صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 10154                                               
واژه‌نامه تخصصي فعاليت‌هاي معدني
دانستني منبع
واژه‌نامه تخصصي فعاليت‌هاي معدني عنوان
نويسنده
1386/09/19 تاريخ

توضيح و تشريح واژگان تخصصي معدن

خلاصه
صندوق سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

اسم: آتشبار

معني: شخصي که مسئوليت عمليات آتشباري را به عهده دارد .

اسم: آتشباري

معني: به عمليات خرج گذاري و انفجار مواد منفجره براي تخريب سنگ آتشباري گفته مي شود .

اسم: اجازه برداشت

معني: مجوزي است که از طرف وزارت صنايع ومعادن براي تأمين مصالح ساختماني مورد نياز طرحهاي عمراني و برداشت واريزه‏ها و ذخاير محدود و جزئي و نيز عمليات آزمايشگاهي صادر مي‏شود.

اسم: استخراج

معني: مجموعه عملياتي است که به منظور جدا کردن کانه از کانسار و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام مي‏گيرد.

اسم: اکتشاف

معني: تجسس ارادي به منظور يافتن کانسار است که شامل عملياتي از جمله موارد زير مي‏باشد: 1- آثاريابي و نمونه‏برداري و آزمايشات کمي و کيفي. 2- بررسيهاي زمين شناسي ژئوفيزيکي و ژئوشيميايي مانند آنها و انجام اموري که براي اين گونه بررسي‏ها لازم باشد. 3- حفاري روباز و زيرزميني. 4- تعيين شکل و کيفيت و کميت ذخيره معدني و تهيه نقشه‏هاي مربوطه.

اسم: بهره‏برداري

معني: مجموعه عملياتي است که به منظور استخراج و کانه آرايي و به دست آوردن مواد معدني قابل فروش انجام مي‏گيرد.

اسم: بونکر

معني: محلي براي تخليه و انباشت سنگ مي باشد .

اسم: پذيرگاه

معني: محل توقف بارگيري و تحليه واگنها و انجام وظايف مختلف زيرزميني که معمولاً در محل ارتباط با چاه قائم يا چاه مايل در زيرزمين احداث مي شود .

اسم: پروانه اکتشاف

معني: مجوزي است که براي انجام عمليات اکتشافي مواد معدني در محدوده مشخص از طرف وزارت صنايع ومعادن صادر مي‏شود.

اسم: پروانه اکتشاف – پروانه بهره برداري

معني: طبق مواد مندرج در قانون معادن و آئين نامه اجرائي آن تعريف مي شود.

اسم: پروانه بهره‏برداري

معني: مجوزي است که توسط وزارت صنايع ومعادن براي بهره‏برداري از معادن در محدوده‏اي که مشخص شده است صادر مي‏گردد.

اسم: تونل

معني: حفاري زيرزميني افقي يا تقريباً افقي است .

اسم: تونل شيب دار

معني: تونل هايي که تا حدود 18 درجه شيب داشته باشند.

اسم: چال

معني: سوراخي که در سنگ براي قرار دادن ماده منفجره حفر مي شود.

اسم: چاه مايل

معني: حـفاري مايـلي که به سطـح زمين راه داشـته و داراي شـيب بين 18 درجه تا 90 درجه باشد و براي باربري مورد استفاده قرار مي گيرد.

اسم: چاه يا چاه قائم

معني: حفاري قائـم يا با شـيب 90 درجه است که به سطـح زميـن راه داشـته باشـد و معمولاً براي باربري مورد استفاده قرار مي کيرد.

اسم: حقوق دولتي

معني: عبارت است از درآمد دولت ناشي از استخراج بهره‏برداري و برداشت هر واحد از ماده يا مواد معدني.

اسم: خاک رس معمولي

معني: خاکي است که براي ساختن خشت و آجر معمولي (غيرنسوز) به کار مي‏رود و نيز در عمليات ساختماني و راه‏سازي و کشاورزي از آن استفاده مي‏شود.

اسم: خاک صنعتي

معني: خاکي است که به علت داشتن خواص فيزيکي و شيميايي خاص مصارف صنعتي مختلف دارد.

اسم: خرجگذاري

معني: قرار دادن مواد منفجره در داخل چال است .

اسم: دويل

معني: حفـاري زيـرزميني شيبـدارو با سطـح مقطع نسبتاً کوچک که معمولاً به طرف بالا خفاري مي شود و براي منظور هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد.

اسم: ذخيره معدني (کانسار)

معني: تمرکز و يا انباشت طبيعي يک يا چند ماده معدني در زير يا روي زمين و يا محلول در آب مي‏باشد.

اسم: راه مورب

معني: به انواع راهروهاي شيبدار راه مورب گفته مي شود .

اسم: سنگ تزئيني

معني: سنگهاي متبلور و غيرمتبلور رسوبي آذرين و دگرگوني که حاوي کانه قابل تفکيک در شرايط کنوني نبوده و عمل آوري آنها نظير برش و صيقل رايج و مقرون به صرفه باشد از قبيل مرمر شبه مرمر (مرمريت) تراورتن گرانيت و امثالهم.

اسم: سنگ لاشه و ساختماني

معني: سنگهاي مختلف موجود در طبيعت که حاوي کانه قابل تفکيک در شرايط کنوني نبوده و عمل آوري آن رايج و معمول و يا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخيص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئيني نيست و عموماً در پي يا ديوارچيني ساختمانها راه‏سازي و ديواره‏سازي و امور نظير آن به کار مي‏رود.

اسم: شن و ماسه معمولي

معني: شن و ماسه‏اي که حاوي کاني‏هاي با ارزش نبوده و يا تفکيک آنها مقرون به صرفه نباشد و عمدتاً در کارهاي ساختماني راه‏سازي بتن ريزي و نظاير آن استفاده مي‏گردد.

اسم: طرح بهره‏برداري

معني: طرحي است که در آن جزئيات برنامه‏هاي اجرايي براي بهره‏برداري از معدن و زمان‏بندي اجراي عمليات و ساير اطلاعات براساس شناسنامه معدن در نمونه فرمهاي ويژه وزارت معادن و فلزات توسط عاملين بهره‏برداري درج مي‏گردد.

اسم: فرآوري

معني: شامل کليه عملياتي است که بر روي مواد خام معدني يا کانه آرايي شده آنها انجام و در نتيجه موجب توليد مواد اوليه صنعتي مي‏شود

اسم: فشنگ

معني: به هر قطعه ماده منفجره جامد (معمولاً انواع ديناميت) گفته مي شود .

اسم: کانه

معني: معدني يا کانيهاي موجود در کانسار که داراي ارزش اقتصادي است

اسم: کانه آرايي

معني: عبارت است از کليه عمليات فيزيکي شيميايي و يا فيزيکوشيميايي که به‏منظور جدا کردن قسمتي از مواد باطله از کانه و يا تفکيک کانه‏ها از يکديگر انجام مي‏گيرد.

اسم: گاز ذغال

معني: گازي که در کانسارهاي ذغال سنگ همراه با ساير هيدروکربورها وجود دارد و عمدتاً از متان تشکيل شده است . اين گاز چنانچه به نسبت معيني با هوا مخلوط شود قابليت انفجار پيدا مي کند .

اسم: گالري-راهرو

معني: انواع حفاريهاي زيرزميني و معمولاً با طول زياد است .

اسم: گواهي کشف

معني: تأييديه‏اي که توسط وزارت صنايع ومعادن پس از اتمام عمليات اکتشافي و کشف کانه به نام دارنده پروانه اکتشاف صادر مي‏شود.

اسم: ماده معدني (کاني)

معني: هر ماده يا ترکيب طبيعي که به صورت جامد يا گاز يا مايع و يا محلول در آب در اثر تحولات زمين شناسي به وجود آمده است.

اسم: محل انباشت مواد

معني: محلي است خارج از کارگاههاي استخراج و تونلها و چاهها که مواد مستخرجه در آنجا انباشته مي‏شود.

اسم: مسؤل معدن يا سرپرست معدن

معني: شخصي است که توسط دارنـده پروانـه عمليات به اين سمـت منصوب مي شود و مسـئوليـت کليه عمليات معدن را به عهده دارد .

اسم: مسئول ايمني

معني: مسئول ايمني هر معدن نظارت بر ايمني عمليات معدن را به عهده داشته توسط مسئول يا سرپرست معدن به اين سمت منصوب مي شود . طبق ماده 65 آئين نامه اجرائي قانون معادن ضوابط و حدود صلاحيت مسئول ايمني از طريق وزارت کار و امور اجتماعي با هماهنگي وزارت صنايع و معادن تعيين مي شود . جانشين مسئول ايمني نيز تابع همين شرايط است .

اسم: مسئول فني

معني: طـبق ماده 66 آئين نامه اجـرائي قانـون معـادن مسئـول فني عمليات کسـي است که اداره کليه امور فني معدن به عهده اوست و توسـط دارنده پروانه عمليـات از ميـان افراد واجـد شـرايـط انتـخاب و به وزارت صنايع و معـادن معـرفي مي شود و طبـق ماده 65 آئـين نامه اجـرائـي ضوابـط و حدود صلاحيت مسـئولين فـني معادن تا تصـويب و اصـلاح قانـون نظام مهنـدسي معـدن توسـط وزارت صنايع و معادن تعيين مي شود .

اسم: معادن بلامعارض

معني: به معادني اطلاق مي‏شود که فاقد بهره‏بردار بوده و يا واگذاري آن از نظر اين قانون منعي نداشته باشد.

اسم: معدن

معني: ذخيره معدني است که بهره‏برداري از آن مقرون به صرفه باشد.

اسم: مهندس ناظر

معني: شخصي است که طبق ماده 69 آئين نامه اجرائي قانون معادن تعيين مي شود و از طرف وزارت صنايع و معادن مامور نظارت و کنترل عمليات معدني است.

اسم: مواد باطله

معني: عبارت است از موادي که در نتيجه استخراج يا کانه آرايي از کانه جدا مي‏گردد.

اسم: مواد معدني طبقه چهار

معني: عبارت هستند از: کليه مواد پرتوزا اعم از اوليه و ثانويه. تبصره - طبقه آن دسته از مواد معدني مرتبط با محدوده طبقات يک و دو که در طبقه‏بندي فوق مشخص نشده يا مورد ترديد باشد و نيز طبقه موادي شامل چند ماده از يک طبقه و موادي از طبقه ديگر برحسب نوع اهميت و ارزش اين مواد توسط وزارت معادن و فلزات تعيين مي‏شود.

اسم: مواد معدني طبقه دو

معني: عبارت هستند از : 1- آهن طلا کرم قلع جيوه سرب روي مس تيتان آنتيموان موليبدان کبالت تنگستن کادميوم و ساير فلزات. 2- نيتراتها فسفاتها براتها نمکهاي قليايي سولفاتها کربناتها کلرورها (به استثناي مواد ياد شده در طبقه يک) و نظاير آنها. 3- ميکا گرافيت تالک کائولن نسوزها فلدسپات سنگ و ماسه سيليسي پرليت دياتوميت زئوليت بوکسيت خاک سرخ خاک زرد خاکهاي صنعتي و نظاير آنها. 4- سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي مانند الماس زمرد ياقوت يشم فيروزه انواع عقيق و امثال آنها. 5- انواع سنگهاي تزئيني و نما. 6- انواع زغال سنگها و شيلهاي غيرنفتي. 7- مواد معدني قابل استحصال از آبها و نيز گازهاي معدني به استثناي گازهاي هيدروکربوري.

اسم: مواد معدني طبقه سه

معني: عبارت هستند از: کليه هيدروکربورها به استثناي زغال سنگ مانند: نفت خام گاز طبيعي قير پلمه سنگهاي نفتي سنگ آسفالت طبيعي و ماسه‏هاي آغشته به نفت و امثال آنها. قير پلمه سنگهاي نفتي و سنگ آسفالت طبيعي در صورتي که مورد عمل وزارت نفت شرکتها و واحدهاي تابعه و وابسته به آن وزارت نباشد جزو معادن طبقه دو محسوب مي‏گردد.

اسم: مواد معدني طبقه يک

معني: عبارت هستند از : سنگ آهک سنگ گچ شن و ماسه معمولي خاک رس معمولي صدف دريايي پوکه معدني نمک آبي و سنگي مارن سنگ لاشه ساختماني و نظاير آنها.

اسم: مواد ناريه- مواد منفجره

معني: موادي که قابليت انفجار داشته و در معدن براي تخريب سنگ مورد استفاده قرار مي گيرد .حركت به چپ
حركت به راست


دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 
http://www.sbmu.ac.ir/eshteghal/pages/ghavanin%20v
 

سازمان بازرگاني استان فارس

 
http://www.farscommerce.com/ir/stat/mafahim.doc
 

مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي امير كبير

 
http://www.karafariny.com/dictionary.asp
 

پايگاه اطلاع‌رساني خدمات مهندسي و صنايع برق

 
http://www.sabainfo.com/dictionary-fa.html
 

جشنواره كارآفريني شيخ بهايي

 
http://www.shef.ir/framework.jsp?SID=15
 

مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي اميركبير

 
http://www.karafariny.com/idioms.asp
 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است