Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 4911                                               
گفت و گو منبع
گفت و گو با وزير كار عنوان
محسن مهديان نويسنده
1385/11/25 تاريخ

كيهان در گفت و گو با وزير كار بررسي مي كند: ضرورت ها و مصلحت ها در تغيير قانون كار

خلاصه
كيهان شنبه 9/10/85 مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

كيهان در گفت و گو با وزير كار بررسي مي كند:
ضرورت ها و مصلحت ها در تغيير قانون كار


اشاره:
قانون كار از حيث اهميت به قانون اساسي كشور پهلو مي زند. رشد و توسعه از درون تعاملات انساني مهمترين دليل اهميت اين قانون است.

روابط كار جديد حكم مي كند كه دولت نه فقط به عنوان يك ناظر بلكه به مثابه بخشي از پازل كارگر- كارفرما به دنبال ايجاد و تدوين قانوني همه جانبه باشد. مهمترين وظيفه دولت طرح رهنموني است كه بتواند تا حدي مناقشات ساختاري و نهادي روابط كار را به قاعده انساني و اخلاقي درهم شكند.

بي شك قانون كار فعلي از ظرفيت هاي بالايي در كنترل و اصلاح مناسبات كارگري- كارفرمايي برخوردار است و نسبت به مشابهان خود در ديگر كشورها از جايگاه درخور شاني برخوردار است. اما حداقل سه دليل حكم مي كند كه اين قانون اصلاح شود و تغيير كند. اول اينكه اين قانون مربوط به دهه 60 و فرزند آن دوران است از آن دوره تا به حال، مقوله توسعه، كشور را با انبوهي از مسائل جديد مواجه ساخته است كه بي شك قانون فعلي كار در مورد آن موضعي ندارد. دوم اينكه ضعف هاي اين قانون در چند ساله اخير تبديل به يك بحران اجتماعي شده است كه نمي توان بدون تصحيح اين قانون به سامان آن پرداخت. و سوم نيز همگن نمودن اين قانون با قواعد توسعه ملي است. بوضوح اين ملاحظات توسعه يافتگي است كه چارچوب روابط كار را تعيين مي سازد.

امابي شك قانون شكني قانون كار 15 ساله بايستي به قاعده سه جانبه گرايي و منطبق بر اصول اخلاقي و ملاحظات توسعه اي باشد.

از اينرو طبيعي است كه اصلاح قانون كار با واكنش هاي مختلفي از سوي جامعه مواجه شود.

در همين خصوص گفت و گويي با وزير محترم كار، دكتر محمد جهرمي ترتيب داديم تا برخي نگراني هاي جامعه كارگري و دغدغه هاي جامعه كارفرمايي و ملاحظات اقتصاددانان امر توسعه را با ايشان در ميان گذاريم. اميدواريم اين گفتگو آغاز نقد و اظهارنظر ديگر اساتيد و كارشناسان را فراهم سازد.

¤ هژموني غالب ليبرال سرمايه داري در جهان امروز باعث شده يك اتحاد نانوشته اي بين جريان سرمايه داري و نظام علمي و تئوريك در مجامع علمي ايجاد شود كه مشكلات اقتصاد را با استناد به گزاره هاي اقتصادي و بدون توجه به شرايط نهادي كشور به عنوان بهترين راه انتخاب و اجرا مي كند. با اين توضيح اگر بخواهيم قانون كار را از اين زاويه بررسي كنيم برخي آگاهانه يا ناآگاهانه قصد دارند نشان دهند كه اين قانون تنها مشكل توليد و سرمايه گذاري است. شما چه مقدار تلاش كرديد از اين اشتباه روش شناختي فاصله بگيريد؟

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...


حركت به چپ
حركت به راست


سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران

 
http://www.tccim.ir/RulsProvDetail.aspx?id=567
 

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي تبريز

 
https://az-sharghi.mcls.gov.ir/fa/gavanin-%D9%82%D
 

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 
http://www.sbmu.ac.ir/eshteghal/pages/ghavanin%20v
 

سازمان خصوصي سازي

 
http://www.ipo.ir/content.asp?parentid=46
 

سازمان خصوصي سازي

 
http://www.ipo.ir/content.asp?parentid=50
 

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

 
http://www.iraniec.com/Law/index.asp?Cat=271&PageI
 

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران(ايدرو)

 
http://www.idro.org/persian/ghavanin.asp#
 

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان خوزستان

 
http://www.mpo-kz.ir/bakhshnamedetail.aspx?id=3
 

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان خوزستان

 
http://www.mpo-kz.ir/bakhshnamedetail.aspx?id=2
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=6
 

مركز اطلاع رساني صنايع و معادن ايران

 
http://www.mim.gov.ir/Laws/6.asp?SysName=%D9%82%D9
 

مركز اطلاع رساني صنايع و معادن ايران

 
http://www.mim.gov.ir/Mits/WebNashrSystems/LawsSys
 

مركز اطلاع‌رساني صنايع و معادن ايران

 
http://www.mim.gov.ir/Laws/6-9-1.asp#1
 

مركز اطلاع‌رساني صنايع و معادن ايران

 
http://www.mim.gov.ir/Mits/WebNashrSystems/LawsSys
 

مركز اطلاع‌رساني صنايع و معادن ايران

 
http://www.mim.gov.ir/Laws/7.asp?SysName=%D9%82%D9
 

مركز اطلاعات ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهر سازي

 
http://www.icic.gov.ir/NewCityLaws/NewCityLaws.htm
 

مركز اطلاعات ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهر سازي

 
http://www.icic.gov.ir/laws/law_05.htm
 

مركز اطلاعات ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهر سازي

 
http://www.icic.gov.ir/laws/computer_delicts.htm
 

مركز اطلاعات ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهر سازي

 
http://www.icic.gov.ir/laws/shora.htm
 
1 2 3 4

اساسنامه 25 ماده اي سازمان تأمين اجتماعي

 

اساسنـامه شرکت بورس کالاي ايران«سهامي عام»

 

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

 

مقررات قانون کار و تامين اجتماعي در ارتباط با کارفرمايان خارجي

 

كلياتي از حقوق قراردادها

 

آيين‌نامه‌ استخدامي‌ دهياريهاي‌ كشور

 

قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور

 

اساسنامه سازمان تامين اجتماعي

 

آيين نامه چتر ايمني رفاه اجتماعي

 

قانون‌ نحوه‌ تعديل‌ نيروي‌ انساني‌ دستگاههاي‌ دولتي‌

 

قانون‌ اصلاح‌ مقررات‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌

 

آئين‌نامه‌ اجرائي‌ قانون‌ اصلاح‌ مقررات‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌

 

قانون‌ اصلاح‌ پاره‌اي‌ از مقررات‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ بازنشستگي‌، بانوان‌ شاغل‌، خانواده‌ها و ساير كاركنان‌

 

قانون‌ اصلاح‌ تبصره‌ 2 ماده‌ واحده‌ قانون‌ اجازه‌ پرداخت‌ وظيفه‌ و مستمري‌ وراث‌ كارمندان‌

 

تصويب نامه‌ راجع‌ به‌ افزايش‌ حقوق‌ مستمريهاي‌ بازنشستگي‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌

 

آئين‌نامه‌ اجرائي‌ قانون‌ اصلاح‌ تبصره‌ 2 ماده‌ واحده‌ قانون‌ اجازه‌ پرداخت‌ وظيفه‌ و مستمري‌ وراث‌ كارمندان

 

قانون‌ الحاق‌ تبصره‌ (3) به‌ ماده‌ (3) قانون‌ ترويج‌ تغذيه‌ با شير مادر

 

مـقـررات استخدامي شـركـتـهاي دولـتـي

 

دستورالعمل طرح كارورزي دانش‌آموختگان دانشگاهي

 

قانون ماليات مستقيم (اشخاص مشمول ماليات)

 
1 2


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است