صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 1961                                               
نظام آموزشي كشورهاي جهان (كشور اسلواكي)
پژوهش منبع
نظام آموزشي كشورهاي جهان (كشور اسلواكي) عنوان
اداره كل اطلاع رساني نويسنده
1387/08/06 تاريخ

اداره كل اطلاع رساني شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مجموعه نظام آموزش كشورهاي جهان را در 50 جلد تدوين و ارائه نموده است. بهره مندي از سياست ها و تجارب آموزش ساير كشورها در طراحي نظام آموزشي كشور بسيار مفيد و مؤثر مي باشد.

خلاصه
دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

  • ملاحظات تاريخي

در قرون ششم و هفتم ميلادي،‌مهاجرين اسلاو با اختلاط با ساير فرهنگ ها منجمله سلنيك و ژرمن در ناحيه سلوواكيا منزل گزيدند. قوم چك نيز در مناطق بوهيما و موراويا اسكان داشت. هر دو قوم در قرن نهم تحت عنوان امپراطوري موراوين متحد شدند و در همين ايام آئين مسيحيت را نيز پذيرا شدند. بعد از سقوط اين امپراتوري در قرن دهم، اسلاوها جزو پادشاهي بوهميا  كه شامل چكها و پادشاهي هنگري بود، گرديدند.

در قرن چهاردهم ميلادي جنگهاي مذهبي شديدي در سرزمين هاي چك‌ها بوقوع پيوست. در خلال اضمحلال پادشاهي بوهيما، قوم چك همراه با اسلاوها تحت نفوذ سلسله هاي خارجي قرار گرفتند كه نهايتاً حزو امپراطوري اتريش و هنگري (مجارستان ) گرديدند. با تجزيه اين امپراطوري (بعلت شكست در جنگ جهاني اول) چكسلواكي مستقل گرديدند. و داراي حكومت چمهوري گرديد.

در سالهاي پيش از اين واقعه (در سال 1914)، توماس مازاريك در چكسلواكي يك حكومت محلي تأسيس كرده بود كه كشمكش‌هايي با دولت مركزي امپراطوري داشت. در اواخر جنگ جهاني اول مازاريك همچنان در سٍمُت خود در پست رياست جمهوري باقي ماند.

در سالهاي بين دو جنگ جهاني، چكسلواكي همواره در داخل از طرف اقليت هاي آلماني و مجاري متشنج بود و اين تشنجات كه با ناحيه غير علني دول مجارستان و آلمان همراه بود سرانجام منجر به اين گرديد كه آلمان ناحية سودت ، مجارستان ناحية سلوواكي و لهستان ناحيه تشن را متصرف شدند.

باقيمانده خاك چكسلواكي را تجديد سازمان يافت مركب از سه ناحيه خود مختار بوهم و موراوي، سلوواكي، و روتنيا بود. بر اثر اين وقايع بنش (رئيس جمهور وقت از سال 1935 ) استعفاء داد و به خارج (بعداً انگلستان) رفت. آلمان هيتلري كه جنگ دوم جهاني را آغاز كرده بود به چمسلواكي حمله كرد و بر آن استيلا يافت .

پس از تشلط نازيها بر اين كشور، آنها بوهم و موراي را تحت الحمايه خويش ساختند. و به يلواكي استقلال ظاهري دادند و روتنيا را به مجارستان بخشيدند. در طي جنگ دوم جهاني ادوارد بنش يك دولت موقت در لندن تشكيل داد.

در سالهاي آخر جنگ نيروهاي روسي وارد چكسلواكي شده نازيها را عقب راندند و دولت ائتلافي بنش وارد كشور شد. در همين زمان نيروهاي امريكايي نواحي غربي چكسلواكي را آزاد نمودند.

در سال 1945 با سقوط پراگ عمليات نظامي در طي جنگ دوم جهاني در چكسلواكي پايان يافت و اين كشور با بدست آوردن نواحي سودت، تشن و سلواكي و از دست دادن ناحيه روتنيا (كه به جمهوري اوكراين شوروي الحاق يافت) و حدت يافته و بصورت قبل از جنگ جهاني دوم در آمد. در همان سال نيروهاي خارجي خاك چكسلواكي را تخليه كردند.

پس از جمگ حدود 3 ميليون آلماني از چكسلواكي اخراج شدند. در سال 1946 پس از انتخابات پارلماني، حزب كمونيست بر ساير رقبا برتري يافت و در دولت گوتوالد كه خود نيز كمونيست بود تفوق يافت و از آن زمان سياست خارجي چكسل.اكي متمايل به شوروي شد.

حكومت نيمه كمونيستي گوتوالد تا سال 1948 بر سر كار بود. در اين سال كمونيستها بوسيله كودتا تمام قدرت را در كابينه در دست گرفتند و بنش بناچار  نبا اين وضع موافقت كرد. ولي او پس از چندي در همان سال استعفا كرد و گوتوالد رئيس جمهور شد.

در سال 1948 بخش هاي اداري جاي ايالات سابق را گرفت و جمهوري چكسلواكي به عنوان يك كشور واحد و مركب از دو ملت چك و سلواك اعلام گرديد و سلوواكي تاحدي خود مختاري داخلي يافت . درهمان دوران تقريباً كليه فعاليت هاي اقتصادي ملي شدند.

چكسلواكي در سال 1946 با يوگسلاويؤ در 1947 با لهستان و در سال 1948 با مجارستان و روماني پيمان هاي اتحاد . منعقد نمود و در سال پ955 به عضويت پيمان ورشو در آمد.

در سالهاي دهة 60 اعتراضات ضد كمونيستي در چكسلواكي بالا گرفت و اين شورشها بحدي رسيد كه سر انجام نيروهاي نظامي پيمان ورشو ( از جمله نيروهاي شوروي و لهستان)،‌ چكسلواكي را اشغال نمودند و سرانجام اين ناآرامي  پايان يافت .

پس از يك سلسله تحولات سياسي سر انجام الكساندر دوبچك نخست وزير وقت در سال 1969 استعفاء مرد و دولت متمايل تري نسبت به شوروي روي كار آمد. در سال 1969 گوستاو هوزاك به رياست جمهوري و دبير كلي حزب كمونيست چكسلواكي انتخاب شد و اين انتخابات  در سال هاي 1975 و 1980 نيز تكرار شد كه وي مجدداً در سمت خود ابقاء گرديد.

  • ملاحظات جغرافيايي

جمهوري اسلواكي با49,036 sqkm (18,933sqmiles) وسعت در نيمكره شمالي نيمكره شرقي در مركز قاره اروپا بدور از درياي آزاد و در همسايگي كشورهاي لهستان و آلمان در غرب اتريش و مجارستان در جنوب و شوروي در شرق واقع شده است.

اسلواكي سرزميني نيمه كوهستاني است و كوههاي آن عمدتاًدر شرق و شمال وقسمتي از غرب واقع شده و مهمترين ارتفاعات آن عبارتند از موراوي كارپات سودت و ارتسگببرگه جلگه هاي آن عمدتاًدر ناحيه جنوب و اطراف رود  ها واقع شده اند از جمله دورهاي آن ميتوان از رانوب و شعباتش(از جمله راگ موراوا نيترا و هرون)اوژه لابه و ولتاوا نامبرد جنگل ها در آن وسعت زيادي داشته (ازجمله جنكلهاي بوهم )و آب و هواي آن معتدل و مرطوب است .بلندترين نقطه آن قله گرلاخوفسك و رود لابه از طويلترين رود هاي آن مي باشد (قسمت اعظم رود فوق در خارج از چكسلواكي جريان دارد)

  • ملاحظات سياسي

حكومت اين كشور جمهوري سوسياليستي (كمونيستي )بوده و رئيس جمهور و دبير كل حزب كمونيست گوستا و هوزاك و نجست وزير لوبومير شتروگال مي باشد

قوه مقننه از مجلس فردال كه خود از دو مجلس بشكيل يافته يكي مجلس خلق با 200عضو و ديگري مجلس مليتها با 75 نماينده از جمهوري چك ها و 75 نماينده از جمهوري سلوواكها دوره نمايندگي هر يك از اين مجالس 5 سال است هر دو مجلس تابع وزير نظر رهبر حزب كمونيست ميباشند قانون اساسي موجود در سال 1960 تدوين شده و در سال 1969 بجاطر اعطاي حق خود مختاري داخلي به جمهوريهاي چك و سلوواك برميم گشته و مجددً در سالهاي 1971و1975 اصلاحاتي در آن بعمل آمد بر اساس آخرين تقسيمات كشوري هر دو جمهوري داراي نخست وزير و شوراهاي ملي جداگانه بوده كه زير نظر مجلس فدرال قرار داشته و مجموعاً به 10 ناحيه و دو شهر مستقل تقسيم شده اند كه مشخصات آنها بشرح زير ميباشد

  • ملاحظات اقتصادي

واحد پول آن كرون كه هر 32/5 واحد آن برابر يك دلار است.

واردات اسلواكي بيشتر شامل ماشين آلات فلزات مواد خام صنعتي غذا سوخت و توليدات صنعتي است و اكثراً از كشورهاي شوروي (30%)آلمان وارد ميشود  ميزان صادرات حدود 7/11ميليارد دلار است كه بيشتر شامل ماشين آلات وسائط نقليه مواد شيميايي آهن و پولاد كارخانجات و شيشه است و اكثراًبه كشورهاي شوروي 32% آلمان 11% لهستان 10% و آلمان 6%صادر ميشود.

مهمترين صنايع كشور عبارتند از آهن و پولار شيشه توليرات چرمي و كفش آبجوسازي ساخت ماشين آلات پالايش نفت نساجي و شيميايي غلات شكر رازك جو چغندر ميوه جات و سبزي تيز مهمترين محصولات كشاورزي آن كشور را تشكيل ميدهد.

  • ملاحظات علمي

نرخ ثبت نام ناخالص برمبناي سطوح مختلف آموزشي طي سال 1996

  • پيش دبستاني : 76 درصد
  • اولين سطح : 102 درصد
  • دومين سطح : 94 درصد
  • سومين سطح : 1/22 درصد حركت به چپ
حركت به راست


كارآفريني و نقش آن درپرورش زنبور عسل

 

بررسي نقش آموزشهاي فني و حرفهاي در توسعه كارآفريني در عصر جهاني شدن

 

نقش آموزش‌هاي فني‌و‌حرفه‌اي در توسعه كارآفريني

 

بررسي توسعه كار آفريني در كشور كانادا

 

ارتباط رفتار درون سازماني بابهره‌وري منابع انساني

 

مهارت آموزي و رويكردتوسعه انسان محور

 

مهارت آموزي، كارآفريني و بهره وري مهارت آموختگان

 

فرصت‌هاي شغلي در بحران‌هاي اقتصادي

 

مرز جديد براي شركت هاي ژاپني

 

دوره نيروي ‌كار ارزان در چين رو ‌به ‌‌پايان است؟

 

تعاون محرك اوليه اقتصاد مالزي

 

ترس از ضرر و حقوق و دستمزد

 

بررسي فعاليت كارآفرينانه در ايران، مالزي، هند

 

انعطاف‌پذيري دستمزد و نهادهاي بازار كار

 

سياست‌هاي مالي و بحران‌هاي اقتصادي

 

بررسي اثربخشي آموزش مهارت‌هاي كارآفريني

 

بررسي تجربي پنج كشور موفق در زمينه آموزش كارآفريني

 

تأثير مدلهاي‌ رقابت‌ در بازار كار ژاپن

 

فاصله اقتصاد ايران با فضاي رقابتي

 

تجربه اتريش در بنگاههاي کوچک و متوسط

 
1 2 3 4 5 6

اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران

 
http://www.iccim.ir/persian/Foreign/index.htm
 

دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

 
http://www.iranculture.org/research/edupol/countri
 

شبکه زنان کارآفرين

 
http://www.wenet.ir/index.php?option=com_content&t
 

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

 
http://www.iraniec.com/Law/index.asp?Cat=271&PageI
 

دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

 
http://www.iranculture.org/research/index.php
 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است