صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 706                                               
گزارش منبع
مشخصات يك كارآفرين موفق عنوان
نويسنده
1386/04/04 تاريخ

هر كارآفرين موفق پنج ويژگى‌دارد كه او را از ساير رقبا متمايز مى‌ كند و موفقيت او را در حالى كه ديگران ناكام مى شوند، تضمين مى كند. اين ويژگى ها در كار صاحبان مشاغل تأثير مى گذارد و باعث مى شود كه آنها در كار خود پيشرفت كنند و موفق شوند.

خلاصه
مرکز کارآفريني دانشگاه صنعتي امير کبير مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

هر كارآفرين موفق پنج ويژگى‌دارد كه او را از ساير رقبا متمايز مى‌ كند و موفقيت او را در حالى كه ديگران ناكام مى شوند، تضمين مى كند. اين ويژگى ها در كار صاحبان مشاغل تأثير مى گذارد و باعث مى شود كه آنها در كار خود پيشرفت كنند و موفق شوند.

اين ويژگى ها نه تنها باعث مى شود كه كارآفرين به عنوان يك مبتكر خلاق معرفى شود بلكه همگان آنها را به عنوان مديرى توانا كه توانايى رهبرى يك شغل را دارد، مى شناسد.

اين ويژگى ها در زير آورده شده است:

تمايل و علاقه

  • براى اينكه در يك شغل جديد موفق شويد بايد خواست و علاقه و كششى قوى داشته باشيد كه از يك شغلى كه درآمد متوسطى دارد در بيابيد، ديگر به شما امرونهى نكنند و بتوانند ايده ها و ابتكارات خود را به اجرا درآوريد.

    ميل قوى يك كارآفرين براى به اجرا درآوردن و محقق كردن ايده ها و دستيابى به يك موفقيت حرفه اى، بزرگترين انگيزه اى است كه او را به خلق يك شغل جديد وامى دارد. اين انگيزه او را در راه كسب موفقيت يارى مى كند و در كسب وكارش منعكس خواهد شد.

مثبت انديشى

  • كارآفرينان نسبت به كار، زندگى و خودشان ديدى مثبت دارند. آنها هرگز تسليم نااميدى و شكست نمى شوند. يك كارآفرين به فكر آينده است و هرگز در گذشته زندگى نمى كند، يك فرد خوش بين و مثبت انديش از موقعيت ها يى كه به چشم ديگران مانع و سخت است، استفاده بهينه مى كنند.

    آنها ذهن خود را از دام نااميدى و بدبينى مى رهانند تا فكر و مغزشان براى خلق ايده هاى جديد، تصور موقعيت هاى تازه و گسترش و توسعه كارشان آزاد باشد.

مسئوليت پذيرى و تعهد

  • براى نيل به موفقيت بايد براى سخت كاركردن و بناى يك كسب وكار جديد از ابتدا، آماده باشيد و مسئوليت اين كار را قبول كنيد. بايد نسبت به باورها و خواسته هاى خود متعهد بوده و نسبت به كارتان، كارمندانتان و ايده هاى شغلى احساس تعهد كنيد. اين تعهد و مسئوليت پذيرى تلاش و سخت كوشى را به همراه مى آورد و در پس تلاش مؤثر ، موفقيت و كاميابى خواهد بود.

شكيبايى

  • صبر و تعهد در كنار هم قرار مى گيرند و كارآفرينانى كه با شكيبايى تمام روزها و ساعت هاى متمادى كار مى كنند، هنگامى كه موفقيت به رويشان  لبخند زد، مزد اين مقاومت و شكيبايى را خواهند گرفت.

پشتكار

  • هيچ چيز قابل پيش بينى نيست و بدون تغيير به دست نمى آيد. هنگامى كه مشكلى سر راهتان قرار گرفت يا در رسيدن به اهدافتان موفق نشديد، بايد در به نتيجه رساندن ايده ها، عقايد و خواسته هايتان پشتكار داشته باشيد و سخت كار كنيد و بر نيل به موفقيت تمركز كنيد. با صبر و پشتكار نتايج دلخواه به دست خواهد آمد.

چرا جوانان از كارآفرينى مى ترسند؟

جوانان معمولاً به خاطر ترس از شكست و ناكامى و نداشتن سرمايه يا فشارى كه روى آنهاست، يك كار مستقل را شروع نمى كنند و محققان بر اين باورند كه مهمترين دليل اين ترس اين است كه جوانان امروز الگوى مناسبى از كارآفرينان جوان گذشته ندارند كه از آنها پيروى كنند.

بررسى كه سازمان انگليسى Enterprise Insight انجام داده دربار? اين نكته بحث كرده كه ادبيات كارآفرينى در دهه 1980 شروع شده ولى ديگر تغييرى نكرده و در آن دوره كارآفرينان قديمى سعى كردند راهى براى نسل بعدى باز كنند.

اين سازمان مى‌گويد كارآفرينان جوان اغلب تمايل دارند كه جايگاه خود را در دنيا پيدا كرده و اثرى از خود باقى بگذارند اما اين ادبيات كه مناسب دوره كنونى نيست و ترس از شكست و فشارى كه از سوى خانواده، معلم و دوستان براى پيدا كردن شغل بر جوانان وارد مى شود، باعث شده كه آنها از محقق كردن ايده هايشان چشم پوشى كنند.

در اينجا اين فرض وجود دارد كه اكثر جوانان فاقد مهارت هاى تجارتى و كارى هستند از اين رو بايد كسى مستقيماً آنان را هدايت كند و به آنها ياد دهد كه چگونه در اين عرصه فعاليت كنندو سياست گذاران بايد بدانند كه اگر جوانان حمايت شوند و به كارآفرينى تشويق شوند، بسيارى به شروع يك كسب و كار جديد تشويق مى شوند.

اين به آن معنى است كه بايد شبكه اى منسجم براى جوانان ايجاد شود كه بر تحقق ايده هاى جوانان، ارتقاى الگوى موجود و خلق فرصت هاى كاربردى و عملى تأكيد و تمركز دارد.

اين سازمان همچچنين به ايجاد يك استراتژى ملى براى توسعه كسب و كار در ميان جوانان پرداخته است. ندير ارشد اجرايى اين سازمان مى‌گويد: (( ادبيات ومفاهيم دهه 1980 اكنون جوابگوى نيازهاى نسل جوان نيست.))

اكنون دو دهه از خلق اين ادبيات گذشته ولى ما هنوز از آن دست بر نداشته ايم و از همان كارآفرينان براى توسعه كسب و كار در سال 2006 استفاده مى كنيم .

او اضافه مى‌كند:(( البته ما نمى گوييم كه نمى توان از كارآفرينان آن سالها چيزى ياد گرفت اما نكته اينجاست كه جوانان بيشتر از افراد هم سن وكسانى كه متعلق به نسل خودشان باشند الگو مى گيرند و گفته هاى آنها را بيشتر قبول دارند.)) او مى گويد كه نسل جديد افراد جوان كه مشتاقند اثرى از خود به جا بگذارند و جايگاه خود را پيدا كنند، به درستى نمى دانند كه يك  (( كسب وكار)) واقعاً چيست.

به گفته اين مدير، فرهنگ جوانان تغيير كرده است و ما بايد معنى (( كسب و كار)) را دوباره تعريف كنيم تا براى انگيزه ها و آرزوهاى آنها معنى دار و با مفهوم باشد. نبايد از ديدگاهى كه اصلاً مطابق نيازهاى روز نيست به آنها نگاه كنيم. ترس از شكست و نوع سيستم آموزشى باعث مى شود كه جوانان به كارهاى مطمئن كه ريسك آنها كم است تمايل داشته باشند تا به جستجوى فرصت هاى جديد بپردازند.

او اضافه مى كند: (( ما بايد فرهنگى را رواج دهيم كه جوانان فعالانه در پى محقق ساختن ايده ها و آرزوهايشان باشند.))حركت به چپ
حركت به راست


خلاقيت

 
http://www.creativity.ir/content/blogcategory/33/4
 

خلاقيت

 
http://www.creativity.ir/content/blogcategory/31/5
 

شبكه اطلاع‌رساني تسهيلات اعتباري

 
http://tashilat.ir/
 

اخبار فنآوري اطلاعات

 
http://www.itna.ir/archives/article/000982.php
 

باشگاه الكترونيكي كارآفريني

 
http://biz.schoolnet.ir/about_entre.htm
 

بانك اطلاعات نشريات كشور

 
http://www.magiran.com/maginfo.asp?mgID=1330
 

بانك كارآفرين

 
http://www.karafarinbank.com/static/bank.asp
 

بانك كارآفرين

 
http://www.karafarinbank.com/static/credit.asp
 

دبيرخانه بند پ تبصرة 3 قانون بودجة سال1382

 
http://tco.gov.ir/tabsereh3/Provision.htm
 

دبيرخانه طرح توسعه كارآفريني در دانشگاهاي كشور(كاراد)

 
http://karad.sanjesh.org/karafarini/karafarin_kist
 

سازمان همياري اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهها

 
http://eshteghal.ir/amoozesh/karAfarinan/default.a
 

طرح توسعه كارآفريني

 
http://www.irankarafarin.com/facilities.aspx
 

مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي اميركبير

 
http://www.karafariny.com/entpsycho.asp
 

مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي اميركبير

 
http://www.karafariny.com/iranentrepreneurs.asp?id
 

مركز كارآفريني دانشگاه تربيت مدرس

 
http://www.karadtmu.com/front.htm
 

مركز كارآفريني دانشگاه تربيت مدرس

 
http://www.karadtmu.com/introduce.htm
 

مركز كارآفريني دانشگاه تربيت مدرس

 
http://www.karadtmu.com/links.htm
 

مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي امير كبير

 
http://www.karafariny.com/article.asp
 

مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي امير كبير

 
http://www.karafariny.com/entpresident.asp
 


سياستهايي براي افزايش اشتغال جوانان در هند

كارآفرينان ويتنام و رقابت جهاني

شرايط گسترش بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين اعلام شد

در همايش ملي مديريت كارآفريني: دانشجويان كارآفرين مورد تقدير قرار گرفتند

کارنامه توسعه صنايع کوچک

کارآفرينان ايده‌هاي خلاق را به پول تبديل مي‌کنند

کارآفرين و متعهد

دانشگاه‌هاي كارآفرين به سمت توليد ثروت از دانش حركت كنند

مشخصات يك كارآفرين موفق

زنان كارآفرين آمريكا پيشروتر از مردان

همزمان با اول مهر، 200 دانشجوي كارآفريني مشغول تحصيل خواهند شد

20 درصد اشتغال توسط طرحهاي خود اشتغالي ايجاد شد

ارزيابي وزير کار از عملکرد 20 ماهه اجراي آيين نامه بنگاه هاي زود بازده و کار آفرين

حل مشكل اشتغال با تربيت نيروي كارآفرين در آموزش و پرورش

برگزاري دوره ‌هاي بازاريابي و فروش اختصاص كارگاه موقت به كارآفرينان

مشکل سازان خلاق

آغاز كسب و كاري جديد به جاي بازنشستگي

كارآفرينان برتر استان تهران معرفي شدند

كارآفرينان جوان اروپايي جهاني مي انديشند

در صادرات نخبه به کشورهاي بيگانه خودکفا شديم!

1 2

پروژه بررسي تاريخي كارآفرينان موفق در ايران و برخي از كشورها

 

بررسي و مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي و روان‌شناختي(هوش هيجاني، خلاقيت، خودپنداره، خودكارآمدي، منبع كنترل) كارآفرينان تهراني با افراد عادي

 

ارائه الگوي مناسب ايجاد دانشگاه كارآفرين

 

بررسي رابطه ساده و چندگانه خلاقيت، انگيزه پيشرفت و عزت نفس با كارآفريني

 

آيا شخصيت ايراني كارآفرين است

 

مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي افراد كارآفرين و غيركارآفرين

 

شناسايي و تجربيات پنجاه كارآفرين اجتماعي در ايران

 

تاثير پياده‌سازي سه اصل مديريت کيفيت فراگير در سازمانهاي کارآفرين

 

بررسي عدم موفقيت کارآفرينان در توسعه اقتصادي

 

عوامل موثر بر کيفيت آموزش کارآفريني در دانشگاه

 

مقايسه ويژگي‌هاي كارآفريني دانشجويان دختر و پسر دانشگاه شيراز

 

نگرش‌هاي كارآفرينانه دانشجويان و موانع آن

 

شيوه‌هاي ارتباط شبكه‌اي زنان كارآفرين ايراني

 

سنجش و تحليل ويژگي هاي كارآفريني دهياران با تاكيد بر عوامل زمينه اي موثر بر آن (مطالعه موردي: دهياران روستاهاي شهرستان مياندوآب)

 

مطالعه رابطه بين خودكارآمدي و سرمايه اجتماعي كارآفرينان با ملاحظه اثر ميانجي شايستگي اجتماعي آن ها (مطالعه موردي : كارآفرينان شهرك هاي صنعتي استان فارس)

 

آيا كارآفرين‌ها براي موفقيت به بخت و اقبال خوب نياز دارند

 

نيازسنجي زنان كارآفرين شهر اصفهان

 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است