صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 7731                                               
مديريت كارآمد مالياتي
پژوهش منبع
مديريت كارآمد مالياتي عنوان
عليرضا هاشمي نويسنده
1386/10/24 تاريخ

موضوع مديريت مالياتي هم براي كساني كه به نقش كليدي افزايش درآمدهاي مالياتي در ايجاد تعادل در سطح اقتصاد كلان توجه دارند و هم براي آن عده‌اي كه علاقه‌مند به سياست مالياتي هستند، بسيار مهم است.

خلاصه
روزنامه دنياي اقتصاد مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

همان‌طور كه تانزي اشاره نموده است، مديريت مالياتي در برقراري سيستم واقعي مالياتي در قبال سيستم قانوني مالياتي نقش اساسي بازي مي‌كند. در حقيقت اعتقادي فزاينده بين متخصصين سياست هاي مالياتي به وجود آمده است كه تغيير در سياست‌هاي مالياتي بدون تغيير در مديريت مالياتي مفهومي ندارد و بدين لحاظ ضروري است كه مطمئن شويم تغيير در سياست‌هاي مالياتي با ظرفيت مديريت مالياتي سازگار و منطبق باشد.

معمولا هدف درآمدي سيستم مالياتي به عنوان معيار اندازه‌گيري عملكرد، مورد توجه مسوولين قرار مي‌گيرد، به نحوي كه پيشينه كردن وصولي كل به صورت تنها، وظيفه مديران مالياتي جلب توجه مي‌كند. اما بايد در نظر داشت كه بهترين مديريت مالياتي صرفا آن نيست كه بيشترين درآمد مالياتي را وصول نمايد.

اين مساله كه چنين درآمدي چگونه وصول شده است يعني مطالعه اثر آن بر عدالت مالياتي، عواقب سياسي آن براي دولت‌ها و تاثير آن بر سطح رفاه اقتصادي نيز به همان اندازه مهم است.برنامه اصلاحات مديريت مالياتي موفق، به سه عامل كه عبارتند از: سادگي، استراتژي و تعهد، نيازمند است. سادگي، يكي از عوامل مهم موفقيت در هر اصلاح مديريت مالياتي است.

مديريت مالياتي بايد قانوني ساده و درنتيجه با قابليت اجراي بالا در اختيار داشته باشد. علاوه بر اين ساده‌تر كردن روش‌ها نيز به همان اندازه مهم است.قاعده دوم، لزوم وجود يك استراتژي براي اصلاح موفقيت‌آميز مديريت مالياتي است. استراتژي در اين مورد عبارت از برنامه جامعي است كه در آن اولويت‌هاي مشخصي براساس منابع موجود به كارهايي كه بايد صورت پذيرد، اختصاص يافته باشد.

سومين عامل ضروري براي اصلاح موفقيت‌آميز مديريت مالياتي وجود علاقه و تعهد قوي به اصلاح در مديران و سياستگذاران مالياتي و همچنين برخورداري از يك حداقل توانايي فني مي‌باشد.با توجه به اهميت مديريت مالياتي در بهبود نظام مالياتي، در اين گفتار سعي خواهد شد به جنبه‌هاي مهم اين موضوع اشاره گردد.

 • مديريت فرآيندها

فرآيند ماليات‌گيري را مي‌توان از لحاظ ترتيب زماني به تدوين و تصويب قانون، شناسايي ماليات‌دهندگان، تشخيص ماليات، كنترل و بازبيني تشخيص‌ها، طرح اعتراض به ماليات تشخيصي و نهايتا وصول مالياتي تجزيه كرد. ضعف مديريت مالياتي در هر يك از اين مراحل احتمالا سبب جلوگيري از تحقق اهداف قانون‌گذار خواهد شد.

موفقيت يك سيستم مالياتي در ميان مدت و بلندمدت بيشتر به چگونگي اجراي عملي مقررات مالياتي بستگي دارد تا مقبوليت قوانين حاكم و روش‌هاي اجرايي آن. راز بقاي طولاني‌ مدت هر سيستم مالياتي به اجراي آن وابسته است. صرف تدوين و تصويب قانون بدون برنامه‌ريزي در نحوه اجرا، بي‌فايده است.

 • مديريت موديان

يكي از معضلات حاكم بر نظام مالياتي كشور، عدم آگاهي موديان مالياتي از قانون ماليات‌ها مي‌باشد، به طوري كه فقدان اين آگاهي در بين موديان سرچشمه بسياري از مفاسد اداري مي‌باشد. در عين حال همين امر تاثير بسزايي در كاهش درآمدهاي دولت را خواهد داشت. در ذيل برخي از مباحث عمده در ارتباط با موديان بررسي مي‌گردد:

 • فرهنگ مالياتي

به هنگام بحث پيرامون ميزان شناخت موديان مالياتي از قانون ماليات‌ها، غالبا اين امر در قالب متغيري به نام فرهنگ مالياتي بيان مي‌شود.

فرهنگ، مفهومي ساده و در عين حال پيچيده است، ساده از آن نظر كه هر شخصي در نزد خود فكر مي‌كند كه معني دقيق آن را مي‌داند و پيچيده از آن جهت كه تا به حال تعريف دقيق و جامع و مانعي كه مورد قبول انديشمندان و صاحب‌نظران باشد، ارائه نشده است. تعريف تايلر از فرهنگ در سال 1871 به عنوان تعريفي كه مورد قبول بسياري از انديشمندان مي‌باشد بدين صورت بيان گرديده است: فرهنگ، مجموعه پيچيده‌اي است كه شامل معارف، اعتقادات، هنرها، صنايع، فنون، اخلاق، قوانين، سنن، آداب و رسوم و بالاخره تمام عادات و رفتار و ضوابطي است كه فرد به عنوان عضو جامعه از جامعه خود فرا مي‌گيرد.

با تركيب مفهوم فرهنگ و ماليات مي‌توانيم به سايه روشني از تعريف فرهنگ مالياتي برسيم؛ ماليات مبلغي است كه دولت از اشخاص، شركت‌ها و موسسات بر اساس قانون براي تقويت عمومي حكومت، تامين مخارج عامه، حفظ منابع اقتصادي، سياسي و اجتماعي و ارائه خدمات عمومي دريافت مي‌كند. عناصر كليدي در تعريف فرهنگ عبارت بوده‌اند از: باورها، اعتقادات، اخلاق، قوانين و نگرش‌ها و در تعريف ماليات گفته شد كه ماليات براي مصارف زير از مردم دريافت مي‌شود:

 1. تقويت عمومي حكومت
 2. تامين مخارج عامه و هزينه‌هاي عمومي
 3. حفظ منابع اقتصادي، سياسي و اجتماعي
 4. ارائه خدمات عمومي

با تركيب عناصر كليدي فرهنگ و ماليات با يكديگر مي‌توان فرهنگ مالياتي را به قرار ذيل تعريف نمود: فرهنگ مالياتي بنابه تعريف به معناي باورها و مقبولات مردم در مورد ماليات و لزوم پرداخت آن است.

به اين ترتيب ملاحظه مي‌گردد كه هر گاه بتوانيم ضرورت دريافت ماليات از مردم را به صورت مستدل و منطقي براي آنها بيان كنيم و به آنان آگاهي‌هاي لازم را داده و براي آنها به صورت شفاف توضيح دهيم كه ماليات دريافتي از مردم توسط دولت صرف چه هزينه‌هايي مي‌شود و در صورت نپرداختن ماليات، دولت و مردم دچار چه مشكلاتي خواهند شد و مردم به يك باور برسند كه دولت ماليات دريافتي را براي بهبود وضع جامعه و توسعه اجتماعي و رفاه شهروندان هزينه مي‌كند، آن‌گاه اين باور شكل گرفته به صورت يك نظام رفتاري پايه‌اي جلوه خواهد كرد و ما شاهد آن خواهيم بود كه موديان مالياتي به تمام تكاليف خود جامه‌عمل مي‌پوشانند، در اين صورت مي‌توانيم ادعا نماييم كه فرهنگ مالياتي مناسبي ايجاد كرده‌ايم.

 • عوامل موثر در ايجاد فرهنگ مطلوب مالياتي

اين عوامل را مي‌توان به دو دسته درون‌سازماني و برون‌سازماني تقسيم نمود:

 • الف- عوامل درون‌سازماني:

عوامل موثر درون‌سازماني جهت ايجاد و توسعه فرهنگ مالياتي عبارتند از:

 1. نگرش مديران ارشد مالياتي نسبت به فرهنگ مالياتي
 2. قوانين و مقررات (ساده‌سازي قوانين و مقررات مالياتي در ابعاد شفافيت تعاريف و شيوه اجرا)
 3. نرخ‌ها و ضرايب مالياتي
 4. آموزش نيروي انساني
 5. مكانيزه كردن امور
 6. واحدهاي مشاوره
 7. طراحي و راه‌اندازي نظام جامع اطلاعات مالياتي كشور
 8. تبليغات و اطلاع‌رساني
 9. معرفي موديان نمونه
 10. ايجاد انگيزه و رضايت كارمندان
 • ب- عوامل برون سازماني:

عوامل موثر برون سازماني جهت ايجاد و توسعه فرهنگ مالياتي عبارتنداز:

 1. آموزش و پرورش
 2. خانواده
 3. وسايل ارتباط جمعي
 4. مراكز مذهبي و ديني
 5. اتحاديه‌ها و مجامع صنفي
 6. دستگاه‌ها و موسسات دولتي

بين متغيرهاي درون سازماني، برون سازماني و فرهنگ و رفتار مالياتي موديان يك رابطه ارگانيك برقرار است. بنابراين براي ايجاد يك فرهنگ مالياتي مطلوب بايد روي هر سه عامل، پژوهش و مطالعه صورت بگيرد تا بتوانيم با اصلاح سيستم موجود به يك سيستم مترقي نايل بشويم.

 • تمكين مالياتي

تمكين مالياتي، پايبندي داوطلبانه به متن و روح قانون مالياتي يا به عبارتي به مفهوم پايبندي موديان به تكاليف مالياتي و رعايت قوانين مالياتي از سوي آنها مي‌باشد. تمكين كامل مالياتي از جمله اهدافي است كه همه سيستم‌هاي مالياتي جهان در آرزوي دستيابي به آن هستند. در واقع مي‌توان گفت كه درجه تمكين مالياتي در هر كشوري معيار سنج كارايي سيستم مالياتي آن كشور است.

در مقابل تمكين مالياتي، مساله عدم تمكين مالياتي از سوي موديان مطرح است. ميزان عدم تمكين مالياتي را مي‌توان با شكاف مالياتي اندازه‌گيري نمود. فاصله مالياتي عبارت است از ميزان ماليات وصولي منهاي مالياتي كه در صورت تمكين كامل موديان قابل تحصيل بود.

تمكين مالياتي اثربخش (موثر، چشمگير) نياز به زمان و تلاش دارد و به وسيله برنامه‌ريزي دقيق و كارآمد پايه‌ريزي مي‌گردد. با در نظر گرفتن سرمايه‌گذاري عظيمي كه اين بخش نياز دارد، بهترين فرآيند‌هاي تمكين بايد فرصت‌هاي مربوط به برنامه‌ريزي مالياتي را برجسته نمايند.

در پاسخ به اين سوال كه چگونه مي‌توان به تمكين مالياتي دست يافت، دو ديدگاه وجود دارد، اول از طريق قياس نفع و خطر و دومي از ديدگاه يك شهروند مسوول. در اول افراد مي‌كوشند مطلوبيت وضع خود را با به حداكثر رسانيدن درآمد و ثروت خويش بالا ببرند، بنابراين در صورتي كه تشخيص دهند با عدم تمكين مالياتي مي‌توانند قدرت خرج خود را افزايش دهند به اين رفتار متوسل خواهند شد.

در دومي، ديدگاه جامعه، موقعيت اجتماعي اشخاص، سن، جنس، نژاد و فرهنگ در زمينه تمكين موثر است. ديدگاه جامعه نسبت به سازمان و مديريت مالياتي و نيز احساس وجود يا عدم وجود عدالت و طرز تفكر رايج بين اكثريت در اين ميان از اهميت زيادي برخوردار است.

مهم‌ترين موانع تمكين داوطلبانه عبارت است از:

 1. احساس وجود نظام نابرابر مالياتي
 2. پيچيدگي قوانين و مقررات مالياتي
 3. منصفانه نبودن نظام جريمه
 4. برنامه‌هاي ضعيف آموزشي براي موديان
 5. پايين بودن سطح درستكاري و حرفه‌اي‌گري در كاركنان دستگاه مالياتي
 6. عدم توانايي دستگاه مالياتي براي اثبات بي‌طرفي خود در فرآيند تشخيص ماليات
 7. مميزي ضعيف
 8. احساس وجود نداشتن عدالت مالياتي
 9. ديدگاه منفي مردم نسبت به ماليات
 10. ضعف فرهنگ‌سازي مالياتي
 • خود تشخيصي

محيط مالياتي صراحتا رو به تحول و تغيير و پيچيدگي مي‌رود. برهمين اساس حركت مديريت مالياتي در دوران معاصر به سوي سيستم خودتشخيصي است. سيستم خودتشخيصي بر اين برهان استوار است كه مودي بيش از هر كس ديگري به اوضاع و احوال مالي و درآمدي خويش آگاه است.

 • اطلاع‌رساني

يكي از وظايف مديريت مالياتي آگاهي رساندن به موديان براي سهولت بيشتر كار و مطلع نمودن مردم در مقابل قوانين مالياتي است. آگاهي مردم از آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و تصميمات سازمان مالياتي از مشكلات آتي مي‌كاهد و موجب تمكين و فرمانبرداري موديان مي‌شود.

از طرف ديگر ارائه خدمات و كمك به موديان موجب اعتماد موديان به سيستم مالياتي مي‌شود. هركس به راحتي مي‌تواند بفهمد كه كمك خوب، ميزان اعتماد به سيستم مالياتي را بالا مي‌برد؛ اما عوامل زياد ديگري وجود دارد كه به بالا بردن ميزان اعتماد موديان كمك مي‌كند.

 • حقوق مالياتي

بنا به تعريف، حقوق عبارت است از مجموعه ضوابط و نظاماتي كه روابط بين افراد با يكديگر و روابط افراد با دولت‌ها را معين مي‌كند. حقوق از يك منظر به دو شاخه داخلي- خارجي و بين‌الملل تقسيم مي‌شود و هركدام از اين شاخه‌ها داراي دو شاخه فرعي به نام‌هاي عمومي و خصوصي مي‌باشند. در اين بين حقوق مالياتي كه راجع به مقررات مالياتي و مزاياي اجراي آن بحث مي‌كند، يكي از رشته‌هاي حقوق داخلي عمومي است.

بدين ترتيب با توجه به حقوق مالياتي و جايگاه آن در جامعه، گام بعدي شناخت افراد نسبت به اين حقوق است كه لازمه تحقق اين امر بسترسازي مناسب از جانب سازمان مربوطه به منظور فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم در جهت آگاهي افراد جامعه نسبت به اين حقوق است.

انجام اين عمل ضمن جلوگيري از تضييع حقوق دولت و ملت موجبات جلوگيري از فساد اداري را فراهم آورده و همچنين در اعتمادسازي نسبت به سازمان متبوعه حايز اهميت است. بدين ترتيب مشخص مي‌شود كه قرن حاضر و آينده جايگاه ظهور آگاهي افراد در برابر حقوق قانوني خود و شرايط حصول آن است.

 • مديريت منابع سازماني

منابع سازمان شامل مديران و كاركنان، تخصيص سالانه بودجه، تسهيلات و تجهيزات زيربنايي شامل ساختما‌ن‌ها، خودروها، تجهيزات اداري، بايگاني و... است.

نيروي انساني، ستون اصلي هر سازمان است. درجات مختلفي از پيچيدگي‌ در شغل‌ها و وظايف مربوط به سطوح يا طبقات گوناگون موجود در يك سلسله‌مراتب وجود دارد. متصديان مشاغل در اين شغل‌ها و سطوح به درجات خاصي از توانايي‌ها، دانش، مهارت و تجربه نياز دارند.

به منظور اطمينان از اينكه كاركنان مشاغلي را اشغال كرده‌اند كه سطح مسووليت‌هاي آن با توانايي‌هاي آنها منطبق است، سازمان مجموعه‌اي از ابزارهاي مديريتي را در اختيار دارد. يكي از اين ابزارها، ارزيابي عملكرد، كارآيي و تاثيرگذاري كارمند است. اين كار كه معمولا بدون تبعيض بين خصوصيات افرادي كه مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند، انجام مي‌شود، بايد بتواند اين برابري و انطباق را تضمين و تنظيم كند. در اين راستا آشنايي با مفاهيمي چند، پيرامون نيروي انساني لازم مي‌نمايد.

 • شايسته‌سالاري

شايستگي؛ يعني كارآمدي و باكفايتي و بدين مفهوم است كه كسي براي انجام كار خاصي، توانايي و شايستگي لازم را داشته باشد. شايسته‌سالاري عبارت است از قرار گرفتن بهترين فرد در مناسب‌ترين جا و شايسته محوري ايجاد شرايط مناسب براي توسعه و اثربخشي شايستگي‌هاي فردي است.

شايستگي فردي مجموعه ويژگي‌هايي است كه براي ايفاي نقش يا انجام وظيفه يك فرد در سازمان ضرورت دارد و كار او را اثربخش مي‌كند. يك فرد شايسته به خودي خود نمي‌تواند براي سازمان نقش موثر ايفا كرده و اثربخش باشد، مگر اينكه سازمان شرايط لازم را برايش فراهم كند. ايجاد اين شرايط در كليه اركان مديريت منابع انساني، معناي واقعي شايسته محوري است.

 • آموزش

از ديگر مباحث عمده در مديريت منابع انساني نقش آموزش در بهبود مهارت‌ها و دانش كاركنان مي‌باشد توسعه دوره‌هاي آموزشي در زمينه‌هاي تخصصي و رفتاري ماموران مالياتي سبب كاهش موارد اختلاف ايجاد رضايت‌مندي موديان و نهايتا بهبود عملكرد آنان مي‌شود.

 • بهره‌وري

يكي ديگر از مباحثي كه در مبحث مديريت مالياتي گنجانيده مي‌شود، توجه مديران مالياتي به فرآيند مديريت بهره‌وري مي‌باشد؛ به گونه‌اي كه بتوانند در خصوص چگونگي عملكرد سازمان‌ها، گروه‌ها و انسان‌ها تصميم‌گيري كنند تا با مشكلات ناشي از عدم رشد بهره‌وري مواجه نشوند.

در ديدگاه مديران بهره‌وري، همه جنبه‌هاي سازماني را كه در كاركرد موثر سازمان اهميت دارند، شامل مي‌شوند. اين رويكرد شامل كارآيي و اثربخشي كيفيت خدمات و محصولات رضايت‌ مشتريان و مانند آن است.

 • حقوق و دستمزد

يكي از بنيادي‌ترين طرق جهت بازسازي سازمان و ايجاد تغييرات رفتاري در بين كاركنان ايجاد انگيزش در بين آنان است. مديران كارآمد و دگرگون‌ساز به تجربه دريافته‌اند كه اگر خواهان حفظ سطح انگيزه در افراد تحت نظارت خود در حد مطلوب هستند، لازم است در فواصل زماني منطقي، حقوق و دستمزد كاركنان را تعديل كنند.

 • فساد اداري

از ديگر پارامترهاي قابل بحث در رابطه با نيروي انساني سازمان‌ها و از جمله سازمان امور مالياتي كشور كه درايت بسيار دقيقي را مي‌طلبد، فساد اداري است.

شايد ساده‌ترين تعريفي را كه بتوان از فساد اداري ارائه داد: استفاده غيرقانوني از اختيارات اداري – دولتي براي نفع شخصي باشد. قوانين پيچيده، زمينه را براي حسابرسان مالياتي

رشوه خوار فراهم مي‌كند تا با موديان متخلف كه شناسايي كرده‌اند به معاملات پنهاني بپردازند. به علاوه قوانين پيچيده حجم كار مديريت مالياتي را از طريق افزايش هزينه حسابرسي و رسيدگي به اعتراضات بالا مي‌برد. در رابطه با انواع فساد اداري 24 نوع مختلف به عنوان انواع فساد اداري معرفي گرديده كه فساد مالياتي به عنوان يكي از انواع فساد اداري مطرح مي‌باشد.

فساد مالياتي مي‌تواند شامل مواردي باشد كه بعضي از موديان مالياتي براي كاهش بدهي مالياتي خود ماموران تشخيص ماليات را تطميع كرده‌اند و نيز مي‌تواند شامل تاخير در رسيدگي به پرونده‌هاي مالياتي در معدودي از ارزيابي‌هاي مالياتي به منظور اخذ رشوه باشد.

پيامد صريح شيوع فساد اداري آن است كه اعتماد و وفاداري مردم را نسبت به دستگاه‌هاي دولتي كاهش داده و تنبلي و بي‌كفايتي را گسترش مي‌دهد. از طرف ديگر، هزينه انجام كارها اضافه مي‌شود، اعتقادات و ارزش‌هاي اخلاقي جامعه كم‌رنگ مي‌شود.

همچنين فساد باعث تضعيف روحيه افراد درستكار و كاهش انگيزه تلاش و فعاليت سازنده براي پيشرفت و توسعه جامعه مي‌شود. مشكل ديگر آن است كه فساد، فساد مي‌آورد.

 • مديريت قوانين و مقررات

مهم‌ترين عامل موثر در تضعيف مديريت مالياتي، پيچيدگي بيش از حد قوانين مالياتي و باري است كه اين مساله بر قابليت‌هاي اجرايي محدود بسياري از كشورهاي در حال توسعه تحميل مي‌كند. ساده‌سازي قوانين و روش‌هاي مالياتي مي‌تواند سبب آسان كردن تمكين موديان و كارآتر كردن  مديريت مالياتي بشود. قانون پيچيده مالياتي از يك سو تمكين ماليات‌دهنده‌اي را كه مي‌خواهد قانون را رعايت كند، مشكل‌تر مي‌نمايد و از سوي ديگر فرار  او را در صورتي كه قصد فرار مالياتي داشته باشد، ساده‌تر مي‌كند.

قانون خوب بايد داراي ويژگي‌هاي خاصي همانند قابليت درك آسان، سازماندهي، كارآيي و انسجام باشد. قابل درك بودن عبارت است از: اتخاذ تدابيري براي آنكه خواندن و پيروي از قانون آسان‌تر باشد. هر چه عبارت قانون كوتاه‌تر باشد، درك آن نيز در زمان كوتاه‌تري انجام مي‌شود و بار تمكين سبك‌تر خواهد شد. از طرف ديگر بيان انديشه‌اي با كلمات بسيار اندك، به طوري كه متن قانون جنبه مرموز پيدا كند و درك‌ آن منوط به مطالعه‌اي دقيق باشد، قطب افراطي ديگري است كه بايد از آن پرهيز كرد و نكته مورد توجه اين است كه صرفا هيچ‌گونه لغت فاقد كارآيي و غيرضروري را نبايد در قانون آورد.

استفاده از زبان ساده در تهيه قانون يكي از شيوه‌هاي افزايش قابليت درك قانون است. همچنين سازماندهي منطقي قانون، موجب تسهيل درك مطالب مي‌شود. سازماندهي مطلوب ايجاب مي‌كند كه مقررات مربوط به موضوعي خاص در كنار يكديگر گروه‌بندي شوند. كارآيي قانون؛ يعني ظرفيت قانون براي فراهم آوردن شرايط لازم در اجراي سياست مطلوب مالياتي به گونه‌اي كه اين سياست كارآ و موثر واقع شود. به هنگام تهيه و تنظيم قانون براي حصول اطمينان از كارآيي قانون بايد به اجراي آينده قانون انديشيد.

مفهوم انسجام مي‌تواند به معني ارتباط معني‌دار عناصر يك قانون با يكديگر باشد. به عبارت ديگر قانون مالياتي علاوه بر انسجام با ساير مقررات و قوانين عام بايد با عناصر دروني و بخش‌هاي مختلف خود نيز تناسب و هماهنگي داشته باشد.

 • مديريت منابع اطلاعات

در دنياي امروزي، اطلاعات از مهم‌ترين و سريع‌ترين منابعي است كه در حال تغيير مي‌باشند. قابليت‌ها و توانايي‌هاي افراد در كاربرد كامپيوتر و ارتباط از راه دور به سرعت در حال رشد است. اهميت رشد اطلاعات در حرفه و شغل، تحصيلات و تحقيق در زندگي روزمره و همچنين توسعه زيربنايي اطلاعات، چالش‌ها و فرصت‌هاي جديد و عمده‌اي را خلق كرده است.

همكاري و هماهنگي در يك سازمان تنها از طريق توزيع و مبادله اطلاعات بين افراد، واحد‌هاي مختلف سازمان و بين‌سازماني و محيط ميسر است. در حقيقت توزيع، انتقال و مبادله اطلاعات فرآيندي است كه مي‌تواند مراكز مختلف تصميم‌گيري را در سازمان به صورت موزون و هماهنگ به يكديگر متصل كند.

بدون اطلاعات سازمان نمي‌تواند با موفقيت به كار خود ادامه دهد. وقتي از اطلاعات به عنوان يك منبع سازماني ياد مي‌شود، اين تصور ذهني صحيح به وجود مي‌آيد كه مي‌بايست اطلاعات را به عنوان يكي از منابع سازمان، به طور صحيح مديريت كرد. اطلاعات منبعي است كه در سازمان پخش شده است و جريان دارد و لازم است براي ايجاد هماهنگي و كنترل بر آن، واحد كنترل اطلاعات تحت‌نظر مديريت واحدي قرار گيرد.

از جنبه سازماني، مديريت منابع اطلاعات بايد در رده‌هاي بالاي سازمان قرار داشته باشد تا استراتژي سازمان را بهتر لمس كند و از جنبه برنامه‌ريزي بايد از چارچوب كلي برنامه‌ريزي سازمان پيروي كند كه بتواند در رابطه با مسائل خاصي، تكنولوژي اطلاعات و استراتژي‌هاي لازم را هماهنگ با خط‌مشي‌هاي سازمان اتخاذ كند.

مديريت منابع اطلاعات سازماندهي و تهيه و تحويل اطلاعات را به منظور پشتيباني از نيازهاي سازمان انجام مي‌دهد و تلاش مي‌كند با بصيرت و دانايي كافي اطلاعات موردنياز مديران را از منابع مختلف پيدا كند و نرم‌افزارهاي مناسب را براي نگهداري آنها فراهم كند.

اميد است مسوولان و مديران نظام مالياتي كشورمان نيز با به كارگيري دانش نوين، درايت كامل و مديريت ارزنده خود بتوانند سازمان امور مالياتي را در طي مسير خود، به منظور انجام رسالت مهمي كه برعهده آن گذاشته شده است، ياري رسانند.حركت به چپ
حركت به راست


مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران

 
http://irandoc.ac.ir/irandoc/irandoc.html
 

مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران

 
http://www.irandoc.ac.ir/
 

پارس آتي نگر

 
http://www.parsatinegar.com/Farsi/Article.asp?cati
 

شبکه زنان کارآفرين

 
http://www.wenet.ir/index.php?option=com_content&t
 

شبکه زنان کارآفرين

 
http://www.wenet.ir/index.php?option=com_content&t
 

شبکه زنان کارآفرين

 
http://www.wenet.ir/index.php?option=com_content&t
 

شبکه زنان کارآفرين

 
http://www.wenet.ir/index.php?option=com_content&t
 

شبکه زنان کارآفرين

 
http://www.wenet.ir/index.php?option=com_content&t
 

شبکه زنان کارآفرين

 
http://www.wenet.ir/index.php?option=com_content&t
 

شبکه زنان کارآفرين

 
http://www.wenet.ir/index.php?option=com_content&t
 

شرکت نسل آينده

 
http://www.develop.ir/articles.asp
 

انجمن سراميك ايران

 
http://www.icers.ir/outputPub.php
 

انجمن سراميك ايران

 
http://www.icers.ir/InputPub.php
 

انديشگاه شريف

 
http://www.sharifthinktank.com/(wpd3rf554nzxu2edof
 

اولين پايگاه اطلاع رساني تخصصي فناوري اطلاعات

 
http://www.itiran.com/?type=article
 

بانك رفاه

 
http://www.bankrefah.ir/fa/researches/default.asp
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/article/Directory.asp
 

راهكار مديريت

 
http://www.mgtsolution.com/lists/articles/
 

سازمان بورس اوراق بهادار تهران

 
http://search.tse.ir/search/index.html?gId=2
 

سازمان توسعه و نو سازي معادن و صنايع معدني ايران

 
http://www.imidro.org/EducationArticle/Articles.as
 
1 2 3 4


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است