صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 1953                                               
آمار صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به عدد 20 عدد ميرسد
گزارش منبع
آمار صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به عدد 20 عدد ميرسد عنوان
رئيس اداره امور نهادهاي مالي سازمان بورس نويسنده
1388/03/17 تاريخ

در حال حاضر ارزش کل صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام 1264 ميليارد ريال است که با اين ميزان تاثير چنداني در روند معاملات ندارد ولي با گسترش اين صندوق ها در سال جاري قطعاً منجر به افزايش فعاليت هاي بورس مي شوند.

خلاصه
روزنامه اعتماد شماره 1969 مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

در حال حاضر ارزش کل صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام 1264 ميليارد ريال است که با اين ميزان تاثير چنداني در روند معاملات ندارد ولي با گسترش اين صندوق ها در سال جاري قطعاً منجر به افزايش فعاليت هاي بورس مي شوند.

رضا کياني رئيس اداره امور نهادهاي مالي سازمان بورس اوراق بهادار بازدهي مثبت صندوق هاي سرمايه گذاري را مورد توجه قرارداد و گفت؛ «سال گذشته صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام کار خود را آغاز کردند و صندوق سرمايه گذاري پويا و حافظ به عنوان اولين صندوق هاي سرمايه گذاري کوچک تاسيس شد.

صندوق کارآفرين نيز در 23 تيرماه به عنوان اولين صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاسيس شد.» او افزود؛ «بنابراين با تاسيس 15 صندوق سرمايه گذاري در سهام و يک صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت، ارزش صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام در پايان سال 87 به 23 ميليارد تومان رسيد که با بالغ شدن ارزش صندوق کارآفرين به بيش از 30 ميليارد تومان در مجموع ارزش کل اين صندوق ها به 54 ميليارد تومان رسيد.»

کياني خاطرنشان کرد؛ «در شرايط فعلي تا تاريخ 6 خرداد 88 ارزش صندوق هاي سرمايه گذاري به 126 ميليارد تومان رسيده است که سهم صندوق کارآفرين 82 ميليارد تومان و صندوق يکم ايرانيان حدود 34 ميليارد تومان است.»

او بازدهي کل صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام را به صورت متوسط 21 درصد دانست و تصريح کرد؛ «صندوق سرمايه گذاري کارآفرين سال گذشته 17 درصد بازدهي داشت و کل صندوق ها به طور متوسط 21 درصد بازدهي داشته اين در حالي است که بسياري از صندوق ها فعاليت خود را در نيمه دوم سال آغاز کردند.»

رئيس اداره امور نهادهاي مالي سازمان بورس اوراق بهادار اضافه کرد؛ «سال گذشته بازدهي بازار سرمايه منفي 11 درصد بود در حالي که بازدهي صندوق هاي سرمايه گذاري نزديک به 32 درصد بازدهي بازار بود. در اين ميان پربازده ترين صندوق سرمايه گذاري، صندوق کارگزاري بانک ملي با 84 درصد بود که بازدهي آن در حال حاضر به 112 درصد رسيده است.

بعد از آن صندوق سرمايه گذاري سهم آشنا با 38 درصد در رتبه دوم و صندوق پيشتاز با 32 درصد بازدهي در رتبه سوم قرار گرفته است.» او به زيان ده ترين صندوق سرمايه گذاري اشاره و اظهار کرد؛ «صندوق سرمايه گذاري گلچين در سال گذشته 36 درصد زيان داد و زيان ده ترين صندوق محسوب شد ولي اين صندوق در يک ماه اخير با 14 درصد بازدهي پربازده ترين صندوق بوده البته بازدهي اين صندوق از ابتداي تاسيس منفي 25 درصد بود که از ابتداي سال روند مثبتي را به خود گرفته است.»

کياني اضافه کرد؛ «بعد از صندوق گلچين، صندوق سهم آشنا و آگاه هر يک با 58/8 و 83/7 درصد بيشترين بازدهي را کسب کردند و از ابتداي سال تاکنون بازدهي کل صندوق ها به طور متوسط پنج درصد بوده است.»

کياني تعداد سرمايه گذاران صندوق هاي سرمايه گذاري را دو هزار و 600 نفر دانست و عنوان کرد؛ «از اين ميان دو هزار و 502 سرمايه گذار حقيقي و 105 سرمايه گذار حقوقي در اين صندوق ها حضور دارند به بيان ديگر 74 درصد از واحدهاي سرمايه گذاري کل صندوق ها متعلق به سرمايه گذاران حقيقي و 36 درصد سرمايه گذاران حقوقي است.»

او از افزايش سهم سرمايه گذاران حقيقي در صندوق هاي سرمايه گذاري خبر داد و اعلام کرد؛ «سال گذشته در صندوق ها 1212 سرمايه گذار وجود داشت که از اين ميان 87 سرمايه گذار حقوقي 68 درصد تملک واحدهاي سرمايه گذاري و هزار و 139 سرمايه گذار حقيقي 32 درصد تملک صندوق ها را در اختيار داشته که مشاهده مي شود در حال حاضر سهم سرمايه گذاران حقيقي در حال افزايش بوده و تمايل براي حضور افراد بيشتر شده است.»

کياني در ادامه گفت؛ «دليل اين امر آگاهي افراد نسبت به فعاليت صندوق هاي سرمايه گذاري بوده همچنين بازده خوب صندوق ها نيز باعث جذب افراد حقيقي به سوي آنها شده است.نکته قابل توجه ديگر اين است که تمايل افراد به صندوق هايي که حداقل سود را تضمين مي کند بيشتر شده است به طوري که صندوق کارآفرين با 1487 سرمايه گذار حقيقي و 24 سرمايه گذار حقوقي بيشترين تعداد افراد حقيقي را به خود اختصاص داده است.

رئيس اداره آمار نهادهاي مالي سازمان بورس اوراق بهادار به ميزان سرمايه گذاران حقيقي در ساير صندوق ها پرداخت و افزود؛ «صندوق يکم ايرانيان 407 سرمايه گذار حقيقي و 19 سرمايه گذار حقوقي دارد و صندوق پيشتاز نيز در اين ميان 114 سرمايه گذار حقيقي و دو سرمايه گذار حقوقي دارد که اين دو صندوق ضمانت حداقل سود را به مشتريان خود ارائه مي دهند.»

او با بيان اينکه صندوق يکم ايرانيان در شعب بانک سرمايه و اقتصاد نوين و صندوق کارآفرين در تمام شعب اين بانک عمليات دريافت تقاضا و صدور و ابطال واحدهاي سرمايه گذاري را انجام مي دهد به تمديد مهلت پذيره نويسي سومين صندوق سرمايه گذاري بزرگ به نام امين گلوبال اشاره کرد.

کياني در پاسخ به اين سوال که آيا عملکرد صندوق هاي سرمايه گذاري منجر به افزايش فعاليت بورس مي شود، گفت؛ «يک ديدگاه در اين زمينه است که صندوق هاي سرمايه گذاري نقشي در فعاليت بورس نداشته و سهمي که خريداري مي کنند بلوکه مي شود در حالي که عملکرد صندوق ها در سال گذشته نشان داد متوسط ارزش صندوق هاي سرمايه گذاري 113 ميليارد ريال و کل ارزش خريد و فروش سهام صندوق ها 737 ميليارد ريال بوده است بنابراين حدود هفت برابر متوسط ارزش ماهانه، ارزش معاملات صندوق ها بوده است.»

او اضافه کرد؛ «نسبت فعاليت معاملاتي که به صورت تعديل شده حساب شده است در سال گذشته 454 درصد بوده است که نشان مي دهد بيش از 5/4 بار سهام اين صندوق ها گردش داشته است، همچنين نسبت فعاليت سرمايه صندوق هاي سرمايه گذاري در سال گذشته 356 ميليارد ريال بوده است که در مقايسه با متوسط ارزش ماهانه نشان مي دهد نسبت فعاليت تعديل شده آنها 219 درصد است يعني به طور متوسط سرمايه اين صندوق ها 2/2 بار گردش داشته است.»

رئيس اداره نهادهاي مالي سازمان بورس اوراق بهادار با اشاره به اينکه نسبت معاملاتي و تعديل شده در صندوق ها براساس فرمول خاصي به سال تبديل شده است به نسبت فعاليت ها و معاملات در صندوق ها اشاره کرد و گفت؛ «سال گذشته حجم معاملات صندوق کارآفرين سه هزار و 792 ميليارد ريال بوده است و هزار و 722 ميليارد ريال هم صدور و ابطال انجام داده است و با توجه به اينکه متوسط ارزش اين صندوق ها به طور ماهانه 350 ميليون ريال بوده است نشان مي دهد ميزان فعاليت معاملاتي اين صندوق در سال گذشته 541 درصد بوده و دارايي هاي آن نزديک به 4/5 بار گردش داشته است همچنين نسبت فعاليت سرمايه اين صندوق 246 درصد بوده و سرمايه آن 5/2 بار گردش داشته است.»

او يادآور شد؛ «در حال حاضر صندوق هاي سرمايه گذاري تاثير چنداني در فعاليت بورس ندارد زيرا ارزش فعلي بازار سرمايه حدود 50 هزار ميليارد تومان است در حالي که ارزش کل صندوق ها به 1264 ميليارد ريال رسيده است که 822 ميليارد ريال مربوط به کارآفرين است که با اين حجم تاثير جدي روي حجم معاملات نمي گذارد ولي مشاهده مي شود اين صندوق ها نسبت معاملاتي بالايي داشته و گسترش آنها منجر به افزايش فعاليت بورس مي شود.»

کياني با اشاره به اينکه در حال حاضر 16 صندوق سرمايه گذاري در سهام و يک صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت وجود دارد اظهار اميدواري کرد که ماه جاري تعداد صندوق هاي سرمايه گذاري به 20 برسد.

رئيس اداره نهادهاي مالي سازمان بورس اوراق بهادار اضافه کرد؛ «در حال حاضر چند تقاضا براي تاسيس صندوق وجود دارد که اميدواريم بتوانيم مجوز تاسيس سه صندوق ديگر را در خرداد صادر کنيم.»حركت به چپ
حركت به راست


بازار بورس تهران

 
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15
 

سازمان بورس اوراق بهادار تهران

 
http://new.tse.ir/
 

سازمان بورس اوراق بهادار تهران

 
http://new.tse.ir/ask-bid.html?cat=cash§ion=bi
 

شركت كارگزاري آبان

 
http://www.abanbroker.com/Farsi/BStatistics/Confir
 

شركت كارگزاري مفيد

 
http://www.mofidbourse.com/Forms/Amardaily.aspx
 

شركت كارگزاري مفيد

 
http://www.mofidbourse.com/Forms/LastPrice.aspx
 

بازار بورس تهران

 
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15
 

بانك ملي ايران

 
http://www.bmibourse.com
 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است