صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 11120                                               
عناوين مرتبط منبع
عناوين پژوهشي انجام يافته درموسسه آموزش از راه دور عنوان
نويسنده
1386/05/31 تاريخ

فهرست عناوين پژوهشي، پايان‌نامه ها و كتب علمي انجام يافته درموسسه آموزش از راه دور

خلاصه
موسسه آموزش از راه دور مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

عناوين پزوهشي انجام يافته درموسسه آموزش از راه دور

 
1-  تدوين استراتژي آموزش الکترونيکي مؤسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش  گزارش تدوين استراتژي الکترونيکي مؤسسه
 
2- تدوين استراتژي آموزش الکترونيکي مؤسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش گزارش مباني نظري
 
3- تدوين استراتژي آموزش الکترونيکي مؤسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش گزارش مطالعات محيطي
 
4- تدوين استراتژي آموزش الکترونيکي مؤسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش گزارش مطالعات تطبيقي
 
5- تدوين استراتژي آموزش الکترونيکي مؤسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش گزارش شناخت وضعيت موجود مؤسسه
 
6- تدوين استراتژي آموزش الکترونيکي مؤسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش مدارس مجازي دنيا
 
7-
 گزارش بررسي همکاريهاي بين المللي و اجرايي از طريق تعامل و تطبيق شرزايط مدارس الکترونيکي با کشورهاي ميزبان
 
8- مفاهيم اوليه ومطالعات تطبيقي سيستم هاي آموزش از راه دور و فراگيري الکترونيکي از راه دور
 
9- ساختار کلان نظام سازماني و اجرايي مؤسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش
 
10- مروري بر استاندارد IMS .
 
11- مروري بر استاندارد SCORM 
 
12- مدل تجمعي مطالب و محتويات SCORM
 
13- محيط زمان اجراي SCORM
 
                                                                                                                                                                   

 عناوين پايان نامه هاي انجام يافته و در دست اقدام آموزش از راه دور

 
 
1- امکان سنجي استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازي در وزارت آموزش و پرورش کشور ،  ( پژوهشگر : فهميه نصيري ، 1382 ) .
 
2- بررسي اثر بخشي مراکز آموزش از راه دور متوسطه وابسته به مؤسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش از ديدگاه مديران و دبيران 
مراکز،در سال تحصيلي 84-83 ، ( پژوهشگر :  سيد علي حسيني : 1384 ) .
 
3- مطالعات تطبيقي جهاني و امکان سنجي اجراي آموزش غير حضوري و از راه دور،( محسن فرمهيني فراهاني 1375) .
 
4- ارزيابي مدلها و ابزراهاي سنجش آمادگي الکترونيکي و انتخاب مدل ( مدلهاي ) مناسب براي ايران ، ( سيد نعمت ا... هوسي 1383 ) .
 
5- امکان سنجي آموزش از راه دور از طريق اينترنت کتابداري و اطلاع رساني در ايران / محمد حسن زاده ؛ ؛ به راهنمايي : علي شکوهي . 1381 .
 
6- بررسي راهبردهاي عملي استفاده از آموزش از راه دور براي نوسوادان بزرگسال دوره پاياني مناطق تهران / يوسف رضا چگيني ؛ به راهنمايي : زهرا صباغيان 1377-78.
 
7- آموزش هنر توسط امکانات تکنولوژيکي/ شبنم زنده زبان ؛ به راهنمايي : جواد پويان 1376.
 
8- شناسايي نيازهاي آموزشي مديران مراکز مجري آموزش از راه دور وابسته به وزارت آ. پ در سال تحصيلي 85-84 پژوهشگر علي داستاني حسين آبادي ? دانشگاه شهيد بهشتي .
 
9- ارزشيابي آئين نامه هاي آموزشي آموزش از راه دور در مقطع متوسطه از ديدگاه مديران ، دبيران و دانش آموزان ، ( پژوهشگر : اعظم جمشيدي توانا ) .
 
10- ارائه طرح روش  توليد محتواي الکترونيکي  و نمونه سازي ، با قابليت استفاده و کاربردي مجدد (پژوهشگر احسان نبوتي  ارديبهشت 1386 ).
 
                       

عناوين کتب علمي به چاپ رسيده در موسسه آموزش از راه دور

 
 1- مقدمه اي براي آموزش از راه دور راهبردهايي براي مشاوران مراکز آموزش از راه دور
 
2- راهبردهايي براي مديران مراکز آموزش از راه دور
 
3- راهبردهايي براي دبيران مراکز آموزش از راه دور
 
4- آموزش الکترونيکي در آموزش از راه دور
 
5- يادگيري باز و از راه دور
 
6- مجموعه مقالات آموزش از راه دور
 
7- آموزش از راه دورحركت به چپ
حركت به راست


بررسي مسائل تاثيرگذار بر كارآفريني زنان

 

بررسي مسائل تاثيرگذار بر كارآفريني زنان

 

مزاياي انجام كار به‌صورت مشترك

 

روش‌هايي براي تشويق تيم‌هاي موفق سازمان

 

مطالعه نقش كارآفريني زنان در كاهش آسيب هاي اجتماعي

 

مطالعه اي تئوريكي از نتايج تحقيقات تجربي كارآفريني زنان

 

ارائه يك نوع شناسي از نقش عوامل روانشناختي موثر بر كارآفريني زنان

 

بررسي عوامل كارآفريني زنان در توسعه اقتصادي كشور ايران

 

موانع توسعه ي كارآفريني و اقتصادي اشتغال زنان در جامعه كشور

 

كارآفريني زنان فارغ التحصيل ، موانع و چالش ها

 

زنان معدنكار رويكرد نويني در كارآفريني

 

نقشهاي رقابتي اصول و ارزشهاي تعاون

 

كارآفريني زنان ايران تقويت توسعه اقتصادي

 

راهنماي موفقيت در كار مجازي

 

گسترش كار آفريني زنان

 

اشتغال زنان ايران

 

ترميم نا‌برابري‌هاي جنسيتي بازار كار

 

چتر حمايت بر اشتغال خانگي بگشائيم

 

ايده هاي كار آفرينانه در كسب و كار زنان

 

قرن كارآفريني زنان

 
1 2 3

بانك رفاه

 
http://www.bankrefah.ir/fa/researches/default.asp
 

سازمان همياري اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهها

 
http://www.eshteghal.ir/?CID=1_214
 

معاونت پژوهشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري

 
http://www.research.gov.ir/portal/Home/
 

شهرك فنآوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي

 
http://www.foodtechpark.com/Servicecenter_10_3.asp
 

آينده پژوهي چين

 

رونق تجاري سازي از طريق نظام مالياتي اختراعات

 

نظر كارشناسي:لايحه اعطاي تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در روستاها با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته، عشايري و مرزي

 

گزارش نظارتي درباره اجراي قوانين مربوط به محيط كسب وكار؛ تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار

 

وضعيت ايران در گزارش انجام كسب وكار بانك جهاني، 2017

 

الگوي تأمين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط 8. توسعه نهاد ضمانت اعتبار

 

بايسته هاي برنامه ريزي توسعه با توجه به تجربه كشورهاي ژاپن، كره جنوبي، چين و هند

 

كارشناسي: «لايحه اعطاي تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در روستاها ...

 

انقلاب صنعتي جديد خطر در كمين همه مشاغل

 

فرصتي براي ايجاد يك رابطه برد-برد همكاري شركت‌هاي بزرگ و استارت‌آپ‌ها

 

پنج ركن اصلي در توسعه كار‌آفريني ديجيتال (تجربه اتحاديه اروپا در حمايت از كارآفريني ديجيتال)

 

مفهوم مقررات دست و پا گير و تبيين آثار آن بر محيط كسب و كار

 

بررسي وضعيت پارك هاي علم و فناوري كشور

 

وضعيت استارت آپ ها در ايران

 

گزارش پايش و بهبود نظام كارآفريني ايران

 

گزارش طرح كسب و كار و اشتغال پايدار-استان مازندران

 

گزارش طرح كسب و كار و اشتغال پايدار-استان سيستان و بلوچستان

 

بررسي و تحليل گرايش به خوداشتغالي در بين دانشجويان

 

بررسي مهارتهاي شخصيتي كارآفرينانه جوانان روستايي

 

وضعيت اشتغال در مناطق روستايي ايران طي سال هاي 1385 ـ 1335 (مطالعه موردي: مناطق روستايي استان اصفهان)

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است