرد و گفت: در حال حاضر در بازار سرمايه زمان بسته بودن نمادها كوتاه شده و در آنها شفافيت وجود دارد البته نماد برخي از شركت‌ها نيز شفافيت ندارد كه سعي مي‌كنيم پس از شفاف‌سازي نسبت به بازگشايي آن اقدام كنيم.

  • برنامه پنجم و بازار سرمايه

وي اضافه كرد: از ديگر اقدامات انجام شده مطالعات براي برنامه پنجم توسعه اقتصادي بر مبناي تاكيد مقام معظم رهبري بود كه نتيجه مطالعات و بررسي‌ها تحت عنوان اركان برنامه پنجم شكل گرفت.

قاليباف به ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه پنج‌ساله توسط مقام معظم رهبري اشاره كرد و با بيان اينكه بخشي از سياست‌هاي ابلاغي مربوط به بازار سرمايه است ادامه داد: چند بند مشخص اين سياست‌ها به بازار سرمايه مربوط است كه شامل ارتقاي كمي و كيفي با تاكيد به كارآيي شفافيت و سلامت بوده و ساير بندها نيز مانند تلاش در جهت بهبود فضاي كسب و كار در وضعيت صنايع و شركت‌ها به نوعي با بازار سرمايه مربوط است و در بورس اثرگذار خواهد بود.

وي ادامه داد: بند ديگر افزايش سهم بورس در تشكيل سرمايه‌گذاري و كمك به توسعه سرمايه‌گذاري است كه اين موارد از برنامه اجرايي هيات مديره براي سال آينده و براساس سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري است.

مديرعامل شركت بورس در ادامه به آموزش سهامداران اشاره و عنوان كرد: در زمينه آموزش سهامداران نيز اقدامات خوبي صورت گرفته كه باعث افزايش سواد مالي به بازار و جذب آنها به بورس شده است كه اين آموزش‌ها بايد افزايش يابد.

  • تدوين چند دستورالعمل در دستور كار

قاليباف در ادامه از ديگر برنامه‌هاي شركت بورس را تدوين دستورالعمل پذيرش گواهي فشرده دانست و اظهار كرد: تدوين اين دستورالعمل در دستور كار شركت قرار دارد از سال آينده جهت تصويب به سازمان بورس ارسال مي‌شود.

همچنين دستورالعمل راه‌اندازي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري توسط شركت تدوين شده و به سازمان بورس ارائه شده است و مقررات بازار سيوچر سهام در حال تدوين است.

وي يادآور شد: از سوي ديگر راه‌اندازي صندوق‌هاي طلا و ارز در معاونت اقتصادي شركت پيشنهاد شده و پس از بررسي به تصويب مي‌رسد كه اين صندوق‌ها به تنوع بازار سرمايه كمك مي‌كند.

قاليباف در ادامه بازار اوراق بهادار در 11ماه گذشته را مورد توجه قرار داد و گفت: در دوره 11 ماهه كه پشت سر گذاشتيم ارزش بازار با رشد 1.5 درصدي مواجه شد و از 46 هزار ميليارد تومان در ابتداي سال به 47 هزار و200 ميليارد تومان در بهمن‌ماه رسيده است.

وي با بيان اينكه گردش ريالي سهام نسبت به سال گذشته 68 درصد افزايش يافته است عنوان كرد: اين در حالي است كه گردش مالي سهام كه در سال گذشته 17 درصد بوده است امسال به 29 درصد افزايش يافته است. بنابراين نسبت گردش سهام و نسبت معاملات به كل ارزش بازار از 17 درصد سال گذشته به 29 درصد رسيده است.

وي با تاكيد بر اينكه اولويت‌هاي شركت‌هاي بورس و هيات مديره در راستاي سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري است عنوان كرد: در شركت بورس تلاش‌هايي در جهت شفاف‌سازي انجام شده است كه سال بعد نيز ادامه مي‌يابد. همچنين پذيرش‌هايي كه براي سال آينده در نظر داريم سعي مي‌كنيم تا اين پذيرش‌ها با اميدنامه‌هاي بهتري انجام شود و به خصوص در بخش پذيرش بيشترين شفاف‌سازي را ارائه دهيم.

قاليباف در ادامه به شركت مخابرات اشاره و گفت: اتفاقي كه در اين دوره در شركت مخابرات انجام شد به نظر من اتفاق خوبي بود زيرا بعد از برگزاري مجمع شركت جلسه‌اي را برگزار و از فعالان بازار سرمايه دعوت كرد تا به سوالات و ابهامات آنها پاسخ دهد و معارفه جديدي با بازار سرمايه برگزار شد و برخي سوالات پاسخ داده شد بنابراين سعي مي‌كنيم شركت‌هايي كه داراي ابهامات هستند با برگزاري جلسات تبادل افكار و انتظارات بين شركت و بازار سرمايه انجام گيرد.

  • سال آينده در بازار سرمايه چه مي گذرد؟

مديرعامل شركت بورس در ادامه به بيان برنامه‌هاي شركت در سال آينده به توسعه دسترسي مردم به بازار از طريق توسعه الكترونيكي اشاره و عنوان كرد: قصد داريم كارگزاران را تشويق كنيم تا موضوع كارگزار الكترونيكي را پيگيري كرده و سرمايه‌گذاران بتوانند از طريق اينترنت و بدون حضور سفارش خريد و فروش خود را وارد كنند كه با اين روش افراد زيادي جذب بازار سرمايه مي‌شوند.

وي با بيان اينكه پذيرش شركت‌ها در راستاي سياست‌هاي كلي اصل 44 و همچنين شركت‌هاي خصوصي در دستور كار هيات مديره قرار دارد تصريح كرد: بخشي در مديريت پذيرش تحت عنوان بازاريابي راه‌اندازي شده است كه تلاش مي‌كنيم شركت‌ها را شناسايي كرده و آنها را وارد بورس كنيم كه اين اقدام در مديريت پذيرش شركت بورس در حال انجام بوده و با شركت‌ها و سازمان‌هاي مختلفي ارتباط برقرار كرده است تا در مرحله بعد به شركت‌ها مراجعه كرده و اين شركت‌ها سهام خود را در بازار عرضه كنند. بنابراين يكي از عوامل توسعه بازار سرمايه پذيرش‌هاي جديد است كه اين اقدام در حال پيگيري‌ است.

قاليباف خاطرنشان كرد: از ديگر برنامه‌هاي سال آينده افزايش اطمينان به بازار سرمايه است كه اين امر از طريق شفافيت ايجاد مي‌شود به همين منظور در بخش اصول راهبري شركتي اقدامات خوبي در شركت بورس انجام شده و آيين‌نامه مربوط تدوين و در حال نهايي شدن است كه معاونت ناشران و اعضاي شركت بورس اجرايي كردن اصول راهبري شركتي را در سال آينده دنبال خواهند كرد تا اين اصول پياده‌سازي شود.

سخنگوي شركت بورس اظهار كرد: همچنين مقررات و آيين‌نامه مربوط به فيوچر سهام انجام شده و به سازمان بورس ارسال شده است كه در سال آينده سعي مي‌كنيم اجرايي شود. همچنين از سال آينده قصد داريم آموزش‌ها كاربردي‌تر شود تا فرهنگ سهامداري و سرمايه‌گذاري از طريق بورس افزايش يابد.

قاليباف با بيان اينكه بازنگري آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در جهت افزايش كارآيي بازار در حال انجام است اظهار كرد: دو هفته گذشته در دستورالعمل معاملات عمده شرايطي بازنگري شد و جهت تصويب به سازمان بورس ارسال شد كه پس از تصويب در سازمان بورس اجرايي مي‌شود.

وي به حمايت از سهامداران اشاره كرد و افزود: آيين نامه روابط سرمايه‌گذاران و استاندارد كردن آن در حال نهايي شدن است كه اين آيين نامه در سال آينده اجرايي خواهد شد.

  • تاسيس بورس در مناطق آزاد

قاليباف عنوان كرد: همچنين در سال آينده بين‌المللي شدن بورس در دستور كار هيات مديره قرار مي‌گيرد. بنابراين از موضوعايت كه در شركت و سازمان بورس در حال پيگيري است تاسيس بورس در مناطق آزاد تحت آيين‌نامه‌هاي پيشنهادي شوراي عالي بورس خواهد بود كه بايد به تصويب هيات وزيران برسد.

وي يادآور شد: در اين راستا تلاش‌هاي زيادي صورت گرفته و آيين‌نامه‌هاي مربوط در شركت بورس در حال نهايي شدن است كه سازمان بورس پيشنهاد داده كه بعد از بررسي به سازمان به شوراي بورس و سپس به هيات وزيران جهت تصويب ارائه خواهد شد.

قاليباف گفت: با تصويب اين آيين‌نامه‌ها يك بورس مستقل در مناطق آزاد يا يك تابلوي ارزي تاسيس مي‌شود كه محدوديت‌هايي كه در داخل وجود دارد برداشته شده و باعث جذب سرمايه‌گذاران خارجي مي‌شود.

وي در ادامه تاثير بحران مالي را مورد توجه قرار داد و اظهار كرد: بازار سرمايه به طور مستقيم از بحران تاثير نپذيرفته است زيرا سرمايه‌گذاران خارجي در بورس وجود نداشتند ولي نمي‌توانيم به بازار سرمايه مستقل نگاه كنيم از سوي ديگر در كنار بازار سرمايه بازار توليد وجود دارد كه اتفاقاتي در بازار پول رخ مي‌دهد بازار سرمايه را تحت تاثير قرار خواهد داد.

وي در ادامه عنوان كرد: با راه‌اندازي سامانه جديد معاملاتي شاخص بازده كل و بازده قيمتي در بازار وجود دارد كه اطلاعات كاملي را در اختيار بازار قرار مي‌دهد ولي در شركت مديريت فناوري بورس شاخص‌هاي جديدي محاسبه شده كه جهت استفاده فعالان بازار قرار مي‌گيرد.اين شاخص‌ها بر اساس سهام شناور آزاد است كه به سازمان بورس پيشنهاد شده است.

وي در ادامه به شركت‌هاي عرضه شده در سال 87 اشاره كرد و گفت: در سال جاري شش شركت در بورس پذيرش شده كه پنج شركت شامل سيمان كردستان، پالايشگاه نفت اصفهان، شركت كشتيراني، مخابرات و بانك ملت وارد بورس شد و بر اساس بودجه سال 88 نيز پذيرش و عرضه 9 شركت را در سال آينده خواهيم داشت.

  • بانك تجارت براي ورود به بورس آماده نيست

وي در خصوص زمان عرضه ساير شركت‌هاي دولتي در بورس با بيان اينكه مرجع رسمي اعلام پذيرش عرضه سهام در بورس، شركت بورس است خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه گفته مي شود بانك تجارت همه اقدامات خود را براي حضور در بورس انجام داده است در صورتي كه اينگونه نيست و اين بانك بايد بودجه سال 88 و اميدنامه خود را به بورس ارائه دهد كه تاكنون اين امر صورت نگرفته است از سوي ديگر بيمه‌ها نيز در اين شرايط قرار داشته و بايد ضمن تبديل اساسنامه شرط‌هاي مقرر شده را انجام دهند.

وي عرضه بانك ملت را عرضه موفقي دانست و اظهار كرد: با عرضه پنج درصدي بانك ملت در بورس عرضه موفقي اتفاق افتاد زيرا شفاف‌سازي در عرضه بانك ملت صورت گرفت از سوي ديگر عرضه خود تقاضا را به دنبال مي‌آورد كه ما در عرضه ملت شاهد آن بوديم كه برخي سرمايه‌گذاران جديد وارد بازار شدند بنابراين از اين نظر عرضه موفقي صورت گرفته و اتفاق بسيار خوبي در بازار سرمايه رخ داده است كه اميدواريم در عرضه‌هاي ديگر نيز چنين اتفاقي رخ دهد.

قاليباف در ادامه در خصوص انجام بازارگرداني به شيوه جديد گفت: تاكنون چند درخواست براي بازارگرداني مطرح شده كه شركت بورس در حال بررسي است ولي نهايي شدن آن هنوز اتفاق نيفتاده است.حركت به چپ
حركت به راست


بازار بورس تهران

 
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15
 

سازمان بورس اوراق بهادار تهران

 
http://new.tse.ir/
 

سازمان بورس اوراق بهادار تهران

 
http://new.tse.ir/ask-bid.html?cat=cash§ion=bi
 

شركت كارگزاري آبان

 
http://www.abanbroker.com/Farsi/BStatistics/Confir
 

شركت كارگزاري مفيد

 
http://www.mofidbourse.com/Forms/Amardaily.aspx
 

شركت كارگزاري مفيد

 
http://www.mofidbourse.com/Forms/LastPrice.aspx
 

بازار بورس تهران

 
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15
 

بانك ملي ايران

 
http://www.bmibourse.com
 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است