صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 3156                                               
قانون ديوان محاسبات كشور
قانون منبع
قانون ديوان محاسبات كشور عنوان
نويسنده
1386/05/22 تاريخ

متن كامل قانون ديوان محاسبات كشور

خلاصه
سايت ديوان محاسبات كشور مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان
1 2 3 4 5

قانون ديوان محاسبات كشور   
  
 
فصل اول - هدف

ماده 1 -هدف ديوان محاسبات كشوربا توجه به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت المال از طريق :

الف-كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه ها ، موسسات ،شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند.

ب- بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده ودرآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در ارتباط با سياستهاي مالي تعيين شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاههاي مربوطه .

ج- تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجهبانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي .

فصل دوم – وظايف و اختيارات


ماده2- حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد و هزينه و ساير دريافتها وپرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي وساير قوانين مربوط و ضوابط لازم الاجراء

تبصره- منظور ازدستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات ، شركتهاي دولتي وساير واحدها كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند و به طور كلي هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت عمومي برآنها مترتب بشود ، مي باشد. واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف مي باشند.

ماده3- بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظور اطمينان از حصول وارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و پرداختها

ماده4- رسيدگي به موجودي حساب اموال و دارائيهاي دستگاهها

ماده5- بررسي جهت اطمينان از برقراري روشها و دستورالعملهاي مناسب مالي وكاربرد موثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاههاي مورد رسيدگي

ماده6- اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل كننده موجود در دستگاههاي مورد رسيدگي با توجه به گزارشات حسابرسيها و رسيدگيهاي انجام شده جهت حفظ حقوق بيت المال .

ماده7- رسيدگي به حساب كسري ابوابجمعي و تخلفات مالي و هر گونه اختلاف حساب مامورين ذيربط دولتي در اجراي قوانين و مقررات به ترتيب مقرر در اين قانون

فصل سوم - سازمان وتشكيلات

ماده9- ديوان محاسبات كشور مستقيماً زيرنظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد و در امور مالي و اداري استقلال داشته و اعتبار موردنياز آن با پيشنهاد ديوان مذكور پس از تأئيد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي جداگانه در لايحه بودجه كل كشور منظور مي شود . تشخيص ، انجام تعهد و تسجيل هزينه هاي آن با رعايت قوانين ومقررات از وظايف رئيس ديوان محاسبات و يا كساني است كه از طرف وي مجاز به اين امور بشوند.

تبصره- ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات مالي تابع آئين نامه خاصي خواهد بود كه ظرف مدت 2 ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه تهيه و با رعايت اصل (74 ) قانون اساسي جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي گردد.

ماده10- مقر ديوان محاسبات كشور در تهران است و در مراكز استانها نيز داراي تشكيلات استان خواهد بود.

ماده11- رئيس ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي شود.

تبصره- بركناري رئيس ديوان محاسبات با پيشنهادكميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان انجام مي گيرد.

1 2 3 4 5


حركت به چپ
حركت به راست


شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.wenet.ir/index.php?option=com_content&t
 

پايگاه اطلاع‌رساني حقوق‌دانان

 
http://www.hoghooghdanan.com/iran-codes/trade.htm
 

پايگاه اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي

 
http://mefa.gov.ir/laws/dbpindex.asp?DN=2
 

سازمان امور اقتصادي و دارايي استان آذربايجان شرقي

 
http://www.eafo.gov.ir/show.asp?id=31
 

سازمان امور اقتصادي و دارايي استان آذربايجان شرقي

 
http://www.eafo.gov.ir/show.asp?id=41
 

سازمان امور اقتصادي و دارايي استان آذربايجان شرقي

 
http://www.eafo.gov.ir/show.asp?id=80
 

سازمان امور اقتصادي و دارايي استان لرستان

 
http://www.lor-mefa.gov.ir/laws/dbpindex.asp?DN=2
 

سازمان امور مالياتي كشور

 
http://storg.ir/laws/dbpindex.asp?DN=2
 

شركت پست جمهوري اسلامي ايران

 
http://www.legalmanagement.irpost.ir/G1.htm
 

قانون ديوان محاسبات

 
http://www.dmk.ir/site_farsi/G.HTM
 

مركز اطلاع رساني صنايع و معادن ايران

 
http://www.mim.gov.ir/uploads/lawssys/laws_sys/mai
 

موسسه كار و تامين اجتماعي

 
http://www.lssi.ir/pages/ett/mozd82-1.htm
 

موسسه كار و تامين اجتماعي

 
http://www.lssi.ir/pages/ett/mozd83.pdf
 

وزارت كار وامور اجتماعي

 
http://www.irimlsa.ir/Site/FixInfo/Mozd.aspx
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Law/Paging2.asp?id=202&ta
 

سازمان امور اقتصادي و دارايي استان آذربايجان شرقي

 
http://www.eafo.gov.ir/show.asp?id=23
 

سازمان امور مالياتي كشور

 
http://storg.ir/laws/index_ground.htm
 

سازمان خصوصي سازي

 
http://www.ipo.ir/content.asp?parentid=44
 

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

 
http://www.iraniec.com/Law/index.asp?Cat=281&PageI
 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به  سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است