صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 12059                                               
مشاغل خانگي، دوركاري صنعتي و افزايش مزيت رقابتي
مقاله منبع
مشاغل خانگي، دوركاري صنعتي و افزايش مزيت رقابتي عنوان
عباس عباسي، استاديار دانشگاه و مديركل كار و اموراجتماعي استان فارس نويسنده
1390/06/21 تاريخ

به حركت درآوردن چرخه توليد و بهره‌وري از ديرباز به عنوان دغدغه اصلي انسان‌هاي اقتصادي بوده و براي آن راهكارها و فرايندهاي متنوعي نيز طراحي و اجرا گرديده است.

خلاصه
كارنيوز مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

به حركت درآوردن چرخه توليد و بهره‌وري از ديرباز به عنوان دغدغه اصلي انسان‌هاي اقتصادي بوده و براي آن راهكارها و فرايندهاي متنوعي نيز طراحي و اجرا گرديده است.

رشد شتابنده تحولات محيطي و به دنبال آن تغيير در سلايق و خواسته‌هاي مشتريان باعث گرديده تا حركت و تحول در شيوة چرخه‌ي توليد و مديريت آن به امري اجتناب ناپذير و غيرقابل تفكيك در تفكر نوين مديريت مبدّل گردد. در صورتي كه رقابت و ايجاد فضاي رقابتي در كسب و كار را زائيده تغيير روز افزون و شتابنده در نيازهاي مشتريان وشيوه پاسخگويي به آنها بدانيم، هر فرايند و خدمتي كه بتواند به نحوي نيازهاي مشتريان را برآورده سازد مي‌تواند چرخه توليد و بهره‌وري را به حركت وادارد. به طور كلي آنچه بيش از پيش باعث ماندگاري شركت‌ها و صاحبان كسب و كار در فضاي رقابتي امروز مي‌شود را مي‌توان توجه به دو عامل كيفيت و قيمت دانست.

مسلماً در هر جامعه‌اي توجه به اين دو عامل مي‌تواند مشتريان وفادار و شيفته‌اي را براي صاحبان كسب و كار مهيا سازد. از آنجائيكه رابطه قيمت و كيفيت تا حدي مستقيم مي‌باشد در فضاي رقابتي مديران ناگزيراند با روي آوردن به روش‌هاي مهندسي ارزش و تقسيم‌بندي بازارها، به مديريت رابطه اين دو عامل در پاسخگويي به انتظارات و نيازهاي مشتريان بپردازند. به نظر مي‌رسد براي وارد شدن به بحث، نياز باشد نگاهي به تعريف بازار و مؤلفه‌هاي آن داشته باشيم. بنا بر تعريف اوليه اقتصاددانان،‌ بازار محلي است كه در آن عرضه كننده و تقاضاكننده با هم مبادله‌اي را انجام مي‌دهند. وقتي به تعريف بازار و مؤلفه‌هاي تشكيل دهندة‌ آن نگاه مي‌كنيم مشاهده مي‌شود كه در فضاي كسب و كار امروزي، ايجاد كنندة بازار، بيشتر طرف تقاضاكننده و يا همان مشتري است كه با تقاضاي‌هاي خود عرضه‌كنندگان را به سمت توليد و عرضه‌ي محصولات مورد نظر هدايت مي‌كند. بنابراين هر عرضه‌كننده‌اي كه بتواند با شناسايي دقيق و به موقع اين نيازها به عرضه‌ي محصول و خدمت بپردازد، تشكيل ‌دهنده و صاحب طرفِ عرضه‌ي بازار خواهد بود اين، همان حركت به سمت مشتري مداري و توجه به خواسته‌هاي مشتري است. مي‌توان تصور نمود كه در طول اين مسير نيز آرام آرام بازار اشباع شده و به عبارت ديگر فضاي بسيار رقابتي در جهت توجه به خواسته‌هاي مشتري در بازارها ايجاد خواهد شد به گونه‌اي كه براي بسياري از عرضه‌كنندگان ديگر صرفِ توجه به خواسته‌هاي مشتري و پاسخگويي به آنها نمي‌تواند يك مزيت رقابتي باشد. در چنين فضايي نيازهاي مشتري و شيوه پاسخگويي به آنها ركن اصلي و استراتژيك بازارها بوده و واضح است كه شكل، ساختار و نحوة مديريت بنگاههاي اقتصادي نيز متأثر از همين امر خواهد شد.

لذا مشتري بر اريكه‌ي قدرت تكيه داده و به راحتي به مديريت بنگاههاي كسب و كار مي‌پردازد كه اين وضعيت را حاكميت و تسلط طرفِ تقاضاكننده بر بازار مي‌ناميم. بنابراين آنچه مشتري مي‌خواهد و برايش ارزش است تعيين كننده‌ي شكل و نوع بازار خواهد بود. در چنين بازاري به لحاظ وجود شرايط رقابتي، هم براي قيمت و هم براي كيفيت، مشتريان تمايل دارند تا حد ممكن كالا يا خدمت مورد نظر را با كيفيت مطلوب و قيمت كمتر در اختيار داشته باشند. اما اين خواست و ارادة مشتري بدون عزم و ارادة عرضه‌كننده محقق نخواهد شد. در واقع عرضه‌كننده‌اي موفق به تشكيل بازار خواهد شد كه بتواند با مديريت رابطه قيمت و كيفيت، ضمن برآورده سازي نياز مشتري به حاشيه سود مورد نظر نيز دست يابد كه اين امر، نياز به توجه و حركت به سمت « مهندسي ارزش» دارد. در مهندسي ارزش، تلاش بر اين است با از بين بردن فرايندهاي زائد و بهينه‌سازي هزينه‌هاي ثابت و متغير، ‌ضمن رعايت كيفيت مورد نظر براي محصول، قيمت تمام شده را تا حد ممكن پايين آورد و در واقع، بهينه‌سازي فرايندها،‌ شيوه‌هاي توليد، بازاريابي و فروش است. در فضاي كسب و كار امروزي، ايده پردازي و حركت به سمت اقتصادهاي دانش بنيان مي‌تواند ابزار بسيار مهمي براي اجراي صحيح مهندسي ارزش و موفقيت در آن مي‌باشد. در هر كشوري بنگاههاي اقتصادي را بر اساس اندازه مي‌توان به سه دسته بنگاههاي كوچك، متوسط و بزرگ تقسيم نمود. نگاهي به نمودارها و مسير رشد بنگاهها نيز نشان مي‌دهد كه در طول زمان، بنگاهها و يا هر سازماني مي‌تواند در ابتدا بنابر اقتضائات موجود در اندازه‌هاي كوچك، متوسط و يا بزرگ متولد شود ولي در طول زمان مي‌تواند جهت سازگاري و همراستايي با نيازهاي مشتريان و محيط، به اندازه‌هاي ديگر نيز تبديل شود. آنچه در فرايند طبيعي اتفاق مي‌افتد اين است كه هر سازماني در هر اندازه‌اي نياز به رشد و موفقيت جهت بقاء در محيط‌هاي رقابتي خواهد داشت.

به طور طبيعي بنگاههاي كوچك و متوسط در تلاش‌اند تا بزرگ شوند و بنگاههاي بزرگ نيز يا بزرگ باقي مي‌مانند يا اينكه براي ماندن و سازگاري با شرايط محيطي نياز به كوچك شدن و شروع فرايند جديد مراحل رشد خواهند داشت. مسلم است آنچه كه اين تغييرات را به وجود مي‌آورد و آنچه كه باعث ماندگاري بنگاهها در چنين فضايي خواهد شد همان توجه به رشد و تغيير اندازه جهت پاسخگويي به نيازهاي مشتريان خواهد بود.

سؤال اين است بنگاههاي بزرگ چگونه مي‌توانند كوچك و يا متوسط شوند؟ و بنگاههاي كوچك و متوسط چگونه مي‌توانند بزرگ شوند؟ نگاهي به نتايج حاصل شده از مهندسي ارزش بنگاههاي بزرگ نشان مي‌دهد كه تمايل آنها به كوچك سازي صرفاً كاهش دادن بسياري از هزينه‌هاي ثابت و در نتيجه افزايش‌ حاشيه سود است. در واقع وجود هزينه‌هاي ثابت (سربار) زياد در بنگاههاي بزرگ مي‌تواند:

1- ميزان انعطاف‌پذيري بنگاهها را در پاسخگويي به نيازهاي مشتريان كاهش داده و 2- باعث زيان دهي بنگاهها از طريق عدم دستيابي سريع به نقطه سر به سر گردد. بنگاههاي كوچك كه با سرمايه و منابع انساني كم و با پشتوانه ايده‌ها و طرح‌هاي دانش محور ايجاد مي‌شوند با كوچك بودن و دانش بنيان ‌شدن مشكل انعطاف‌پذيري و سازگاري را حل نموده‌اند، ولي هنوز مدت زمان دستيابي به نقطة سر به سر و حاشيه سود مي‌تواند عامل مهمي در تولد، حيات و ادامه رشد و يا نابودي آن قلمداد گردد. بهينه سازي كه همانا استفاده از تمام ظرفيت‌ها و امكانات در اختيار با توجه به محدوديت‌هاي موجود جهت دستيابي به اهداف مورد انتظار مي‌باشد، مي‌تواند نگاه صاحبان فضاي كسب و كار را به سمتي سوق دهند تا با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود به حل مشكلات پيش رو بپردازند. نتيجه اين است كه نياز امروز بسياري از بنگاهها، كوچك سازي، مهندسي ارزش و حركت به سمت كسب و كارهاي دانش‌بنيان است.

مي‌توان چنين عنوان نمود حركت به سمت حذف بسياري از فضاهاي فيزيكي جهت كاهش هزينه‌هاي سربار و همچنين كاهش هزينه‌هاي متغير با كاهش حضور فيزيكي افراد در محيط‌هاي كسب و كار، ايده‌ي دوركاري و بررسي راهكارهاي استفاده از آن را ايجاد و تقويت خواهد نمود. مي‌توان چنين عنوان نمود دوركاري در واقع يكي از نتايج مهندسي ارزش است كه مي‌تواند بسياري از بنگاههاي بزرگ، متوسط و كوچك را در شرايط امروزي به مزيت رقابتي پايدار برساند. دوركاري همان كليد واژه‌اي است كه مي‌تواند با مديريت و طراحي فرايندهاي مناسب براي آن، گره‌گشاي بسياري از مشكلات صاحبان بنگاههاي اقتصادي باشد. بنابراين دوركاري در بنگاههاي اقتصادي را مي‌توان به عنوان يك استراتژي كارساز و مؤثر در جهت كسب مزيت رقابتي در بنگاههاي اقتصادي صرف‌نظر از اندازه آنها دانست.

دوركاري صنعتي با مشاغل خانگي
در اين قسمت لازم است ابتدا به تعريف و گذري اجمالي بر پيشينه مشاغل خانگي پرداخته و سپس به تبيين رابطه آن با دوركاري و مزيت‌هاي آن پرداخت.
مشاغل يا كسب و كار خانگي شامل هر كسب و كاري است كه در محل سكونت با استفاده از امكانات و وسائل راه‌اندازي مي‌شود و ضمن توليد كالا و يا خدمت، ايجاد ارزش نمايد. با توجه دقيق به اين تعريف و مقايسه آن با تعريف كسب و كار، به راحتي مي‌توان اين نكته را يافت كه در اين تعريف، مكان توليد و ايجاد ارزش افزوده به درون خانه‌ها وارد شده است يعني قبلاً همين توليدات يا در كارخانجات و محيط‌هاي كارگاهي انجام مي‌شده و يا قرار بر اين بوده كه انجام شود.‌ اينكه سياستگزاران و تئوريسين‌هاي بازار كار در حال حاضر به اين نتيجه رسيده‌اند كه مي‌توان فضاي داخل خانه‌ها را به فضاي كارخانه‌اي و توليد تبديل نمود، انسان را به تفكر وامي‌دارد كه اين تصميم چه مشكلي را مي‌تواند در بازار كسب و كار حل نمايد.

با نگاهي عميق‌تر مي‌توان دريافت كه در واقع اختصاص فضاي خانه‌ها به كارخانه‌ها در واقع همان دوركاري صنعتي است كه امروزه قرار است با تأكيد بر حفظ بنيان‌هاي خانواده با استفاده از آن به كسب مزيت رقابتي از طريق كاهش هزينه‌هاي ثابت و متغير توليد دست يافت. ايجاد و انتقال بسياري از كارگاهها و كارخانجات به درون خانه‌ها مي‌تواند ضمن كاهش دادن هزينه‌هاي ثابت اوليه، جهت عملي ساختن طرح و ايده‌هاي كارآفريني جديد به رشد و پايداري فرصت‌هاي شغلي در فضاي كسب و كار نيز كمك شاياني نمايد. امروزه وقتي به روايت آمارها مشاهده مي‌گردد كه بسياري از جوانان جوياي كار، صاحبان فكر و ايده‌هاي جديدي هستند كه صرفاً ترس از عدم پوشش هزينه‌هاي سربار و يا انتظار دستيابي سريع به حاشيه سود مورد انتظار به عنوان مانعي براي ورود مشتاقانه آنها به فضاي كسب و كار تلقي مي‌شود، روي آوردن به دوركاري صنعتي مي‌تواند راهكاري كارگشا و انگيزاننده باشد.

در واقع دوركاري صنعتي يا همان روي آوردن به حمايت و ساماندهي مشاغل خانگي ضمن تضمين رشد و پايداري بنگاههاي اقتصادي، توان انعطاف‌پذيري و سازگاري لازم را در فرايند كوچك سازي و بزرگ سازي به راحتي در اختيار مديران و صاحبان بنگاههاي اقتصادي قرار مي‌دهد بدون اينكه كاهشي در بهره‌وري و توان منابع انساني از خود به جاي گذارد. بر عكس اينكه اين ابزار به راحتي مي‌تواند به تشويق در مشاركت بيشتر جوانان جوياي كار و كارفرمايان جهت حل مشكل كسب و كار و بيكاري بينجامد. بنابراين طرح حمايت و ساماندهي مشاغل خانگي در واقع همان دوركاري صنعتي است كه مي‌تواند گره گشاي بسياري از مشكلات بنگاههاي اقتصادي در جهت كسب مزيت رقابتي از طريق كاهش هزينه‌هاي ثابت و متغير باشد و همچنين مي‌تواند با ايجاد انگيزه‌اي كه با كاهش هزينه‌ها ايجاد مي‌نمايند تمايل بيشتري براي كارآفرينان و صاحبان ايده‌هاي جديد جهت ورود به فضاي كسب و كارهاي جديد ايجاد نمايد. به طور كلي اين طرح با كاهش بسياري از هزينه‌ها مي‌تواند ضمن پايداري و رشد بنگاهها به توسعه فرصتهاي شغلي و پايداري مشاغل موجود كمك شايان توجهي نمايد.

مشاغل خانگي، تمركز بر پشتيبان‌ها و پرهيز از مستقل‌ها
مشاغل خانگي از ديرباز به صورت سنتي در كشور ايران وجود داشته و با فراز و نشيب‌هايي نيز همراه بوده است. طبق تعريف و بر اساس پيشينه‌اي كه اين مشاغل دارند، ‌افراد به صورت فردي يا گروهي در فضاي خانه به توليد و عرضه محصولات خاصي مي‌پرداختند. در اين نوع مشاغل سنتي، صاحب فكر و ايده پس از امكان سنجي ايدة خود،‌ با تهيه مواد اوليه و تقبل هزينه‌هاي خريد اين مواد به توليد محصول خود مي‌پرداخت و سپس با داشتن دغدغه فروش به سمت بازارهاي هدف حركت مي‌نمود و در واقع از لحظه توليد ايده تا فروش محصول را خود به عهده داشت

. با توجه به سنتي بودن اين مشاغل و عدم برخورداري از دانش روز توليد، بازاريابي و تبليغات، بسياري از اين مشاغل نمي‌توانستند در فضاي رقابتي به صورت جدي و پايدار وارد شده و براي خود جايگاهي داشته باشند. اين در حالي است كه نداشتن توليد انبوه نيز در بسياري از موارد مي‌توانست به قيمت تمام شده آنها بيفزايد. وجود اين مشاغل ضمن احياي سنت‌ها و فرهنگ‌هاي خاص هر منطقه با وجود اينكه نمي‌توانستند به خوبي در بازار رقابت باقي بمانند اما تحليل‌گران را به ظرفيت بالاي آنها در جهت كاهش هزينه‌هاي توليد متوجه ساخت. با كمي دقت متوجه خواهيد شد كه تلاش در جهت كاهش ضعف مشاغل خانگي سنتي ما را به راهكاري خواهد رساند كه مي‌تواند با تبديل هر خانه به يك كارخانه ضمن احياي سنت‌ها و فرهنگ‌هاي گذشته با استفاده از ظرفيت بسيار بالاي اين مشاغل، بسياري از مشكلات اشاره شده مربوط به جوامع صنعتي و مدرن امروزي را نيز حل نمايد.

اگر بخواهيم مشكلات مشاغل خانگي سنتي را برشماريم مي‌توان عدم تفكيك مديريت زنجيره ارزش را از صاحب بنگاه توليدكننده و عرضه كننده‌ي محصول يا خدمت به عنوان مهمترين ضعف و مشكل فراوري آنها بدانيم. اين موضوع به صورت كاملاً هوشمندانه و برنامه‌ريزي شده در طرح حمايت و ساماندهي مشاغل خانگي كه توسط وزارت كار و اموراجتماعي ابلاغ شده، مورد توجه و دقت قرار گرفته است. در اين طرح با تعريف پشتيبان‌ها، با ايجاد تعاوني و يا شركت‌هاي سهامي و همچنين تشويق به خوشه‌سازي در فرايندهاي توليد، مديريت زنجيره ارزش از توليدكننده و فرد يا گروهي كه ايده پردازي مي‌نمايند تفكيك شده است. در واقع پشتيبان‌ها با مديريت زنجيره ارزش، دغدغه‌هاي تهيه مواد اوليه، بازار، تبليغات و بازاررساني را از توليدكننده مي‌گيرند و به صورت تخصصي به مديريت آن مي‌پردازد. در اين طرح افرادي كه به عنوان توليدكننده يا كارپذير تحت نظر پشتيبان‌ها كار مي‌كنند، تحت پشتيبان نام دارند.

بديهي است كه راه‌اندازي كسب و كارهاي خانگي مستقل در واقع همان شيوه سنتي بوده كه در گذشته با داشتن نواقص و مشكلات خاص خود نتوانسته در مقياس وسيع و ظرفيت بالا، مشكلات فضاي كسب و كار را در محيط‌هاي رقابتي حل نمايد. بنابراين تمركز و حركت به سمت اين نوع كسب و كارها داراي ريسك‌هايي از جمله قيمت تمام شده، بازار،‌ تبليغات،‌ توليد انبوه و انعطاف‌پذيري مي‌باشد. در واقع نقطه‌ي اتصال كسب و كارهاي صنعتي و مدرن امروزي با كسب و كارهاي سنتي خانگي در جهت رفع مشكلات و موانع پيش روي صاحبان فكر و بنگاههاي اقتصادي مي‌تواند تمركز بر تشويق و اطلاع رساني جهت استفاده از طرح‌هاي «پشتيبان و تحت پشتيبان» در قانون حمايت و ساماندهي مشاغل خانگي باشد. زيرا با اين نوع جهت‌گيري مي‌توان با ارائه طرح دوركاري صنعتي بسياري از كارخانجات فعلي را به درون خانه‌ها برد تا ضمن كاهش بسياري از هزينه‌هاي حمل و نقل، ترافيك و آلودگي‌ها با روان سازي توليد و مهندسي ارزش با به حركت در آوردن چرخه‌هاي اقتصادي به اقتصاد خانواده‌ها و جامعه كمك قابل توجهي نمود. اين امر مي‌تواند از طريق حفظ فرصت‌هاي شغلي موجود و استفاده از ظرفيت‌هاي جديد براي ايجاد مشاغل نو و دانش بنيان به طور قابل ملاحظه‌اي به كاهش نرخ بيكاري بينجامد.

به طور خلاصه مي‌توان چنين نتيجه‌گيري نمود كه با وجود طرح ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، زيرساخت اجراي طرح دوركاري صنعتي به صورت كاملاً قانوني و كارشناسي مهيا بوده و نياز است تا صاحبان بنگاههاي اقتصادي، جوانان و صاحبان ايده‌هاي كارآفريني، مديران و سياستگزاران اجرايي با هماهنگي و برنامه‌ريزي لازم زمينه اجرايي شدن مؤثر آن را فراهم نمايند. نهايت اينكه حركت به سمت تبديل هر خانه به يك كارخانه جز با تمركز بر طرح‌هاي پشتيبان و پرهيز از طرح‌هاي مستقل ميسر و پايدار نخواهد گشت.حركت به چپ
حركت به راست


توسعه خوشه هاي كسب و كار در مناطق روستايي

 

شناسايي پتانسيلهاي كارآفريني در بخش دامپروري شهرستان ايذه به منظور ايجاد اشتغال(كسب و كار)

 

بهبود نظام توزيع در شبكه‌ي نمايش خانگي با رويكرد XTRIZ

 

تحليل اجزاي تشكيل‌دهنده‌ي فرايند سرمايه‌گذاري خطرپذير در ايران

 

رهبري و كارآفريني : اشتراكات و تمايزات

 

نقش جغرافياي پزشكي در كارآفريني و توسعه سلامت

 

نقش كارآفريني در سلامت سازماني

 

چتر حمايت بر اشتغال خانگي بگشائيم

 

ارزيابي ارزش ويژه نام و نشان تجاري و تأثيرآن بر وفاداري مشتريان

 

مشاغل خانگي، دوركاري صنعتي و افزايش مزيت رقابتي

 

اخلاق كار و وجدان كار در كارآفريني

 

نگاهي حقوقي بر خانه‌داري يا اشتغال خانگي زنان

 

بررسي نيازهاي شغلي زنان

 

زن، اشتغال و توسعه

 

كسب ‌وكار خانگي، راهي بسوي خوداشتغالي زنان

 

زنان، نظام اموزش عالي كشور و اشتغال

 

نظريه‌ها و الگوهاي مديريت و رهبري کارآفرينان در بخش تعاون

 

بازاريابي بر اساس وفاداري مشتريان داخلي

 

آسيب شناسي تعاوني‌هاي كارآفريني زنان روستايي

 

نقش تعاوني‌ها در اشتغال‌زايي بخش كشاورزي درشرايط جهاني شدن نظام اقتصادي ايران

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است