صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد:                                                
عناوين مرتبط منبع
محدوديت هاي اشتغالزايي عنوان
ايمان نوربخش نويسنده
1396/02/13 تاريخ

معضل بيكاري و اشتغال يكي از مهم‌ترين دغدغه‌ها و مطالبات مردمي است. براي حل اين معضل راه‌هاي متفاوتي را مي‌توان در پيش گرفت، اما در هر صورت بايد به چند محدوديت توجه داشت.

خلاصه
بازار نيوز مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

اولين محدوديت، وضعيت مالي دولت است كه در حال حاضر به‌گونه‌اي است كه با توجه به انبوه بدهي‌هاي معوقه به افراد، شركت‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي، امكان پذيرش تعهد و بدهي جديد را ندارد؛ بنابراين هر طرحي كه براي ايجاد اشتغال مطرح مي‌شود، نبايد بار مالي سنگيني براي دولت ايجاد كند.

محدوديت دوم زمان‌‌بر بودن ايجاد اشتغال است. مساله اشتغال و كاهش نرخ بيكاري نياز به راه‌حل بلندمدت و چندساله دارد و با توجه به افزايش متقاضيان بازار كار هيچ دولتي در كشور توانايي نخواهد داشت كه در مدتي كوتاه براي همه اين افراد شغل ايجاد كند. علاوه‌بر اين بايد در نظر داشت كه بدون افزايش رشد توليد ناخالص داخلي امكان ايجاد اشتغال وجود نخواهد داشت. رشد توليد داخلي تنها از طريق سرمايه‌گذاري، افزايش صادرات و افزايش درآمد‌هاي ارزي كشور محقق مي‌شود. دولت با توجه به وضعيت مالي خودش فعلا امكان سرمايه‌گذاري جديد را ندارد؛ بنابراين تنها منبع سرمايه‌گذاري منابع بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري خارجي خواهد بود. افزايش سرمايه‌گذاري خارجي به‌خصوص استفاده از سرمايه ايرانيان خارج از كشور، افزايش درآمدهاي ارزي كشور از طريق افزايش صادرات، توسعه صنايع ارزآور مانند گردشگري و رفع موانع توليد و كسب‌و‌كار داخلي از راه‌هاي اصلي براي ايجاد اشتغال است و البته براي اجراي كامل هر كدام از آنها موانعي وجود دارد كه بايد در جاي خود و در نوشتاري ديگر به آنها پرداخت.

مساله ديگري كه بايد مدنظر قرار داد اينكه در حال حاضر به علت قوانين و مقررات موجود در بازار كار بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي به‌خصوص در بخش خصوصي تمايلي به استخدام دائم و قرارداد‌هاي بلندمدت با نيروي كار ندارند؛ چراكه مقررات موجود هزينه‌هاي سنگيني را به كارفرما تحميل مي‌كند و كارفرما براي اجتناب از آنها حاضر نيست به‌راحتي زير بار انعقاد قرارداد كاري بلندمدت با كارگر برود. همين امر خود باعث افزايش تعداد افراد بيكار مي‌شود. بنابراين هر راه‌حلي كه براي معضل اشتغال ارائه شود، براي موفقيت بايد اصلاح قوانين و مقررات موجود بازار كار را نيز در نظر بگيرد. براي نمونه بيمه بيكاري اگرچه سال‌ها است در كشور پياده شده، اما نتوانسته بخش عمده‌اي از نيروي كار را تحت پوشش قرار دهد؛ چراكه عمده هزينه بيمه بيكاري بايد ازسوي كارفرما پرداخت شود. اين در حالي است كه منابع موجود صندوق بيمه بيكاري كفاف مصارف فعلي آن را هم نمي‌دهد. در بسياري از كشورهاي پيشرفته كارگران تحت پوشش بيمه بيكاري درصدي از هزينه بيمه بيكاري را از محل حقوق خود پرداخت مي‌كنند. در اين كشور‌ها صندوق‌هاي بيمه بيكاري مستقل از دولت عمل مي‌كنند و وابستگي مالي به دولت ندارند و نقش دولت صرفا يك نقش هدايت‌كننده است. در اين كشور‌ها افراد حداكثر 12 ماه تحت پوشش بيمه بيكاري هستند. علاوه‌بر اين دولت سعي مي‌كند در طي اين مدت با هدايت و آموزش اين افراد مهارت‌هاي آنها را تقويت كند تا بتوانند در اسرع وقت به كار خود بازگردند. ضمن آنكه اگر طي اين مدت كار مناسبي براي فرد پيدا شود و وي نپذيرد، بيمه بيكاري وي قطع خواهد شد. نكته ديگري كه بايد در نظر داشت اينكه پرداخت وجه نقد به افراد بيكار براي مدت طولاني عملا انگيزه افراد براي كار و تلاش را كاهش مي‌دهد و نه‌تنها براي افراد شغل ايجاد نمي‌كند، بلكه صرفا هزينه‌هاي دولت را افزايش مي‌دهد و در نهايت هم منجر به افزايش تورم و افزايش مجدد بيكاري خواهد شد.

نكته ديگر اينكه بخش عمده‌اي از متقاضيان بازار كار را فارغ‌التحصيلان دانشگاه تشكيل مي‌دهند كه توقع و انتظار بيشتري از ميزان درآمد و موقعيت شغلي خود دارند. انتظار بالا و عدم ايجاد فرهنگ تلاش و پشتكار باعث مي‌شود كه با وجود امكان استخدام، به علت عدم تطبيق انتظارات با شرايط موجود بازار كار اين افراد حاضر به قبول موقعيت شغلي پيشنهادي نشوند. اين عامل هم علاوه‌بر عوامل قبلي موجب افزايش تعداد افراد بيكار مي‌شود. با توجه به همه عوامل و محدوديت‌هاي اشاره شده يكي از راه‌هايي كه مي‌تواند به‌عنوان يك راه‌حل موقت ازسوي دولت اجرا شود، استفاده از قرارداد‌هاي كارورزي براي متقاضياني است كه به‌تازگي وارد بازار كار شده‌اند و تجربه كاري ندارند. اين روش در برخي از كشورهاي دنيا به‌كار گرفته شده و كمك شاياني به كاهش بيكاري كرده و هم‌اكنون در وزارت كار نيز در دست مطالعه و بررسي است.

در اين روش دولت به كارفرما اجازه مي‌دهد متقاضي كار را براي مدت كوتاهي به‌عنوان كارآموز استخدام كند، اما هزينه دستمزد متقاضي درصدي از حداقل حقوق باشد. پس از اتمام دوره در صورتي كه متقاضي و كارفرما هر دو راضي باشند قرارداد را براي يك دوره ديگر تمديد مي‌كنند و در دوره جديد دستمزد كارآموز با درصد بيشتري افزايش مي‌يابد. در صورتي كه كارفرما به هر دليلي از كارآموز راضي نباشد، مي‌تواند بدون هيچ‌گونه هزينه‌اي قرارداد را فسخ كند. اين قرارداد براي يك مدت معين مثلا حداكثر دو سال قابل تمديد است و پس از طي اين مدت كارفرما با شناختي كه نسبت به عملكرد متقاضي پيدا كرده است، مي‌تواند تصميم بگيرد كه وي را به‌صورت دائمي استخدام كند. از طرف ديگر كارآموز نيز طي اين مدت هم مهارت‌ها و تجربه بيشتري پيدا كرده است و در عين حال تلاش خواهد كرد لياقت و شايستگي خود را نشان دهد. دولت نيز در اين برنامه نقش حمايت‌كننده را دارد و در عين حال هزينه‌هاي بيمه فرد را متقبل مي‌شود.

اجراي اين روش چند مزيت دارد؛ نخست آنكه بار مالي كمي براي دولت ايجاد مي‌كند. دوم آنكه كارفرما با هزينه كمتري نيروي جديد كار جذب مي‌كند و تمايل بيشتري به استفاده از اين افراد به‌عنوان كارآموز خواهد داشت و بعد از طي مدت آزمايشي با شناختي كه نسبت به كارآموز به‌دست آورده با اطمينان و اعتماد بيشتري او را مي‌تواند استخدام كند. مزيت سوم هم براي كارآموز است كه هم تجربه كاري و درآمدي به‌دست مي‌آورد و در عين حال بخت بيشتري خواهد داشت تا با توجه به مهارت و تجربه‌اي كه كسب كرده در آينده موقعيت شغلي بهتري پيدا كند. علاوه‌بر اينها در اين طرح كارآموز انتظارات خود را با شرايط موجود تطبيق مي‌دهد و براي اثبات خود تلاش و پشتكار بيشتري خواهد داشت.

نكته پاياني اينكه دولت در برنامه‌هاي خود بايد علاوه‌بر ايجاد اشتغال براي متقاضيان كار به فكر افزايش مهارت و بهره‌وري نيروي كار از طريق دوره‌هاي آموزشي و گسترش فرهنگ كاري باشد. به‌عبارت ديگر كساني كه شغل خود را از دست مي‌دهند، علاوه‌بر برخورداري از پوشش بيمه بيكاري نياز به بازسازي و به‌روزرساني مهارت‌هاي خود دارند تا بتوانند سريع‌تر به بازار كار بازگردند. ضمن آنكه تجديدنظر در قوانين و مقررات موجود بازار كار و ايجاد توازن بين منافع كارگر و كارفرما پيش‌نياز حل معضل بيكاري است.حركت به چپ
حركت به راست


بررسي مسائل تاثيرگذار بر كارآفريني زنان

 

بررسي مسائل تاثيرگذار بر كارآفريني زنان

 

مزاياي انجام كار به‌صورت مشترك

 

روش‌هايي براي تشويق تيم‌هاي موفق سازمان

 

مطالعه نقش كارآفريني زنان در كاهش آسيب هاي اجتماعي

 

مطالعه اي تئوريكي از نتايج تحقيقات تجربي كارآفريني زنان

 

ارائه يك نوع شناسي از نقش عوامل روانشناختي موثر بر كارآفريني زنان

 

بررسي عوامل كارآفريني زنان در توسعه اقتصادي كشور ايران

 

موانع توسعه ي كارآفريني و اقتصادي اشتغال زنان در جامعه كشور

 

كارآفريني زنان فارغ التحصيل ، موانع و چالش ها

 

زنان معدنكار رويكرد نويني در كارآفريني

 

نقشهاي رقابتي اصول و ارزشهاي تعاون

 

كارآفريني زنان ايران تقويت توسعه اقتصادي

 

راهنماي موفقيت در كار مجازي

 

گسترش كار آفريني زنان

 

اشتغال زنان ايران

 

ترميم نا‌برابري‌هاي جنسيتي بازار كار

 

چتر حمايت بر اشتغال خانگي بگشائيم

 

ايده هاي كار آفرينانه در كسب و كار زنان

 

قرن كارآفريني زنان

 
1 2 3

بانك رفاه

 
http://www.bankrefah.ir/fa/researches/default.asp
 

سازمان همياري اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهها

 
http://www.eshteghal.ir/?CID=1_214
 

معاونت پژوهشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري

 
http://www.research.gov.ir/portal/Home/
 

شهرك فنآوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي

 
http://www.foodtechpark.com/Servicecenter_10_3.asp
 

آينده پژوهي چين

 

رونق تجاري سازي از طريق نظام مالياتي اختراعات

 

نظر كارشناسي:لايحه اعطاي تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در روستاها با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته، عشايري و مرزي

 

گزارش نظارتي درباره اجراي قوانين مربوط به محيط كسب وكار؛ تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار

 

وضعيت ايران در گزارش انجام كسب وكار بانك جهاني، 2017

 

الگوي تأمين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط 8. توسعه نهاد ضمانت اعتبار

 

بايسته هاي برنامه ريزي توسعه با توجه به تجربه كشورهاي ژاپن، كره جنوبي، چين و هند

 

كارشناسي: «لايحه اعطاي تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در روستاها ...

 

انقلاب صنعتي جديد خطر در كمين همه مشاغل

 

فرصتي براي ايجاد يك رابطه برد-برد همكاري شركت‌هاي بزرگ و استارت‌آپ‌ها

 

پنج ركن اصلي در توسعه كار‌آفريني ديجيتال (تجربه اتحاديه اروپا در حمايت از كارآفريني ديجيتال)

 

مفهوم مقررات دست و پا گير و تبيين آثار آن بر محيط كسب و كار

 

بررسي وضعيت پارك هاي علم و فناوري كشور

 

وضعيت استارت آپ ها در ايران

 

گزارش پايش و بهبود نظام كارآفريني ايران

 

گزارش طرح كسب و كار و اشتغال پايدار-استان مازندران

 

گزارش طرح كسب و كار و اشتغال پايدار-استان سيستان و بلوچستان

 

بررسي و تحليل گرايش به خوداشتغالي در بين دانشجويان

 

بررسي مهارتهاي شخصيتي كارآفرينانه جوانان روستايي

 

وضعيت اشتغال در مناطق روستايي ايران طي سال هاي 1385 ـ 1335 (مطالعه موردي: مناطق روستايي استان اصفهان)

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است