صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 2639                                               
نگاهى به گردش مالي مجمع جهاني اقتصاد
گزارش منبع
نگاهى به گردش مالي مجمع جهاني اقتصاد عنوان
نويسنده
1386/11/07 تاريخ

درآمد اين مجمع از پرداخت حق عضويت ثابت شرکت‌هاي بزرگي که در فهرست‌ هزار شرکت برتر جهان جاي دارند و پرداخت وجوهي توسط متقاضيان شرکت در جلسه تامين مي‌شود.

خلاصه
irdiplomacy.ir مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

مجمع جهاني داووس يکي از ارگان‌هاي اقتصادي جهان است که ضمن ايجاد فرصت شغلي براي مردم سراسر جهان درآمد کلاني نيز دارد.

درآمد اين مجمع از پرداخت حق عضويت ثابت شرکت‌هاي بزرگي که در فهرست‌هزار شرکت برتر جهان جاي دارند و پرداخت وجوهي توسط متقاضيان شرکت در جلسه تامين مي‌شود.

بسياري از حضار در اين مجمع- به استثناي اعضا - هر ساله براي حضور در اين عرصه اقتصادي و حضور در جلسات مختلف آن مبالغي پرداخت مي‌کنند که اين به صندوق داووس اضافه مي‌شود.

به گزارش سايت مجمع بيشترين درآمد داووس از محل پرداخت حق عضويت شرکت‌هاي بزرگ است. اين شرکت‌ها با داشتن گردش مالي بيشتر از 10‌هزار ميليارد دلار در هر سال براي باقي ماندن به عنوان يک عضو ثابت در داووس و حضور در هيات‌هاي تصميم‌گيري بيشتر از 250‌هزار دلار پرداخت مي‌کنند (آمار سال‌هاي قبل).

شايان ذکر است تنها اعضاي ثابت مجمع و دعوت‌شدگان مي‌توانند بعد از پرداخت حق عضويت در تمام جلسات حاضر شوند. از طرف ديگر حق عضويت و حتي حق شرکت در جلسات هر سال افزايش مي‌يابد تا بتواند پاسخگوي هزينه‌هاي جاري مجمع باشد.

به هر حال اين پرداخت‌ها از سوي متقاضيان حضور در داووس يا متقاضيان عضويت در اين مجمع سبب شد تا مجمع هر ساله درآمد کلاني به‌دست آورد. اين درآمد کلان درسال 2008‌ميلادي به حداکثر خود خواهد رسيد، زيرا اخبار از افزايش شمار متقاضي عضويت و حضور در مجمع حکايت دارد که سبب رشد درآمد داووس مي‌شود.

اين مجمع صندوقي دارد که درآمدهاي حاصله را در آن نگهداري مي‌کند و از محل اين درآمدهاي هزينه‌هاي جاري مجمع از قبيل حقوق و تسهيلات پرسنل حاضر در داووس، هزينه‌هاي دفتري و هزينه‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي داووس از قبيل آماده سازي محل براي برگزاري اجلاس داووس يا جلسات منطقه‌اي ديگر رامي‌پردازد.

نکته با اهميت اينجا است که دست‌اندرکاران مجمع داووس در گزارش انتهايي سال 2007 خود اعلام کردند در اين سال چندين شرکت بزرگ خواستار عضويت در داووس بودند و عضويت آنها در اين مجمع درآمد کلاني را براي داووس به همراه داشت. اين درآمد به دست‌اندرکاران مجمع کمک کرد تا براي پرداخت هزينه‌هاي جاري نيازي به مراجعه به صندوق و برداشت از آن نباشند.

به هر حال در سال2005/2006‌ميلادي درآمد کل مجمع جهاني داووس برابر با 104ميليون و 766‌هزار و 543 فرانک سوييس بوده است. در اين سال درآمد مجمع از دريافت حق عضويت اعضاي ثابت 26‌ميليون و 410‌هزار و 294 فرانک سوييس، درآمد ناشي از دريافت هزنيه براي شرکت در مجمع 27‌ميليون و 63‌هزار و 138‌فرانک و درآمد حاصل ازدريافت هزينه براي شرکت در جلسات 44‌ميليون و 668‌هزار و 943‌فرانک سوييس بود.

درآمد اين مجمع يک سال قبل معادل 83‌ميليون و 336هزار و 839‌فرانک و درآمد حاصل از دريافت حق عضويت ثابت 26‌ميليون و 546‌هزار و 382‌فرانک سوييس بود. در اين سال درآمد حاصل از دريافت هزينه شرکت در اجلاس و هزينه‌اي که بابت شرکت در جلسات پرداخت مي‌شد پايين‌تر بود.

در ژانويه سال 2006 ميلادي يعني همزمان با برگزاري اجلاس و ارائه گزارش‌هاي مالي نرخ برابري فرانک سوييس به دلار آمريکا برابر با 762/0 بوده است و با اين نرخ مي‌توانيم تمام درآمدها و هزينه‌ها را به دلار نيز محاسبه کنيم. (1فرانک سوييس= 762/0‌دلار آمريکا)

در اين شرايط مي‌توان کل درآمد مجمع را معادل 79‌ميليون و 832‌هزار و 105‌دلار آمريکا و حق عضويت‌ها را معادل 20‌ميليون و 124‌هزار و 644‌دلار آمريکا دانست. در اين سال هزينه شرکت در مجمع برابر با 20‌ميليون و 622‌هزار و 111‌دلار و هزينه شرکت در تمامي جلسات معادل 34‌ميليون و 37‌هزار و 734 دلار آمريکا بود.

به گزارش مجمع جهاني داووس در سال 2006‌ميلادي درآمد اين مجمع 20‌درصد رشد داشته است و با توجه به افزايش شمار متقاضيان به حضور در اين مجمع در سال‌هاي 2007 و 2008‌ميلادي و اعلام اين مطلب که در سال جاري شمار حضار بيشتر از سال‌هاي قبل بوده است، مي‌توان انتظار داشت نرخ رشد درآمد اين مجمع در سال جاري بيشتر از 20‌درصد باشد.

طبق آمارهاي موجود در سال 2006 ميلادي حق عضويت در مجمع 5/0‌درصد کاهش داشته در حالي که درآمد ناشي از پرداخت هزينه توسط متقاضيان براي شرکت در مجمع و درآمد ناشي از پرداخت هزينه بابت شرکت در جلسات به ترتيب 23‌درصد و 30‌درصد رشد داشته است.

به گزارش مجمع جهاني اقتصاد در سال 2006 ميلادي حق شرکت در مجمع برابربا 27‌ميليون و 63‌هزار و 138‌فرانک سوييس و حق شرکت در تمامي جلسات برابر با 44‌ميليون و 668‌هزار و 943 فرانک سوييس بوده است در حالي که در سال پيش از آن حق شرکت در مجمع 20‌ميليون و 824‌هزار و 213‌فرانک و حق شرکت در تمامي جلسات برابر با 31‌ميليون و 35‌هزار و 927‌فرانک سوييس بوده است.

در سال 2006 ميلادي هزينه مجمع برابر با 102‌ميليون و 735‌هزار و 578 فرانک سوييس (78284510دلار) بود که تقريبا 20‌ميليون فرانک (15240000دلار) نسبت به سال پيش از آن رشد داشت.

در اين سال بيشترين سهم از هزينه‌ها به پرداخت هزينه فعاليت‌هاي سالانه مجمع اختصاص داشت و بعد از آن پرداخت دستمزد پرسنل و در نهايت پرداخت هزينه‌هاي دفتري قرار داشت. طبق آمارهاي موجود در سال 2006‌ميلادي هزينه‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي مجمع برابر با 42‌ميليون و 732‌هزار و 347 فرانک سوييس (32566620دلار)، هزينه پرسنل شاغل در مجمع 40‌ميليون و 35‌هزار و 452‌فرانک سوييس (30507014دلار) و هزينه‌هاي دفتري 12‌ميليون و 537‌هزار و 175‌فرانک سوييس (9553327دلار) بود. مجموع هزينه‌ها نسبت به سال پيش از آن 20‌درصد رشد يافت و بيشترين سهم از آن به رشد دستمزد پرسنل اختصاص داشت.

اين هزينه سبب شد تا مجموع پول باقي مانده در صندوق داووس برابربا 2‌ميليون و 30‌هزار و 965 فرانک سوييس معادل يك ‌ميليون و 547‌هزار و 595 دلا آمريکا باشد که نسبت به سال پيش از آن حدود 500‌هزار فرانک رشد داشته است. با اضافه شدن اين مبلغ به پول موجود در صندوق داووس در سال 2006‌ميلادي سرمايه صندوق داووس به 17‌ميليون و 150‌هزار و 380 فرانک سوييس معادل 13‌ميليون و 68‌هزار و 589 دلار آمريکا رسيد.حركت به چپ
حركت به راست


پايگاه اطلاع‌رساني داوري

 
http://davary.com/Seminars.aspx
 

پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي

 
http://www.sid.ir/Fa/index.asp
 

سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي

 
http://www.agri-eng.com/fa/13_/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

مؤسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني

 
http://hrdconf.sgnetway.com/
 

-آيين نامه اجرايي نمايشگاههاي خارج از كشور

 
http://www.iranfair.com/farsi/exhibition/85/intern
 

اولين كنگره بين المللي مهندسي ساخت و توليد ايران

 
http://www.ticme2005.com/08_1_f.asp
 

پايگاه اطلاع‌رساني سمينارها و همايش‌هاي ايران

 
http://www.iranseminars.info/
 

جشنواره كارآفريني شيخ بهايي

 
http://www.shef.ir/framework.jsp?SID=1
 

جهاد دانشگاهي تربيت مدرس

 
http://www.jdtm.ir/SitePages/Home.aspx
 

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

 
http://www.iraniec.com/news/index.asp?nf_CategoryI
 

سازمان همياري اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهها

 
http://www.eshteghal.ir/?CID=1_8
 

سايت فارغ التحصيلان دانشگاخ صنعتي شريف

 
http://alum.sharif.ir/~tabibibf/
 

شركت مهندسي نرم‌افزار رايورز

 
http://www.rayvarz.com/farsi/news/
 

كنفرانس ملي كسب و كار الكترونيك

 
http://www.iiits.org/ebc2004/
 

مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

 
http://www.itsr.org.ir/tradersdep/News_Files/Conf.
 

مركز اطلاع رساني صنايع و معادن ايران

 
http://www.mim.gov.ir/Mits/WebNashrSystems/Ministe
 

مركز اطلاع رساني صنايع و معادن ايران

 
http://www.mim.gov.ir/Mits/WebNashrSystems/Proposa
 

مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران

 
http://www.samt.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&
 

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني

 
http://www.mhr-mpo.ir/flashindex.html
 
1 2

تقويم رويدادهاي تير ماه1396

 

تقويم رويدادهاي خرداد ماه1396

 

تقويم رويدادهاي ارديبهشت ماه1396

 

تقويم رويدادهاي فروردين ماه1396

 

اولين رويداد فرافريني استان تهران

 

تقويم رويدادهاي بهمن 1395

 

تقويم رويدادهاي اسفند ماه 1395

 

جشنواره نوآوري و كسب و كار خواجه نصير (INNOCUP)

 

همايش ملي بررسي راهكارهاي مديريت توسعه كارآفريني روستايي در ايران

 

پنجمين كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين علوم انساني و مديريت

 

همايش ملي شركتهاي دانش بنيان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه كشور

 

برگزاري همايش رشد فراگير، تاويلي از اقتصاد مقاومتي(رشد اشتغالزا، چالش ها و راهكارها)

 

اولين همايش ملي اشتغال دانش بنيان دومين جشنواره ايده هاي برتر كسب و كار

 

نخستين همايش تجاري سازي خدمات گردشگري

 

دومين كنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد در قرن 21

 

دومين كنفرانس بين المللي در مديرت،‌ حسابداري و اقتصاد

 

دومين كنفرانس بين المللي مديريت و كارافريني

 

اولين همايش مديريت، كارافريني و اقتصاد

 

همايش بين المللي مديريت، اقتصاد و بازاريابي

 

دومين كنفرانس بين المللي كارآفريني، خلاقيت و نوآوري

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است